בריאות/רפואה, משפט

נמחקה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד משרד הבריאות שדרשה לחייב את המדינה בחלוקת מסיכות קורונה לאזרחים

03.01.2021 14:34

בדיון אמר ב”כ המשיבה כי “ניתן היה להבין בעבודה בסיסית, שמדובר בבקשה קנטרנית. היא חסרת עילה מכל כיוון אפשרי. אפשר היה להימנע מלהגיש אותה מלכתחילה או לפנות לערכאה מתאימה. המדינה ומשרד הבריאות קיבלו טיוטה ונאלצו להתייחס לטענות שעלו כאן. על כן אבקש לחייב בהוצאות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, משפט

נגישות/הנגשה

יו”ר וועדת המדע: “במיוחד בתקופה זו, אך גם בשיגרה, חובה עלינו כי אתרי אינטרנט יהיו מונגשים לאנשים עם מוגבלות נגישות ובפרט אלו שמספקים שירות ציבורי ומידע חשוב”; בדיקות העלו כשלים בתחום זה באתרי משרד הבריאות ופיקוד העורף

11.12.2020 15:50

יובל ווגנר יו”ר עמותת נגישות ישראל אמר כי “ישראל היא אחת מהמדינות פורצות הדרך מבחינת חקיקה. אנחנו רואים שרוב הארגונים במגזר הממשלתי, ברשויות, עסקים ומלכ”רים נכנסו לנושא הנגישות, אבל במבחן התוצאה המצב לא מספיק טוב כי אנשים עם מוגבלות לא מצליחים להשתמש באתרים. צריך להעלות מודעות בקרב בעלי אתרים, מעצבי אתרים וגם בקרב אנשים עם מוגבלות שידעו כיצד משתמשים באתרים מונגשים”; העולם מתקדם להסמכה ייעודית מקצועית של יועץ הנגשה לאתרי אינטרנט ובנוסף ציין את הצורך שאנשים עם מוגבלות יהיו אלה שיבדקו אם האתר נגיש עבורם. “יש לנו עוד הרבה עבודה. אנחנו על הדרך והמסע ארוך”.

להמשך הידיעה
נגישות/הנגשה

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

במהלך 2019 בצפון אמריקה לבדה נחשפו כ- 41 מיליון רשומות רפואיות. בישראל אין נתונים מדוייקים אך ב- 5 השנים האחרונות היו ניסיונות רבים לפגוע בתפקוד בתי-החולים ולגניבת מידע אישי רגיש

11.12.2020 15:38

חוו”ד מומחה: “בסך הכל נחשפתי לכמות מדהימה ובלתי נתפסת של 78,882 רשימות רפואיות הכוללות מידע אישי ורפואי רגיש”; “איך ייתכן שמוסד רפואי אשר קיבל את אישור משרד הבריאות, מתחייב לטפל בפרט ולשמור את המידע של הפרט, לא ממלא אחר מחוייבות זו. לא ברור כיצד יש חוסר תשומת לב העולה עד כדי רשלנות, כאשר מכשירים המכילים עשרות אלפי רשומות רפואיות חסויות ומסווגות, לא מוסרות טרם מכירת המכשירים. לא ברור כיצד אין כל גורם או גוף ביקורת אשר מוודא כי מידע רפואי אישי רגיש של מטופל לא יהיה פרוץ לכל דורש”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות/חט’ המרכזים הרפואיים הממשלתיים/אגף מערכות מידע ותהליכי עבודה: מכרז לפיתרון לשירותי רפואה מרחוק – טלרפואה

11.12.2020 15:24

ככל שהמציע יגיש הצעה המבוססת על תשתית בענן, התשתית תמצא באחת מהמדינות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), ובהתאם להוראות התקנות האמורות. ככל שהמציע יגיש הצעה המבוססת על תשתית בענן, התשתית תהיה מבוססת על אחת ההצעות הזוכות על פי מכרז חשכ”ל לרכש שירותי ענן ציבורי של רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להפעלת המכלול לקטיעת שרשרת ההדבקה עבור משרד הבריאות

04.12.2020 13:57

מודגש, כי השירותים הנדרשים הינם שירותים זמניים, הנדרשים בשל התפרצות נגיף הקורונה. השירות המבוקש נועד לתת מענה למצב החירום הלאומי שנוצר עקב התפרצות הנגיף.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז לשירותי ייעוץ וליווי פרוייקטים טכנולוגיים

04.12.2020 13:55

במסגרת מכרז זה יוקמו שני אשכולות: אשכול א’ – ליווי פרוייקטים – עבור שירותי ייעוץ וליווי כלל הפרוייקטים הטכנולוגיים. אשכול ב’ – יועצים מומחים – לליווי ופיקוח על התקשרויות ומכרזים טכנולוגיים בלבד.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להפעלת מוקדי קול הבריאות עבור אגף השירות במשרד הבריאות

04.12.2020 13:52

המכרז מתפרסם לאחר שהסתיימה תקופת התקשרות עם ספק שהגיש למשרד את השירות הנ”ל, מכוח מכרז קודם שפורסם לפני כעשר שנים.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

תזכורת: כבר ביולי דווח ב- Read IT Now על רכישת חיסוני קרונה מחברת מודרנה [Moderna]

17.11.2020 07:37

בעקבות ההודעה אמש בדבר התקדמות בפיתוח חיסון לקורונה בידי חברת מודרנה, אני מבקש להזכיר לקוראים ידיעה שפירסמתי במחצית השנייה של חודש יולי 2020 באתר זה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

פורסמה התקשרות בפטור של משרד הבריאות [5 שבועות לאחר שהתקבלה]: רכש חיסוני קורונה עבור 50% מהאוכלוסייה בארץ [בהיקף של 100 מיליון דולר/ל-3 שנים]

30.10.2020 12:30

“תחילה ביקש משרד הבריאות שלא ייחשפו פרטי העיסקה בשל סודיותה”; בעקבות פנייה נוספת של וועדת הפטור “משרד הבריאות השיב כי הוא חוזר בו מבקשתו לאי-פרסום והבהיר שאין חובת סודיות בהסכם”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון

משרד הבריאות: מכרז להקמת מערך דוברות והסברה להתמודדות עם נגיף קורונה

30.10.2020 12:25

בהתאם להודעת החשב הכללי מתאריך 28 באוקטובר 2020 בגין הימנעות מביצוע התקשרויות חדשות בעלות השפעה על ההוצאה בשנת 2020, ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020. מתן השירות כפוף לאישור תקציבי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון

בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

“בעקבות המאבק בנגיף קורונה, נדרש אגף המחשוב, בהתאם לדרישות המשרד, לפתח מספר רב של אפליקציות שמסייעות למלחמה בקורונה, שבעקבותיהן גדלו היקפי השימוש בענן בשיעור של מאות אחוזים”

28.10.2020 08:19

“על מנת לתמוך בפעילויות השוטפות מחד ובפעילויות קורונה ההולכות וגוברות מאידך, מבקש ראובן אליהו, מנהל תחום תשתיות, שירות וסייבר באגף מערכות מידע ומחשוב, משרד הבריאות, לאשר התקשרות המשך עם חברת בינת לצורך רכישת רישוי נוסף בענן”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

לעליון הוגשו (בנפרד) ערעורים על החלטות מחוזי בעתירות מינהליות לגבי בדיקות קורונה

27.10.2020 08:29

בחודש אוקטובר היו לפחות שלוש פניות לעליון בערעור על החלטות ערכאות נמוכות יותר לגבי מכרזי בדיקות קורונה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון דחה של בקשת רשות ערעור של מד”א נגד משרד הבריאות לגבי מכרז בדיקות קורונה

25.10.2020 07:42

“הנה כי כן, הרושם הוא שהבקשה לרשות ערעור אינה אלא ניסיון להותיר את אספקת שירותי הבדיקות בידי המבקשת בלא מכרז, ועם זאת לא ניתן להסכין; ויצוין בנקודה זו כי העובדה שהמבקשת לא הגישה הצעה במכרז למרות שלא הייתה מניעה עקרונית מצידה לעשות כן, כמו גם העיתוי שבו הוגשה העתירה, לאחר שנסגרה תיבת ההצעות – מחזקים את החשש שאלה אמנם פני הדברים”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרות משרד הבריאות בפטור [לשנה, כ- 13 מיליון ש”ח] לרכש רובוטים וביצוע אינטגרציה שתאפשר ביצוע בדיקות קורונה בשיטות פולינג [איגום דגימות (pooling)] במעבדות קופ”ח

23.10.2020 09:57

“היחידות שמסוגלות לשאוב את הנוזל מהמבחנות גם כשהמטושים עדיין במבחנות. הדבר חוסך את הצורך בפעולת יד אדם להוצאת המטושים מהמבחנות, אשר מאטה את תהליך הבדיקות. לפיכך, מכונות הבדיקה יסייעו בהגברת יעילות הליך הבדיקות”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

ייצוגית של 5 תובעים נגד 2 בתי-חולים ו- 2 קופ”ח: לא ביערו מידע רפואי אישי ורגיש של מטופלים קודם שמכרו הציוד לצד ג’; היקף התביעה הקבוצתית: 1.5 מיליארד ₪

19.10.2020 13:28

מומחה (בעל ניסיון במלמ”ב ובשב”כ) העיד על הבדיקות שערך בציוד הרפואי המדובר: “בסך הכל נחשפתי לכמות מדהימה ובלתי נתפסת של 78,882 רשימות רפואיות הכוללות מידע אישי ורפואי רגיש”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה, משפט

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

“כחלק משיפור תהליך החקירה האפידמיולוגיות שולב רכיב מפות דינמי של גוגל הכולל רכיב חיפוש כתובות שנועד לדייק את מידע החקירה ובעקבותיו המידע המשותף עם מערכות נוספות ועם הציבור”

16.10.2020 13:52

“בשל כמות החקירות העולה מיום ליום, מבוקש להרחיב את ההתקשרות עם חברת יעל תוכנה ומערכות. המדובר על רישוי קריטי למערכת חקירות אפידמיולוגיות. ללא רכיב זה, לא ניתן יהיה להתחקות אחרי קואורדינטות המיקום של החולים, דבר אשר יגרור ייתור של המערכת וכן ימנע המשך קטיעות שרשראות ההדבקה באופן יעיל ומיטבי”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה

משרד הבריאות: הושקה מערכת ממוחשבת חדשנית לתמיכה בויסות חולי קורונה לבתי-החולים

11.10.2020 10:26

המערכת החדשנית פותחה בחודשים האחרונים בשיתוף פעולה בין חטיבת הרפואה, צוות GIS באגף המחשוב ובתמיכה של קבוצת המחקר מהטכניון.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה

מרכזי נתונים Data Centers

התקשרות בפטור ממכרז (לשנה, 5.8 מיליון ₪): “משרד החינוך מעוניין לפתוח חשבון WhatsApp ולרכוש חבילת הודעות שתאפשר לו להרחיב את ערוץ משלוח ההודעות גם באמצעות המדיה של WhatsApp למורי ומנהלי בתי-הספר”

09.10.2020 13:12

במהלך הגל השני ולאור שיעורי ההדבקה במוסדות החינוך, הקים משרד החינוך בשיתוף עם משרד הבריאות מוקד קורונה לקטיעת שרשרת האספקה במוסדות החינוך. משרד החינוך מבקש לקיים תהליך חיבור ל- WhatsApp בדומה למשרד הבריאות ופועל לקבלת אישור מיוחד מחברת WhatsApp.

להמשך הידיעה
מרכזי נתונים Data Centers