כללי

רשות התקשוב הממשלתי פירסמה הנחייה חדשה של ראש הרשות בנושא “אחריות ביצוע בתחום המחשוב”

16.11.2018 15:16

מודגש כי כיוון שמדובר במסמך מדיניות אשר תוכנו מחייב את היחידות מונחות רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי מפרסם את “תפיסה לאומית בסייבר להיערכות ולניהול מצבי משבר”

09.11.2018 09:48

“על-מנת להתמודד עם משבר סייבר ביעילות, נדרש לבצע היערכות מקדימה, שתאפשר לנהל את המשבר באופן שיקטין את נזקיו והשלכותיו ויקצר את משכו”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

מערך הסייבר הלאומי מפרסם את “מוכנות ארגון למשבר סייבר; איפיון ודרישות מצוות ניהול משבר ומצוות IR”

09.11.2018 09:45

“מורכבות אירועי הסייבר והתחכום ההולך וגובר של התוקפים, המשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות, מחייבים את המגנים לפעול במגוון תחומים – משפטיים, תדמיתיים, עסקיים וכמובן טכנולוגיים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

התפרסם קול קורא לאספקת מוצרי בדיקות חוסן להגנה בסייבר למערך הסייבר הלאומי

07.11.2018 20:32

“במסגרת זו מבצע המערך בדיקות חוסן להגנת הסייבר של הגופים והארגונים במשק הישראלי אותם הוא מנחה ומכווין לטובת העלאת החוסן בתחום הגנת הסייבר. לצורך כך, נדרשת מערכת ניידת (תצורת “מזוודה”), אשר אינה דורשת הטמעה מורכבת וארוכה בארגון הנבדק, ואשר תסייע בקבלת התוצרים המפורטים בפניה זו”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים: דרוש/ה: ממונה (טכנולוגיות, תורה וניהול ידע)

07.11.2018 20:26

במשרה מועסק עובד. העובד שייבחר יידרש לעבור, טרם שיבוצו במישרה, בדיקות סווג בטחוני לרמת הסיווג המתאימה למשרה.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:07

חב’ דואר ישראל מתכננת בראשית 2019, לאחד את מערך מיון דברי הדואר של החברה במרכז הסחר המקוון בעיר מודיעין, תוך איחוד שלושה בתי מיון בת”א, ירושלים וחיפה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

טלקום/וויירלס/מובייל

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לעתיד תחום לווייני התקשורת במדינת ישראל” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:05

מתוך דו”ח המבקר: “במשך כ- 15 שנה, בשנים 2000 – 2015, לא עידכן משרד התקשורת את תנאי הרישיון המיוחד שנתן לחברת חלל, על אף השינויים המהותיים שחלו בפעילותה. אוזלת ידו של משרד התקשורת בהקשר זה מקבלת משנה תוקף נוכח פניותיה של חברת חלל אליו בבקשה לעדכן את תנאי הרישיון עקב השינויים שחלו בפעילותה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:04

בנק הדואר: “בכדי לשפר את השירות ללקוחות הוחלף מחשב בנק הדואר בשנת 2015 בעלות של עשרות מיליוני ₪.”; “השקעות החברה במערכות המידע של בנק הדואר נמצאות במגמת גידול בכל שנה והגידול בין השנים 2017-2014 גדל תקציב ההשקעות של בנק הדואר פי שלוש!”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי מבקש לצרף את אוניב’ אריאל לשאר מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ עימן הוא משתף פעולה במיזמי סייבר משותפים

23.10.2018 20:27

“המיזם הינו תוספת לששת המיזמים שערך מערך הסייבר עם אוניברסיטאות שונות בשנים 2014-2015 (באוניברסיטאות חיפה, טכניון, תל אביב, בר אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב). בכוונת מערך הסייבר להתקשר במיזם משותף עם אוניברסיטת אריאל, כמו גם עם שאר האוניברסיטאות, לצורך הפעלת מרכז המחקר לסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

משרד הכלכלה יערוך (חמישי, 25.10.2018) כנס בנושא העלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר למפעלים חיוניים בתחום התעשייה

19.10.2018 15:45

באמצע חודש ספטמבר השנה פורסם כי משרד הכלכלה והתעשייה באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, מערך הסייבר הלאומי ורשות החירום הלאומית יוצאים בתוכנית סיוע חדשה, שמטרתה העלאת רמת המוכנות של מפעלים חיוניים ומפעלים למתן שירותים קיומיים לאיומי סייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

טלקום/וויירלס/מובייל

הממשלה תצביע (א’, 14.10) על הצעת החלטה בדבר העברת סמכויות הנתונות לראש הממשלה בנימין נתניהו – לשר התקשורת איוב קרא; שר התקשורת הביע הסכמתו להעברת הסמכויות אליו

12.10.2018 14:02

“לאחרונה נוצר צורך כי ראש הממשלה יפעיל את הסמכויות המפורטות בהצעת ההחלטה בקשר לקבוצת בזק. לפיכך יש צורך להעביר את הסמכויות האמורות לידי שר אחר, ומוצע להעבירן לשר התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

ביומטריה

הוועדה המשותפת ל- 3 וועדות בכנסת תקיים בשלישי (16.10) דיון בנושא ממצאי דו”ח פיקוח מס’ 7 של הממונה על היישומים הביומטריים

12.10.2018 13:58

באשר לפרוייקט התיעוד החכם נאמר במסמך בין היתר כי “עד 31 במאי 2018 הצטרפו לפרויקט כ- 2.6 מיליון איש, הונפקו כ- 2.2 מיליון דרכונים וכ- 1.7 מיליון תעודות זהות ביומטריות. במהלך השנה הראשונה מאז החלת החוק באופן מנדטורי, כ- 89% מהמצטרפים הבגירים מעל גיל 18 הסכימו לשמירת טביעות אצבע (ט.א.) במאגר הביומטרי”.

להמשך הידיעה
ביומטריה

אבטחת מידע/סייבר

משרד ראש הממשלה פירסם את תזכיר חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבורים (תיקון מס’ 9) (מערך הסייבר הלאומי),

12.10.2018 13:50

“ב- 3.8.2016 התקבל החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) תשע”ו – 2016, אשר בהתאם להחלטות הממשלה בנושא הגנת הסייבר הסדיר את העברת האחריות למערכות ממוחשבות חיוניות משב”כ לרשות הלאומית להגנת הסייבר (כיום: מערך הסייבר הלאומי) […] “לנוכח קביעתו של החוק כהוראת שעה בלבד אשר תוקפה עד 31.12.2018, ולנוכח מדיניות הממשלה, נדרשת קביעת הוראת השעה כהוראת קבע”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

רשות התקשוב הממשלתי תערוך ב- 14.10 את ARTECH: תחרות דאטה ואמנות חדשנית וייחודית

07.10.2018 20:56

“במסגרת התחרות תעודד הרשות שימוש במידע ממשלתי פתוח ליצירת עבודות אומנות במגוון סוגי מדיה (ובהם מיצגים, אומנות חזותית, אומנות מקוונת, אומנות דיגיטלית ואומנות גרפית) במטרה לייצר חיבורים חדשים בין מידע, אומנות וטכנולוגיה ולהמחיש את הערך החברתי והתרבותי של מימשל פתוח”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אינטרנט, רשתות חברתיות

הכנסת תקיים (24.10) כנס בנושא “מחוקקים ברשת: הכנסת, ענקיות האינטרנט והאזרח הקטן”

07.10.2018 20:54

הכנס יכלול שלושה מושבים: תחרותיות ברשת – מהי המדיניות הרצויה?; מה קרה לפרטיות שלנו ומה צופן לה העתיד?; ענקיות האינטרנט והמשחק הדמוקרטי; ורב-שיח מסכם: חקיקת רשת – דילמות ואתגרים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות התקשוב הממשלתי: מכרז למתן שירותי תפוקות מקצועיות

06.10.2018 19:09

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

משרד הכלכלה פירסם הוראת מנכ”ל: תוכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר

09.09.2018 09:19

“לאור הגדילה בהיקפים ובעוצמות של התקפות סייבר על ארגונים במשק בישראל, נדרש להגן על מרחב הסייבר ולהעלות את רמת המוכנות לאיומים, תוך שמירה על חיוניותו כמנוע צמיחה וכמאפשר זרימה חופשית של מידע, שירותים ומסחר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מערך הסייבר הלאומי: מכרז לשירותי מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל – “פרוייקט הרקולס”

09.09.2018 09:18

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פועל במטרה למסד תוכנית לאומית להגנת סייבר בתעופה אזרחית במטרה לצמצם את פגיעותה, ולהבטיח את האינטרס הציבורי והלאומי לשמירת חיי אדם, ולהובלה מדינתית בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה: היקף הפעילות של פרוייקט “מחשב לכל ילד” בשנת 2017 עמד על סך של כ- 24.8 מיליון ₪ במסגרתו חולקו 6,001 ערכות מחשב

09.09.2018 09:09

בשנת 1996 החליטה הממשלה על הקמת פרוייקט “מחשב לכל ילד”. הפרוייקט מבוצע על ידי משרד ראש הממשלה במסגרת התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ובשיתוף עם עמותת חלון לעולם המחר, בתנאים של matching.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים