אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

“משרד הפנים מקים מערך DR במטרה לתת מענה הולם בעת מצבי חירום ואתר ייעודי עבור אגף חירום למצבים של חירום לאומי”

04.04.2019 18:48

“ככל שלא ייעשה שימוש בתשתית כתשתית וירטואליזציה מבוססת VMware בעבור שרתים, יהיה על משרד הפנים להקים תשתית וירטואליזציה כפולה, כאשר תשתית אחת תשמש כוירטואליזציה של שרתים ואילו תשתית VMware תשמש את כלי אבטחת המידע והתפעול. מצב זה יגרום להעלאת עלויות תפעול שוטפות של תשתיות התקשוב במשרד הפנים לאורך זמן”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי בתחום מערכות המידע

02.11.2018 14:09

אגף מערכות מידע במשרד המשפטים נסמך בפעילותו על תשתיות טכנולוגיות מגוונות. כדי לאפשר לעובדי האגף תפעול ותחזוקה של תשתיות אלו, האגף נדרש לשירותי ייעוץ מקצועיים מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/VMware [בהיקף 3 מיליון ₪ לשלוש שנים]

17.11.2017 07:09

היחידה מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך רכשה רישיונות להקמה וניהול שרתים וירטואליים של חברת VMware. לאור הגידול בפעילות והקמת אתר DR, נדרש גידול ברישוי של תוכנות אלה.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה של רשות האוכלוסין להתקשרות בפטור ממכרז (בהיקף 2.9 מיליון ₪) לרכישת רישוי VMware

13.09.2017 18:31

וועדת הפטור המשרדית אישרה לצאת בתהליך תיחור בין שני המשווקים המורשים של חברת VMware; בהליך התיחור, חברת Arrow ECS נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר (60%) ועל כן זכתה בהליך התיחור.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז ניהול ידע, חוקים ותסריטי שיחה לזימון תור למשרד הבריאות בישראל

01.09.2017 14:51

זימון תור מקוון בבתי החולים הוא שלב ראשון בפרוייקט הל”ב (המטופל במרכז), פרוייקט הנמצא בשלב היישום, אשר מטרתו לשנות את תפיסת השירות והטיפול מול המטופל ולהגביר את השקיפות והתיאום בין מרכיבי המערכת הפועלים כיום. פרוייקט הל”ב ייתן מענה לתהליכים משמעותיים, איתם מתמודד כל מטופל במערכת הבריאות הישראלית: טופס 17, זימון תורים לשירותים רפואיים והעברה דיגיטלית של מרשמים. זימון תורים לשירותים רפואיים הינו תהליך מורכב הדורש, בין השאר, תשתית של ניהול הידע.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משרד החקלאות: מכרז לרכש רישוי לתוכנות VMware

20.12.2016 20:20

ההתקשרות כולה כפופה לאישור ועדת המכרזים המשרדית, אישור תקציב המדינה מידי שנה וקיום תקציב בפועל.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה של רשות התקשוב הממשלתי לפטור ממכרז בהתקשרות עם VMware בהיקף 10 מיליון ₪ ל- 3 שנים [תחזוקה, שירותים והרחבה לרישוי הקיים ורישוי חדש]

03.12.2016 18:24

בהמשך להסכם מחירים מירביים שנחתם בין מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר לחברתVMware , התקשוב הממשלתי מבקש להתקשר עם חברת VMware – באמצעות המפיצים המורשים על ידה – לצורך רכישת רישוי מוצרים ושירותים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/VMware [רכישת רישוי ושירותי תחזוקה למוצרי תוכנת VMware בהיקף 2.34 מיליון ש”ח]

03.12.2016 18:19

“התשתית לניהול השרתים הוירטואליים של המשרד חציבה והחלפתה כרוכה בעלויות גבוהות מאוד ובהטמעה ארוכה במיוחד של למעלה משנה”.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בקשה לפטור ממכרז: חברת החשמל/בינת תקשורת [התקשרות בנושא מוצרי VMWARE]

08.11.2016 13:55

“חברת בינת תקשורת בע”מ היא הגוף היחיד המוסמך מטעם היצרן חברת VMware והמסוגל לספק שירות למוצרים אלו לחברת החשמל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/VMware ישראל [בהיקף 2.34 מיליון ש”ח]

04.11.2016 13:12

מוצרים אלו מהווים תשתית לפעילות הפיתוח והתפעול של אגף מערכות מידע ונכון להיום אין יכולת מעשית להחלפתם, הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה כלכלית.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שב”ס: מכרז לרישוי ושירות למוצרי חברת VMware

19.09.2016 05:46

תוקף תקופת ההתקשרות: שנה + אופציה לשלוש שנים או חלקן.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים, מחשוב ענן

IBM: עננים היברידיים מובילים; מאפשרים חדשנות לחברות

02.09.2016 17:42

מנכ”ל VMware: מספר ה- data centers שהוקמו ע”י ספקי שירותי מחשוב ענן בשנת 2016 יהיה – לראשונה – גדול יותר ממספרם של המרכזים שהוקמו ע”י ארגונים לשימוש עצמי, דבר המשקף שימוש גובר בשירותי מחשוב ענן ציבורי.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מחשוב ענן

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

הנהלת בתי-המשפט: מכרז פומבי להספקה, הטמעה, תחזוקה של מוצרים ושירותים המסופקים על ידי חב’ VMware

12.07.2016 17:33

בין תנאי הסף: המציע יצרף להצעתו אישור תקף מטעם חברת VMware המעיד על היותו שותף Premier מקומי או בינלאומי, הפעיל בשוק הישראלי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

שירות בתי-הסוהר: מכרז לרישוי ושירות למוצרי VMware

22.06.2016 08:58

בין תנאי הסף: המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לפחות 10 (עשרה) פרוייקטים בישראל בתחום תכנון הטמעה ותחזוקה, מתוכם לפחות שלושה מהם במערכי מחשוב המוגדרים ברמת Enterprise. הפרויקטים יכללו את כל היצע המוצרים של VMware.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצרים ושירותים המסופקים על ידי חברת VMware

20.02.2016 20:15

ההתקשרות הקיימת של המשרד לרכש מוצרי תוכנה ושירותים המסופקים על ידי חברת VMware הסתיימה ב- 28.10.2015 והמשרד נדרש להתקשרות חדשה לנושא.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגביה: מכרז לאספקת רישוי לתוכנת וירטואליזציה

21.11.2015 19:15

המחירים במכרז צריכים להיות בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות כולל תקופות ההארכה ממועד חתימת ההסכם עם הספק הזוכה. הרשות תרכוש שירותי תמיכה ועדכונים לשנה אחת או לשלוש שנים על פי שיקול דעתה.

להמשך הידיעה
וירטואליזציה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שירות בתי-הסוהר (שב”ס) – ארגון כליאה לאומי: מכרז להקמת מערכת לניהול מרכזי מכר ולניהול מערך תעסוקה

28.02.2015 19:08

הארגון נמצא בשלבים מתקדמים של החלפת מערכות הליבה בתחם הלוגיסטי והפיננסי במערכת מרכב”ה (המפותחת ומיושמת ע”י האוצר ע”ג פלטפורמת SAP) ומתוכננת להיות מבצעית בארגון ברבע הראשון של שנת 2015. מערכת מרכב”ה תחליף את כל המערכות הפיננסיות והלוגיסטיות הקיימות בשב”ס למעט מספר מודולים

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים