כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 16.11.2018)

16.11.2018 14:51

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משטרת ישראל: מכרז למערכת חיפוש ואחזור מידע משפטי

13.11.2018 20:58

במשטרת ישראל כאלף שוטרים אשר זכאים לקבל רישיון לאיתור מידע משפטי באמצעות אתר אינטרנט. משתמשים אלו מפוזרים בלשכות התביעה המשטרתיות, יועצים משפטיים במטה הארצי ובמחוזות וכן שוטרים הנמצאים בתפקידים משטרתיים או חקירתיים מרמת המטה הארצי ועד לרמת התחנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 9.11.2018)

09.11.2018 09:14

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

מי עכו: מכרז למערכות מידע פיננסיות, גבייה ואחרות

07.11.2018 20:31

“מטרת מכרז זה הינה לבחור מבין פתרונות המחשוב הרלוונטיים הקיימים, את הפתרון האחוד המתאים ביותר למי עכו, בהתייחס לשיקולי עלות ותועלת [Cost/Performance]. אין בכוונת מי עכו לחייב את המשתתף לפתח מערכות חדשות או “להמציא גלגלים”. יש בכוונת מי עכו להתקשר עם משתתף שברשותו המערכת המתאימה ביותר בְעלות בַעלות כוללת האופטימלית [Total Cost of Ownership, TCO]”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת שירותי רשת תקשורת אלחוטית Wi-Fi עבור לקוחות ואורחי משרדי הממשלה; רשת התקשורת האלחוטית תהיה רשת נפרדת ועצמאית מיתר רשתות המשרדים ותשמש את ציבור הלקוחות והמבקרים באתרי המשרדים

02.11.2018 14:11

במסגרת המכרז ייבחר זוכה יחיד אשר יספק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז לרבות מיפוי הצרכים הנדרשים לצורך הקמת הרשת האלחוטית; תכנון הרשת האלחוטית הנדרשת; אספקת והתקנת כלל הציוד הנדרש בהתאם למפורט במסמכי המכרז; תפעול הרשת האלחוטית כולל אספקת שירותי האינטרנט ותשתית הקישור.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ טכנולוגי בתחום מערכות המידע

02.11.2018 14:09

אגף מערכות מידע במשרד המשפטים נסמך בפעילותו על תשתיות טכנולוגיות מגוונות. כדי לאפשר לעובדי האגף תפעול ותחזוקה של תשתיות אלו, האגף נדרש לשירותי ייעוץ מקצועיים מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז פומבי – פלטפורמה ליישום ופיתוח מהיר ואיכותי של יישומים

29.10.2018 20:30

לפי הסקירה והמידע שמתקבל מחברות האנליסטים העולמיות, קיימות כיום פלטפורמות יישום ופיתוח המאפשרות חיסכון של כ- 75% מעלויות ואורך הפיתוח בסוגים רחבים יותר של מערכות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המשרד לביטחון הפנים: מכרז פומבי לפיתוח, הקמה ולהפעלה של מערכת תחזית התקדמות שריפות (מת”ש)

29.10.2018 20:29

כחלק מלקחי השריפה בכרמל הוחלט לפתח תוכנה לחיזוי התקדמות שריפות שתסייע לדרג הפיקוד בקביעת היעדים והמשימות כחלק מתהליך קבלת ההחלטות. לצורך כך פותחה תוכנת חיזוי להתקדמות שריפות על ידי מחלקת המחקר של המשרד לביטחון הפנים. התוכנה עברה מספר שדרוגים ועדכונים תוך כדי תהליך ההטמעה אשר בוצע ברשות הארצית לכבאות והצלה ומשטרת ישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 26.10.2018)

27.10.2018 18:56

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע המסתיים ב- 12.10.2018)

12.10.2018 13:54

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות (לשבוע שהסתיים ב- 5 באוקטובר 2018)

06.10.2018 19:12

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות התקשוב הממשלתי: מכרז למתן שירותי תפוקות מקצועיות

06.10.2018 19:09

תוקף ההתקשרות יהיה כפוף בכל עת לחוקי התקציב שבתוקף מעת לעת ולהוראות החשב הכללי המתעדכנות מעת לעת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של רשות המסים בישראל/שירות עיבודים ממוחשבים (שע”ם): מכרז לקורסים והדרכות בתחום מערכות מידע

06.10.2018 19:07

בין תנאי הסף: על המציע להיות שותף הדרכה של חברת מיקרוסופט בישראל בדרגת כסף (Microsoft Partner Silver Learning) או זהב (Microsoft Partner Gold Learning).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מ”י פירסמה קול קורא למידע והדגמה בנושא אמצעי למניעת שכחת ילדים בכלי רכב: “בכוונת המשטרה לחלק לציבור אמצעים שמטרתם לסייע במניעת או הקטנת אירועי השארת ילדים לבדם ברכב, אירועים העלולים להסתיים במכת חום ואף במוות מיותר”

28.09.2018 08:25

“המטרה: לחלק לציבור אמצעים שתכליתם לעורר מודעות ולתת תזכורת באופן שיסייע למנוע השארת ילד לבדו ברכב. הכוונה היא לחלק אמצעים פשוטים לשימוש, שאינם מבוססי טכנולוגיה, שניתן לחלקם בכמויות גדולות ובטווח הזמן המיידי”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו-שלבית לאספקת שירותי ייעוץ להטמעת נושא הגנת הפרטיות

20.09.2018 21:02

היקף שירותי הייעוץ המוערך על ידי הבנק במועד פרסום מכרז זה הוא כ- 700 שעות בשנה. על אף האמור, ולמען הסר ספק, הבנק אינו מתחייב להזמין כמות כלשהי של שעות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן לאספקת שירותים בנושא הגנת סייבר

20.09.2018 20:55

היקף העבודה הצפוייה מכלל המציעים שייבחרו ובכלל הסלים הוא כ- 5,000 שעות בשנה בסה”כ. מובהר, כי הבנק אינו מתחייב להיקף כלשהו של שעות שירותים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים