טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות המים: מכרז להתקנה ולתחזוקה של מכשירי קשר ברשת “ברק כתום”

17.05.2019 14:27

רשות המים משמשת במצבי משבר ושע”ח כרשות העליונה למים בשעת חירום. היחידה לביטחון מים ברשות מהווה את השלד המקצועי והמבצעי של הרשות למניעה, היערכות וטיפול במשברי מים בשגרה ובחירום. היחידה אחראית, בין היתר, על הכנת והפעלת חדרי מצב של רשות המים באזורים שונים בשעת חירום. בשנת 2015 רכשה הרשות מערכת מכשירי קשר לצורך שימוש ברשת קשר של פיקוד העורף (“ברק כתום”), שהיא רשת בעלת שרידות ויתירות למצבי חירום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

המוסד לבטיחות ולגיהות: מכרז לאספקת מערכת ניהול למידה מתוקשבת מבוססת Moodle, לפיתוח הדרכה, תהליכי למידה ופיתוח תוכן

17.05.2019 14:21

על המערכת המוצעת להיות מבוססת Moodle. על המערכת המוצעת להיות תואמות תקן SCROM בגירסה העדכנית ביותר בזמן חתימת הסכם ההתקשרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:43

“החל משנת 2017 נערך סקר שנתי בין משרדי הממשלה מטעם מינהל הרכש הממשלתי. הסקר נועד לאיסוף צרכי המשרדים השונים ובהתאם לממצאי הסקר פועל מינהל הרכש. בנוסף לכך, מינהל הרכש יפעל לייעול ושיפור שיתוף הפעולה בין המשרדים על מנת להיענות לצרכים הרוחביים העולים בעניין המכרזים המרכזיים והסכמי המחירים המירביים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מנא”ז: מכרז למתן שירותי ייעוץ בתחום הדואר עבור המינהל האזרחי

06.05.2019 14:15

היועץ יידרש לעבודה עד ל- 180 שעות ייעוץ חודשיות בממוצע לתקופת ההתקשרות, ובלבד שלא יעלו על 2,160 שעות ייעוץ בשנה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מכרזים/פטורים/דרושים, צבא וביטחון

מכרזים/פטורים/דרושים

תאגיד הבריאות רמב”ם: מכרז למערכת ניהול ויצירת טפסים אוטומטיים ותהליכים עסקיים במרכז הרפואי רמב”ם בחיפה

03.05.2019 16:54

בין תנאי הסף: המערכת המוצעת הותקנה ויושמה במהלך ה- 5 שנים האחרונות (2018- 2014). במהלך 5 שנים אלו המערכת המוצעת יושמה בשלושה פרוייקטים לפחות בחברות בסדר גודל של מעל 2,000 עובדים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החשב הכללי: מכרז ליישום, תפעול ותחזוקה של מערכת לחילול שכר עובדי המדינה על תשתית מערכת מרכב”ה – SAP-Payroll

19.04.2019 15:15

החשב הכללי רוני חזקיהו אמר כי “במסגרת הפרויקט, תאמץ הממשלה טכנולוגיה מתקדמת שתאפשר בקרת שכר אפקטיבית וקבלת החלטות מושכלות בניהול מערך השכר הממשלתי. הפרוייקט צפוי להביא לחסכון כלכלי הנובע משיפור טכנולוגי ומהשגת יכולת תפעול עצמאית”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה מפרסם (16.4.2019) פנייה מוקדמת לקבלת מידע בנושא “הגנת נתוני זמן ומיקום מדינתית”

16.04.2019 14:01

הפיתרון או סל הפתרונות המבוקש נועד להשתלב בארגונים בעלי מאפיינים שונים במשק (תשתיות, גופי תעשייה ועוד), בהתאם לצרכים ומאפייני הארגון.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה – ידיעה מעודכנת [הידיעה המקורית פורסמה כאן באתר ב- 12.4.2019]

15.04.2019 21:49

המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה

12.04.2019 15:20

המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

המשרד להגנת הסביבה: מכרז פומבי לרכישת רישיון שימוש, שירות ותחזוקה לתוכנה לבדיקת זיהום אוויר מכלי רכב בצדי הדרך

12.04.2019 15:13

המידע על גבי המחשב יהיה מוצפן באמצעות BitLocker באחריות המשרד, והמציע הזוכה יידרש לשתף פעולה עם המשרד בנושא זה. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבצע סקר סיכונים ו/או בדיקות חדירה למערכת בתיאום עם המציע הזוכה. עלות סקר הסיכונים ובדיקות החדירה הינה על המשרד. על המציע הזוכה יהיה לתקן את הליקויים/חשיפות וליישם את ההמלצות שיופיעו בדו”חות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לביצוע פרוייקטים מבוססי תשתית מיקרוסופט

12.04.2019 15:11

ההתקשרות עם הספק הזוכה תכלול הקמה והפעלה של מערכות מבוססות תשתיות מיקרוסופט, לרבות תשתיות החומרה והתקשורת עצמה. הספק הזוכה יידרש לספק את פיתוח התוכנה הרלבנטית עבור כלל הסביבות, להקים את המערכת, להתקין, ליישם, להסב, להדריך, להטמיע ולתחזק את המערכת. מדובר הן במערכות קיימות, והן במערכות עתידיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים