חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

בֹּקֶר טוֹב אֱלִיָּהוּ: אבי וייס מפרסם אייטם הכולל מידע שפורסם ב- Read IT Now כבר לפני 24 ימים

26.07.2019 15:52

החודש לפני שנתיים התהדר אבי וייס ב’חשיפה’ למרות שיום קודם לכן פירסם משרד התקשורת רשמית את אותו המידע בדיוק.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט מחק עתירה מינהלית של הוט נגד משרד התקשורת ונגד בזק; הוט חוייבה לפצות אותם בסכום כולל של 15,000 ש”ח

05.07.2019 14:27

באשר לעניין הטלת ההוצאות אומר השופט כי “תוצאה ההליך משקפת אי קבלה של עיקר טענותיה של העותרת […] בהתחשב בכך, ובהיקף העבודה שנדרש בהליך, אני מחייב את העותרת לשאת בשכר טירחת עורכי דין של כל אחת מן המשיבות [משרד התקשורת וחברת בזק] בסך של 7,500 ₪ […] החיובים האמורים ישולמו לא יאוחר מיום 9.8.2019”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

מוניר קזמל, הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד התקשורת: בין הזוכים בפרס שר המשפטים לשקיפות ברשויות הציבוריות לשנת 2019

27.06.2019 18:52

עפ”י הודעה לעיתונות שפירסם משרד המשפטים, מתוך 26 מועמדויות אשר הוגשו לוועדה, נבחרו חמישה זוכים בפרס השקיפות השלטונית לשנת 2019.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

הוועדה המייעצת לעניין פרישה אוניברסלית שוקלת להמליץ לשר התקשורת לדחות שוב את יישום ההחלטה לפרק זמן נוסף “לשם גיבוש המלצותיה, פרסומן לציבור לשם קבלת התייחסויות והבאתן בפני שר התקשורת בממשלה החדשה לקבלת החלטתו”

04.04.2019 18:59

“בשל האיפוק והריסון המתחייבים ביחס להפעלת סמכויות בתקופת הבחירות נדרשת דחייה נוספת של כ- 3.5 חודשים, על מנת שהוועדה המייעצת תוכל להביא את המלצותיה בפני שר התקשורת החדש, בשים לב למועד הצפוי של הרכבת הממשלה החדשה ולמועד כניסתו של השר לתפקיד, אשר הנושא יובא לפתחו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בהחלטה מאוחדת לגבי 4 תובענות ייצוגיות נפרדות נגד חב’ סלולר, ביהמ”ש דחה בקשות להוספת ראיות וחייב תשלום הוצאות

04.01.2019 15:02

ביולי 2018 פירסם משרד התקשורת באתר המשרד “סקרים לזמני המתנה מענה אנושי במוקדים טלפונים של חברות התקשורת משנת 2015 עד 2017”. מהחלטת ביהמ”ש המתפרסמת כאן עולה כי הדברים פורסמו באתר המשרד רק לאחר שהוגשה עתירת חופש מידע נגדו וקצת יותר מחודש לאחר שניתנה המלצת ביהמ”ש למשהת”ק לפרסום הנתונים.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, משפט

בהמלצת שופטי העליון: שתי חברות HOT ביטלו ערעור לעליון שהגישו נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד

04.12.2018 14:15

העתירה במקור הייתה נגד החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת למסור לצד שלישי (ד”ר הראל פרימק, שהגיש בקשתו במארס 2016) “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

בתוך חצי שנה: שלוש עתירות מינהליות (נפרדות) נגד הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת

16.11.2018 15:47

בעתירה נטען בין היתר כי הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת פעל בניגוד לחוק, הוליך שולל את העותרת ולא נימק את החלטותיו להשחרת נתונים לגבי פלאפון.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

עורך ‘טלקום ניוז’ אבי וייס מַּבְדִּיל בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל במשרד התקשורת

16.11.2018 15:37

“דַּבֵּ֞ר […] וְאָֽמַרְתָּ֥ אֲלֵהֶ֖ם קְדשִׁ֣ים תִּֽהְי֑וּ”; אבי וייס: עובדי משרד התקשורת, שרבים מהם “עושים עבודת קודש” ממש “סביב השעון” לטובת הציבור; התודות לממונה על חופש המידע במשרד, מוניר קזמל שעושה עבודת קודש ציבורית במסירות וביעילות.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע

משרד התקשורת פירסם הדו”ח השנתי שלו לפי חוק חופש המידע לשנת 2017 [באיחור של יותר מ- 3.5 חודשים]

27.10.2018 19:12

המועד הרשמי האחרון לפרסום הדו”ח השנתי של כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך היה ב- 1.7.2018.

להמשך הידיעה
חופש המידע

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת טרם פירסם את הדו”ח השנתי שלו לגבי יישום חופש המידע במשרד בשנת 2017

17.08.2018 13:57

המועד הרשמי האחרון לפרסום הדו”חות עבור כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך הוא ה- 1 ביולי בכל שנה.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מפרסם את דו”ח ההתקשרויות עם ספקים חיצוניים לרבע השני של 2018

10.07.2018 14:18

משרד התקשורת ברבע השני של שנת 2018: פירוט הוצאות טיסה לחו”ל והוצאות אבטחה בחו”ל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

התנועה למען איכות השלטון בישראל הגישה עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת והממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד

20.06.2018 10:45

“התופעה לפיה רשות ציבורית ממעלה ראשונה כמשרד התקשורת, מתעלמת מחובותיה המנהליות, מתעלמת מהוראות החוק הברורות, ומתעלמת מפניותיה החוזרות של העותרת אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מינהליות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ערעור עתירה מינהלית של חב’ הוט נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד בעליון רק לקראת סוף 2018; העתירה במקור הייתה נגד ההחלטה למסור לצד ג’ “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”

13.04.2018 08:40

ב- 15 בינואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “נדחתה עתירה מינהלית של הוט; משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד הורשו למסור מידע לפונה שביקש לקבל מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורים”. יצויין כי Read IT Now היה האתר הראשון שפירסם את פסיקת השופט.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

מסמך של משרד התקשורת מתחילת 2016 שפורסם עתה בהתאם לחוק חופש המידע: חברת HOT ביקשה ב- 2015/16 להאריך תוקף הקצאת תדרי 800 מה”ץ ב- 5 שנים נוספות

23.02.2018 13:38

מוניר קזמל הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת ממשיך לפרסם בקשות מידע שהתקבלו במשרד ואין מניעה לפרסמן (גם אם תוך השמטה/השחרה של פרטים מסויימים).

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת: דו”חות דואר ישראל המתקבלים במשרד – חסויים

23.02.2018 13:36

“מאחר והדו”חות נמסרים למשרד לצורך הפיקוח הם מידע סודי תחת תקנה 12 לתקנות הפיקוח, המשרד דוחה את בקשתך שבנדון”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

טלקום/וויירלס/מובייל

“לאור מה שקרה עם משרד התקשורת, ‘היה ראוי שבתקופה זו כן ייצאו דברים לציבור ושהציבור יידע מה קורה בתהליכים האלה, לפחות את עיקרי הדיונים. לציבור יש אינטרס בדברים הללו”

23.02.2018 13:22

“הוועדה סבורה כי לאור רגישות פעולתו של המשרד כרגולטור שכל החלטה שמתקבלת על ידו היא בעלת השפעה כלכלית עצומה על הציבור ועל בעלי האינטרסים הרי שקיימת חשיבות רבה לפרסום הנתונים הנוגעים למפגשים ושיחות של אנשי המשרד עם הגורמים המפוקחים ובעלי האינטרס. וכמו כן, גם לנוהל ברור של עם מי אפשר לדבר ואיך מתועדות השיחות בין עובדי המשרד לבינם, מתועדות ומפורסמות לציבור. הוועדה מצרה על כך שהדבר לא נעשה ולדעתה יש לפרסם נתונים אלו, בפרט פרוטוקולים מישיבות שנערכות עם בעלי האינטרסים תוך השמטת סודות מסחריים ככל שנדרש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

לאחר פסק הדין שדחה עתירה מינהלית של הוט נגד משרד התקשורת, אישר השופט ל’אמון הציבור’ עיון בתיק בית-המשפט – למרות התנגדות הוט

03.02.2018 18:52

המבקשת לעיין במסמכי התיק היא אמון הציבור – חברה לתועלת הציבור בע”מ. השופט פסק כי “לנוכח עיקרון פומביות הדיון, והואיל והעותרות לא העלו טעם המקים עילה לדחיית הבקשה לעיון בתיק, יתאפשר למבקשת העיון לעיין בתיק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל

להוט מובייל היו 2,885 אתרי שידור סלולריים ברחבי הארץ ב- 2017

30.12.2017 18:50

“החברה פעלה ופועלת בהתאם להוראות הדין והרגולציה, וכך פעלה גם במסגרת הליך האופטימיזציה של הרשת, ויצירת רשת אחודה ואיכותית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים