בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד הבריאות: ‘חיפוש חכם’ במשרד הבריאות

14.09.2018 15:33

משרד הבריאות מספק מידע מקיף ומגוון ללקוחותיו בארץ ובעולם – בעברית, באנגלית ובשפות נוספות. המידע מנוהל בסביבות תוכן שונות. כמו כן, ברשת הפנימית של המשרד קיים מידע רב, המשמש את יחידות המשרד ותומך בביצוע פעילותן. כמויות המידע עצומות והן הולכות, גדלות ומצטברות ללא הפסקה. בנוסף, המשרד נמצא בשלבי תכנון להקמת סביבות נוספות בהן ינוהל מידע. המשרד מבקש להקים פתרון, שיתבסס על מנוע חיפוש, ויתמוך בחיפוש חכם, יעיל ונכון של מידע הן באתרי המשרד והן ברשת הפנימית, אשר ילמד את עדיפות החיפוש, יתעדף את תוצאות החיפוש ויציג את התוצאות בהתאם.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

רלב”ד: מכרז לקבלת שירותי אחזקת מערכות המחשוב ומערכות המידע

14.09.2018 15:30

הרלב”ד [תאגיד סטטוטורי הפועלת להגברת הבטיחות בדרכים בהתאם להוראות החוק, במסגרת מדיניות הממשלה ובכפוף להחלטות שר התחבורה והבטיחות בדרכים] מונה כ- 70 עובדים. הרלב”ד פועלת ממשרד ראשי בירושלים ובעתיד צפויים להיפתח 3 משרדים נוספים קטנים יותר, לשימושם של אנשי השטח בצפון, בדרום ובמרכז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

עמידר: מכרז למתן שירותי ניטור, בקרה, תגובה ותחקור לאירועי אבטחת מידע (SIEM/SOC)

14.09.2018 15:27

“ביצועו ותוקפו של המכרז מותנים וכפופים לקבלת אישור תקציבי, שיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים. נכון למועד פרסום המכרז טרם התקבל האישור התקציבי. עמידר פועלת על מנת להשלים את ההליכים הדרושים לקבלת האישור התקציבי. קבלת האישור התקציבי אינה מצויה בשליטתה הבלעדית של עמידר. מובהר בזאת, כי עמידר תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את מועד הגשת ההצעות, וזאת בין היתר, בשל עיכובים בקבלת האישור התקציבי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח קורסים ללמידה מקוונת עבור משרדי הממשלה

14.09.2018 15:25

המכרז מכיל 3 סלים נפרדים, אשר נבדלים האחד מהשני בזמן התפוקות (כהגדרתו במכרז) של הקורס הסופי.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

שע”מ: מכרז למוצרי ניתוב – סיסקו [רכישה, אספקה והטמעה]

14.09.2018 15:23

בנוסח המכרז עצמו נאמר כי שע”מ מעריכה שהיקפו של המכרז עשוי להגיע לכשלושה מיליון כולל מע”מ אולם מדובר בהערכה בלבד והיא אינה מתחייבת לסכום זה בפועל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

מערך הסייבר הלאומי: מכרז לשירותי מיפוי וניתוח תחום הסייבר בתעופה האזרחית בישראל – “פרוייקט הרקולס”

09.09.2018 09:18

מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה פועל במטרה למסד תוכנית לאומית להגנת סייבר בתעופה אזרחית במטרה לצמצם את פגיעותה, ולהבטיח את האינטרס הציבורי והלאומי לשמירת חיי אדם, ולהובלה מדינתית בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים, תעופה/תחבורה/תיירות

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה: היקף הפעילות של פרוייקט “מחשב לכל ילד” בשנת 2017 עמד על סך של כ- 24.8 מיליון ₪ במסגרתו חולקו 6,001 ערכות מחשב

09.09.2018 09:09

בשנת 1996 החליטה הממשלה על הקמת פרוייקט “מחשב לכל ילד”. הפרוייקט מבוצע על ידי משרד ראש הממשלה במסגרת התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ובשיתוף עם עמותת חלון לעולם המחר, בתנאים של matching.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הפנים: מכרז להצעות לתפעול ותחזוקה של תשתיות מחשוב בשיטת מיקור-חוץ (Outsourcing) ומתן שירותי תמיכה אפליקטיבית במערכות המשרד

09.09.2018 08:43

יצויין כי הספק הנוכחי לשירותים הללו במשרד הפנים הוא חברת נס [מתוקף מכרז 02/2009] שתקופת ההתקשרות המירבית עימה תסתיים ביום 28.2.2019.

להמשך הידיעה
מיקור-חוץ, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לפיתוח הדרכה, ולהדרכות והטמעות של מערכות SAP של חברת חשמל לישראל

09.09.2018 08:42

ההדרכה תכלול הסבר פרונטלי, אישי או קבוצתי, על אופן השימוש במערכות ה- SAP המותקנות בחח”י, וכן תרגול ההדרכה במחשב, פיתוח הדרכה, וביצוע הטמעות (ליווי תהליך היישום).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לקבלת שירותי תקשורת נתונים סלולריים

09.09.2018 08:40

לחח”י (נכון להכנת המפרט) כ- 36,000 קווי נתונים סלולריים. הבעיות הקיימות כיום: כיום אין הסכם ארוך טווח, ייעודי ומחייב עבור תקשורת נתונים בתווך סלולרי. החלפה תקופתית של ספק תקשורת סלולרית יוצרת בעיות בקבלת תמיכה בתקשורת נתונים. אין ניהול מצאי של סימים. אין כיסוי סלולרי באתרים תת-קרקעיים בהם מותקן ציוד תקשורת של חח”י.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי ייעוץ הנדסיים בתחומי תקשורת וספקטרום התדרים

05.09.2018 18:44

מטרת המכרז היא לקבל שירותי ייעוץ ממומחים שונים בתחומי תקשורת וספקטרום בהתאם לששת אשכולות הייעוץ המפורטים במסגרת מסמכי המכרז. הייעוץ יהיה מעת לעת עבור משימות נקודתיות שיוגדרו מראש הן מבחינת תכולתן והן מבחינת כמות שעות העבודה הנדרשות לביצוען.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, משפט

הנהלת בתי-הדין הרבניים: מכרז לאספקת רישיונות ForeScout כולל התקנה ותמיכה במערך המחשוב של בתי-הדין הרבניים

31.08.2018 14:06

העבודה תתבצע באתרים המרכזיים של הארגון (חוות השרתים ביפו ומבנה ההנהלה של הארגון בירושלים).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: מכרז למתן שירותי אבטחת מידע

27.08.2018 20:20

במשרד התקשורת קיימות רשתות מחשב בסיווגים שונים. סה”כ משתמשי מחשב במשרד כ- 200 איש. לצורך הגנה על מערכות המחשוב של המשרד מבקש המשרד להתקשר עם יועץ המתמחה בנושא הגנת מידע.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

הטוטו: מכרז מסגרת לקבלת שירותי יישום אבטחת מידע

27.08.2018 20:17

תוקף ההתקשרות עם הספק הזוכה יהיה לשנה אחת, עם אופציה להארכה, לפי שיקול דעת המועצה, בארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (ובסך הכול עד חמש שנים).

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

שב”ס: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלחוט

27.08.2018 20:15

שב”ס מציין במכרז כי האוצר/החשב הכללי (החשכ”ל) מתכוון בעתיד לפרסם מכרז בנושא PTT over Cellular, POC. החשכ”ל אישר לשב”ס להוסיף למכרז את נושא ה- POC בכפוף למספר התניות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הטוטו: מכרז לקבלת שירותי איפיון ופיתוח של אתרי נייד

27.08.2018 20:13

המועצה מאפשרת כיום ללקוחותיה להמר דרך יישומון נייד (אתר Mobile) ואתרי אינטרנט נוספים שהושקו בשנת 2014 ופותחו על ידי חברת LVS העולמית.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

סופשבוע: ריכוז ידיעות שבועי (לשבוע שהסתיים ב- 24 באוגוסט 2018)

24.08.2018 08:49

ריכוז הידיעות הבולטות שפורסמו בשבוע שעבר ב’חלון המבזקים’ ב- Read IT Now וריכוז המכרזים שפורסמו בשבוע שחלף באתר זה.

להמשך הידיעה
כללי

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך: מכרז היקפים משתנים — ריכוז, הנחייה והטמעת תכנית התקשוב במוסדות החינוך

24.08.2018 08:43

הפעילות בכל מסגרות ותוכניות הפעולה תסייע למנהלי בתי הספר, למורים, לעובדי הוראה, לבעלי תפקידים במשרד החינוך ולרשויות המקומיות, להפעיל את תוכנית התקשוב ותכניות פדגוגיות המשלבות תקשוב, כחלק מהתרבות הארגונית של מוסד החינוך.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לאספקת שירותי ייעוץ בנושא המשכיות עסקית

24.08.2018 08:41

מדובר בשירותי ייעוץ במגוון נושאים בתחום המשכיות עסקית. זאת לצורך קידום מוּכָנוּת הבנק המרכזי לשיבושים תפעוליים משמעותיים וחיזוק עמידותו בפניהם.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

רכבת ישראל: הסכם מסגרת שנתי, כלל רכבתי, להספקת מחשבים ומסכים

24.08.2018 08:39

“הרכבת שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה, בכל עת משקולי יעילות או שמירה על האינטרס הציבורי”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים