כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 17 באוגוסט 2018)

17.08.2018 13:44

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים/הפטורים ממכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז להפעלת תכניות בתחום המגדר ושוויון בין המינים, במערכת החינוך קבוצות העצמה מופרדות מגדרית למקצועות ה- STEM (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה)

17.08.2018 13:40

במהלך השנה מתוכננות לפעול כ- 200 קבוצות מכ- 100 בתי-ספר המצויים בפיזור ארצי. כל היקפי הפעילות שפורטו לעיל הינם כמויות משוערות לשנה. המשרד רשאי להגדיל את ההיקפים בכ- 30% מידי שנה, מותנה באישור בכתב ומראש של וועדת המכרזים וכן הסכם חתום ע”י חשב המשרד ומורשי חתימה של המשרד (כן רשאי המשרד לצמצם את היקפי הפעילות).

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי

17.08.2018 13:38

במכרז ייבחרו שני ספקים זוכים, אשר כל אחד מהם יספק את כלל הציוד והשירותים המבוקשים לאשכול משרדים, בהתאם לאשכולות המשרדים המפורטים במסמכי המכרז. בנוסף לשני הספקים הזוכים, ייבחר ספק זוכה שלישי לצורך השתתפות בתיחורים לפרויקטים רבי היקף. כמו כן, עורך המכרז רשאי להכריז על הזוכה המשני, או על מציע אחר, ככשיר שני, הכל בהתאם למנגנון הזכייה המפורט במסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שירות מטאורולוגי: מצלמה לתיעוד מזג אויר – פניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI)

17.08.2018 13:35

בכוונת השירות המטאורולוגי לבחון את האפשרות לשלב בחלק מאתריו מצלמות אשר יצלמו, ישדרו אל מרכז החיזוי ויתעדו את תמונות מצב מזג האוויר בקרוב לזמן אמת.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותים משפטיים בתחום דיני המכרזים [עבור מכרז “דור חמישי” אשר בכוונת המשרד לפרסם]

16.08.2018 20:22

“החלטה על פרסום מכרז דור חמישי נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד, ואין בפנייה זו משום התחייבות כלשהי של המשרד לפרסם מכרז בנושא או משום התחייבות להזמין שירותי ייעוץ מהמציע הזוכה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית נתניה: מכרז להרחבה ושדרוג רשת קשר הרדיו העירונית

10.08.2018 16:12

בגין רכישת מכשירים וממסרים אלה הושקעו כספים רבים ע”י העירייה ועל כן הזוכה יידרש לספק מכשירי קשר בעלי תאימות לתדרים ולממסרים הקיימים. יובהר, כי ככל שמכשירי הקשר של המציע אינם מסוגלים לעמוד בדרישות הנ”ל, המציע רשאי להקים שני אתרי ממסר באופן עצמאי, ובלבד שהמכשירים והתדרים הקיימים של העירייה ימשיכו לתפקד גם עם הממסר החדש. החלפה כאמור תבוצע על חשבון המציע בלבד והעירייה לא תשתתף במימון החלפת התשתית.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט

מכרז חדש של משרד התקשורת המתפרסם היום (8.8): מכרז לאספקת שירותי קישור לרשת האינטרנט (ISP)

08.08.2018 21:06

משרד התקשורת מעוניין לקבל שירותי קישוריות לרשת האינטרנט בקו תקשורת סימטרי ברוחב פס 200 Mbps עם אופציה להגדלה ל- 400 Mbps ובהתאם לכך מבקש להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט שעומד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
אינטרנט

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 3 באוגוסט 2018)

03.08.2018 14:19

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

מערך הסייבר הלאומי: מכרז לשירותי ייעוץ בתחום הפיקוח, הניהול והאבטחה של מערכות IT ויישומים ביומטריים ליחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

03.08.2018 14:10

השירותים המבוקשים יתייחסו למכלול תחומי העשייה של היחידה. היועץ יספק ליחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי שירותי ייעוץ בתחום הפיקוח, הניהול והאבטחה של מערכות IT ויישומים ביומטריים בקנה מידה לאומי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות מפרסם מכרז לשירות ניהול מבחנים דיגיטליים עבור המשרד; מצטרף למגמה העכשווית: המכרז הוא בלשון נקבה “מטעמי נוחות בלבד” למרות שה”הכוונה לנבחנים משני המינים”

29.07.2018 13:27

“בימים אלה מקדמת רשות התקשוב הממשלתי באופן ראשוני את בחינת הצורך בהתקשרות מרכזית למתן מענה לצרכיהם של משרדים שונים במבחנים דיגיטליים. על המציעים להיערך לכך שבעתיד ייתכן ותבחר המדינה להקים שירות /מערכת ממשלתית למבחנים דיגיטליים, ושבמידה ותוקם מערכת שכזו או יוקם שירות שכזה, המשרד עשוי לדרוש התממשקות אל המערכת ו/או השירות, ואף להחליט לעבור להשתמש בה.”

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

פרסום/שיווק/מדיה

משרד האוצר/החשכ”ל פירסם שורת עדכונים לגבי המכרז הפומבי לבחירת גורם מפעיל למערך הפצת השידורים בטכנולוגיה ספרתית [“עידן פלוס”]

27.07.2018 09:15

בתשובה לשאלת הבהרה לגבי כמות ממירי עידן פלוס שנמכרו בחמש השנים האחרונות לפי חלוקה של DVBT ו- DVBT2, ניתנה תשובת עורך המכרז כי “לוועדת המכרזים ולרשות השנייה אין את המידע המבוקש”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מתפ”ש/מנא”ז: מכרז לאספקת תחנות עבודה ומחשב נייד למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון עבור צוות סטטוס מקרקעין

27.07.2018 09:13

צוות סטטוס מקרקעין החל את הכשרתו בשנת 2011, משנה זו החלה אינטנסיביות השימוש לעלות עם צבירת הידע והיכולת, ועומסי התוכנה על המערכת אינם מאפשרים עבודה במחשבי החשכ”ל. מחשבי החשכ”ל אינם עומדים בעומסי המערכת והדרישה של הכלים בהם משתמש הצוות, תהליכי עבודה של מחשבים בסיסיים מעכבים את העבודה, והמתנה זו כמעט שאינה מאפשרת לעבוד על המחשב תוך כדי עיבוד הנתונים המורכב.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רמ”י: מכרז לשירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב

27.07.2018 09:11

שירותי תחזוקה ותמיכה לציוד מחשוב ולתוכנה בסיסית (תוכנות מדף בסיסיות כגון מערכות הפעלה ותוכנות לתמיכה בהתקנים חיצוניים, דרייברים וכו’).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום ניטור הספקטרום האלקטרומגנטי

24.07.2018 20:49

“תחום זה של ניטור ובקרה של ספקטרום התדרים הוא תחום מקצועי עם מספר מצומצם של גורמים בעלי ידע העוסקים בתחום, ועל כן נדרש סיוע של יועץ”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל פירסמה קול קורא בנושא השכרת סיבים אופטיים

24.07.2018 20:46

הרכבת היא בעלת רישיון מיוחד, בהתאם לחוק הבזק, התשמ”ב – 1982, למתן שירותי בזק – מתן שירותי תמסורת, לאורך מסילת רכבת ישראל, כמפורט בתנאי הרישיון, שתוקפו הוארך עד ליום 29.7.2021 [הרכבת תנקוט באמצעים סבירים לשם הארכת הרישיון ותפעל בתו”ל להארכת הרישיון].

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חח”י: מכרז לבחירת בתי-תוכנה לצורך בחירת משמשים

24.07.2018 20:43

השירותים המבוקשים יהיו עפ”י התחומים הראשיים הבאים: כללי, ניהול, מטה; מערכות מידע; טכנולוגיה ותשתית; תמיכה ותפעול; ERP; תומכי יחידות מחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז להספקה, התקנה ותחזוקה של נתבים מתוצרת חברת Cisco Systems

24.07.2018 20:40

נוכח מגבלות טכנולוגיות בחלק מהנתבים, הפסקת התמיכה מצד היצרן ותוספת שוטפת של אתרים לרשת זו, נדרש המשרד להספקה והטמעה של נתבים ורכיבי נתבים חדשים מתוצרת Cisco.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות האכיפה והגבייה: מכרז למתן סקרי סיכונים ומבדקי חדירות עבור הרשות

17.07.2018 13:25

המציע, ו/או חברה מטעמו, ו/או חברה מסונפת ו/או חברה קשורה שלו, אינם עוסקים באופן ישיר ו/או עקיף בשיווק או במכירה של מוצרי אבטחת מידע למעט מסוג PT אוטומטי. על המציע לצרף תצהיר חתום ע”י עו”ד כי אינו עוסק בשיווק או במכירת מוצרי אבטחת מידע וסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר

המוסד לביטוח לאומי: מכרז למערכת תוכנה למיסוך נתונים

17.07.2018 13:22

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקה, התקנה, הטמעה ואחזקת מערכת תוכנה למיסוך נתונים (Static and Dynamic Data Masking) ושירותים מקצועיים נלווים ובהם תכנון והתקנה, הטמעה, שירותי אחריות ותחזוקת תוכנה, הדרכה, תיעוד, תמיכה טכנית ואופציות שונות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים

משרד המשפטים: מכרז לאספקת שירותי הדרכה והטמעה

17.07.2018 13:20

משרד המשפטים מפתח ומתחזק מערכות מידע רבות לאגפי המשרד השונים העוברות עדכוני גרסאות שוטפים בתדירות של אחת לרבעון עד אחת לשנה בהתאם לגיל המערכת. במשרד קיימת יחידת הדרכה המספקת שירותי הדרכה והטמעה למערכות אלו באופן שוטף. לאור היקף המערכות הגדול וכוח האדם המוגבל ביחידת ההדרכה הפנימית של המשרד, נדרש המשרד לתגבור נקודתי עבור הדרכות והטמעות בפריסה ארצית בהתאם לתוכנית העבודה של המשרד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים