מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד המשפטים: פנייה מוקדמת לקבלת מידע – בחינת קיומם ויכולותיהם של כלים לאיתור רכיבי מידע בתהליכי Business Intelligence, BI ובתוצריהם

20.08.2019 09:14

משרד המשפטים באמצעות אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע מבקש לבחון את עצם קיומם של כלים ללימוד המטא-דאטה ולמיפוי תהליכי זרימת נתונים במערכות בינה עסקית וככל וישנם כאלה ללמוד על יכולותיהם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים: הזמנה להציע הצעות לפיתוח כלי BI (דשבורדים) בסביבת QlikSense עבור צוות תוכנית אב לתחבורה

20.06.2019 18:19

צוות תוכנית אב לתחבורה ירושלים פועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני – ירושלים. הצוות מנהל ומקדם מגוון פרוייקטים תחבורתיים בעיר ירושלים ובמטרופולין ובראשם ההקמה והתכנון של מערכת הסעת המונים ורשת התחבורה הציבורית הנלווית לה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מחשוב/מכשור לביש, תובנה עסקית BI

שימוש בפועל וגישות חיוביות כלפי שימוש עתידי ב- Public Cloud BI גדלו כמעט באופן לינארי ב- 5 השנים האחרונות

11.08.2017 09:12

המחקר מבוסס על ממצאי סקר בו 31% מהנשאלים הצהירו כי הם משתמשים כיום ב- cloud BI, גידול בשיעור של 6% לעומת השיעור שהיה בשנת 2016.

להמשך הידיעה
מחשוב/מכשור לביש, תובנה עסקית BI

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הבריאות: מכרז לבינה עסקית BI

28.06.2017 17:49

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים במחסן הנתונים של המשרד ובמאגרי מידע נוספים שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות והצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד. במסגרת מכרז זה, יוקמו שלושה אשכולות: אשכול ספקי Microsoft BI. אשכול לספקים המתמחים בכלים של TALEND. אשכול לספקים המתמחים בכלים של SAS.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

טכנולוגיית מידע, תובנה עסקית BI

תחזיות 2017: תקציבי טכנולוגיות מידע

31.12.2016 18:30

הדו”ח השנתי של חברת TEKsystems מצביע על גידול בציפיות לגידול בהיקפי תקציבי החברות בתחום טכנולוגיית המידע.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הכלכלה והתעשייה: מכרז לאספקת שירותים בתחום בינה עסקית (Business Intelligence, BI)

03.12.2016 18:17

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון, פיתוח ותחזוקה רכיבים על בסיס מאגרי המידע שלו ובהתאם לסביבות העבודה הקיימות ולשינויים שיתרחשו בסביבות העבודה במהלך תקופת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

אבטחת מידע/סייבר, תובנה עסקית BI

מחקר של Cloudera/MeriTalk: שמונים-ואחד אחוזים מסוכנויות המימשל הפדרלי האמריקני משתמשים ב- Big Data Analytics כדי לצמצם כשלי אבטחת סייבר

09.09.2016 14:56

94% מהסוכנויות הפדרליות מתכוונים להשקיע במהלך השנתיים הקרובות באנליטיקת ביג דאטה: 61% בתשתית טכנולוגית, 52% בחומרה ו- 52% בכלי/אנליטיקת תובנה עסקית [Business Intelligence, BI].

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד הכלכלה והתעשייה: מכרז לאספקת שירותים בתחום בינה עסקית (BI)

20.01.2016 09:59

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים על בסיס מאגרי המידע שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות, הצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

טכנולוגיית מידע

פורסטר ריסרץ’: הוצאות התוכנה העולמיות ב- 2016 יגדלו בכ- 10% ויסתכמו ב- 640 מיליארד דולר

09.01.2016 18:23

אימוץ של מחשוב ענן ושל אנליטיקה [בין אם של תחום התובנה העסקית (Business Intelligence, BI), של טכנולוגיה קוגניטיבית או של BI משובץ ביישומונים] משמעותו שהגידול בהוצאות על תוכנה ושירותים יהיה המהיר ביותר.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

משרד החקלאות: הקמה ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI)

16.12.2015 07:51

למשרד אין כיום מערכת BI וקיים קושי רב באיסוף נתונים והצגתם באופן שיתמוך כראוי בתהליכי קבלת החלטות של גורמים מקצועיים וניהוליים של המשרד. בוצע פיילוט לצורך הדגמת הצורך והיכולות של מערכות מסוג זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בקשה לפטור ממכרז: נציבות שירות המדינה (נש”מ)/B-Pro

17.11.2015 14:15

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים; נקבע שהמתודולוגיה המתאימה ביותר היא Balanced Scorecard.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

שע”מ: מכרז לכלי תובנה עסקית BI לשימוש עובדי רשות המסים לתחקור ודיווח נתונים ממאגרי המידע המנוהלים בשע”מ

02.07.2015 15:36

מגוון ונפח המידע המנוהל בשע”מ בתחומי המיסוי השונים והתחקור שלהם הנדרש מאנשי המקצוע ברשות מחייבים שימוש בתשתית BI. הנהלת שע”מ שמה לעצמה מטרה למצות את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום לניהול ותחקור נתונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית [BI]

18.06.2015 15:14

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

תובנה עסקית BI

פורסטר ריסרץ’: שמונה חברות מובילות את תחום פלטפורמות התובנה העסקית הארגוני

25.04.2015 22:39

עוד אומר הדו”ח של פורסטר ריסרץ’ כי שוק תוכנות ה- BI הופך מידי שנה לצפוף ומורכב יותר. כיום יש בשוק יותר ממאה יצרני BI.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות לשיקום האסיר: מכרז ליועץ מחשוב להכנת איפיון ומסמכי מכרז

26.03.2015 09:36

על ההצעה לכלול לוחות זמנים לביצוע ולהשלמת הפרויקט כאשר 1 בדצמבר 2015 הינו המועד הקובע לפרסום חוברת המכרז לבחירת המועמד לביצוע פרויקט המיחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים