מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית (האוצר/החשכ”ל) אישרה התקשרות בפטור ממכרז של רשות התקשוב הממשלתי עם נס א. ט. בהיקף 23 מיליון ש”ח

15.03.2019 08:59

“רשות התקשוב על יחידותיה מבצעת שימוש נרחב במוצרי מיקרוסופט [Microsoft] כגון שרתיSQL , שרתי Dynamics CRM ושרתי SharePoint אשר נמצאים בפריסה רחבה מאוד במערכות ליבה של הארגון ומערכות נוספות. מדובר במוצרים אשר לא נחשבים כ’מוצרים ייחודיים’ במכרז המרכזי שערך מינהל הרכש הממשלתי. לכן, המשרד מחויב לבצע הליך מכרזי תוך הסתמכות על הסכם מחירי מקסימום שערך המינהל (הוראת תכ”מ 16.2.0.3)”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המרכז למיפוי ישראל/טלדור [2 מיליון ₪ ל- 16 חודשים]

26.12.2017 08:28

“אתר המפות הממשלתי משמש כתשתית גיאוגרפית עבור משרדי הממשלה וכן משמש את הציבור הרחב. כיום האתר מכיל מעל ל- 200 שכבות מידע בנושאים מגוונים אשר משמשים את המשרדים השונים. הנתונים מוצגים כשכבות מידע גיאוגרפיות על רקע מפה טופוגרפית או על רקע תצלום אוויר. השימוש באתר חינמי הן עבור משרד הממשלה והן עבור הציבור”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים