משפט

עתירה מינהלית כתובענה ייצוגית נגד מנכ”לית משרד התחבורה, אגף הרישוי במשרד, כאן – תאגיד השידור הישראלי והכנסת, לגבי חוקיות החיוב ב”תשלום הנוסף” לאגרת רישוי רכב מנועי; היקף התביעה לחברי הקבוצה: 900 מיליון ₪

19.07.2019 15:15

“המבקש טוען כי לא יכול להיות ספק ששורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים שהתשלום הנוסף צריך להיגבות מהמשלם בגין בעלותו על מכשיר הקולט שידורים אלקטרוניים, כגון רדיו או טלביזיה, ו/או צריכת שידורים כאלה שמפיק ומפיץ תאגיד השידור הציבורי. שורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים כי זה יהיה הקריטריון. ברם, במצב המשפטי הנוכחי נותקה הזיקה בין בעלות במקלט ו/או צריכת השידורים – לבין חובת התשלום. במקום זאת יצרה הפקודה, בחוסר סבירות קיצוני, קריטריון אחר, מלאכותי במובהק: זיקה בלעדית בין חובת התשלום לבין עניים-שלא-ממין-העניין: הבעלות על רכב מנועי”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד כאן – תאגיד השידור הישראלי לגבי החזרה הגנרלית לתחרות האירוויזיון: “מכלול הצרכנים בארץ ובנכר שרכשו כרטיסים לחזרה הגנרלית” חשים “מפח נפש וזעם באופן שהאירוויזיון הפך בעיניהם להיות אירו-ביזיון”

25.06.2019 14:31

“מתוך הפרסום של הנתבעת ניתן היה להבין במפורש כי החזרה הגנרלית תהא זהה למופע הגמר, למעט תהליך התוצאות. היה ברור מפרסום הנתבעת כי החלק התחרותי והחלק האומנותי יהיו זהים לאלו של מופע הגמר. בפרסום של הנתבעת כמה חודשים עובר למופע האירוויזיון נמסר במפורש כי החזרות הגנרליות תהיינה זהות למופע עצמו”. בפועל, היו הבדלים בין מופע הגמר לבין החזרה הגנרלית. כך, למשל, הזמרת מדונה לא הופיעה בחזרה הגנרלית.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

עפ”י בקשה מוסכמת, העליון מחק עתירה של סלקום נגד הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, משרדי התקשורת והאוצר ו- 10 גופי שידור

10.05.2019 09:49

בעבר פורסם במספר אתרי חדשות כי העתירה היא לצו ביניים שימנע שידורים ב- HD ונטען בה כי מדובר ב”אפליה לרעה ובלא הצדקה של סלקום ושל צופי עידן פלוס – אוכלוסייה המונה מאות אלפי בתי אב בישראל – אל מול חברות הכבלים והלוויין, וזאת משום שמשרד התקשורת והרשות השנייה לא פועלים על-מנת ששידורי ה- HD יופצו באופן שיוויוני”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, נגישות/הנגשה, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד “כאן”, “קשת”, “רשת” וערוץ 10 בשם בעלי מוגבלות בשמיעה שצפו בתוכניות של הנתבעים שסופקו באינטרנט ללא כתוביות בניגוד לחוק ולתקנות הנגישות

31.12.2018 06:37

“הקבוצה המיוצגת תכלול את האנשים עם מוגבלות בשמיעה שצפו או יכלו לצפות בתקופת התביעה בתוכניות שהמשיבים סיפקו באמצעות האינטרנט ללא כתוביות בניגוד להוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח – 1988 ותקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג – 2013. התביעה היא לתשלום של 262 מיליון ₪ לחברי הקבוצה, כאומדן בלבד בשלב זה”.

להמשך הידיעה
משפט, נגישות/הנגשה, פרסום/שיווק/מדיה

כללי

וועדת הכלכלה של הכנסת תדון בשבוע הבא בנושא “כישלון תאגיד השידור הציבורי בתהליך ההעברה לירושלים”

21.12.2018 08:29

ח”כ נחמן שי: “מזה כשנה וחצי תאגיד השידור כאן אינו עומד בהוראות החוק להעברת שידוריו מירושלים, הקמת מבנה הקבע בבירה תקוע והעובדים מסרבים לעבור”.

להמשך הידיעה
כללי

משפט

העליון: עתירה בנושא סגירת החינוכית תובא לדיון בפני הרכב; לא הוצא צו ביניים בשלב זה

12.08.2018 14:15

מהחלטת השופט עולה כי בין טענות המשיבים בתגובה המקדמית שלהם: טענות השיהוי, סעד חלופי ואי-צירוף משיב ראוי (הסתדרות העובדים הכללית החדשה).

להמשך הידיעה
משפט

כללי

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס’ 8) (תיקון – ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות)

17.07.2018 13:27

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת איתן כבל ויוסי יונה (פ/5460/20; הוסרה מסדר היום ביום 2 ביולי 2018).

להמשך הידיעה
כללי

כללי

בשל האירוביזיון: איוב קרא שר התקשורת יעלה בישיבת הממשלה (א’, 1.7) את טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון)

29.06.2018 15:54

בזכות האירוביזיון תבוטל ההחלטה על הקמת תאגיד חדשות נפרד מתאגיד השידור הישראלי. לאור שעות האדם והאנרגיה שבוזבזו בכל הקשור לדיונים קודם להקמת כאן – תאגיד השידור הישראלי ולרצון הממשלתי להקים תאגיד חדשות נפרד, נשאלת השאלה האם הגורמים המקצועיים והמשפטיים טרחו כלל לפנות בזמנו ולברר באיגוד השידור האירופי מה עלולות להיות ההשלכות של הרמת גוף חדשות נפרד מהתאגיד ולהתריע בפני הגורמים הפוליטיים על כך.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

וועדת השרים לחקיקה תדון בראשון (24.6) בהצעת חוק הטלביזיה החינוכית שהגיש ח”כ מכלוף מיקי זוהר; וועדת החינוך דנה בנושא הטלביזיה הלימודית השבוע

22.06.2018 15:34

“וועדת החינוך רואה בחומרה שהחוק החדש של התאגיד הציבורי חוקק, תוך התעלמות מוחלטת מצרכי התכנים החינוכיים של הטלביזיה החינוכית, ומגורלם של 185 העובדים האיכותיים והמסורים. הוועדה רואה בחומרה את העובדה שתאריך היעד הוא אמצע חודש אוגוסט ועדיין לא נעשה שום צעד מול הנהלת ועובדי הטלביזיה החינוכית”.

להמשך הידיעה
כללי

פרסום/שיווק/מדיה

אושרה (11.6) הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס’ 8)(תיקון – ביטול הפיצול של תאגיד השידור הישראלי לתאגיד החדשות)

11.06.2018 21:30

“פיצול התאגיד והרחקתו של תאגיד השידור הישראלי, כפועל יוצא מכך, מאיגוד השידור האירופי, יובילו לא רק להדחתה של ישראל מהשתתפות בתחרות האירוויזיון ומהאפשרות לארחו, אלא אף לביטול שידורי אירועי ספורט בינלאומיים מרכזיים, לרבות טורניר גביע העולם בכדורגל (המונדיאל), שזכויות השידור בעניינו מצויות בידי איגוד השידור האירופי”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

משרד האוצר פירסם את טיוטת תקנות השידור הציבורי הישראלי (כללים למתן גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה)

06.03.2018 15:58

“בשל כך שבתקופה של תחילת פעילות התאגיד צפוי יושב ראש המועצה להקדיש משאבי זמן רבים למשימות הקשורות בהקמת התאגיד ולמגוון התחומים שבסמכותו הנוגעים להסדרת פעילותה, מוצע, לפרק זמן מוגבל שמסתיים ביום 14 במאי 2018, שהגמול שישולם לו יעמוד על סך כולל של 25,000 שקלים בחודש, וזאת במקום 16,500 שקלים בחודש להם יהיה זכאי יושב ראש המועצה דרך קבע”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – תקציב התאגיד והקצאת תקציב ייעודי לשידורי ספורט מרכזיים לכלל הציבור)

27.02.2018 20:38

“היכולת לקביעת תקציב דינמי היא הכרחית נוכח השינויים הכלכליים, מצב קופת המדינה והתיעדוף שמבצעת הממשלה בחלוקת התקציבים בכל שנת תקציב.”

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

כללי

משרד התקשורת פירסם תיקון חדש להצעת חוק השידור הציבורי הישראלי

17.12.2016 18:53

“שר התקשורת ושר האוצר הסכימו לבטל את האפשרות הנתונה להם להקדים את יום תחילתו של החוק אם הודיעה להם מועצת תאגיד השידור הישראלי כי התאגיד ערוך להתחיל בשידוריו לפני יום התחילה”.

להמשך הידיעה
כללי

פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – ייצוג הולם למזרחים)

05.08.2016 17:19

“מוצע כי מועצת תאגיד השידור הישראלי תכלול לפחות שישה חברים בני עדות המזרח כדי לתת ייצוג הולם לכלל האוכלוסייה”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

אושרה הנחת הצע”ח פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון – מקום מושבו של תאגיד השידור הישראלי)

05.08.2016 17:18

“בהצעת החוק מוצע לקבוע שתאגיד השידור הישראלי ישדר את שידוריו מירושלים החל מיום תחילתו של החוק, ושתאגיד השידור הישראלי לא יוכל לשדר את עיקר שידוריו באופן זמני ממקום אחר שאינו ירושלים”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

מבזקים