מיקור-חוץ, משפט

מערכת “שער עולמי”: רשות המיסים ביקשה התקשרות המשך בפטור ממכרז עם מלם מערכות בהיקף של 43 מיליון ₪ אך אושרה לה התקשרות רק ב- 11 מיליון ש”ח

19.09.2019 18:17

“כעת, מעוניינים ברשות להרחיב את ההתקשרות הקיימת על מנת לבצע תכולות חדשות, תחזוקת חומרה מצטברת ופיתוחים נחוצים למערכת שלא נכללו בהסכם המקורי. בקשה זו נבחנה על ידי ועדת ההיגוי לפרוייקט, וכן רשות התקשוב הממשלתית, אשר לבסוף הגיעו למסקנה כי הרחבת ההתקשרות משקפת יתרון לטווח הקצר אך מגבירה את התלות של הרשות בספק בטווח הארוך. לכן, לאור היסטוריית ההתקשרות הבעייתית מול הספק, בוצעה עבודת מטה לבחינת הדרכים לצמצם התלות בספק. התוצאה – צמצום משמעותי של הרכיבים המבוקשים מהספק לרכיבים הדחופים בלבד, למשך שנתיים בלבד, ולא יאוחר מסוף 2021, מועד סיום משוער להעלאת כל תכולות המערכת”.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, משפט

חופש המידע, משפט, תוכנה

פס”ד: קוד תוכנה אינו נחשב כ”מידע” לפי חוק חופש המידע; העתירה המינהלית הוגשה לאחר שרשות המסים דחתה בקשת חופש מידע לקבלת קוד התוכנה המשמשת אותה

08.09.2019 15:13

בין היתר טען הממונה על יישום חוק המידע ברשות המיסים כי מסירת המידע עלולה לשבש את התפקוד התקין של הרשות, מאחר ופרסום קוד התוכנה יפתח את הדלת “בפני גורמים עויינים העשויים לתקוף את מערכות המחשוב”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/שע”מ: מכרז לשירותי ייעוץ במתודולוגיות מחשוב

02.08.2019 13:10

משך ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות או חלקן.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המיסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”מ): מכרז לשירותי ייעוץ בטכנולוגיות מחשוב

26.07.2019 14:39

משך ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה של המזמין להארכת תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות או חלקן.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מסחר אלק'/נייד, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד Fiverr International בשל “גביית מע”מ שלא כדין”

14.06.2019 09:23

“יצויין ויודגש כי חיובה במע”מ בשיעור מלא בגין השירותים מתושב החוץ, גרם למבקשת לנזק כלכלי ומוחשי. זאת, בין היתר, שכן פעילות החנות באמזון אינה מהווה ‘עיסקה’ לצורכי מע”מ כיוון שאינה מתבצעת בישראל. ממילא המבקשת אינה רשאית לנכות מס תשומות בגין פעילות זו. פנייה מוקדמת שנעשתה למשיבה – לא הועילה. המשיבה עודנה מסרבת להשיב למבקשת את סכומי המע”מ שנגבו ממנה שלא כדין”.

להמשך הידיעה
מסחר אלק'/נייד, משפט

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המיסים מבקשת לרכוש רישיונות לשימוש בכלים ל”חילוץ נתונים ממוחשבים ממחשבי Apple”

07.06.2019 14:56

” APFS Suite הוא כלי חקירה משפטית רב תכליתי, כלי עזרה לחוקרים לאורך מחזור החיים בחקירה. הכלי משמש בחקירת המחשבים ובחילוץ הנתונים מתוך המחשבים של חברת Apple”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בעקבות דו”ח מבקר המדינה פירסמה רשות המיסים בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת IVC

25.01.2019 13:19

דו”ח מבקר המדינה 68א בנושא מיסוי קרנות הון שהמליץ לרשות המסים יחד עם משרדים נוספים לבצע מחקר לבדיקת התועלת המשקית והעלות האלטרנטיבית של הטבות המס הניתנות לקרנות השקעה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד ממן – מסופי מטען וניטול בע”מ וסוויספורט שירותי מטען בישראל: מחייבות לכאורה שלא כדין את הלקוחות עבור שימוש במערכת סחר החוץ “שער עולמי” שהוקמה ע”י ובמימון מדינת ישראל

04.01.2019 14:32

פרוייקט “שער עולמי” (בגינו הנתבעות גובות, לכאורה, חיובים שלא כדין, לפי כתב התביעה) סוקר באתר זה מספר פעמים ואף טופל בהרחבה בדו”ח של משרד מבקר המדינה ובדו”ח של רשות התקשוב הממשלתי (דווח עליהם כאן באתר).

להמשך הידיעה
משפט

תעופה/תחבורה/תיירות

רשות המיסים בישראל ומשרד התיירות מודיעים על מיזם משותף מול בתי העסק הנמצאים או מצטרפים להסדר החזר מע”מ לתייר, לצורך שיפור השירות וייעול תהליך החזר המע”מ לתייר

03.01.2019 20:28

בכוונת משרד התיירות לעגן במהלך שנת 2019 את ההליך הממוחשב בתקנות שירותי תיירות (עסק מאושר לתייר), התשע”ב – 2011, באופן שיבטל את המסמך הייעודי ובמקומו תינתן רק חשבונית ממוכנת לתייר.

להמשך הידיעה
תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות המסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”ם): מכרז לקורסים והדרכות בתחום מערכות מידע

06.10.2018 19:07

בין תנאי הסף: על המציע להיות שותף הדרכה של חברת מיקרוסופט בישראל בדרגת כסף (Microsoft Partner Silver Learning) או זהב (Microsoft Partner Gold Learning).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שע”מ: מכרז למוצרי ניתוב – סיסקו [רכישה, אספקה והטמעה]

14.09.2018 15:23

בנוסח המכרז עצמו נאמר כי שע”מ מעריכה שהיקפו של המכרז עשוי להגיע לכשלושה מיליון כולל מע”מ אולם מדובר בהערכה בלבד והיא אינה מתחייבת לסכום זה בפועל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

רשות המסים נעזרת ביועץ לענייני ביטקוין

24.06.2018 09:48

רשות המיסים לא פירסמה את פרוטוקול וועדה המכרזים לגבי התקשרות המשך זו בפטור ממכרז. באתר מינהל הרכש לא מתפרסמים פרטים כלשהם לגבי ההתקשרות המקורית של רשות המיסים עם רועי עמק בנושא זה [כלומר, ההתקשרות הקודמת שהסתיימה ב- 21 ביוני 2018, או בסמוך למועד זה].

להמשך הידיעה
כללי

אינטרנט

וועדת הכספים בכנסת תדון בנושא מיסוי רכישות באינטרנט ובנושא מרכב”ה

27.04.2018 13:45

וועדת הכספים בכנסת תדון ביום שני (30 באפריל 2018) בנושא מרכב”ה [מחשוב רחבי כולל במשרדי הממשלה] וזאת לבקשתה של ח”כ סתיו שפיר, אשר תקופה ארוכה מבקשת גישה למערכת של משרד האוצר במטרה לבדוק בעצמה נתונים הנמסרים ע”י המשרד.

להמשך הידיעה
אינטרנט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשת המיסים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ, תכנון, תיאום והפעלת מוקד תקלות בתחום תקשורת טלפוניה

09.02.2018 09:33

משך ההתקשרות במסגרת מכרז זה היא שנתיים עם אופציה של המזמין להארכה ב”שלוש שנים נוספות, עד שנה אחת (או חלק ממנה) בכל פעם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המסים: מכרז למתן שירותי ייעוץ, ליווי ואיפיון בתחום המחשוב עבור רשות המיסים

27.10.2017 10:24

משך ההתקשרות עם המציע הזוכה הוא לתקופה של שנה אחת מיום חתימת הסכם ההתקשרות וכי המזמין שומר לעצמו את הזכות הבלעדית והחד צדדית להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה, בשנה אחת נוספת או בחלק ממנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת)

28.11.2011 15:32

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ”ת) פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/רשות המיסים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (שירותים מקוונים)

21.11.2011 15:59

משרד האוצר/מטה רשות המיסים (מס הכנסה)/חטיבת שירות לקוחות, ירושלים: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (שירותים מקוונים)

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים