מחשוב/מכשור לביש, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

שימוש בפועל וגישות חיוביות כלפי שימוש עתידי ב- Public Cloud BI גדלו כמעט באופן לינארי ב- 5 השנים האחרונות

11.08.2017 09:12

המחקר מבוסס על ממצאי סקר בו 31% מהנשאלים הצהירו כי הם משתמשים כיום ב- cloud BI, גידול בשיעור של 6% לעומת השיעור שהיה בשנת 2016.

להמשך הידיעה
מחשוב/מכשור לביש, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

משרד הבריאות: מכרז לבינה עסקית BI

28.06.2017 17:49

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים במחסן הנתונים של המשרד ובמאגרי מידע נוספים שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות והצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד. במסגרת מכרז זה, יוקמו שלושה אשכולות: אשכול ספקי Microsoft BI. אשכול לספקים המתמחים בכלים של TALEND. אשכול לספקים המתמחים בכלים של SAS.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

טכנולוגיית מידע, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

תחזיות 2017: תקציבי טכנולוגיות מידע

31.12.2016 18:30

הדו”ח השנתי של חברת TEKsystems מצביע על גידול בציפיות לגידול בהיקפי תקציבי החברות בתחום טכנולוגיית המידע.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

משרד הכלכלה והתעשייה: מכרז לאספקת שירותים בתחום בינה עסקית (Business Intelligence, BI)

03.12.2016 18:17

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון, פיתוח ותחזוקה רכיבים על בסיס מאגרי המידע שלו ובהתאם לסביבות העבודה הקיימות ולשינויים שיתרחשו בסביבות העבודה במהלך תקופת ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

אבטחת מידע/סייבר, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מחקר של Cloudera/MeriTalk: שמונים-ואחד אחוזים מסוכנויות המימשל הפדרלי האמריקני משתמשים ב- Big Data Analytics כדי לצמצם כשלי אבטחת סייבר

09.09.2016 14:56

94% מהסוכנויות הפדרליות מתכוונים להשקיע במהלך השנתיים הקרובות באנליטיקת ביג דאטה: 61% בתשתית טכנולוגית, 52% בחומרה ו- 52% בכלי/אנליטיקת תובנה עסקית [Business Intelligence, BI].

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

משרד הכלכלה והתעשייה: מכרז לאספקת שירותים בתחום בינה עסקית (BI)

20.01.2016 09:59

המשרד מעוניין לרכוש שירותי איפיון ופיתוח רכיבים על בסיס מאגרי המידע שלו, כולל איפיון מפורט, טעינת נתונים, טיוב נתונים, מידול קוביות, הצגת המידע לתחקור ודו”חות מנהלים, לפי צרכי המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

משרד החקלאות: הקמה ותחזוקה של מערכת בינה עסקית (BI)

16.12.2015 07:51

למשרד אין כיום מערכת BI וקיים קושי רב באיסוף נתונים והצגתם באופן שיתמוך כראוי בתהליכי קבלת החלטות של גורמים מקצועיים וניהוליים של המשרד. בוצע פיילוט לצורך הדגמת הצורך והיכולות של מערכות מסוג זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

בקשה לפטור ממכרז: נציבות שירות המדינה (נש”מ)/B-Pro

17.11.2015 14:15

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים; נקבע שהמתודולוגיה המתאימה ביותר היא Balanced Scorecard.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

שע”מ: מכרז לכלי תובנה עסקית BI לשימוש עובדי רשות המסים לתחקור ודיווח נתונים ממאגרי המידע המנוהלים בשע”מ

02.07.2015 15:36

מגוון ונפח המידע המנוהל בשע”מ בתחומי המיסוי השונים והתחקור שלהם הנדרש מאנשי המקצוע ברשות מחייבים שימוש בתשתית BI. הנהלת שע”מ שמה לעצמה מטרה למצות את האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום לניהול ותחקור נתונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מחשוב ענן, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

סקר של Dresner Advisory Services: יותר ממחצית מהנשאלים מתכננים להשתמש ב- Cloud Business Intelligence בעתיד הקרוב

20.06.2015 23:08

עורכי המחקר אומרים כי אותם ארגונים הרואים עצמם שיותר מצליחים בפרוייקטי התובנה העסקית שלהם הם אלה המשתמשים כיום בתובנה עסקית מבוססת ענן.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מפעל הפיס: מכרז למתן שירותי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות בינה עסקית [BI]

18.06.2015 15:14

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מחשוב ענן, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

סקר של Talend: ביקושים חזקים לנתונים, לתובנה עסקית (BI) ול- Hadoop בענן; בתוך שלוש שנים 40% מהנתונים של כל החברות ייאגרו בענן ציבורי

14.06.2015 09:53

הדו”ח של חברת Talend בוחן את ההשפעה של הענן על נתונים ואינטגרציית יישומונים והוא מבוסס על ממצאי סקר שנערך בקרב מאה מקצועני IT בחברות גדולות ובסדר גודל בינוני.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

תובנה עסקית BI/ביג דאטה

פורסטר ריסרץ’: שמונה חברות מובילות את תחום פלטפורמות התובנה העסקית הארגוני

25.04.2015 22:39

עוד אומר הדו”ח של פורסטר ריסרץ’ כי שוק תוכנות ה- BI הופך מידי שנה לצפוף ומורכב יותר. כיום יש בשוק יותר ממאה יצרני BI.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות לשיקום האסיר: מכרז ליועץ מחשוב להכנת איפיון ומסמכי מכרז

26.03.2015 09:36

על ההצעה לכלול לוחות זמנים לביצוע ולהשלמת הפרויקט כאשר 1 בדצמבר 2015 הינו המועד הקובע לפרסום חוברת המכרז לבחירת המועמד לביצוע פרויקט המיחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

אגף החשכ”ל במשרד האוצר: ועדת חריגים להתקשרויות אישרה במהלך ינואר–פברואר 2015 בקשות בהיקף של כ- 24 מיליארד ₪

04.03.2015 17:40

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג’ו מינתה מספר ועדות חריגים לאור העובדה שתקציב המדינה מתנהל כתקציב המשכי החל מינואר 2015. ועדות החריגים כוללות את נציגי אגף החשכ”ל, אגף התקציבים והלשכה המשפטית באוצר ונציבות שירות המדינה (נש”מ).

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

תובנה עסקית BI/ביג דאטה

תחזיות 2015: תובנה עסקית (Business Intelligence,BI) וביג דאטה

29.12.2014 18:13

חברת המחקר IDC אומרת כי בשנה האזרחית החדשה צפויות התפתחויות חשובות בתחומי הביג דאטה והאנליטיקה. ההוצאות העולמיות על תוכנה, חומרה ושירותים הקשורים לביג דאטה יסתכמו בשנת 2015 ב- 125 מיליארד דולר.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מבזקים