מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי פירסם הודעה על כוונתו לפרסם מכרז מרכזי לרכישה ואספקה של עיתונות כתובה ומקוונת עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

03.01.2021 14:14

“במסגרת המכרז יידרשו הספקים שייבחרו לספק את העיתונים הנפוצים בשוק העיתונות הכתובה והמקוונת באמצעות פלטפורמות העברת מידע הקיימות בשוק, לרבות עיתונים מודפסים, אתרי אינטרנט וישומונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

משרד האוצר: מכרז להטמעה של מערכת הנוכחות של מרכב”ה (ERP-SAP) במשרדי הממשלה

03.01.2021 14:11

במסגרת מכרז זה, יש להכשיר את עובדי המשרדים לשימוש במערכת הנוכחות והסתגלות לתהליכי העבודה העדכניים בממשלה. המטרות: הבאת כל משתמשי המערכת לשימוש עצמאי, יעיל ומקצועי במערכת מרכב”ה; הקניית מיומנויות עבודה והכרות עם כל תהליכי העבודה ומסכי המערכת הרלוונטיים למשתמשים, לרבות דו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי מודיע על כוונתו לצאת במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 להוספת אשכול שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי

23.12.2020 14:25

“הרינו להודיעכם כי בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לצאת ברבעון א’ לשנת 2021 במכרז משלים למכרז מרכזי 11-2019 לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע לצורך בחירת ספקים למתן שירותי מודרניזציה והגירה לענן ציבורי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך, אשר יהווה את “רובד 3″ במסגרת פרוייקט נימבוס”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך מפרסם (17.12.2020) מכרז חדש בנושא רכישת מכשירי סלולר כשרים למוסדות חינוך [ידיעה מעודכנת]

17.12.2020 16:17

יעד השירות: “המשרד מבקש לספק מכשיר טלפון סלולרי כשר לתלמידים במגזר החרדי לטובת קיום סביבת לימוד מרחוק בעקבות מגיפת קורונה”; בתחילת נובמבר 2020 דיווחתי על פס”ד בעת”מ של סלקום נגד משרד החינוך והחברות פלאפון ופרטנר, שבעקבותיו פורסם עתה המכרז החדש.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

עת”מ נגד מינהל הרכש: ביהמ”ש הוציא צו ארעי לעיכוב הליכי מכרז ציוד תקשורת פסיבי למשרדי הממשלה

04.12.2020 14:16

לדברי העותרת, “הוועדה והמשיב [מינהל הרכש] לא מילאו תפקידם כראוי, פעלו בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצוני, לא בחנו באופן אמיתי את כל העובדות והשיקולים הרלוונטיים, ופעלו בניגוד לדין ובניגוד למדיניות המוצהרת של הממשלה ובניגוד לגישת משרדי הממשלה ורשויות אחרות. התנהלות זו אינה עומדת, לשון המעטה, בכללי המינהל התקין ודיני המכרזים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

הכנסת תדון בנושא “רכישת שירותים ממיקרוסופט בעלות של מיליוני ש”ח ללא מכרז בניגוד לחוק”

24.11.2020 16:48

“מובן שוויתור על הליך מכרזי בהיעדר סיבה מספקת מנוגד לחוק חובת המכרזים ולהנחיית מינהל הרכש משנת 2017 כי יש לצאת במכרז פומבי טרם רכישת שירותי ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

משרד האוצר/מרכב”ה מפרסם בקשה לקבלת מידע בנושא כלי להעתקת נתונים בין סביבות עבודה על פלטפורמת SAP

24.11.2020 16:43

“מערכת מרכב”ה הינה מערכת רוחבית כוללת במוסדות הממשלה המבוססת על כלי SAP. המערכת פעילה כיום בכ- 100 משרדי ממשלה ויחידות של ממשלת ישראל ומשרתת אלפי משתמשים פנימיים ועשרות אלפי משתמשים חיצוניים”; במרכב”ה מופעלים כלי אבטחת מידע רבים ומתוחכמים שלא ניתן לפרט במסמך זה. המערכת מהווה תשתית קריטית של ממשלת ישראל ונדרשת לעמוד בסטנדרטים גבוהים ביותר של זמינות ושרידות”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

תזכורת: כבר ביולי דווח ב- Read IT Now על רכישת חיסוני קרונה מחברת מודרנה [Moderna]

17.11.2020 07:37

בעקבות ההודעה אמש בדבר התקדמות בפיתוח חיסון לקורונה בידי חברת מודרנה, אני מבקש להזכיר לקוראים ידיעה שפירסמתי במחצית השנייה של חודש יולי 2020 באתר זה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

פס”ד בעת”מ של סלקום נגד משרד החינוך, מינהל הרכש, פלאפון ופרטנר (מכשירי/תוכניות רט”ן לתלמידים ללמידה מרחוק בקורונה)

06.11.2020 15:24

“נוכח קביעה זו עלולה להתעכב באופן משמעותי אספקת כל המכשירים כאמור לתלמידים רבים הזקוקים להם לשם למידה מרחוק. תוצאה זו אינה קלה כלל ועיקר. עם זאת היא מתחייבת מפירושן הסביר של הוראות המכרז בכללותן”; “אף כי יש ממש בטענת המשיבים כי קיים צורך אקוטי באספקת מכשירים כאמור […] צורך זה אינו מאפשר לקרוא לתוך הוראות המכרז את שלא נקבע בהן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

שחר ברכה מ”מ ראש רשות התקשוב הממשלתי: “שינוי משמעותי בליבת מערכות הממשלה יקרה לדעתי בשנים הקרובות עם המעבר לשירותי ענן במסגרת פרוייקט נימבוס”

04.11.2020 14:51

“עמדתי המקצועית היא שגם לשנת 2021 חברת מיקרוסופט היא עדיין ספק יחיד’ לגבי מוצרים משתיים מתוך שלוש קבוצות מוצרים שנבחנו’ ובשלב זה ‘אין למגזר הממשלתי חלופה מעשית’ לגביהם; האמור אינו חל על רכש מוצרי או שירותי ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון

משרד הבריאות: מכרז להקמת מערך דוברות והסברה להתמודדות עם נגיף קורונה

30.10.2020 12:25

בהתאם להודעת החשב הכללי מתאריך 28 באוקטובר 2020 בגין הימנעות מביצוע התקשרויות חדשות בעלות השפעה על ההוצאה בשנת 2020, ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020. מתן השירות כפוף לאישור תקציבי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה, צבא וביטחון

אבטחת מידע/סייבר

הממשלה תצביע (א’, 18.10.2020) על הצעת החלטה לאשר לחברת החשמל בהתקשרות מניות עם חברת סייבר ג’ים קונטרול; Read IT Now היה האתר הראשון בארץ לדווח בתחילת 2013 על שת”פ בין חח”י לבין סייבר ג’ים בתחום אבטחת הסייבר

18.10.2020 09:54

“במהלך השנים, איום אבטחת המידע והסייבר על חברת החשמל הפך להיות מהותי ביותר, תוך מעבר מאיום נקודתי לאיום אסטרטגי של ממש. בשנים אלה פיתחה חברת החשמל ידע ומיומנויות הכוללים מגוון מרכיבים המייצרים מעטפת מתקדמת של הגנת סייבר ארגונית. בגדר זאת, מפתחת חברת החשמל מזה כ- 20 שנים כלים עבור הגנת הסייבר של מערכיה, מעסיקה מספר מומחים בתחום ומקיימת קשרים שוטפים על מפתחי הגנת הסייבר בישראל”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

ביומטריה

הממשלה תצביע (א’, 18.10.2020) על הצעת החלטה: הקמת מערכת כוללת לרישום וטיפול מתקדם (מערכת מרו”ם) לטובת רשות האוכלוסין וההגירה בכניסת זרים לישראל

18.10.2020 09:49

הצעת ההחלטה מתייחסת בין השאר לנושא “נטילת מידע ביומטרי, העברתו לגופים הרלבנטיים והשימוש בו לצורך מימוש תפקידם עפ”י כל דין וכן השימוש בו לצורך ביצוע תפקידיהם של עובדי רשות האוכלוסין ומימוש תכליות חוק הכניסה לישראל ואכיפתו”. ההצעה קובעת כי “ההתחברות של משטרת ישראל למערכת מרו”ם תהיה בהתאם להחלטת המשרד לביטחון הפנים או משטרת ישראל”.

להמשך הידיעה
ביומטריה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

עת”מ של סלקום נגד משרד החינוך ומינהל הרכש הממשלתי ונגד פלאפון ופרטנר לגבי רכישת מודמים סלולריים וחבילות גלישה וכן רכישת קווים ומכשירים ‘כשרים’ לתלמידים במגזר החרדי בתקופת קורונה

16.10.2020 14:00

השופט: “עובדה אשר אינה שנוייה במחלוקת היא כי מדובר בפרוייקט שנועד לספק מענה לשכבות מעוטות יכולת או בעלות נגישות מוגבלת לפתרונות תקשורת. נוכח היקף הלימודים מרחוק, הנדרש בשל מגיפת קורונה, קיים מימד של דחיפות באספקת הטובין והשירות. יש ממש בטענת המדינה כי בהקשר זה אין אופק ברור לחזרת התלמידים ללימודים בין כותלי בית-הספר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, נגישות/הנגשה

המחוזי מחק הליך תובענה ייצוגית בנושא היעדר נגישות לבעלי מוגבלויות בשירות ‘bubble דן’

09.10.2020 13:24

בהכרעתה מציינת השופטת כי תלוייה ועומדת עתירה בבג”ץ בנושא דומה: בג”ץ ‘באבל’, “שעניינו תקיפה ישירה של הסדרת שירות ‘באבל’ ומדיניות משרד התחבורה בנוגע אליו, ולרבות אותם העניינים אותם תוקף המבקש בבקשה לאישור ובתובענה הייצוגית, כגון אי נגישותה של האפליקציה של ‘באבל’ לבעלי מוגבלויות בכלל ולעיוורים בפרט”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, נגישות/הנגשה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת ציוד ושירותי תקשורת לוויינית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

14.09.2020 09:46

איזור הכיסוי יכלול את מדינת ישראל, כאשר הכיסוי יהיה רציף לכל אורך שעות היממה, 365 ימים בשנה. כמו כן, איזור הכיסוי יכלול לפחות 90% מן המדינות ביבשות אמריקה הצפונית והדרומית, אירופה ואסיה. ביתר היבשות, איזור הכיסוי יכלול לפחות 80% מהמדינות וכן יכלול לפחות 70% מהשטח הימי על פני כדור הארץ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים