אבטחת מידע/סייבר

בספטמבר יקיים משרד ראש הממשלה את הכנס השני של תעשיית ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים

12.08.2016 17:09

את הכנס מארגנת יחידת הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה בשיתוף עם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

מליאת הכנסת אישרה הארכת הפרוייקט הביומטרי בתשעה חודשים נוספים – עד 31.12.2016

29.03.2016 10:36

היו”רים המשותפים ח”כ ניסן סלומינסקי וצחי הנגבי אמרו כי הוועדה לא תאשר הארכה נוספת.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

ממשלת ישראל תדון ב- 28.6.2015 בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית “ישראל דיגיטלית” כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

27.06.2015 23:05

“בשירותים הציבוריים יש ניצול לא מספק של טכנולוגיות זמינות. כמו כן, תהליך קבלת ההחלטות בממשלה ככלל אינו מתבסס על מידע תומך מדיניות ברמה מספקת עקב רמה נמוכה של שיתוף מידע תוך ובין-משרדי ובין הממשלה לשותפים חיצוניים ולציבור הישראלי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה – יחידת הממונה על היישומים הביומטריים: דרוש/ה: ראש אגף בכיר טכנולוג/ית ראשי/ת (CTO)

22.04.2015 17:35

תקופת המינוי במישרה ותקופת ההעסקה בחוזה במישרה זו כפופות להחלטות שיתקבלו על בסיס החלטת הממשלה מס’ 482 בנוגע לקציבת הכהונה במישרה, ככל שיהיו כאלה וכפי שייקבע מעת לעת.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

קול קורא להגשת בקשות למלגה בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שלישי לשנת הלימודים תשע”ו (2015-2016)

03.04.2015 15:18

נושאי המחקר המרכזיים המומלצים על ידי המשרד ועל ידי הממונה במסגרת הבקשות בקול קורא זה הם: התגוננות מפני גניבת זהויות ביומטריות ושימוש לרעה בנתונים ביומטריים באמצעים כמו אנונימיזציה של נתונים ביומטריים, ביומטריה ניתנת להחלפה/ביטול, הגנת מידע והצפנות של נתונים ביומטריים, שימוש מאובטח בביומטריה ברשת האינטרנט ועוד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים