מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הרווחה: בקשות/הודעות – פטור ממכרז

29.10.2014 10:31

משרד הרווחה פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. כל הבקשות מתייחסות לתקופה שמ- 1.1.2015 ועד 31.12.2015.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/נס טכנולוגיות [עבור מערכת המחשוב של מזכירות הממשלה; בהיקף כספי: 1.4 מיליון ש”ח]

07.08.2014 15:54

מימוש האופציה להמשך התקשרות לשנת 2014 עם חברת נס עבור מערכת המחשוב של מזכירות הממשלה, שלא במסגרת המכרז המרכזי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור וועדת הפטור המרכזית: הארכת התקשרות עם ספקיות נט המשפט (החברות נס א.ט. בע”מ ויבמ גלובל סרוויסס ישראל) עבור תחזוקת האפליקציה של מערכת נט המשפט

28.07.2014 16:00

לעומת היקף התקשרות מבוקש של 7,141,890 ₪ אישרה וועדת הפטור התקשרות בהיקף מאושר של 960,000 ₪ לשירותי תמיכה שוטפים בלבד. המימוש ייעשה, לפי מידת הצורך ועפ”י ביצוע בפועל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

כוונה להתקשרות עם ספק יחיד: חח”י/נס טכנולוגיות

26.02.2014 14:54

חברת החשמל לישראל מבקשת לרכוש מערכת שתאפשר לה שיפור רציפות השירות ללקוחות בעת שיגרה וחרום.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה אינה משלמת שנה וחצי לחברת טלדור בגין הקמת מערכת “כלים שלובים” בשל עיכובים באספקתה וכיוון שאינה בשלה לעלות לאוויר

14.01.2014 05:19

“למרות דחיות קודמות במועד העלייה לאוויר של המערכת החדשה, גם כיום היא אינה בשלה לעלות לאוויר … כל זמן שהמערכת החדשה לא תעלה לאוויר נדרש יהיה להמשיך ולתחזק את המערכת הישנה באמצעות החברות וזאת על-מנת לאפשר המשך תפקוד של כלל מערכות ההוצאה לפועל”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

הנהלת בתי-המשפט: מכרז לתפעול ותחזוקה לתשתיות המחשוב של בתי-המשפט

04.01.2014 18:19

הנהלת בתי-המשפט מבקשת לקבל הצעות לתפעול ותחזוקה במיקור-חוץ של תשתיות המחשוב למערכות המידע שלה. הספקים הנוכחיים הם חברת נס טכנולוגיות, חברת יבמ ישראל וחברת אלעד מערכות או גורמים מטעמן.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות המשך בהיקף 3.8 מיליון ₪ עם חילן טק ונס טכנולוגיות [רכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה (אנטי וירוס) עבור משרדי הממשלה]

28.10.2013 16:35

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות המשך בהיקף 3.8 מיליון ₪ לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה למשרדי הממשלה. מכרז חדש שהיה צפוי להתפרסם במאי 2013 יתפרסם רק בראשית שנת 2014 והצפי למועד הכרזה על הזוכים הוא אוגוסט 2014.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הנהלת בתי-המשפט/חברת NESS וחברת IBM [מערכת נט המשפט; היקף כספי של יותר מ- 18 מיליון ₪]

17.09.2013 12:12

התקשרות המשך של הנהלת בתי-המשפט עם חברת נס א. ט. בע”מ וחברת יבמ גלובל סרוויסס ישראל בע”מ לגבי מערכת נט המשפט. אושר ע”י החשכ”ל. היקף כספי: 18,017,090 ₪.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/NESS [בהיקף כ- 1.5 מיליון ₪]

16.09.2013 17:50

ועדת המכרזים המשרדים אישרה בקשה של משרד ראש הממשלה לפטור ממכרז עם חברת NESS בהיקף כ- 1.5 מיליון ₪ עבור מערכת המחשוב של מזכירות הממשלה,

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור לרשות האכיפה והגבייה ממכרז להארכת ההתקשרות עם חברות נס טכנולוגיות, יבמ וטלדור

30.06.2013 05:18

באישור החשכ”ל: פטור לרשות האכיפה והגבייה ממכרז להארכת ההתקשרות עם חברות נס טכנולוגיות, יבמ וטלדור לפיתוח, תחזוקה ותפעול המערכת ותחזוקת המתקן של המערכת החדשה “כלים שלובים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רשות השידור: התקשרויות בפטור ממכרז (הארכת הסכמי התקשרות עם בתי-תוכנה)

30.06.2013 05:16

אגף מערכות מידע ברשות השידור: הארכת הסכמי התקשרות עם ארבע חברות; מימוש אופציה להארכת ההסכם – נותרה שנה נוספת ואחרונה למימוש האופציה. וועדת המכרזים של רשות השידור מאשרת יציאה למכרז אשר יופץ במהלך השנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד המשפטים – רשות האכיפה והגבייה

01.06.2013 20:54

לאחרונה הגישה רשות האכיפה והגבייה מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגישה נציבות שירות המדינה (נש”מ)

01.06.2013 20:49

לאחרונה הגישה נציבות שירות המדינה (במשרד ראש הממשלה) מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

כיוון שטרם אושר תקציב המדינה: ניתן אישור החשכ”ל להתקשרות של המשרד להגנת הסביבה בפטור ממכרז עם נס טכנולוגיות בהיקף של כ- 3 מיליון ₪

11.04.2013 15:33

המשרד להגנת הסביבה קיבל אישור של החשכ”ל להתקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות עם נס טכנולוגיות: הארכת חוזה מיקור חוץ, בהיקף של 2,895,750.00 ₪, משום ש”טרם אושר תקציב המדינה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד המשפטים – הנהלת בתי-המשפט [הארכת התקשרות בהיקף של 112,538,000 ₪ במסגרת פרוייקט נט המשפט]

11.03.2013 18:39

החשבת הכללית אישרה פטור ממכרז בהיקף של יותר מ- 112 מיליון ₪ להנהלת בתי-המשפט לשם הארכת התקשרות עם ספקיות פרוייקט נט המשפט: נס א.ט. בע”מ, יבמ גלובל סרוויסס ישראל ודור מערכות מחשבים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר – מינהל הרכש/חילן טק, נס טכנולוגיות [אנטי וירוס למשרדי הממשלה; היקף כספי: 3,400,000 ש”ח]

05.01.2013 19:05

הארכת תוקף מכרז מרכזי לרכישת אמצעי אבטחה והגנה מפני וירוס תוכנה (אנטי וירוס) עבור משרדי הממשלה. מינהל הרכש פועל לכתיבת ופרסום מכרז מרכזי חדש. צפי לפרסומו: מאי 2013. צפי להכרזה על זוכה/זוכים: אוגוסט 2013.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

פרוייקט סע”ר (סביבת עבודה רוחבית): האיפיון והפיתוח מתחילים עתה; גירסה ראשונה של המערכת אמורה להיות בייצור בתחילת 2013

11.12.2012 09:21

התקשרות המשך של משרד האוצר עם יבמ ישראל באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות לצורך קבלה בשנת 2013 של שירותי תחזוקה לתוכנת Lotus Notes, מוצר התשתית עליו מבוסס פרוייקט המשרד הממוחשב (מאור 2000) המשרת את 1,400 עובדי המשרד בעבודתם היומיומית.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגיש משרד החינוך

05.12.2012 09:16

לאחרונה הגיש משרד החינוך מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: התקשרות עם ספק יחיד והתקשרויות שלא באמצעות מכרז

03.12.2012 18:27

לאחרונה פירסמה רכבת ישראל מספר הודעות על התקשרות עם ספק יחיד והודעות על התקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים