מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה פירסם מכרז להפעלת חברת בקרה על איכות תפעול ושירות רכבת ישראל

13.10.2019 14:31

“לשם שיפור השירות ועמידת רכבת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים של רמת שירות, בהוראות החוק ובתנאי הסכם ההפעלה הקיים עימם, המשרד מבצע בקרה, כאשר עיקר ייעודה לוודא עמידה של רכבת ישראל בדרישות הממשלה באופן שוטף וקבוע ולעודד את שיפור השירות לנוסעים. הבקרה מאפשרת לאתר בעיות תפעוליות קיימות, לעקוב אחר רמת השירות לנוסע, לאכוף מנהלית חריגות קיימות ולאפשר לרכבת ולמקבלי ההחלטות במשרד להישען על בסיס מידע אמין ועדכני ביחס לנעשה בשירות הרכבתי, בדומה לנעשה בענפי התחבורה הציבורית לרבות בענף האוטובוסים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

אינטרנט, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד רכבת ישראל בשם כל מי שנסע באחת מהרכבות של החברה ולא הייתה לו קליטה באינטרנט האלחוטי במהלך הנסיעה; גובה התביעה הקבוצתית: 307 מיליון ₪

09.11.2018 09:36

“על אף שהיעדר קליטת אינטרנט עלה באופן מובהק ברוב המוחלט של נסיעות המבקש, מטעמי זהירות ועל-מנת להסיר מראש כל בדל של טענה שמא יש, כביכול, גישה לאינטרנט בקרונות הרכבת, יצר המבקש בסיוע עובדיו תוכנה פשוטה אשר באמצעותה ניתן לבחון האם יש קליטת אינטרנט ברשת האלחוטית (Wi-Fi) של הרכבת והאם ניתן לגלוש באתר מרכזי (YNET) באמצעות רשת אלחוטית זו; נערכו כ- 130 בדיקות שונות (הרצת התוכנה); מהבדיקות עלה: “ב- 89% מהמקרים שנבדקו ונדגמו לא הייתה אפשרות גלישה באינטרנט לאתר YNET ברשת האלחוטית של הרכבת; ברוב המוחלט של המקרים (94%), לעומת זאת, הייתה קליטת אינטרנט במכשיר הטלפון הנייד של הבודק”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

תוכנית אסטרטגית שהוכנה ברכבת עד לשנת 2040 מצביעה על הצורך בתכנון וביצוע מגה-פרוייקטים מסילתיים בהיקף משוער של כ- 130 מיליארד ש”ח

31.08.2018 14:15

“נכון להיום לא קיימת במדינת ישראל תשתית אקדמית ללימודי הנדסת מסילות. פיתוח תחבורה מסילתית בישראל בעשורים האחרונים התבסס רובו ככולו על מהנדסים שעלו לישראל במהלך שנות התשעים וקיבלו הכשרתם בחו”ל. כיום מהנדסים אלה פורשים לגימלאות. כתוצאה מכך נוצר מחסור חמור בכוח אדם מקצועי לתכנון, ביצוע, אחזקה, תפעול, בקרה, ניהול ופיקוח בתחום הנדסת מסילות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: הסכם מסגרת שנתי, כלל רכבתי, להספקת מחשבים ומסכים

24.08.2018 08:39

“הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה, בכל עת משקולי יעילות או שמירה על האינטרס הציבורי”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל פירסמה קול קורא בנושא השכרת סיבים אופטיים

24.07.2018 20:46

הרכבת היא בעלת רישיון מיוחד, בהתאם לחוק הבזק, התשמ”ב – 1982, למתן שירותי בזק – מתן שירותי תמסורת, לאורך מסילת רכבת ישראל, כמפורט בתנאי הרישיון, שתוקפו הוארך עד ליום 29.7.2021 [הרכבת תנקוט באמצעים סבירים לשם הארכת הרישיון ותפעל בתו”ל להארכת הרישיון].

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל פירסמה קול קורא להצטרפות לרשימת ספקים מאושרים להפעלת כרטיסי אשראי בטכנולוגיית EMV contactless בשערי השירות (ואלידטורים) לנוסעים ברכבת

03.07.2018 07:47

הרכבת מעוניינת לאפשר ללקוחותיה לבצע תיקוף בכרטיס אשראי מסוג Contactless EMV לצורך מעבר בשערי השירות של תחנות הרכבת. בהתאם לזאת, הרכבת פונה לחברות העוסקות בהנפקת כרטיסי אשראי וסליקה לשתף איתה פעולה והכל בהתאם להוראות קול קורא זה כאשר חיוב הנוסעים שישתמשו בכרטיסי האשראי מסוג EMV Contactless לנסיעה ברכבת יועבר לחיוב בסוף היום לחברות האשראי.

להמשך הידיעה
תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: מכרז לאספקת, התקנת, הפעלת ותחזוקת מערכת קשר אלחוטית מבוססת POC לרכבת

08.06.2018 14:08

בכוונת רכבת ישראל להצטייד במערכת קשר אלחוטית מסוג POC לצורך ניהול ותפעול צוותי העבודה של החברה. הרכבת מבקשת מענה לרכש, אספקה, התקנה, הפעלה, הטמעה ותחזוקה של המערכת כולל אינטגרציה מלאה ומוכחת לתווך רשת התקשורת הסלולרית על גביה יופעל היישום. החברה מפעילה כיום קשר רדיו VHF המשמש כקשר עיקרי לרכבות וכן מכשירי מירס המאפשרים קשר רדיו חירום לרכבות וקשר רדיו תפעולי לצוותי הפקחים וצוותי הביטחון של הרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

נדחתה עתירה מינהלית של בינת וחב’ אוסטרית נגד רכבת ישראל ואח’

03.02.2018 18:43

המכרז החל ב- 6/2016; ההליכים המתמשכים הם לגבי תוצאות מכרז פומבי מס’ 11605 לשירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה ותחזוקה של מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל, אשר ערכה הרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

המאבקים המשפטיים לגבי מכרז מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת הרכבת אינם מסתיימים: בינת וחב’ אוסטרית הגישו עת”מ חדש נגד הרכבת, השני ב- 21 יום

13.01.2018 18:31

המכרז החל ב- 6/2016; ההליכים המתמשכים הם לגבי תוצאות מכרז פומבי מס’ 11605 לשירותי תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, התקנה ותחזוקה של מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל, אשר ערכה הרכבת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

‘מערכת פרוייקט החשמול כיום אינה עומדת בדרישות אבטחת הסייבר של יחידת הסייבר ברכבת ישראל והרשות הלאומית להגנת הסייבר’

06.01.2018 20:39

“המערכת הינה מערכת מורכבת טכנולוגית ומכילה אלפים רבים של יחידות קצה ממוחשבות (בקרי SCADA), רשתות מחשבים ורשתות תקשורת, לטובת ניטור ושליטה במערכת”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

‘צמצום התחום של AS 400 בארץ הביא את הרכבת להחלטה בדבר יישום פרוייקט מודרניזציה של מערכת התפעול הרכבתית לרבות העברתה לתשתיות נפוצות; הפרוייקט יימשך כ- 3 שנים’

01.03.2017 21:22

“התחום של מחשבי AS 400 שבו פועלת החברה (מערכות תפעוליות של הרכבת מופעלות על תשתית AS400 ) מאוד ייחודי ומצומצם. יש מעט חברות בארץ, אם בכלל, שנותנות שירותים ומפתחות כלים לסביבה זו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל חידשה הליכי מכרז [מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי המסילה] לאחר סיום ההליכים בבית-המשפט

25.02.2017 19:20

ב-22.2.2017 החליט השופט על סגירת התיק וזאת כיוון שהצדדים הגיעו להסכמות לגבי המכרז. באותו היום פירסמה רכבת ישראל, שוב, את המכרז כמכרז פעיל. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה והוא עומד עתה (לאחר חידוש המכרז) על 16 במארס 2017.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

הוגשה עתירה מינהלית לגבי מכרז מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי מסילת רכבת ישראל

03.02.2017 15:23

ב- 26.1.2017 הוגשה עת”מ ע”י נוקיה סולושינס ונטוורקס ישראל נגד הרכבת; העתירה הוגשה לבית-המשפט המחוזי בת”א בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים; סגן הנשיא הורה ש”עד להחלטה אחרת מוארך המועד להגשת ההצעות למכרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: מכרז לאספקת מחשבי לוח (טבלטים)

31.12.2016 18:18

מימוש ההסכם יהיה באמצעות הזמנה אשר תימסר לזוכה על ידי הרכבת מעת לעת על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. בהזמנה יפורטו הדרישות וההנחיות הקשורות להזמנה.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל מתקשרת בפטור ממכרז עם חברת SAP לתקופה של עשר שנים

21.11.2016 16:32

היקף ההתקשרות: בהתאם לתנאי החשכ”ל ולביצוע בפועל. בשנת 2017 תעמוד ההתקשרות על כ- 275,431 אירו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל: פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לרכישת מערכת לניהול אירועים

11.11.2016 09:13

רכבת ישראל שוקלת לצאת למכרז לרכישה של מערכת לניהול אירועים. לקראת אפשרות פרסום מכרז לנושא זה, הרכבת מבקשת לברר אפשרויות יישום פיתרון כולל לניהול אירועים לפי תורת הפעלה ובהתאם לגורמי מפתח עיקרים (אגפים וחטיבות) בתהליך פתיחת אירוע, טיפול באירוע, תיעוד ויצירת תמונת מצב לאירוע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

רכבת ישראל: הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי הקמה ותחזוקה של פורטל ספקים ארגוני

06.09.2016 09:42

בסוף תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, בסיס הנתונים אשר נבנה בפורטל יועבר על פי החלטת המזמין לבעלותו או יישמר לשם קריאה בלבד או יימחק והכל על-פי דרישת המזמין.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מבזקים