דואר/שירותי דואר

וועדת הכספים תדון באישור דרך הפרטת חברת דואר ישראל בע”מ לפי סעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות

03.08.2018 14:23

בהחלטת וועדת השרים לענייני הפרטה מיום 2.7.2018 נאמר בין היתר כי רשות החברות הממשלתיות תגבש, בהסכמת משרד התקשורת, ובתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות משרד האוצר ושירות ביטחון כללי (שב”כ), את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת דואר ישראל ובחברת בנק הדואר, ודרכי הסדרתם.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

צבא וביטחון

וועדת הכספים בכנסת תתבקש לאשר ברביעי השקעת המדינה בחברה הממשלתית-ביטחונית שביט בע”מ (משרד הביטחון) בהתאם לחוק החברות הממשלתיות

24.10.2017 18:48

“חברת שביט הוקמה מכוח החלטת ממשלה 458 (חכ/4) מיום 13 באוגוסט 2015 והינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה. בהתאם להחלטה זו, החברה תהווה זרוע לביצוע מטלות ישירות של הממשלה באמצעות משרד הביטחון בהתאם למטרותיה”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות החברות הממשלתיות: מכרז לקבלת שירותי בדיקת אפקטיביות עבודת הדירקטוריון בחברות ממשלתיות עבור הרשות

24.01.2017 09:50

הבדיקה תתבצע תוך שימוש במודל קיים אשר פותח ע”י הרשות בשיתוף עם יועץ חיצוני ואומץ על-ידה כמודל שמיועד לחייב את כלל החברות הממשלתיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

ועדת הפטור המשרדית אישרה התקשרות של רשות החברות הממשלתיות בפטור ממכרז עם חב’ הביטוח ענבל בהיקף כ- 3.87 מיליון ₪ [מתן שירותי איתור ומיון של מועמדים לדירקטוריונים בחברות ממשלתיות]

24.01.2017 09:49

כ- 250 דירקטורים מונו בתוך הנבחרת ולפי עמדת הרשות ניתן להבחין בשיפור ניכר באיכות הדירקטורים ובתיפקודן של החברות הממשלתיות ובשיפור ניכר בתוצאות העסקיות של החברות – ההפסד המצרפי בשנת 2013 עמד על כ- 600 מיליון ₪ לעומת רווח מצרפי של מעל 1.1 מיליארד ₪ בשנת 2015. בנוסף, התהליך המתואם תואם את הכללים המחייבים של ה- OECD.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

רשות החברות הממשלתיות: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ בתחום בדיקות מיוחדות לפי סעיף 55 לחוק החברות ממשלתיות

24.01.2017 09:46

רשות החברות הממשלתית במשרד האוצר עורכת מפעם לפעם בדיקות מיוחדות בחברות הממשלתיות לבחינת התנהלותן התקינה. במסגרת בדיקות אלה הרשות בודקת בין השאר את מידת עמידת החברות הממשלתיות בתקנות ובחוזרי הרשות.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

ועדת הפטור המשרדית אישרה התקשרות של רשות החברות הממשלתיות בפטור ממכרז עם חב’ הביטוח ענבל בהיקף 2.83 מיליון ₪ [סיוע לוועדות למינוי דירקטורים בגופים מוסדיים]

24.01.2017 09:45

ההתקשרות היא לשנת 2017 כולה עם אופציה להארכה בשלוש תקופות נוספות עד לסיום תקופת ההתקשרות מכוח הסכם המסגרת עם חברת ענבל עד ליום 9.1.2021.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר – רשות החברות הממשלתיות/שלדור

05.01.2013 19:01

בקשה לפטור ממכרז של משרד האוצר – רשות החברות הממשלתיות עם חברת שלדור להמשך הייעוץ הכלכלי בנושא חברת התקשרות אשר תוקם בידי בעל השליטה שייבחר ובידי חברת החשמל. מטרת החברה שימוש בתשתית תקשורת נייחת על גבי רשת החשמל והפעלתה, לצורך מתן שירותי בזק, כהגדרתם בחוק התקשורת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/בלאט לפידות [פרוייקט מוערך של 6 מיליון ₪ בשנתיים]

24.11.2012 19:10

בקשה של משרד האוצר – מטה התקשוב הממשלתי לפטור ממכרז עם בלאט לפידות יישומים ארגוניים בע”מ כספק יחיד לתשתית CRM בענן ויישום מערכות רשות החברות הממשלתיות במיקור-חוץ. .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים