מכרזים/פטורים/דרושים

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:43

“החל משנת 2017 נערך סקר שנתי בין משרדי הממשלה מטעם מינהל הרכש הממשלתי. הסקר נועד לאיסוף צרכי המשרדים השונים ובהתאם לממצאי הסקר פועל מינהל הרכש. בנוסף לכך, מינהל הרכש יפעל לייעול ושיפור שיתוף הפעולה בין המשרדים על מנת להיענות לצרכים הרוחביים העולים בעניין המכרזים המרכזיים והסכמי המחירים המירביים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

ישראל מבקשת להצטרף לממשלות בעולם המשתמשות בשירותי LinkedIn לשם גיוס כוח אדם איכותי לשירות הציבורי

04.04.2019 18:57

“התקשרות עם חברת לינקדאין מהווה מתן כלי ומענה לאתגרים ולצרכים נדרשים עבור תהליכי גיוס ואיתור מועמדים לשירות המדינה, בתוך כך אתגר הזמינות למידע, משך הזמן לתהליכי הגיוס והאיתור, נשירה של מועמדים איכותיים לאורך התהליך ועוד. הכלים המוצעים במסגרת ההתקשרות עם חברת לינקדאין, יסייעו בניהול, תפעול וקידום האפשרות לאיתור מועמדים באופן רוחבי עבור כלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, בדגש על מישרות בהן יש קושי באיתור מועמדים מתאימים דוגמת מישרות IT, מהנדסים, סייבר ועוד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

טכנולוגיית מידע, משאבי אנוש

רשות התקשוב הממשלתי מודיעה: מעתה במקום מנמ”רים יהיו במשרדי הממשלה “מנהלי אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע”

02.04.2019 15:56

נציבות שירות המדינה: “לאור התמורות שחלו בתחומי מערכות המידע בארגונים בכלל ובשירות המדינה בפרט, מאז אושר והופעל התפקוד אחרון, הוחלט לבחון מחדש את תקפותו ולהציע מודל חלופי המותאם לשינויים הארגוניים והטכנולוגים שחלו בתחום. בשיתוף עם רשות התקשוב, הוחלט על בניית מודל תפקוד חדש, פשוט יותר”.

להמשך הידיעה
טכנולוגיית מידע, משאבי אנוש

פרסום/שיווק/מדיה

שר התקשורת מבקש אישור חברי הממשלה למינוייה של עו”ד אסתי פלדמן (מהלשכה המשפטית של משרד האוצר) כחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

19.10.2018 15:54

מועמדותה של עו”ד פלדמן הוצעה ע”י שר האוצר משה כחלון במסגרת המנדט של ארבעה שרים שונים להציע מועמדים לתפקיד. הוועדה לבדיקת מינויים עפ”י חוק החברות הממשלתיות בדקה את מועמדותה של עו”ד פלדמן לתפקיד ואישרה אותה.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה הכריזה על שירות מסרונים ממערכת המכרזים המקוונת

17.02.2018 19:21

נציבות שירות המדינה מדגישה כי מועמדים/ות יקבלו הודעות טקסט, רק במידה והגדרות המכשיר הנייד שלו/ה תומכות בשירות זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

אבטחת מידע/סייבר

הממשלה תצביע ביום ראשון: הצעת החלטה בדבר איחוד יחידות מערך הסייבר הלאומי [מטה הסייבר הלאומי והרשות הלאומית להגנת הסייבר]

15.12.2017 14:25

תהליך האיחוד – “לצורך המשך ריכוז המאמץ להגנת מרחב הסייבר האזרחי של ישראל במסגרת מערך מאוחד — צפוי להסתיים עד 1.7.2018.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

יוגב שמני (לשעבר מנמ”ר רשות האוכלוסין) נכנס לתפקידו כמנהל “מימשל זמין” במשרד ראש הממשלה

18.03.2017 19:02

בדצמבר 2016 דיווחתי כאן באתר כי משרד ראש הממשלה פירסם ב- 8.12.2016 מכרז בינמשרדי לתפקיד מנהל/ת אגף בכיר (מימשל זמין). תאריך הגשת מועמדות אחרון היה 18.12.2016.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

החלטת ממשלה: פטור מחובת מכרז פומבי למשרות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה בתנאי שיקויים הליך וועדת איתור מועמדים

04.12.2016 15:39

על-פי נתוני שירות המדינה, מישרות מדענים ראשיים קיימות כיום ב- 12 משרדי ממשלה וכן בלמ”ס ובמפ”י; בין 12 המשרדים הללו מוזכר גם משרד התקשורת. אלא שלמיטב זכרוני מישרה זו במשרד התקשורת אינה מאויישת כיום.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

בקשה לפטור ממכרז: נציבות שירות המדינה (נש”מ)/B-Pro

17.11.2015 14:15

אחת ההמלצות העיקריות של דו”ח ועדת הרפורמה: ניהול ההון האנושי בשירות המדינה צריך להתקיים באופן שיטתי, מערכתי, מקצועי ובהתאם לאמות מידה אובייקטיביים בשילוב מדדי בקרה איכותניים וכמותיים; נקבע שהמתודולוגיה המתאימה ביותר היא Balanced Scorecard.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

נציבות שירות המדינה: דרוש/ה: סטודנט לעבודה בתחומי ניהול ידע

26.10.2014 07:22

לנציבות שירות המדינה (נש”מ)/מטה יישום הרפורמה דרוש/ה סטודנט לעבודה בתחומי ניהול ידע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

משאבי אנוש

משרד האוצר פירסם מכרז פנימי: מנהל/ת מערכות רוחבית למשרדי הממשלה (מרכב”ה)

21.08.2013 13:58

משרד האוצר פירסם מכרז פנימי לתפקיד מנהל/ת מערכות רוחבית למשרדי הממשלה (מרכב”ה) [מכרז מס’ 24661 – פנימי] .

להמשך הידיעה
משאבי אנוש

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגישה נציבות שירות המדינה (נש”מ)

01.06.2013 20:49

לאחרונה הגישה נציבות שירות המדינה (במשרד ראש הממשלה) מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

נציבות שירות המדינה (נש”מ): מכרז לפיתוח סביבת עבודה לניהול ידע והטמעת תהליכי עבודה

16.12.2012 08:52

נציבות שירות המדינה מבקשת לקבל הצעות לאספקת שירותים לפיתוח מערכת לניהול ידע והטמעת תהליכי העבודה הכרוכים בכך. תוצר העבודה יהיה סביבת עבודה לניהול הידע באמצעות כלי ממוחשב והטמעת תהליכי העבודה בנציבות שרות המדינה עם כלי זה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהוגשו ע”י משרד ראש הממשלה – נציבות שירות המדינה (נש”מ)

09.08.2012 09:21

נציבות שירות המדינה (נש”מ) פירסמה לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

נציבות שירות המדינה (נש”מ): מכרז לאספקת שירותי הטמעת תהליכי עבודה עם תיקי עובדים אלקטרוניים

28.02.2012 08:49

מכרז של נציבות שירות המדינה (נש”מ) לאספקת שירותי הטמעת תהליכי עבודה עם תיקי עובדים אלקטרוניים אחודים אשר ישמש את משתמשי הנציבות והמשרדים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מבזקים