טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה התקשרות של משרד התקשורת בפטור ממכרז עם פרופ’ ראובן גרונאו לשם “מתן ייעוץ כלכלי בקביעת תמחור תעריפים סיטונאים בשוק התקשורת, תמריצים לעידוד השקעות ותעריפי הטלפוניה של חברת בזק לציבור”

27.10.2018 19:21

“נכון לציין כי מעבר מוצלח לעולם הסיבים צפוי לשנות את עולם התקשורת מן הקצה אל הקצה תוך שקצבי השימוש של משקי הבית יגיעו לקצבים של מאות מגות ואף למעלה מכך ומשרד התקשורת רואה בשינוי זה הזדמנות של פעם בשנים רבות לקפיצה טכנולוגית רבת משמעות שיש לתכננה ולבצעה במדיניות אסדרה ותמריצים מושכלת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי מבקש לצרף את אוניב’ אריאל לשאר מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ עימן הוא משתף פעולה במיזמי סייבר משותפים

23.10.2018 20:27

“המיזם הינו תוספת לששת המיזמים שערך מערך הסייבר עם אוניברסיטאות שונות בשנים 2014-2015 (באוניברסיטאות חיפה, טכניון, תל אביב, בר אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב). בכוונת מערך הסייבר להתקשר במיזם משותף עם אוניברסיטת אריאל, כמו גם עם שאר האוניברסיטאות, לצורך הפעלת מרכז המחקר לסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: משרד התקשורת יאריך התקשרותו עם חברת מלם-תים (קבלת שירותי פיתוח וקישור בין מערכת תדרנט לבין מערכת מסלו”ל של המכס)

24.08.2018 14:18

וועדת הפטור ממכרז הממשלתית (באוצר/החשכ”ל) מבהירה בנימוקיה כי “… הפער בין הסכום המבוקש והסכום המאושר נובע מטעות חישוב בועדת המכרזים של המשרד, וכי ועדת הפטור ממליצה לאשר את מלוא היקף השעות המבוקשות – 500 שעות כפול התעריף השעתי בתוספת מע”מ ומסתכמת ב- 134,500 ₪.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 17 באוגוסט 2018)

17.08.2018 13:44

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת מבקש להתקשר בפטור ממכרז עם פרופ’ ראובן גרונאו לשם “מתן ייעוץ כלכלי בקביעת תמחור תעריפים סיטונאים בשוק התקשורת, תמריצים לעידוד השקעות ותעריפי הטלפוניה של חברת בזק לציבור”

13.08.2018 15:31

“נכון לציין כי מעבר מוצלח לעולם הסיבים צפוי לשנות את עולם התקשורת מן הקצה אל הקצה תוך שקצבי השימוש של משקי הבית יגיעו לקצבים של מאות מגות ואף למעלה מכך ומשרד התקשורת רואה בשינוי זה הזדמנות של פעם בשנים רבות לקפיצה טכנולוגית רבת משמעות שיש לתכננה ולבצעה במדיניות אסדרה ותמריצים מושכלת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

המשרד לענייני מודיעין פועל להקמתו של “דסק קו-האופק” שיהיה אחראי ל”סריקת האופק” לזיהוי מוקדם של מגמות מדיניות, פוליטיות, ביטחוניות, צבאיות, כלכליות, חברתיות וטכנולוגיות, בעולם ובאזור, אשר עשויות להשפיע גם על ישראל

09.07.2018 20:58

“המערכת שפיתחה החברה תאפשר למשרד לרכוש את השירות לו זקוק משרד המודיעין. באמצעות גישה למערכת, במשרד המודיעין נוכל לראות ולהבין אילו אירועי סיכון משפיעים על מדינה מסוימת. ניתן גם להבין במפורש את משך ההשפעה המשוער על כל מדינה. הפלטפורמה הטכנולוגית הזו תאפשר להבין את השונות בין התחזיות הנוכחיות לבין התחזיות מהעבר בכל יום נתון במהלך חמש השנים האחרונות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 6 ביולי 2018)

06.07.2018 16:33

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

“יחידת מימשל זמין מתמודדת עם התקפות בסדר גודל של 100 גיגה בשרתי DNS. בנוסף היחידה מתמודדת עם מדינות שיכולות לתקוף בכמויות גדולות של תעבורה”

25.06.2018 20:50

“התקפות שרתי DNS הן מקור להתקפות של גורמי סיכון כאלה ואחרים ומטרתם להביא לשיבוש פעילות השרתים ותשתיות המידע של הגוף המותקף. בכדי לשפר את מערך ההגנה ולעבור בהצלחה תקיפה מסוג שכזה, מתי שלא תתרחש, יש להיערך טכנולוגית במוצר המאפשר פיזור של שרתי DNS על פני מדינות רבות ככל הניתן. עקב התקפות על שרתי ה- DNS של ממשל זמין ועל מנת להשיג יתרון טכנולוגי שיגביל משמעותית את יכולות התוקפים לבצע תקיפה שכזו, נדרש שירות המאפשר ביזור גדול מאוד של שרתי DNS בפריסה עולמית בהיקף הגדול ביותר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התשתיות הלאומיות: בסוף 2018 יהיה תהליך תחרותי לחלוקת רישיונות חיפוש נפט וגז בים התיכון

25.06.2018 20:48

“משרד האנרגיה ניהל הליך תחרותי ראשון מסוג זה בשנת 2017 ומתכוון לצאת בקרוב להליך תחרותי נוסף. לצורך הכנת תהליך איכותי אשר יביא לתוצאות הטובות ביותר מעוניין מנהל אוצרות טבע במשרד להתקשר עם חברת ייעוץ אשר תסייע בהכנה, ניהול ושיווק ההליך התחרותי החדש”.

להמשך הידיעה
ירוק/תשתיות/אנרגיה, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

רשות המסים נעזרת ביועץ לענייני ביטקוין

24.06.2018 09:48

רשות המיסים לא פירסמה את פרוטוקול וועדה המכרזים לגבי התקשרות המשך זו בפטור ממכרז. באתר מינהל הרכש לא מתפרסמים פרטים כלשהם לגבי ההתקשרות המקורית של רשות המיסים עם רועי עמק בנושא זה [כלומר, ההתקשרות הקודמת שהסתיימה ב- 21 ביוני 2018, או בסמוך למועד זה].

להמשך הידיעה
כללי

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 22 ביוני 2018)

22.06.2018 15:27

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התקשורת/חברת שירות הייעוץ והמחקר לתחום הטלקום Analysys Mason [התקשרות לצורך קבלת נתוני השוואה בינלאומיים בנושאי טלקום]

19.06.2018 19:24

“נערכה בחינה האם ישנן חברות נוספות שאוספות מידע מכל חברות התקשורת במגוון רחב של מדיניות. לא נמצאה חברה נוספת שמסוגלת לספק מידע זה, ואף יותר מכך מסוגלת לספק נותני חיזוי ל- 5 השנים הבאות על מגוון נושאים שיכולים לסייע למשרד לקבוע מדיניות בתחומי התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 15 ביוני 2018)

15.06.2018 15:01

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז של רשות המים: “ייעוץ משפטי מקדים בתחום הפלילי” למנהל יחידת המחקרים בארגון לקראת מסירת עדות מומחה במשטרה לגבי האסון בנחל צפית

08.06.2018 14:50

“לאור האסון שהתרחש בנחל צפית, נדרש עובד הרשות, ד”ר עמיר גבעתי, להתייצב במשטרה למתן עדות על-תקן מומחה בחקירה בעניין האסון. הכרחי כי העובד לא יגיע למשטרה ללא כל ייעוץ מקצועי ועל כן יש לוודא כי העובד יקבל ייעוץ משפטי בתחום הפלילי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת צפוי לפרסם בחודשים הקרובים מכרז לשדרוג מערכת הספקטרום בארץ

08.06.2018 14:44

“מערכת הספקטרום משמשת את המשרד לניהול תדרי הספקטרום של מדינת ישראל, הקצאתם וניהול הגבייה עבור השימוש בהם. נכון להיום, המערכת מיושנת מאוד, אינה מתממשקת עם מערכת מרכב”ה ואינה נותנת מענה להיבטי פיקוח ובקרה כספית. יצויין כי במספר ביקורות שנערכו בשנים האחרונות, לרבות סקר הסיכונים שבוצע במשרד, עלו ליקויים רבים ביחס למערכת. בהמשך לממצאים אלו, כחלק מתוכנית העבודה של המשרד לשנת 2018, הוחלט לפעול להסדרת הנושא תוך שדרוג המערכת והחלפתה. לאור האמור, בחודשים הקרובים צפוי המשרד לפרסם מכרז לשדרוג המערכת והחלפתה, לרבות חיבור מימשקים למערכות הכספיות במרכב”ה.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אגף המכס ומע”מ: התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן

08.06.2018 14:41

מטרת ההתקשרות היא “קבלת שירותי מידע על פעילות מכשיר סלולר הנחוץ ליחידות החקירות והיס”מ. הפנייה נעשית לכל החברות בעלות אישור הפעלת שירותי טלפוניה סלולרית, עפ”י צו של בית-המשפט. החברה הסלולרית בה מנוהל הקו הנבדק, מספקת מידע בהתאם לסוג המידע המבוקש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 8 ביוני 2018)

08.06.2018 14:27

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

היחידה לניהול סיכונים בחשכ”ל נערכת לכתיבת 2 מכרזים חדשים: ניהול סיכונים תפעוליים וניהול סיכוני IT וסייבר

08.06.2018 14:16

הוועדה קבעה כי יש לפרסם את שני המכרזים עד ליום 30 בספטמבר 2018. בחירת הזוכים במכרזים תיעשה עד ליום 1 באפריל 2019.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים