משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Microsoft בשם כל הלקוחות שהתקשרו עימה לתקופה ממושכת ולא ניתנה להם האפשרות לבטל את העיסקה לפני תום מחזור החיוב ו/או לא ניתן להם החזר כספי בגין התקופה

27.04.2018 13:29

“התובענה עוסקת בהתנהלות פסולה ואסורה של מיקרוסופט, בין היתר, בכל הנוגע לביטול עיסקאות למתן שירותים ו/או רכישת מוצרים (ולרבות מנויים) שהיא מבצעת עם לקוחותיה חברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

“שירותי המומחים יידרשו למתן תמיכה עבור תהליך ויום הבחירות לרשויות המקומיות 2018; מדובר בפרוייקט בסיכון גבוה הנדרש לקבלת תמיכה ברמה הגבוהה ביותר למוצרי מיקרוסופט”

13.03.2018 20:31

מנמ”רית משרד הפנים: “בפרוייקט זה מתוכנן שימוש נרחב ומעמיק במוצרי מיקרוסופט בגרסאותיהם המעודכנות ובארכיטקטורה מורכבת. לפיכך מיקרוסופט ישראל היא החברה היחידה שיכולה לספק שירות זה לפרוייקט בסדר גודל ובחשיבות וברמת סיכון זו, באיכות הנדרשת”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

משפט, תוכנה

בית-משפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה ייצוגית נגד מיקרוסופט; החברה תבצע שינויים מסויימים ותשלם 75,000 ₪ לתובע ולבא כוחו

09.03.2018 14:14

“בבקשת האישור שהוגשה כנגד המשיבה, מיקרוסופט ישראל בע”מ, נטען, כי מיקרוסופט מוכרת מנוי לתקופה קצובה של חודש לשירות אופיס 365 Personal המתחדש באופן אוטומטי וחד-צדדי. לשיטת המבקש, התנהלות זו מנוגדת לחוק הגנת הצרכן”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

משפט

מיקרוסופט ישראל והעולמית הגישו בקשת רשות ערעור לעליון על החלטת ביניים של המחוזי חיפה בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה נגדן

23.02.2018 13:13

“בענייננו מדובר בגוף ענק שהוא מונופול עולמי של מערכות הפעלה במחשב ובחברה מהגדולות בעולם, ולמרות כל הכוח, והמשאבים והיכולות, אין לו זכות ואסור לו באופן מפורש להטריד ולהשתמש במידע אישי ובגישה ישירה אל הצרכן, גישה אותה קיבל למטרות אחרות לחלוטין”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [4 מיליון ₪ לשנה]

12.12.2017 20:42

האגף למימשל וחברה במשרד רוה”מ מבקש להקים מערכת דיגיטלית המשלבת יכולות שיתוף מידע בין משרדי הממשלה השונים בנושא החלטות הממשלה וביצוען; מנגנון דיווח ותזכורות בין המשרדים לבין מטה המעקב במשרד רוה”מ; כלים לכימות וניתוח רמת הביצוע של החלטות הממשלה; הנגשת תוצרי המעקב במרוכז, בשקיפות ובזמן אמת לציבור. תאריך היעד להשלמת הפתרון הממוחשב ותחילת העבודה בו נקבע כבר למחצית הראשונה של 2018, בשל העומס הרב שמטילה על האגף שיטת המעקב הידנית ומתוך כוונה להפיק את סיכום המעקב בכלים ממוחשבים כבר בדיווח השנתי של 2018.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בקשה של ארכיון המדינה (במשרד ראש הממשלה) להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל

12.12.2017 20:39

משרד ראש הממשלה באמצעות ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט עבור רכישת הרחבה של פיתוחים במערכת שירות לקוחות CRM הקיימת על בסיס מוצר Microsoft Dynamics CRM .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [בתכנון והקמת מערכת לניהול תיקי ותהליכי גיור]

12.12.2017 20:38

בדצמבר 2016 הותנע פרוייקט להחלפת מערכת המידע הקיימת (ישנה, לא מתאימה וקורסת) שמשמשת את אגף הגיור, כדי לתת מענה ממוחשב מהימן ומבוקר לתהליך הגיור הממלכתי בישראל. הפרוייקט מיועד להשיג קיצור של זמני הטיפול בבקשות גיור, להעניק שירות איכותי לציבור המתגיירים ולאפשר לעובדי אגף הגיור ניהול יעיל ומבוקר של תהליכי העבודה שלהם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא כל הגרסאות הקיימות והעתידיות שיצאו של יישומי Microsoft Office

24.10.2017 18:44

השירותים הנדרשים הם הדרכת מנהלים ועובדים בשיעורים קבוצתיים ובשיעורים פרטיים ועריכת מבחני מיון ורמה, ביישומי ה- Office השונים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום SharePoint

02.10.2017 20:27

אספקת השירותים תחל בחודש ינואר 2018. למרות האמור מובהר כי הבנק רשאי לדחות או להקדים את מועד תחילת אספקת השירותים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. תקופת ההתקשרות עם החברה שתזכה במכרז תהיה שלוש שנים כאשר הבנק שומר לעצמו את הזכות לקצר את ההתקשרות או להאריכה בתקופות נוספות עד מקסימום של שש שנים בסך הכל. השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב או, במקום אחר כפי שיידרש ידי על הבנק ובתיאום עם הזוכה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

02.10.2017 20:19

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מפעל הפיס: מכרז לשירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב

25.08.2017 09:47

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית, כאשר כל תחום ייבחן בנפרד. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

תובנה עסקית BI

אקונומיסט: מנהלים עסקיים מעריכים נתונים ואנליטיקה

11.08.2017 09:14

המחקר בקרב מנהלים בכירים נערך בשיתוף עם Microsoft Cloud.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

אבטחת מידע/סייבר

מיקרוסופט דוחה טענות צ’ק פוינט וטוענת כי מספר המחשבים שנפגעו כתוצאה מנוזקה סינית נופח מאוד

23.06.2017 14:40

מיקרוסופט טוענת כי צ’ק פוינט הודיעה על מספר הביקורים לדפים המזוייפים [שבאמצעותם נאסף מידע אישי על משתמשים] שהגיע ל- 250 מיליון כאשר היו צריכים לבדוק כמה מחשבים נפגעו בפועל ע”י Fireball ולדעתה מדובר בסביבות ה- 5 מיליון.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

ירוק/תשתיות/אנרגיה

גוגל, אמזון, פייסבוק, מיקרוסופט ואפל הודיעו על מחוייבותן לשמירה על כללי הסכם פריז ולנושא שינויי האקלים בעולם

08.06.2017 15:08

בכך מצטרפות חברות הטכנולוגיה הגדולות לשורה ארוכה של גורמים שונים בארצות הברית ובהם מושלי מדינות וראשי ערים וכן גופים וארגונים שונים שהתחייבו להמשיך ולקיים את רוח הסכם פריז.

להמשך הידיעה
ירוק/תשתיות/אנרגיה

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

פורסמה המהדורה החדשה לשנת 2017 של דו”ח “מגמות האינטרנט” השנתי המסורתי של האנליסטית Mary Meeker

02.06.2017 15:36

יש האטה בשיעורי הגידול של מכירות טלפונים חכמים (סמרטפונים) וחדירת אינטרנט: מכירות הסמרטפונים גדלו בשיעור של 3% בשנת 2016 בהשוואה לשנת 2015 בה נרשם גידול בשיעור של 10% במכירות הסמרטפונים. כיום יש 3.4 מיליארד משתמשי אינטרנט בעולם, או, כ- 46% מאוכלוסיית העולם מחוברת כיום לרשת.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

מימשל/מימשל זמין, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת הנחיות לגבי מעבר/שדרוג מערכות ההפעלה בתחנות הקצה לגרסת Windows 10

21.05.2017 08:45

ההנחייה קובעת כי “על המשרדים לתכנן תהליך הגירה למעבר ל- Windows 10 בכל תחנות העבודה (Desktop/Laptop) “וכי יש “להשלים את תהליך ההגירה עד לדצמבר 2018”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, תוכנה

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מפעל הפיס: מכרז לאספקת רישוי לתוכנות מיקרוסופט

14.05.2017 11:32

רשאי להגיש הצעה למכרז רק מציע שהוא Large Account Reseller, LAR מורשה של חברת מיקרוסופט ישראל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

כללי

החברות Uber, אמזון ו- Tesla הגדילו הוצאות השתדלנות שלהן בוושינגטון הבירה ב- 2016 לעומת Google ו- Facebook שהקטינו הוצאותיהן בתחום זה אשתקד

10.04.2017 16:04

בשנת 2016 מרבית חברות הטכנולוגיה הראשיות בארצות הברית הקטינו את הוצאותיהן על מאמצי שדלנות בוושינגטון הבירה. בשנת 2016 מרבית חברות הטכנולוגיה הראשיות בארצות הברית הקטינו את הוצאותיהן על מאמצי שדלנות בוושינגטון הבירה.

להמשך הידיעה
כללי

חומרה והיקפי

דיגיטיימס ריסרץ’: צפוייה ירידה חדה במכירות הטבלטים העולמיות ברבע הראשון של 2017

31.03.2017 15:32

בשנת 2016 כולה הסתכמו מכירות מחשבי הלוח (טבלטים) בעולם ב- 183 מיליון יחידות.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי

מבזקים