מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

אושר: מינהל הרכש הממשלתי יקיים הליך תחרותי בין המפיצים המורשים של Microsoft על מחירי המוצרים [בהיקף 56 מיליון ₪ לשנת 2019]

04.01.2019 14:28

וועדת מכרזים למחשוב וטכנולוגיה במשרד האוצר/החשב הכללי: שווי ההתקשרות בגין קבוצת המוצרים הזו לשנת 2019 מוערכת בכ- 56 מיליון ₪ לשנה. רשימת המוצרים לגביהם מיקרוסופט היא ספק יחיד לשנת 2020 תעודכן לכל המאוחר עד לסוף שנת 2019.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [כ- 3.7 מיליון ₪ לשנתיים]

14.12.2018 08:09

“במהלך שנת 2018 ניהל המשרד פרוייקט גדול להקמת מערכת ממשלתית רוחבית חדשה מסוגה למעקב אחר ביצוע החלטות ממשלה. המערכת קיבלה המלצה חיובית מהוועדה להעלאת מערכות ממשלתיות לענן הציבורי והיא הושקה בהצלחה בימים אלה ועלתה לאוויר לשימוש מבצעי בממשלה ■ בהיעדר ניסיון מקביל בממשלה, קשה היה לאמוד מראש את קנה-המידה העצום של השינוי הארגוני והמקצועי שנדרש מאגף מערכות מידע במשרד רוה”מ כדי להפוך חלק ניכר מפעילותו לממוקדת-ענן”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

רשות התקשוב הממשלתי: “בחינת קיומם של ספקים ע”י החשכ”ל: רכישת רישוי ותחזוקת רישוי למוצרי מיקרוסופט מסוימים שאין להם חלופה מעשית”

30.11.2018 09:25

“לאורך השנים, במשרדי הממשלה התגבשה תצורת עבודה המבוססת על כלים מתוצרת חברת מיקרוסופט. תצורה זו אינה ייחודית לממשלת ישראל אלא מאפיינת את מרבית הגופים הגדולים במשק הישראלי וגופים דומים רבים בעולם. לצורך בחינת הנושא וגיבוש מדיניות מרכזית לקראת חידוש הסכמי הרישוי של הממשלה לשנים 2022-2019 בוצע ניתוח של מוצרי מיקרוסופט השונים, אופן מימושם בממשלה, החלופות האפשריות והמשמעויות לשילוב פתרונות שונים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חומרה והיקפי, משפט

הוגשה תביעה ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית נגד חב’ Intel Corporation לגבי מכירת מעבדים פגומים למחשבים

29.06.2018 15:40

“עניינה של בקשת אישור זו במעבדים מתוצרת המשיבה, אשר מותקנים במגוון מכשירים אלקטרוניים משוכללים ויקרים, כגון מחשבים שולחניים ונישאים, מחשבי לוח (טבלטים), טלפונים סלולריים, רשתות מחשבים וכיוצ”ב, ואשר עקב כשל תכנוני או ייצור חמור שהתגלה בהם ופורסם בינואר, במאי וביוני 2018, נגרמו פרצות האבטחה שמאפשרות קריאה של מידע מוגן מרמות הזיכרון השונות של המחשב”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, משפט

מחשוב ענן

SRG: חב’ AWS מובילה את שוק ה-Public Cloud במרבית האיזורים בעולם ברבע הראשון של 2018

29.06.2018 15:38

לדברי חברת המחקר, הוצאות ספקי ענן ציבורי על חומרה ותוכנת תשתיות גדלה ברבע הראשון של השנה הנוכחית בשיעור של 32% לעומת הרבע הראשון של שנת 2017. מדובר בנתון הגדול ביותר מזה תשעה רבעונים, כשהגידול האופייני היה בטווח של 10-20 אחוזים.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

עיריית ירושלים: קול קורא – מתן שירותי ייעוץ לפרוייקט רישוי Microsoft

24.05.2018 20:06

עירית ירושלים באמצעות המטה לטכנולוגיה ומחשוב מזמינה בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העיריה, למתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט. מתוך המאגר יבחר יועץ אחד שיועסק לצורך מתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד Microsoft בשם כל הלקוחות שהתקשרו עימה לתקופה ממושכת ולא ניתנה להם האפשרות לבטל את העיסקה לפני תום מחזור החיוב ו/או לא ניתן להם החזר כספי בגין התקופה

27.04.2018 13:29

“התובענה עוסקת בהתנהלות פסולה ואסורה של מיקרוסופט, בין היתר, בכל הנוגע לביטול עיסקאות למתן שירותים ו/או רכישת מוצרים (ולרבות מנויים) שהיא מבצעת עם לקוחותיה חברי הקבוצה”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

“שירותי המומחים יידרשו למתן תמיכה עבור תהליך ויום הבחירות לרשויות המקומיות 2018; מדובר בפרוייקט בסיכון גבוה הנדרש לקבלת תמיכה ברמה הגבוהה ביותר למוצרי מיקרוסופט”

13.03.2018 20:31

מנמ”רית משרד הפנים: “בפרוייקט זה מתוכנן שימוש נרחב ומעמיק במוצרי מיקרוסופט בגרסאותיהם המעודכנות ובארכיטקטורה מורכבת. לפיכך מיקרוסופט ישראל היא החברה היחידה שיכולה לספק שירות זה לפרוייקט בסדר גודל ובחשיבות וברמת סיכון זו, באיכות הנדרשת”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

משפט, תוכנה

בית-משפט אישר בקשת הסתלקות מתביעה ייצוגית נגד מיקרוסופט; החברה תבצע שינויים מסויימים ותשלם 75,000 ₪ לתובע ולבא כוחו

09.03.2018 14:14

“בבקשת האישור שהוגשה כנגד המשיבה, מיקרוסופט ישראל בע”מ, נטען, כי מיקרוסופט מוכרת מנוי לתקופה קצובה של חודש לשירות אופיס 365 Personal המתחדש באופן אוטומטי וחד-צדדי. לשיטת המבקש, התנהלות זו מנוגדת לחוק הגנת הצרכן”.

להמשך הידיעה
משפט, תוכנה

משפט

מיקרוסופט ישראל והעולמית הגישו בקשת רשות ערעור לעליון על החלטת ביניים של המחוזי חיפה בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) שהוגשה נגדן

23.02.2018 13:13

“בענייננו מדובר בגוף ענק שהוא מונופול עולמי של מערכות הפעלה במחשב ובחברה מהגדולות בעולם, ולמרות כל הכוח, והמשאבים והיכולות, אין לו זכות ואסור לו באופן מפורש להטריד ולהשתמש במידע אישי ובגישה ישירה אל הצרכן, גישה אותה קיבל למטרות אחרות לחלוטין”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [4 מיליון ₪ לשנה]

12.12.2017 20:42

האגף למימשל וחברה במשרד רוה”מ מבקש להקים מערכת דיגיטלית המשלבת יכולות שיתוף מידע בין משרדי הממשלה השונים בנושא החלטות הממשלה וביצוען; מנגנון דיווח ותזכורות בין המשרדים לבין מטה המעקב במשרד רוה”מ; כלים לכימות וניתוח רמת הביצוע של החלטות הממשלה; הנגשת תוצרי המעקב במרוכז, בשקיפות ובזמן אמת לציבור. תאריך היעד להשלמת הפתרון הממוחשב ותחילת העבודה בו נקבע כבר למחצית הראשונה של 2018, בשל העומס הרב שמטילה על האגף שיטת המעקב הידנית ומתוך כוונה להפיק את סיכום המעקב בכלים ממוחשבים כבר בדיווח השנתי של 2018.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

בקשה של ארכיון המדינה (במשרד ראש הממשלה) להארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם מיקרוסופט ישראל

12.12.2017 20:39

משרד ראש הממשלה באמצעות ארכיון המדינה מבקש להתקשר עם חברת מיקרוסופט עבור רכישת הרחבה של פיתוחים במערכת שירות לקוחות CRM הקיימת על בסיס מוצר Microsoft Dynamics CRM .

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול קשרי לקוחות CRM

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/מיקרוסופט [בתכנון והקמת מערכת לניהול תיקי ותהליכי גיור]

12.12.2017 20:38

בדצמבר 2016 הותנע פרוייקט להחלפת מערכת המידע הקיימת (ישנה, לא מתאימה וקורסת) שמשמשת את אגף הגיור, כדי לתת מענה ממוחשב מהימן ומבוקר לתהליך הגיור הממלכתי בישראל. הפרוייקט מיועד להשיג קיצור של זמני הטיפול בבקשות גיור, להעניק שירות איכותי לציבור המתגיירים ולאפשר לעובדי אגף הגיור ניהול יעיל ומבוקר של תהליכי העבודה שלהם.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנק ישראל: מכרז פומבי ממוכן למתן הדרכות בנושא כל הגרסאות הקיימות והעתידיות שיצאו של יישומי Microsoft Office

24.10.2017 18:44

השירותים הנדרשים הם הדרכת מנהלים ועובדים בשיעורים קבוצתיים ובשיעורים פרטיים ועריכת מבחני מיון ורמה, ביישומי ה- Office השונים.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בנק ישראל: מכרז לאספקת שירותי ייעוץ בתחום SharePoint

02.10.2017 20:27

אספקת השירותים תחל בחודש ינואר 2018. למרות האמור מובהר כי הבנק רשאי לדחות או להקדים את מועד תחילת אספקת השירותים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. תקופת ההתקשרות עם החברה שתזכה במכרז תהיה שלוש שנים כאשר הבנק שומר לעצמו את הזכות לקצר את ההתקשרות או להאריכה בתקופות נוספות עד מקסימום של שש שנים בסך הכל. השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב או, במקום אחר כפי שיידרש ידי על הבנק ובתיאום עם הזוכה.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להעברת הכשרות ביישומי Office לעובדי משרד הבריאות

02.10.2017 20:19

המשרד מעוניין כי הספק הזוכה יעביר באמצעות מרצים מטעמו, הכשרות ביישומי האופיס השונים, כדוגמת Access, Word, Excel, PowerPoint וכדומה, כאשר המשרד צופה כי עיקר ההכשרות יהיו ביישום האקסל.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

מפעל הפיס: מכרז לשירותי מומחים בתחום תשתיות המחשוב

25.08.2017 09:47

המכרז הינו מכרז עם בחינה חד-שלבית, כאשר כל תחום ייבחן בנפרד. מפעל הפיס שומר על זכותו לקיים הליך תחרותי נוסף במקרה של הגשת הצעות זהות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משאבי אנוש

תובנה עסקית BI

אקונומיסט: מנהלים עסקיים מעריכים נתונים ואנליטיקה

11.08.2017 09:14

המחקר בקרב מנהלים בכירים נערך בשיתוף עם Microsoft Cloud.

להמשך הידיעה
תובנה עסקית BI

מבזקים