משפט, תוכנה

בית-המשפט דחה בקשה של חברת מטרופולי-נט למתן צו ביניים בעתירה מינהלית שלה נגד עיריית פתח תקווה והחברה לאוטומציה

09.09.2018 08:57

“בתמצית יצויין כי הצעת המבקשת נפסלה מהנימוקים הבאים: מנכ”ל המבקשת ומורשה חתימה מטעמה, מר רובין, נשוי לעובדת העירייה, גב’ רובין. הוראת סעיף 174 (א) לפקודת העיריות אוסרת התקשרות של העירייה עם אדם אשר בינו לבין עובדיה קיימת קירבה משפחתית”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית פ”ת מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם החברה לאוטומציה לרכישת שירותי ענן

05.12.2017 20:28

מדובר במערכות הבילינג, הרכש, הפיננסים, וניהול המסמכים, כולן מערכות של החברה לאוטומציה הנמצאות בשימוש העירייה.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: עיריית פתח תקוה/סלקום

31.12.2016 18:14

בקשת הפטור היא על סמך הצהרת היצרן כי החברה היחידה שמורשית לשווק את המוצר היא חברת סלקום ישראל בע”מ.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית פתח תקוה: מכרז להספקת שירותים ומכשירים סלולריים וציוד נלווה

18.07.2012 09:08

עיריית פתח תקוה פירסמה מכרז להספקת שירותים ומכשירים סלולריים וציוד נלווה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים