משפט

ביום אחד: ארבע תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד פרטנר תקשורת לגבי התקלה המתמשכת בשירותי פרטנר טי.וי.

13.01.2021 13:06

יצויין כי נכון למועד העלאת ידיעה זו לאתר, טרם פירסמה פרטנר תקשורת הודעה לבורסה לניירות ערך ולרשות לניירות ערך לגבי התביעות הללו. Read IT Now היה האתר הראשון לדווח על התביעות הללו.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגישה פרטנר לאחר שהמחוזי הורה לה להעביר לידי ב”כ התובע רשימה מפורטת של חברי הקבוצה (עליה חל הסדר הפשרה שאושר במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית וקיבל תוקף של פסק דין)

10.01.2021 14:57

“פרטנר טוענת כי רשימת חברי הקבוצה הכוללת קרוב לחצי מיליון רשומות היא בגדר סוד מסחרי שגילויו יפגע בעסקיה; ובהינתן שנכללים בה מספרי תעודת זהות מדובר גם בפגיעה בפרטיות שעלולה ליצור אף סיכוני אבטחת מידע. עוד נטען כי חרף החלטתו של בית-המשפט, באי הכוח המייצגים מתכוונים לעשות שימוש ברשימת חברי הקבוצה לצורך הליכים ייצוגיים אחרים נגד פרטנר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד השיקמה NGN 015 בנושא שעות פעילות מוקדי השירות הטלפוניים שלה

10.01.2021 14:53

“חרף הוראות הרישיון המפורשות בעניין שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, המשיבה עושה דין לעצמה ומצמצמת קרוב ל- 20% משעות פעילות מוקד השירות – תוך הפרה בוטה של הדין ושל הנחיות הרגולטור”. המשיבה ככל הנראה עושה חשבון שעדיף לה להסתכן בעיצומים כספיים, מאשר לבצע את ההשקעה הנדרשת לשם תיקון התנהלותה, דבר שחוסך לה מיליוני שקלים וככל הנראה עלותו גבוהה מעלות העיצומים הכספיים הפוטנציאליים, ולכן המשיבה ממשיכה באותה התנהלות של פגיעה בזכויות הציבור, במודע ובמכוון, בבחינת ‘שיטת מצליח’ של הפרה משתלמת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

טלקום/וויירלס/מובייל

אבי וייס טוען ש”משרד התקשורת ממשיך להסתיר שחיתות וכאוס במסגרת ‘מדיניות השקיפות’!” אבל עורך ‘טלקום ניוז’ עצמו כנראה מסתיר את האמת (שהוא יודע אותה היטב)

25.12.2020 14:44

מדוע המתין אבי וייס מה- 27.11.2020 – עת פנה למשהת”ק ולחברת פרטנר – ועד ל- 23.12.2020 (קרוב לחודש ימים) כדי לפרסם את המידע הזה ש”הצטברו על שולחני 4 פרשיות חדשות”. הרי מדובר בנושא יקר לליבו של אבי וייס ולידידו סיני ליבל (שעות הפעלת מוקדי שירות) והייתה הצדקה לפרסם את המידע ימים ספורים בלבד, ובאופן די מיידי, לאחר שפניותיו – שלא נענו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

משפט

נמשך גל התביעות לגבי “לקוחות רדומים”: הוגשו 2 תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) ע”י אותו התובע נגד סלקום+013 נטוויז’ן ונגד פרטנר+012 סמייל טלקום

22.12.2020 09:38

“התופעה אינה חדשה אך לאחרונה תפסה כותרות נרחבות בעיתונות הכלכלית, וזאת לאחר שהמאסדר עצמו, משרד התקשורת, הודיעה לספקיות האינטרנט על התחלת תהליך שאמור להביא להפסקת הגבייה מלקוחות רדומים שמשלמים עבור שירותי גישה לאינטרנט שהם לא עושים בהם שימוש, משום שהם מקבלים את אותו שירות מעוסק אחר. השירותים נשוא תובענה זו אינם נכללים באותה פנייה של המאסדר, אך תופעת הלקוחות הרדומים באה לידי ביטוי במגוון נושאים ותחומים, והיא אינה גזירת גורל שאי אפשר להתמודד עימה”.

להמשך הידיעה
משפט

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך מפרסם (17.12.2020) מכרז חדש בנושא רכישת מכשירי סלולר כשרים למוסדות חינוך [ידיעה מעודכנת]

17.12.2020 16:17

יעד השירות: “המשרד מבקש לספק מכשיר טלפון סלולרי כשר לתלמידים במגזר החרדי לטובת קיום סביבת לימוד מרחוק בעקבות מגיפת קורונה”; בתחילת נובמבר 2020 דיווחתי על פס”ד בעת”מ של סלקום נגד משרד החינוך והחברות פלאפון ופרטנר, שבעקבותיו פורסם עתה המכרז החדש.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית נגד פרטנר ו- 012 בשל צמצום שעות פעילות מוקדי שירות הלקוחות “בניגוד להוראות רישיונותיהן ובניגוד להנחיות הרגולטור”

27.11.2020 15:32

“צמצום שעות פעילות מוקדי השירות שלא כדין חסך לנתבעות מיליוני שקלים בשנה”; “אין לקבל כי תאגידים כדוגמת הנתבעות, הנמנות עם אחת מקבוצות התקשורת הגדולות בישראל, ירשו לעצמן להתעלם ברגל גסה מהוראות רישיונותיהן, מפסקי דין ומעיצומים המוטלים ע”י הרגולטור רק כי הדבר משתלם להן כלכלית. הבסיס של שלטון החוק הוא ציות לנורמות אלה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בג”ץ דחה עתירה של וועדת הרבנים נגד שר ומשרד התקשורת ו- 8 חברות תקשורת שתקפה שימוע בנושא “הוראות לעניין איסור חסימת אפשרות החיוג למספרים מסוימים”

27.11.2020 09:20

הקשר האפשרי בין העתירה לגביה פורסם עתה פסק הדין לבין עתירה נפרדת של “פלונית” ופלוני” נגד משרד התקשורת עליה דיווחתי ב- 20.11.2020.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון נענה לבקשת סלקום לעיון בתיק ביהמ”ש בעתירה נגד שר/מנכ”ל משרד התקשורת ונגד פרטנר תקשורת

13.11.2020 14:20

“ברקע הדברים יצוין כי עניינה של העתירה שבכותרת בשירות “תא קולי מתקדם” שאותו מפעילות העותרת [קרויז תקשורת] והמשיבה 4 [פרטנר תקשורת] ואשר משמש בעיקר משפחות מהקהילה החרדית. העתירה מופנית כנגד החלטה מסוימת שנתקבלה על-ידי המשיב 3 באשר לאופן אספקת שירות זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פס”ד בעת”מ של סלקום נגד משרד החינוך, מינהל הרכש, פלאפון ופרטנר (מכשירי/תוכניות רט”ן לתלמידים ללמידה מרחוק בקורונה)

06.11.2020 15:24

“נוכח קביעה זו עלולה להתעכב באופן משמעותי אספקת כל המכשירים כאמור לתלמידים רבים הזקוקים להם לשם למידה מרחוק. תוצאה זו אינה קלה כלל ועיקר. עם זאת היא מתחייבת מפירושן הסביר של הוראות המכרז בכללותן”; “אף כי יש ממש בטענת המשיבים כי קיים צורך אקוטי באספקת מכשירים כאמור […] צורך זה אינו מאפשר לקרוא לתוך הוראות המכרז את שלא נקבע בהן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

אושרה הנחת הצעת חוק פרטית על שולחן הכנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ)

23.10.2020 13:25

“הצעת חוק זו נועדה להבטיח שקיפות ומידע ברור לצרכן, כך שבעל רישיון הנותן שירותי בזק בין-לאומיים יידרש להתריע לצרכן בהודעה קולית אודות חיוב חריג ועלותו, בטרם חיבור השיחה והפעלת קוד ההתקשרות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

עת”מ של סלקום נגד משרד החינוך ומינהל הרכש הממשלתי ונגד פלאפון ופרטנר לגבי רכישת מודמים סלולריים וחבילות גלישה וכן רכישת קווים ומכשירים ‘כשרים’ לתלמידים במגזר החרדי בתקופת קורונה

16.10.2020 14:00

השופט: “עובדה אשר אינה שנוייה במחלוקת היא כי מדובר בפרוייקט שנועד לספק מענה לשכבות מעוטות יכולת או בעלות נגישות מוגבלת לפתרונות תקשורת. נוכח היקף הלימודים מרחוק, הנדרש בשל מגיפת קורונה, קיים מימד של דחיפות באספקת הטובין והשירות. יש ממש בטענת המדינה כי בהקשר זה אין אופק ברור לחזרת התלמידים ללימודים בין כותלי בית-הספר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

עדכונים לגבי וועדת הרבנים לענייני תקשורת

03.10.2020 19:09

“קדימון (פרומו)”: השבוע, ולא בפעם הראשונה, הקדמתי שוב את אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ ודיווחתי כאן באתר זה — 35 דקות לפניו — מה הוא עומד לפרסם באתר שלו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית: “מדובר ב’שוחד’ של ממש הניתן ע”י סלקום לאחד מהדיירים ע”מ לקנות מידיו מידע פרטי מוגן” של שכניו כדי “לשכנעם להצטרף לפרוייקט הסיבים האופטיים” שלה

29.09.2020 15:10

“התמלילים המצורפים לבקשה חושפים דפוסים אפלים בהם נוקטת סלקום,אם במישרין ואם באמצעות שלוחיה, באופן המזכיר דפוסי פעילותם של ארגוני ביון המפעילים סוכני בילוש אחר מושא הציד שלהם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת בגין משלוח לכאורה של Spam; היקף התביעה הקבוצתי: 2.5 מיליון ₪

18.09.2020 16:45

“דברי הפרסומת מטעם הנתבעת נשלחים ללא הסכמת הנמענים ומבלי שהנתבעת מתייחסת להודעות הסירוב המפורשות שנשלחות אליה על-ידי הנמענים וממשיכה להטריד אותם בשיגור דברי פרסומת נוספים גם לאחר קבלת הודעות הסירוב כאמור”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הותר לתנועה הרפורמית עיון חלקי בחומר המשפטי בהליך המתנהל נגד חברות טלקום ונגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת

11.09.2020 13:34

לדברי אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’, בהליך זה היה אשתקד ‘דיון חסוי’ שהוא חשף אותו ‘לראשונה’ ו’לאור יום’; כותב שורות אלה היה נוכח מספר שעות בדיון הזה במחוזי בת”א ואני יכול להעיד שהיה זה דיון גלוי ופתוח לציבור: לא חסוי ולא נעליים וממילא לא היה צריך לחשוף אותו כיוון שדיווחתי עליו באותו היום באתר זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

נדחתה תביעה קטנה (בהיקף 33,000 ₪) נגד פרטנר תקשורת בעילה של הפרת הפרטיות כביכול

04.09.2020 17:16

“בעת הדיון הבהרתי לצדדים שישנם רבדים של המחלוקת הנוגעים לנושאים טכנולוגיים שאינם בידיעתו השיפוטית של בית-המשפט ■ בשקלול כלל הנתונים […] מטה את הכף למסקנה לפיה פרטיו של התובע [גיא זומר] לא נשלחו לצד שלישי וכפועל יוצא מכך לא הופרה פרטיותו. אשר על כן התביעה נדחית ולפנים משורת הדין איני עושה צו להוצאות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

כללי

וועדת הכלכלה תדון בשבוע הבא בהצעת לדיון מהיר בנושא: “הצלתה של תעשיית הטלוויזיה הישראלית בצל יישום רפורמת הסיבים האופטיים”

14.08.2020 13:33

“ככל שאחוז גבוה יותר מרווחי החברות האלו נובע משידור באינטרנט שאינו מחוייב בהשקעה – כך קטנה בהדרגה ההשקעה בהפקות מקור גם בחברות הללו. רפורמת הסיבים האופטיים שיזם שר התקשורת, ברוכה ונחוצה ככל שתהיה לקידומה הטכנולוגי של ישראל, מזרזת את החברות להעביר את כל שידוריהן לפלטפורמת אינטרנט, ועלולה לגזור על תעשיית הטלוויזיה הישראלית מכת מוות סופית. אם תעבור רפורמת הסיבים האופטיים בחוק ההסדרים, ללא שמוצמד לה תיקון בחוק התקשורת כך שחובת ההשקעה תחול גם על שידורים באינטרנט, תעשייה הטלוויזיה הישראלית על אלפי המשפחות אותן היא מפרנסת, תיפגע אנושות”.

להמשך הידיעה
כללי