מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המשרד לביטחון הפנים/טלדור מערכות

22.11.2013 10:25

בקשה של המשרד לביטחון הפנים לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת טלדור מערכות – תחזוקת מערכת “נגב” שנרכשה עבור מנהלת אכיפת דיני מקרקעין בנגב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל אושרה בקשה של משרד החינוך לפטור ממכרז בהתקשרות המשך עם חברת טלדור מערכות מחשבים [היקף כספי: יותר מ- 10 מיליון ש”ח]

22.11.2013 10:24

הערכה: עד לאוגוסט 2014 יסתיים התהליך המכרזי והקבלן שייבחר במכרז החדש יוכל להתחיל בעבודתו בספטמבר 2014 [מכרז שירותי הדרכה, הטמעה ותמיכה ליישומים מתוקשבים במערכת החינוך במטרה לתמוך ברפורמות ובתוכניות שמוביל המשרד; שירותים אלה ניתנים ע”י מנהלת לשילוב יישומים מנהליים מתוקשבים במערכת החינוך].

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/GARTNER

22.11.2013 10:22

בקשה של משרד החינוך לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת גרטנר ישראל אדוייזורי לצורך מתן יעוץ אסטרטגי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הרווחה/IBM [היקף כספי: יותר מ- 1.6 מיליון ₪]

22.11.2013 10:21

בקשה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת יבמ ישראל בהיקף כספי של יותר מ- 1.6 מיליון ₪ לצורך שדרוג והסבת מערכות zVM למערכות z/OS, כולל הדרכה וקורסים מקצועיים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער/קונסיסט [מנמ”ר המינהל]

22.11.2013 10:19

התקשרות המשך של המינהל לחינוך התיישבותי פנימייתי ועליית הנוער עם קונסיסט בנושא מנמ”ר המינהל; במקביל פורסם מכרז לתפקיד מנהל/ת אגף א’ (מערכות מידע) [מכרז פנימי; המישרה מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ’רקסים].

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, קלינטק

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/BNEF

22.11.2013 10:13

בקשה של משרד ראש הממשלה – מינהלת תחליפי נפט לפטור ממכרז בהתקשרות עם Bloomberg New Energy Finance, BNEF לשם ייעוץ בתחום האנרגיות המתחדשות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, קלינטק

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: בנק ישראל/מטריקס [התקשרות בהיקף של עד 2.5 מיליון ₪ לשלוש שנים]

09.11.2013 20:23

הודעה של בנק ישראל על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע”מ – לשם רכישה, תחזוקה, תמיכה ושירותי מומחה למשפחת מוצרי BMC Software לניהול מערכי הייצור.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות האוכלוסין וההגירה/היולט-פקרד (ישראל) בע”מ [היקף כספי: יותר מ- 2 מיליון ₪]

05.11.2013 15:52

אושרה בקשה של רשות האוכלוסין וההגירה לפטור ממכרז עם חברת היולט-פקרד (ישראל) בהיקף כספי של יותר מ- 2 מיליון ₪ לשם החלפת נאמני מחשוב בטכנאים ייעודיים לפרוייקט “ארבל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז לרשות האוכלוסין וההגירה בהתקשרות המשך בהיקף כ- 17 מיליון ₪ עם תים מחשבים ומערכות [מודול עובדים פלסטינים ומודול עובדים זרים]

28.10.2013 16:38

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה בהתקשרות המשך בהיקף כ- 17 מיליון ₪ עם תים מחשבים ומערכות לעניין מערכת המחשוב במדורי התשלומים (מת”ש) שהינה מערכת אחת הכוללת שני מודולים: מודול עובדים פלסטינים ומודול עובדים זרים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות המשך בהיקף 3.8 מיליון ₪ עם חילן טק ונס טכנולוגיות [רכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה (אנטי וירוס) עבור משרדי הממשלה]

28.10.2013 16:35

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות המשך בהיקף 3.8 מיליון ₪ לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה למשרדי הממשלה. מכרז חדש שהיה צפוי להתפרסם במאי 2013 יתפרסם רק בראשית שנת 2014 והצפי למועד הכרזה על הזוכים הוא אוגוסט 2014.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המשרד לשירותי דת/ווייז מובייל [קבלת שירות לניווט אל מקוואות]

27.10.2013 21:16

בכוונת המשרד לשירותי דת להתקשר עם ווייז מובייל (Waze Mobile) לצורך קבלת שירות לניווט אל מקוואות ברחבי הארץ (באמצעות האפליקציה הסלולרית).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר: עפ”י תוכנית העבודה של פרוייקט מרכב”ה הצפי לסיום החלפת פרוייקט בוח”ן הוא בשנת 2014; בקשת לפטור ממכרז בהיקף 1.25 מיליון ש”ח

27.10.2013 21:14

בקשה של משרד האוצר לפטור ממכרז לתחזוקת תשתיות מערכת בוח”ן (מערכת הכספים המבצעית של הממשלה) בחדר מחשב ע”י חברת HP.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה בקשה של משרד האוצר – התקשוב הממשלתי לפטור ממכרז בהתקשרות עם חברת MICROSOFT בהיקף כספי של 20 מיליון ₪

22.10.2013 15:23

התקשוב הממשלתי במשרד האוצר על כל יחידותיו מבקש לרכוש רישיונות למוצרי מיקרוסופט. הרישיונות נדרשים לתחזוקת הרישוי הקיים ולאור גידול טבעי בפעילות המחשוב במשרד ובכמות המשתמשים בו.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה בקשה להרחבת התקשרות בפטור ממכרז: משרד האוצר/בינת סמך (אאוטסורסינג) [היקף כספי: 2 מיליון ₪]

22.10.2013 15:22

אושרה בקשה של משרד האוצר להרחבת התקשרות בפטור ממכרז עם בינת סמך (אאוטסורסינג) בהיקף כספי של 2 מיליון ₪ במסגרת מכרז פומבי להספקת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מרכז מענה טלפוני עבור אגף שוק ההון- פניות הציבור.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/DATASEC

22.10.2013 15:09

משרד האוצר – התקשוב הממשלתי מבקש פטור ממכרז בהתקשרות עם חברת דטהסק לשם רכישת שירותי תחזוקה ותמיכה לתוכנת easy2comply לשנת 2014.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רכבת ישראל/בזק

14.10.2013 21:17

התקשרות עם חברת בזק בפטור ממכרז לשם קבלת קו תקשורת לטובת עמדת כרטוס בבסיס הקריה. התקשרות חד-פעמית בהיקף של 70,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/DATASEC

14.10.2013 21:10

משרד האוצר – התקשוב הממשלתי מבקש פטור ממכרז בהתקשרות עם חברת דטהסק לשם רכישת שירותי תחזוקה ותמיכה לתוכנת easy2comply לשנת 2014.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות/בזק און ליין [הארכת התקשרות לביצוע פיילוט תרגום סימולטני למטופלים דוברי ערבית, רוסית ואמהרית בעת הגשת שירות רפואי]

10.10.2013 15:10

המשך התקשרות עם חברת בזק און ליין בע”מ לביצוע פיילוט תרגום סימולטני, בדיקת ההיתכנות של הספקת שירותי תרגום באמצעות מוקד טלפוני למטופלים המתקשים בשפה העברית בעת הגשת שירות רפואי. השירות נועד לספק תרגום לערבית, רוסית ואמהרית והוא חיוני ביותר.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המרכז למיפוי ישראל/קבוצת אנשים ומחשבים

10.10.2013 15:08

משרד הבינוי והשיכון – המרכז למיפוי ישראל (מפ”י) הגיש בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות עם קבוצת אנשים ומחשבים לצורך השתתפות בכנס IT מוניציפאלי שיתקיים השנה ב- 10 בנובמבר 2013.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים