מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: בקשות/הודעות – פטור ממכרז

29.10.2014 10:34

משרד החינוך פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. כל הבקשות מתייחסות לתקופה שמ- 1.1.2015 ועד 31.12.2015.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הממונה על התקשוב הממשלתי/STKI

28.07.2013 08:57

בקשה של משרד האוצר – הממונה על התקשוב הממשלתי לפטור ממכרז עם חברת STKI – שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הכנסת/שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ (STKI)

21.06.2013 14:10

בקשה של הכנסת לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ (STKI) בראשותו של ד”ר ג’ימי שוורצקוף.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

במינהל מקרקעי ישראל שוקלים “להיכנס לעולם הקוד הפתוח”

06.06.2013 15:39

אגף מערכות מידע ומחשוב במינהל מקרקעי ישראל [רשות מקרקעי ישראל – רמ”י] מבקש לערוך מיפוי ובחינה ראשונית של הטכנולוגיות הקיימות אצלו ולקבל הצעה לכניסת המינהל “לעולם הקוד הפתוח”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ – STKI

31.10.2012 09:52

משרד החינוך/מינהל תקשוב ומערכות מידע מבקש להתקשר עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע”מ – STKI לצורך מתן ייעוץ אסטרטגי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/שוורצקוף אינטגרציית ידע STKI

18.07.2012 09:05

בקשה של משרד האוצר לפטור ממכרז עם חברת שוורצקוף אינטגרציית ידע STKI לצורך שירותי ייעוץ עבור מנהלת מטה התקשוב הממשלתי, כרמלה אבנר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: בנק ישראל

11.02.2012 19:21

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד וכן הודעות על אישור כוונה להתקשר עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להקמת מאגר ספקים בתחום תמיכה בתשתיות

16.01.2012 19:07

מכרז של משרד הבריאות להקמת מאגר ספקים בתחום תמיכה בתשתיות. המשרד מעוניין לרכוש שירותים מהסוגים הבאים: ייעוץ, תכנון, איפיון, בחינה טכנולוגית, ליווי, פיקוח ובקרה; רכישת טכנולוגיות ומרכיבים דרושים לתמיכה בתשתיות, יישום, אינטגרציה, והטמעה של מערכות אלה ומערכות עתידיות נוספות לפי צרכי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/קומסט [Gartner]

08.01.2012 06:39

בקשה של משרד האוצר לפטור ממכרז עם חברת קומסט המייצגת בישראל את חברת המחקר Gartner

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/כלנית כרמון

23.12.2011 15:23

בקשה לפטור ממכרז של משרד החינוך: התקשרות עם חברת כלנית כרמון לצורך אספקת תוכנת EyeShare של חברת Ayehu לניהול ואוטומציה של תהליכי תפעול.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים