אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: בקשה להצעות לאספקת מערכת זהות בטוחה (זה”ב) – ניהול זהויות וגישה לשירותים

27.02.2017 22:16

המטרה המרכזית: לאפשר אספקת שירותים שמחייבים הזדהות, מרחוק ובאופן מאובטח, לרבות פעולות שכיום ניתן לבצען רק על-ידי הגעה פיזית למשרד ממשלתי, בהתאם לרגישות המידע והשירות. תפישת המכרז: ‘התושב במרכז’. המערכת תיבנה כך שתשרת את התושב באופן המיטבי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

משרד הפנים מפרסם היום את תזכיר חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

30.11.2016 13:00

“נושא התקציב והמשמעויות התפעוליות ליישום תזכיר החוק הוסדרו בחלקן במסגרת דיוני התקציב לשנים 2018-7-2018 וככל שיידרש מתן מענה נוסף, הנושא ילובן ויסוכם בין משרד הפנים למשרד האוצר עד להבאת הצעת החוק לאישור ועדת השרים לחקיקה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות האוכלוסין/צ’ק פוינט טכנולוגיות תוכנה

18.05.2016 09:15

“רשות האוכלוסין וההגירה הינה גוף מונחה שירות ביטחון כללי (שב”כ) ע”פי החוק להסדרת הביטחון. חלק מרשתות המחשב ברשות הוגדרו כרשתות מסווגות בהיבטי ביטחון המדינה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”לית: התקשרות המשך של רשות האוכלוסין על HPE ישראל לצורך דיוור תעודות זהות ביומטריות; היקף כספי: יותר מ- 31 מיליון ₪

28.03.2016 21:53

כיום הנפקת תעודות זהות חכמות נמצאת בתקופת מבחן האמורה להסתיים בתאריך 31.03.2016 אשר לאחריה יוחלט האם להמשיך ולנהל מאגר ביומטרי ולתעד את הנתונים הביומטריים של האזרחים. במדיה והממשלה תחליט להפסיק את התיעוד הביומטרי, הנפקת התעודות החכמות תימשך אך ללא מאגר ביומטרי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת המכרזים של רשות האוכלוסין אישרה הגדלת ההתקשרות עם בזק לטובת משלוח הודעות SMS [הודעות/תזכורות לאזרחים להגיע ללשכות לקבל תעודות זהות ביומטריות]

28.11.2015 18:24

“כיום בעקבות שיפור השירות לאזרח ומאחר במסגרת המערכת לניהול תורים שהותקנה בלשכות, היקף משלוחי הודעות SMS יגדל באופן משמעותי ולפיכך היקף ההתקשרות שאושר עד כה עם חברת בזק לא יספיק ונדרש להגדילו”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האוכלוסין וההגירה: בקשה לקבלת מידע – משלוח דואר רשום (במטרה לשפר את השירות לתושב בכל הקשור לניפוק תעודת זהות חכמה)

30.08.2015 20:45

כיום הנפקת תעודות זהות חכמות נמצאת בתקופת מבחן האמורה להסתיים בתאריך 31.03.2016 אשר לאחריה הכנסת תחליט באם ייושם חוק המחייב את כל תושבי ישראל לקבל תעודת זהות חכמה, או בהתאם להחלטת הכנסת תוארך תקופת המבחן לתקופה שלא תעלה על 15 חודשים נוספים מעבר לתאריך 31.03.2016 .

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים – רשות האוכלוסין וההגירה/רשות שדות התעופה (רש”ת) [חיבור של תשתית אופטית (סיבים אופטיים)]

29.03.2015 09:40

כיום לרשות האוכלוסין וההגירה יש הסכם עבור 12 זוגות סיבים אופטיים המשמשים קישור של מספר מתחמים של הממשלה בעבור רשות האוכלוסין ומצויים במקומות נפרדים בטרמינל 3 ו/או במתחמים אחרים של הנמל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הפנים/HP [מערכת אביב ומערכת עובדים זרים (מעו”ז)] – ידיעה מעודכנת

11.01.2015 21:37

“בחודש הקרוב יפורסם המכרז החדש לבחירת ספק שיתחזק את מערכת אביב ובמקביל יפתח מערכת חדשה. להערכת הרשות, הספק החדש ייבחר בתאריך 31.12.2015. במסגרת המכרז יקבל הספק החדש לאחריותו את תפעול ותחזוקת מערכת אביב רק לאחר תקופת חפיפה ע”י החברה. להערכת הרשות, האחריות על מערכת אביב תעבור לספק החדש באופן מלא רק בתאריך 31.12.2017”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

העברות כספים נוספות של וועדת הכספים של הכנסת

24.12.2014 06:16

וועדת הכספים של הכנסת אישרה יום קודם לכן, בין היתר, העברה של 1.4 מיליון ₪ מתקציב משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה למשרד ראש הממשלה/לשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) לביצוע מחקר ביומטרי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האוכלוסין וההגירה: מכרז להקמת אתר האינטרנט של הרשות ולתחזוקתו (כולל שירותים מקצועיים בתחום מערך אינטרנט והדיגיטל של הרשות)

17.12.2014 11:44

האתר הנוכחי מצוי בתשתית טכנולוגית לא עדכנית, היכולת הטכנולוגית שלו מוגבלת מאוד למשתמש ולעורך התוכן אינו תומך שפות, אינו עומד בתקני הנגישות, אינו מותאם לצפייה ולביצוע שירותים בערוצים הגישה השונים ועוד. האתר הנוכחי אף אינו עומד בסטנדרטים מחייבים שלפיהם נמדדים כלל משרדי הממשלה על ידי מימשל זמין כגון נגישות ומיתוג.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

שלושה ממלאי תפקידים ברשות לניהול המאגר הביומטרי

16.08.2014 20:47

עם פרסומו באתר הכנסת של פרוטוקול ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת חוקה, חוקה ומשפט, וועדת הפנים וועדת המדע מופנה זרקור לשלושה מאנשי הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז בהתקשרות המשך של רשות האוכלוסין עם חברת HP לטובת פרוייקט תיעוד לאומי ממוחשב (תל”ם) [בהיקף של 105 מיליון ₪ ל- 10 שנים]

07.08.2014 11:52

תוקם וועדה משותפת למטה התקשוב הממשלתי ולגורם מטה חשבותי מטעם אגף החשכ”ל אשר תלווה את הפרוייקט ואת מימוש ההסכם עם חברת HP תוך ראייה כוללת של הפרוייקטים הגדולים של הממשלה הנעשים עם החברה בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות האוכלוסין/HP [היקף כספי: 3.5 מיליון ש”ח]

20.07.2014 08:37

ההיקף כספי של הפטור ממכרז שאושר הוא 3,540,000 ₪ לעומת היקף התקשרות מבוקש של 7 מיליון ש”ח.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

רשות האוכלוסין וההגירה: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי ויישום בתחום אבטחת מידע

19.05.2014 11:28

כחלק מההתקשרות הוגדרו שלושה יעדים מרכזיים אותם הרשות מבקשת להשיג באמצעות מכרז זה: עמידה בדרישות החוק והנחיות הגופים המנחים; שיפור רמת אבטחת המידע במערכות הרשות; סיוע בביצוע פרוייקטים בנושאי אבטחת מידע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

תוכניות מחשוב במספר משרדי ממשלה בעקבות הצגת ספר תוכניות העבודה של משרד הממשלה לשנת 2014

30.03.2014 05:47

ב- 23.4.2014 פירסמתי 4 ידיעות הסוקרות את הפרקים בספר התוכניות העוסקים בשרד ראש הממשלה ומשרד האוצר; משרד המשפטים; משרד הפנים – יישום חוק הביומטריה; משרד התקשורת. בידיעה הפעם ריכוז של תוכניות בנושאי מחשוב שונים במספר משרדי ממשלה אחרים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

וועדת הכספים של הכנסת אישרה העברות נוספות של “עודפים מחוייבים”: בין המקבלים – משרד התקשורת [לאגפי מינהל וארגון וניהול התדרים], משטרת ישראל [הטמעת מערכת מרכב”ה] ומשרד הפנים [עבור “דרכונים חכמים”]

27.03.2014 13:51

וועדת הכספים של הכנסת אישרה העברת “עודפים מחוייבים” עבור פרוייקטים רב-שנתיים ותקציבים הקשורים לפעילות השוטפת של משרדי הממשלה ורשויות השלטון, שעוברים משנה לשנה. עודפים מחוייבים אינם הקצאה חדשה של תקציב, אלא המשך מימון פרוייקטים רב-שנתיים מתקציב שהמסגרת שלו אושרה עוד בשנה הקודמת.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מבזקים