מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה פירסם מכרז להפעלת חברת בקרה על איכות תפעול ושירות רכבת ישראל

13.10.2019 14:31

“לשם שיפור השירות ועמידת רכבת ישראל בסטנדרטים בינלאומיים של רמת שירות, בהוראות החוק ובתנאי הסכם ההפעלה הקיים עימם, המשרד מבצע בקרה, כאשר עיקר ייעודה לוודא עמידה של רכבת ישראל בדרישות הממשלה באופן שוטף וקבוע ולעודד את שיפור השירות לנוסעים. הבקרה מאפשרת לאתר בעיות תפעוליות קיימות, לעקוב אחר רמת השירות לנוסע, לאכוף מנהלית חריגות קיימות ולאפשר לרכבת ולמקבלי ההחלטות במשרד להישען על בסיס מידע אמין ועדכני ביחס לנעשה בשירות הרכבתי, בדומה לנעשה בענפי התחבורה הציבורית לרבות בענף האוטובוסים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

משפט, רכב חשמלי/אוטונומי

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) של שני בעלי רכבים חשמליים נגד משרד התחבורה/אגף הרישוי לפיה הוא גובה לכאורה אגרת רישוי ביתר ושלא כדין; הערכת היקף התובענה הייצוגית: 45 מיליון ₪

23.08.2019 13:21

“ביום 7.4.2019 פנה ב”כ המבקשים למשרד התחבורה בפנייה מפורטת במסגרתה הובהר כי בגביית אגרת הרישוי בגין רכבים מסוג של המבקשת נפל פגם המביא לגבייה ביתר. המשיבה לא כיבדה את ב”כ המבקשים במענה. מצב הדברים שבו המשיבה ו/או מי מטעמה נמנעים ממענה לגופו של עניין ומסרבים להצביע על המקור הנורמטיבי שמכוחו נעשית הגבייה, מזמין את המסקנה שמדובר בגבייה שנעשית שלא כדין”.

להמשך הידיעה
משפט, רכב חשמלי/אוטונומי

כללי

‘תקלה טכנית במחשב המרכזי של משרד התחבורה’

26.07.2019 15:11

ב- 24 במאי 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/IBM [היקף של 10.5 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים] ומהות ההתקשרות: הקמת יכולת של התאוששות מאסון והמשכיות עסקית למערכות המידע, אשר בליבה העסקית של הארגון.

להמשך הידיעה
כללי

משפט

עתירה מינהלית כתובענה ייצוגית נגד מנכ”לית משרד התחבורה, אגף הרישוי במשרד, כאן – תאגיד השידור הישראלי והכנסת, לגבי חוקיות החיוב ב”תשלום הנוסף” לאגרת רישוי רכב מנועי; היקף התביעה לחברי הקבוצה: 900 מיליון ₪

19.07.2019 15:15

“המבקש טוען כי לא יכול להיות ספק ששורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים שהתשלום הנוסף צריך להיגבות מהמשלם בגין בעלותו על מכשיר הקולט שידורים אלקטרוניים, כגון רדיו או טלביזיה, ו/או צריכת שידורים כאלה שמפיק ומפיץ תאגיד השידור הציבורי. שורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים כי זה יהיה הקריטריון. ברם, במצב המשפטי הנוכחי נותקה הזיקה בין בעלות במקלט ו/או צריכת השידורים – לבין חובת התשלום. במקום זאת יצרה הפקודה, בחוסר סבירות קיצוני, קריטריון אחר, מלאכותי במובהק: זיקה בלעדית בין חובת התשלום לבין עניים-שלא-ממין-העניין: הבעלות על רכב מנועי”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה פירסם הליך לקבלת אישור להפעלת שירות מרוחק ויישומון בטלפון סלולרי חכם לתשלום דמי נסיעה ולתיקוף בתחבורה הציבורית

09.07.2019 07:46

“בהתאם למגמה העולמית לאפשר לנוסעים לצרוך שירותי תחבורה ציבורית מבוססת חשבון מרוחק (תָּמָ”ר), מתעתד המשרד להציע לנוסעים לצרוך מגוון שירותים בצורה נוחה באמצעות חשבון מרוחק אחד. הנוסעים יוכלו לעשות שימוש באמצעי זיהוי חכמים כגון יישומון (אפליקציה) בטלפון סלולרי חכם (יישומון מח”ר), כרטיס חכם רב-קו בתקן Calypso (רב קו מח”ר), כרטיס אשראי ובעתיד גם אמצעי זיהוי חכמים נוספים בכדי לצרוך את השירותים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, תעופה/תחבורה/תיירות

אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

זירת חדשנות להגנת סייבר בתחבורה תוקם בבאר שבע

02.07.2019 18:05

בהקמת הזירה ישקיעו מערך הסייבר, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון 18 מיליון ₪ בשלוש השנים הקרובות במשותף עם יזם פרטי שייבחר במכרז שיוצא בימים אלו.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/סאפיינס [כ- 5.8 מיליון ₪ לשנתיים וחצי]

24.05.2019 08:50

צור אהרון ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע כותב בבקשת ההתקשרות כי משרד התחבורה מבקש להקים מערכת רוחבית לניהול הסמכות (רישיונות) עבור אגף הרכב. המערכת תיישם תהליכים עסקיים רוחביים בין תחומי האגף השונים, על-מנת לשפר את השירות לאזרח.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/IBM [היקף של 10.5 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים]

24.05.2019 08:49

“לחברת IBM מתקן תקשורת העומד בתקן מחמיר של שרידות והמשכיות עסקית, אשר נדרש לצורך המשכיות עסקית של מערכות המשרד”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

נדחתה עתירת מנו ספנות לצו על תנאי המורה למדינה לאבטח את אוניותיה, או לשאת בהוצאות הנדרשות לאבטחתן, או להשתתף בהוצאות בשיעור זהה לשיעור השתתפות המדינה בהוצאות האבטחה של חב’ התעופה

03.04.2019 13:22

בג”ץ: “לפי האמור בהודעותיה של המדינה, בעתיד צפוייה להתקבל החלטת ממשלה חדשה שעניינה הנחיית חברות ספנות בתחום האבטחה, והחלטה זו עשויה להשליך גם על היבטי המימון. עוד ציינה המדינה, כי סוגיית קידום החלטה חדשה בנושא המימון, תיבחן שוב לאחר הבחירות לכנסת, במסגרת ההיערכות לתקציב שנת 2020”.

להמשך הידיעה
משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מינהל הרכש בהודעה למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז; יש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

08.03.2019 15:25

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא 15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם מיקרוסופט. כלל הבקשות בגל הנוכחי: כ- 136 מיליון ₪ כולל מע”מ לתקופה של ארבע שנים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

תעופה/תחבורה/תיירות

משרד התחבורה בשיתוף הרשות לחדשנות ומינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה משיקים סבב שני לקידום תכניות פיילוטים בתחומי התחבורה החכמה בתקציב של 30 מיליון שקלים בשנה

18.01.2019 09:20

בהודעת המשרד צויינו שתי מטרות התוכנית: לתמוך בפיתוח ויישום טכנולוגיות חדשניות במערך התחבורה, אשר יקדמו את המצב התחבורתי בישראל ויפתחו את התעשייה הישראלית עתירת הידע; קידום נושא התחבורה החכמה בדגש על עידוד השימוש בתחבורה ציבורית וצמצום הגודש בדרכים, תאונות הדרכים והתלות בנפט.

להמשך הידיעה
תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התחבורה: בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לניהול ביקורת פנימית בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית שבמשרד

31.12.2018 21:42

בכוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לבחון אפשרות לביצוע התקשרות בנושא שבנדון, בדרך של מכרז או בדרך אחרת. לקראת קבלת החלטה בנושא עצם ביצועה של ההתקשרות ולגבי אופן ביצועה לרבות אפשרות של פרסום מכרז, מזמין המשרד גורמים הרואים עצמם כמציעים פוטנציאליים במכרז העתידי ככל שיפורסם, להגיש מסמכים, חוות דעת או כל מידע רלבנטי בכל הנוגע להתקשרות האמורה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התחבורה: מכרז לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק עבור המשרד

28.12.2018 14:36

מטרת המכרז הינה ניתוח דפוס תנועה במרחב מתחם נחקר, אליו וממנו, על בסיס מסדי עתק הנאספים טכנולוגית באופן רציף בזמן ובמרחב בכיסוי ארצי. הפעימה הראשונה היא לגבי מתחם העסקים בהרצליה פיתוח וקניון עזריאלי בבאר שבע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

השירות המטאורולוגי: מכרז למתן שירותי תחזוקה למכ”מ הגשם

22.12.2018 18:44

דני רופ, נעמה אייזבנרוך, שרון וקסלר, טל שמאי: הידיעה הזאת מוקדשת לכם/ן. פלא שישראל מתייבשת/מתביישת כשאין מכ”ם גשם?

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

הצעת חוק פרטית חדשה: רשות הרישוי תקים ותנהל מאגר מידע לרישום שמות הבעלים של אופניים ממונעים; מאגר המידע ישמש לצורכי רשות הרישוי והמשטרה בלבד

12.11.2018 20:23

“ההסדר המוצע נועד לסייע לרשויות האכיפה בהתמודדות עם תופעת גניבות האופניים הממונעים, שכן ניתן יהיה לשייכם לבעליהם ולהחזירם אליהם. כמו כן, מוצע להחיל את ההסדר המוצע גם על בעלי אופניים חדשים ממונעים, אשר רכשו את האופניים בששת החודשים שקדמו לתחילתו של החוק המוצע”.

להמשך הידיעה
כללי

תעופה/תחבורה/תיירות

וועדת הכלכלה של הכנסת תדון ב”גריעת שדה התעופה עטרות (ירושלים)”

09.11.2018 09:27

“מסיבות ביטחוניות, השדה לא פעיל משנת 2000 וכשהובהר שלא יוכל לשוב לפעול, השדה נגרע מפרסומי המידע התעופתי. מבחינה פיסית, המסלול ומתקני השדה לא שמישים ולא ראויים לשימוש כשדה תעופה. גם הבנייה המסיבית סביבו מהצד הפלסטיני גרמה לפגיעה אנושה בהגבלות הבנייה המתחייבות לשם הפעלת שדה תעופה, באופן בטיחותי”.

להמשך הידיעה
תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התחבורה: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (יישומים)

07.11.2018 20:29

במישרה מועסק עובד. המישרה תתפנה בתאריך 31.3.2019. השיבוץ במשרה יתבצע עם פינוייה הסופי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הכלכלה תדון בשבוע הבא בנושא “מניעת השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה”

02.11.2018 14:25

בכנס יוצגו ממצאי דו”ח הוועדה לבחינת הדרכים להפחתת מספר הנפגעים משימוש בסמרטפונים בנהיגה (“וועדת שפר”).

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:04

בנק הדואר: “בכדי לשפר את השירות ללקוחות הוחלף מחשב בנק הדואר בשנת 2015 בעלות של עשרות מיליוני ₪.”; “השקעות החברה במערכות המידע של בנק הדואר נמצאות במגמת גידול בכל שנה והגידול בין השנים 2017-2014 גדל תקציב ההשקעות של בנק הדואר פי שלוש!”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

מבזקים