טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מינהל הרכש הממשלתי: מכרז לאספקת שירותי התקנה, תחזוקה ואינטגרציה של ציוד תקשורת אקטיבי במשרדי הממשלה – ידיעה מעודכנת [הידיעה המקורית פורסמה כאן באתר ב- 12.4.2019]

15.04.2019 21:49

המכרז כולל בין היתר, את השירותים הבאים עבור הציוד האקטיבי: איפיון, תכנון, התקנה, תחזוקה, טיפול בתקלות, העתקות ושדרוגים לציוד תקשורת קיים במשרדי הממשלה ולציוד חדש אשר יירכש על ידם וכן מתן שירותי אחריות מורחבת, כמפורט במכרז, לציוד התקשורת האקטיבי.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

תעלומה: מהי “המערכת הסודית” במשרד האנרגיה?

22.03.2019 15:55

שתי ההתקשרויות מבוססות על מכרז מרכזי שערך החשב הכללי במשרד האוצר עבור משרדי הממשלה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מטריקס והמדינה הסכימו על מחיקת תביעה של החברה נגד המדינה לגבי מכרז ממשלתי

01.03.2019 15:14

מטריקס טענה בתביעת המרצת הפתיחה כי מכרז חדש של המדינה עלול ‘לנגוס’ במכרז אחר של המדינה בו היא זכתה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: אושרה בקשה להתקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם בינת תקשורת מחשבים בהיקף 12 מיליון ₪ לשנה: המשך התקשרות להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה

25.01.2019 13:23

מכרז התחזוקה החדש נמצא כעת בשלבי הכנה. הוא צפוי להתפרסם עד סוף שנת 2018. ההערכה היא כי ההכרזה על זוכה תתרחש במהלך חציון הראשון של שנת 2019. יצויין כי במכרז החדש תוגדר תקופת מעבר של 6 חודשים (אשר תיכלל בתקופת ההארכה המבוקשת) ככל שייבחר ספק חדש אשר אינו בינת, וזאת עקב המורכבות הגדולה של מבנה רשתות התקשורת הממשלתיות, וחשיבות רציפות פעולתן למשרדים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

נדחתה בהסכמה עתירה מינהלית שהגישה נס-מטח בחודש שעבר נגד החברה למשק וכלכלה לגבי ניהול מכרז ותוצאותיו

30.09.2018 13:35

במהלך הדיון, עו”ד איילת רייך-מיכאלי באת כוח נס-מוח אמרה כי “לאחר ששמעתי את עמדת בית-המשפט ובהמלצתו, נסכים לכך שהעתירה תידחה ונבקש שלא לחייב בהוצאות”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך מכוח מכרז מרכזי של מינהל הרכש הממשלתי (במשרד האוצר) עם בינת תקשורת מחשבים בע”מ להתקנה, תחזוקה ואינטגרציה למערכות תקשורת נתונים עבור משרדי הממשלה [בהיקף 7 מיליון ₪ עד 31.12]

30.03.2018 13:34

“ביום 14.3.2018, לאחר שלב התיחור וקיום הליך בירור נוסף לבחינת סבירות ההצעה הן ביחס למציע והן ביחס לנציגי היצרן בחו”ל, הוכרה חברת מטריקס אי. טי. אינטגרציה לתשתיות בע”מ כמועמדת לזכייה. הצפי לתחילת ההתקשרות עם המועמדת לזכייה הינו במהלך השבועות הקרובים, ומייד לאחר מכן ייכתב מכרז תחזוקה חדש … אין למשרד חלופה אחרת עד לכתיבת מכרז חדש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, משפט

בית-המשפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל בקשת ג’ון ברייס הדרכה להעברת תביעה שהוגשה נגדו מחיפה לתל אביב (בניגוד לעמדת התובע)

16.03.2018 15:33

“בנסיבות העניין, ואף שנדחתה הטענה לקיום תניית שיפוט בהסכם, אני מקבלת את בקשת הנתבעת וקובעת כי כל החלופות, הקבועות בתקנות השיפוט הרלבנטיות, מקימות זיקת סמכות מקומית למחוז תל אביב, ואף לא אחת מהן לחיפה. נוחות לבד אינה מן השיקולים שבית-משפט זה מוסמך לשקול בהעברת הדיון”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון דחה בקשה של יעל תוכנה לצו ביניים נגד השב”ס ונגד מטריקס שזכתה במכרז של הארגון

20.01.2018 18:33

“לאור העיכוב שנוצר עד כה [בביצוע הפרוייקט נשוא המכרז], הפגיעה באינטרס הציבורי מטה את הכף לטובת דחיית הבקשה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

בית-המשפט דחה עתירה מינהלית של חברת יעל תוכנה ומערכות נגד שירות בתי-הסוהר וחברת מטריקס [ידיעה מעודכנת]

13.01.2018 18:10

“שוכנעתי כי המשיב [שב”ס] התנהל באופן ההולם את העקרונות והערכים שביסוד דיני המכרזים. לא הוכח כי רכיבים של שקיפות, הגינות, שיוויון והשאת האינטרס הכלכלי הציבורי, זרים להתנהלותו. המשיב לא נהג בשרירות, לא התעלם משיקולים שבהם היה עליו להתחשב, החלטתו התבססה על שיקולים מקצועיים וענייניים ולאור המקובץ, לא ראיתי מקום להתערב בה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט

בית-המשפט דחה עתירה מינהלית [עת”מ 46947-09-17] של חברת יעל תוכנה ומערכות נגד שירות בתי-הסוהר וחברת מטריקס

26.12.2017 08:45

על-פי מערכת ‘נט המשפט’ של הנהלת בתי-המשפט (הב”ה) התיק נסגר ב- 21.12.2017 בעקבות דחיית העתירה.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המחוזי בי”ם דחה 2 עתירות מינהליות (נפרדות) של הראל ושל HP לגבי מכרז מינהל הרכש הממשלתי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי

20.10.2017 16:05

“הדיון בעתירות אלה התקיים בנפרד. עם זאת, בשל נגיעתן של החלטות אלה לאותו מכרז ובשל זהות מלאה של המתדיינים בשתי העתירות האמורות, יינתן פסק הדין במאוחד כלהלן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה בקשה לצו ביניים במסגרת עתירה מינהלית של הראל טכ’ מידע נגד מינהל הרכש אחרים בנושא תיחור דינמי במסגרת מכרז לאספקת תקשורת נתונים למשרדי הממשלה; הורה על עצירת הליכי המכרז והתיחור הדינמי עד לדיון בתחילת אוקטובר

01.09.2017 15:14

“בדיון שהתקיים בבקשה לצו ביניים … הוכח כי הליך של תיחור דינמי האמור להתקיים במסגרת המכרז נשוא העתירה, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך להליך ולחלק מהמשתתפים בו, ולפיכך מאזן הנוחות הוטה בבירור לזכותם של העותרים. אשר על כן, עד להכרעה בעתירה, המשיבה 1 לא תקדם את הליכי המכרז נשוא עתירה זו ובתוך כך לא תקיים את הליך התיחור הדינמי שבמסגרת המכרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה בקשה לצו ביניים וצו ארעי במסגרת עתירה מינהלית של HP נגד מינהל הרכש הממשלתי בנושא הליכי מכרז

18.08.2017 14:08

העתירה המינהלית (עת”מ) של היולט-פקרד (ישראל) בע”מ הוגשה נגד מדינת ישראל [באמצעות מינהל הרכש הממשלתי וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב] (משיבה מס’ 1), בינת תקשורת מחשבים בע”מ, הראל טכנולוגיות מידע בע”מ, בזק בינלאומי בע”מ, תים-נטקום בע”מ, מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ, טלדור תקשורת בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התחבורה/ נטוויז יישומים [עד לפרסום בתחילת 2017 של מכרז לפיתוח אתר השירות המטאורולוגי ולתחזוקתו]

17.12.2016 18:42

המערכת מציגה מידע מטאורולוגי מעודכן לציבור הכולל תחזיות מזג אוויר ואזהרות בפני מזג אוויר חריג ושיטפונות, מידע המאפשר לציבור לנהוג בהתאם ולהימנע מנזקי רכוש, בריאות ואף להצלת חיים. לאור חשיבות עדכניות המידע, מעודכנת המערכת באופן רציף (24X7) והמידע מוצג באתר האינטרנט המושך גולשים רבים במיוחד בימים של אירועי מזג אוויר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות מבקש להסב נתונים ממערכת “תפנית” לניהול לוגיסטי למערכת ה- SAP (מזור)

16.06.2015 17:42

מערכת “תפנית” לניהול לוגיסטי פועלת כיום בשישה בתי-חולים ממשלתיים כלליים: ברזילי (אשקלון), וולפסון (חולון), זיו (צפת), פוריה (טבריה), אסף הרופא (צריפין) והלל יפה (חדרה).

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

27.01.2015 16:26

מפעל הפיס פירסם לאחרונה מספר הודעות על הודעות על התקשרות בפטור ממכרז

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים