טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה (28.4.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת בגין משלוח Spam

03.05.2019 17:12

עו”ד פאדיה זידאן מנהלת מחלקה בכירה במשרד התקשורת: “לגישתנו, ההודעה המוקלטת המקדימה כפי שתוארה בפנייתך נופלת על פניו לגדר דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת בהיותה מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת שירות או הוצאת כספים בדרך אחרת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט אישר בקשת הסתלקות מוסכמת מתביעה (ובקשה לאשרה כתביעה ייצוגית) נגד פרטנר אך לא אישר גמול לתובעת ולבא כוחה

29.03.2019 08:41

“לפיכך, אין מנוס אלא לראות בתביעה תביעת סרק שהסתלקות ממנה בוצעה ‘בדקה ה- 90’, יום לפני הדיון, על אף שניתן היה להגיע לאותה מסקנה לפחות ארבעה חודשים קודם לכן ואף טרם הגשת התביעה והבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית […] סופו של דבר, הבקשה להסתלקות מאושרת למעט שכר הטירחה. אל לה לתובעת להצטער יתר על המידה. לולא היה נקבע דיון והייתה ניתנת החלטה על בסיס כתבי הטענות, סביר להניח שהבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית הייתה נדחית והיא אף הייתה מחוייבת בהוצאות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

בית-המשפט דחה עתירה מנהלית של פרטנר תקשורת נגד הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת ונגד חברת גולן טלקום

20.11.2016 13:12

בין היתר ביקשה פרטנר בעתירתה מידע ומסמכים שנכללו בהצעות גולן טלקום לשני מכרזים: מכרז לתדרי UMTS מס’ 12/2010 ומכרז תדרי דור רביעי מס’ 21/2014.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

סגן נשיא בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה תביעה של פרטנר נגד משרד התקשורת להשבת תמלוגים שנגבו על-ידו בגין הכנסות החברה מחלק “משירותי נדידה” בשנים 2006-2013

19.11.2016 20:34

במהלך המשפט עתרה פרטנר גם לגילוי ועיון במסמך ספציפי אשר נכתב בשנת 2000 ע”י חיים גרון סמנכ”ל בכיר באגף הנדסה ורישוי במשרד התקשורת; המדינה התנגדה אך השופט חייב אותה לגילוי המסמך בפני פרטנר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

בהודעות לבורסה: נגד 3 מפעילים בינ”ל הוגשה תביעה (+בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) לגבי התעריף שנגבה עבור שיחות טלפון יוצאות לחו”ל, מלקוחות מזדמנים

16.09.2016 15:48

לטענת התובעת מדובר בתעריף מופרז ובלתי סביר ולכן מנוגד לסעיף 17 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982 המאפשר לבעל רישיון לגבות תשלום סביר עבור שירות בזק הניתן על ידו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

פרטנר תקשורת מתכוונת להקים תשתית קווית עצמאית בפריסה ארצית

21.06.2016 09:41

הצלחת הפרוייקט תחייב את התמיכה והסיוע של משרד התקשורת ורגולטורים רלבנטיים נוספים”, נאמר בהודעת חברת פרטנר תקשורת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברת פרטנר תקשורת

10.06.2016 16:32

במסגרת התביעה טענו התובעים, בין היתר, כי חברת פרטנר מחייבת את המנויים המבקשים להתנייד אליה מרשת אחרת, בתשלומים שונים וזאת עוד טרם השלמת תהליך ניוד הקו ובטרם קיבלו ממנה שירותים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

תביעה נגד חברת גולן טלקום לגבי מבצע הצטרפות ב- 29 ₪ לחודש שערכה ב- 12/2015

10.06.2016 16:31

“בדיעבד הסתבר כי כדי ליהנות מתנאי המבצע על לקוחות הנתבעת היה לבצע אקטיביזציה של כרטיס הסים עד לתאריך מסויים קובע. עפ”י כללי החברה, במידה והאקטיביזציה בוצעה לאחר המועד אותו קבעה הנתבעת (תנאי אשר לא הובא לידיעת המצטרפים תוך תהליך הרישום), חוייבו לקוחותיה ללא ידיעתם בתשלום גבוה של 99 ₪ לחודש, כאשר הנתבעת מציעה להם בריש גלי לעבור לחבילה זולה יותר תמורת תשלום נוסף של דמי מעבר בסך 49 ₪”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

חברת Mobinil המצרית ממתגת עצמה מחדש תחת השם Orange; ממשלת מצרים מתכוונת להעניק רישיון סלולר רביעי לחברת Telecom Egypt

26.03.2016 22:33

לנוכח כוונת ממשלת מצרים להעניק רישיון סלולר רביעי ל- Telecom Egypt אמר מנכ”ל אורנג’ המצרית Yves Gauthier: “בכל המדינות בהן יש ארבעה מפעילים יש ירידה בשוק בשל מלחמות מחירים המלוות בהשפעות שליליות על ההשקעות”.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

הוגשו שתי תביעות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת פרטנר תקשורת

11.01.2016 06:07

“פרטנר בוחנת את התביעות ואין בידיה, בשלב מוקדם זה, כדי להעריך, באיזושהי מידה של וודאות, את סיכויי הצלחת התביעות או את היקף החשיפה הפוטנציאלית בגינן, ככל שקיימת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

אושרה הנחה על שולחן הכנסת: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – שידורי טלוויזיה בתשתית רחבת פס)

07.12.2015 16:22

“כדי למנוע ואקום חקיקתי ונזק בלתי הפיך לשוק השידורים וליצירה המקומית (בשל איבוד מנויי פלטפורמות הכבלים והלוויין שיגרעו מהיקף השקעתן בהפקות מקור) יש לבצע לאלתר מבעוד מועד את ההתאמות הרגולטוריות הנדרשות וליצור וודאות משפטית ורגולציה אחידה לכלל השחקנים המתחרים בשוק, חדשים כוותיקים”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

בג”ץ קיבל בקשת 4 חברות טלקום (פלאפון, פרטנר, סלקום והוט מובייל) שלא לפנות בשלב זה מתקני תקשורת שלהן מאתר מאחז מגרון

22.07.2015 12:03

נשיאת ביהמ”ש העליון: דומה כי המדינה וחברות הסלולר קרובות לגיבוש פתרון מוסכם שייתר את המחלוקת המשפטית ביניהן בנושא.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

מנכ”ל Orange הצרפתית: “תאמינו לי שאם הייתי יכול הייתי מנתק את הקשר עם אורנג’ הישראלית כבר מחר”

03.06.2015 20:45

במסגרת אירועי “יום חדשנות צרפת ישראל” בהם נכחו גם נשיא צרפת, נשיא המדינה וראש ממשלת ישראל נערך ב- 19.11.2013 טקס חתימה על הסכם שת”פ תאגידים בין המדען הראשי במשרד הכלכלה הישראלי לתאגיד הטלקום הצרפתי Orange. בטקס החתימה נכחו נשיא Orange צרפת Stephane Richard והשרה הצרפתית Fleur Pellerin.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

דיווח: סאיב עריקאת קורא לממשלת צרפת להפסיק מעורבות חברת אורנג’ הצרפתית עם שותפתה הישראלית; לממשלת צרפת נתח של 25% באורנג’ הצרפתית

16.05.2015 22:58

לדבריו מעורבות Orange הצרפתית עם שותפתה הישראלית באה לידי ביטוי במה שכינה “ההפרות המרובות של זכויות הפלסטינים בשטחים הכבושים, ההתנחלויות הבלתי-חוקיות ומבצע צוק איתן בעזה”.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

ארגונים לא-ממשלתיים ואיגודי עובדים בצרפת קוראים שוב לחברת אורנג’ הצרפתית לנתק קשריה עם אורנג’ הישראלית

16.05.2015 22:55

יצויין כי בשנים האחרונות היו מספר מקרים בהם ארגונים שונים מחו בפני חברת אורנג’ הצרפתית על קשריה עם עמיתתה הישראלית.

להמשך הידיעה
המזרח התיכון, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז בהתקשרות המשך של משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי (בהיקף 1.8 מיליון ₪ לחצי שנה) עם סלקום עד סיום תקופת ההתארגנות של פרטנר 012 הזוכה החדשה במכרז לאספקת שירותי טלפוניה נייחת למשרדי הממשלה

13.04.2015 17:10

ב- 18.3.2015 אישרה וועדת המכרזים את בחירת פרטנר 012 כספק הזוכה במכרז המרכזי; כניסת החברה לעבודה שוטפת מכוח המכרז לא נעשית ביום אחד אלא נדרשת תקופת התארגנות של 6 חודשים במהלכה תתקין פרטנר 012 תשתיות ותפרוש קווים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: בקשות/הודעות – פטור ממכרז

12.11.2014 08:11

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על החלטות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון (בוועדת החוץ והביטחון) קיימה ישיבת מעקב נוספת בנושא פערי קליטה בכיסוי הסלולרי של כל החברות ביו”ש

18.06.2014 21:03

נציגי המועצות האזוריות באיו”ש: החטיפה בוצעה בלב ליבה של המועצה. אם הנערים היו מנסים להוציא שיחה למשטרה כדי לדווח על חטיפתם מספר קילומטרים לפני או אחרי, הטלפון שלהם היה ללא קליטה. מדובר בנושא מאוד רגיש בעל משמעות לחיי אדם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת פירסם מסמך מדיניות שיתוף הרשת גישה רחבת פס של בעל רישיון כללי למתן שירותי רט”ן וחוו”ד כלכלית בעניים רשתות הרדיו בשוק הרט”ן בישראל

16.05.2014 07:40

ארבעה ההסכמים בין מפעילי הרט”ן שהוגשו לאישור משרד התקשורת: הסכם פרטנר והוט מובייל; הסכם סלקום, גולן ופלאפון: הסכם גולן וסלקום לגבי רשת 3G, הסכם שיתוף פסיבי בין סלקום ופלאפון, הסכם שיתוף רשתות בין גולן לסלקום ופלאפון לדור 4G.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים