טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המחוזי קיבל עתירה מינהלית וביטל זכייתה של פרטנר תקשורת במכרז של עיריית חולון; העותרת הוכרזה ע”י ביהמ”ש כזוכה במכרז במקום פרטנר

19.07.2019 15:44

כבוד השופט קובי ורדי סגן הנשיא אמר בדיון: “על טעויות – משלמים. יש כאן שרשרת טעויות ועל כך צריך לשלם”; “שלושה בכירים בפרטנר ראו שטעו ועכשיו הם מתקנים. זו לא טעות סופר, זו טעות בהתנהלות”; “אי אפשר לשנות כך הצעות מחיר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה התקשרות של מ”י בפטור ממכרז עם מוטורולה בהיקף 1.1 מיליון ₪ עבור שירותי PTT ברשת iDEN

18.02.2019 20:54

וועדת הפטור המרכזית במשרד האוצר/החשכ”ל כותבת בהחלטתה מיום 17.2.2019 כי “שירותי PTT על רשת iDEN מסופקים בבלעדיות על-ידי חברת הוט מובייל באמצעות חברת מוטורולה וספק זוכה במכרז המרכזי החדש יחליף את שירותי PTT על רשת iDEN צפוי להיות בהלך יוני 2019”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון קיבל ערעור של חברה וביטל זכיית חברה אחרת במכרז של משרד הביטחון במכרז ‘מערכת פתיחת מקלטים מרחוק’

28.12.2018 14:38

בין שאר טענות העותרת: הזוכה במכרז הודתה שחברת סלקום, שכלל לא התמודדה במכרז, היא זו אשר מערכת השו”ב ‘תשב’ בחצריה. אין זה מתקבל על הדעת שמערכת השו”ב, המהווה את ליבת הפרוייקט, ולמעשה היא ‘המוח’ של פתיחת המקלטים מרחוק, לא תימצא בחצרי הקבלן הראשי שזכה בפרוייקט אלא בחצרי קבלן משנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון אישרר צו זמני נגד משרד הביטחון מביצועו של מכרז ‘מערכת פתיחת מקלטים מרחוק’

31.08.2018 14:20

שופט העליון: “לעניין מידת מעורבותה של סלקום בפרויקט סבורני כי נוכח אי הבהירות בעניין, והכרזתה של סלקום על ‘זכייה משותפת’ כביכול במכרז … הודעות אלו אינן מבהירות די הצורך את מידת מעורבותה של סלקום … בכפוף לאילוצי היומן, המזכירות תקבע את הדיון בערעור בהקדם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון נעתר לבקשת עיכוב ביצוע והוציא צו ארעי האוסר על משרד הביטחון מלהוציא לפועל את החלטת ועדת המכרזים לגבי החברה הזוכה במכרז ‘מערכת פתיחת מקלטים מרחוק’, עד למתן החלטה אחרת

13.07.2018 16:04

בין שאר טענות העותרת: הזוכה במכרז הודתה שחברת סלקום, שכלל לא התמודדה במכרז, היא זו אשר מערכת השו”ב ‘תשב’ בחצריה. אין זה מתקבל על הדעת שמערכת השו”ב, המהווה את ליבת הפרוייקט, ולמעשה היא ‘המוח’ של פתיחת המקלטים מרחוק, לא תימצא בחצרי הקבלן הראשי שזכה בפרוייקט אלא בחצרי קבלן משנה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

משפט

ביהמ”ש דחה עתירה מינהלית של חב’ מר נגד החברה הממשלתית להגנות ים המלח, חב’ ניהול משאבי הסביבה וחב’ מוטורולה סולושנס ישראל

11.06.2018 21:29

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע”מ פירסמה מכרז פומבי למתן שירותי תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערך ניטור ובקרה הנדסי באגן הדרומי של ים המלח. מטרת ההתקשרות עפ”י המכרז היא כי מערך הניטור שיוקם בעקבותיו יספק הגנה כוללת על מתחמי התיירות והתשתיות האזרחיות, ויתריע מפני עליית המפלס. העותרת – חב’ מר מערכות אבטחה ותקשורת, חב’ ניהול משאבי הסביבה (אינווירומנג’ר) [שזכתה בסופו של דבר במכרז] וחב’ מוטורולה סולושנס ישראל וכן שני גופים נוספים הגישו הצעות למכרז.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

רכבת ישראל חידשה הליכי מכרז [מערכת GSM-R לאורך קווי ותוואי המסילה] לאחר סיום ההליכים בבית-המשפט

25.02.2017 19:20

ב-22.2.2017 החליט השופט על סגירת התיק וזאת כיוון שהצדדים הגיעו להסכמות לגבי המכרז. באותו היום פירסמה רכבת ישראל, שוב, את המכרז כמכרז פעיל. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה והוא עומד עתה (לאחר חידוש המכרז) על 16 במארס 2017.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, תעופה/תחבורה/תיירות

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון: מימוש זכיית מוטורולה סולושנס בע”מ במכרז עיריית ר”ג [לאספקה והתקנת רכיבים שונים לגבי מערכות טלוויזיה במעגל סגור] יעוכב עד להכרעה בערעור ע”י העליון

25.02.2017 18:56

בית-המשפט לעניינים מינהליים ת”א קבע כי בהצעתה של מוטורולה סולושנס “נפלו טעויות סופר, שלא הייתה מניעה לפעול לתיקונן כפי שפעלו המשיבות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אושר ‘רכש דחוף’ של 10 מכשירי קשר/טלפון בפטור ממכרז עבור מינהל החירום במשרד הפנים; “הדחיפות והצורך נובע מאירועים והסלמה במצב הביטחוני ששורר במדינת ישראל”

29.11.2016 15:14

“הדחיפות והצורך נובע מאירועים והסלמה במצב הביטחוני ששורר במדינת ישראל. גל השריפות ברחבי הארץ גרם לתפעול מערך הפינוי והקליטה של אוכלוסייה שפונתה ונקלטה במקומות שונים, באחריות מינהל החירום/משרד הפנים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הרווחה/מוטורולה סולושנס [רכש מכשירים בעלי יכולת הצפנה]

30.08.2016 16:08

“בעת חירום נדרשים בעלי תפקידים במשרד לקיים ביניהם תקשורת שוטפת. חלק מהמידע המועבר בין הגורמים הינו לעיתים רגיש ו/או חסוי. על-מנת לאפשר העברת מידע זו יש צורך בקיום מכשיר בעל יכולת הצפנת השיחות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרות עם ספק יחיד: הכנסת/מוטורולה סולושנס [החלפת ראוטרים במערכת הקשר האלחוטי]

30.08.2016 16:06

“הכנסת מבצעת שינוי בקווי התקשורת המאובטחים מתצורת סיב אופטי לקווי אי.פי. לפיכך, הכנסת מעוניינת להתקשר עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל לצורך החלפת ראוטרים תומכי תקשורת אי פי מסוג מטרו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד התשתיות/מוטורולה סולושנס [לגבי מערכת “ברק כתום”]

20.04.2016 15:13

המערכת נמצאת בשימוש האגף ותורגלה במסגרת תרגיל ‘נקודת מפנה 15’ בו היא הוכחה ככלי יעיל ביותר אשר שיפר לאין ערוך את יכולת קבלת תמונות המצב בצורה אחידה וברורה בכל אחת מהרשויות הייעודיות, לצורך גיבוש הערכת מצב כוללת, מסודרת וברורה המוצגת בפני השר ומנכ”ל המשרד בבואם לקבל החלטות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הרווחה/מוטורולה [רכישה של מכשירי קשר עם צריבת תדרים של גורמי חירום והצלה להתקשרות ישירה בשעת חירום]

20.04.2016 15:10

מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז עם ספק יחיד עבור רכישה של שלושה מכשירי קשר המחוברים לרשת קשר ארצית של גורמי החירות וההצלה כולל התקנה במוקדי הביטחון המחוזיים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הרווחה/מוטורולה (רכישת מכשירי קשר להתקשרות ישירה בזמן חירום)

30.08.2015 20:46

התקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד עם חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע”מ לצורך רכישה של 5 מכשירי קשר עם צריבת תדרים של גורמי חירום [פיקוד העורף (פקע”ר), משטרת ישראל (מ”י), כיבוי והצלה (כב”ה)] להתקשרות ישירה בשעת חירום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הרווחה/מוטורולה סולושנס [רכישת מכשירי קשר לשעת חירום]

11.07.2015 23:07

כוונת התקשרות פומבית מס’ 537/2015 לביצוע התקשרות עם ספק יחיד לצורך רכישה של 5 מכשירי קשר נוספים עם צריבת תדרים של גורמי חירום [פיקוד העורף (פקע”ר), משטרת ישראל (מ”י), כיבוי והצלה (כב”ה)] להתקשרות ישירה בשעת חירום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבינוי/מוטורולה [רכישת מכשירים העובדים במערכת התקשורת “ברק כתום” של פיקוד העורף]

20.12.2014 22:49

רכישת מכשירים העובדים במערכת התקשורת “ברק כתום” של פיקוד העורף (פקע”ר) כדי לנהל תקשורת עם כלל תדרי ההפעלה בשעת חירום ועל-מנת להתממשק עם רשתות נוספות הקשורות למערכת התקשורת “ברק כתום”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: רשות המים/מוטורולה סולושנס [רכש מכשירי קשר רשת רדיו לאומי “ברק כתום”]

20.12.2014 22:46

מערכת התקשורת של רשות המים בחירום מתבססת על מערכות סלולריות, קווי בזק, טלפון לווייני ותקשורת אינטרנט. בכל אירוע קיים צורך לתקשורת בין רשות המים לבין משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משטרת ישראל (מ”י), פיקוד העורף (פקע”ר) ורשות החירום הלאומית (רח”ל). הגופים מצויים כיום ברשת רדיו לאומי ומפעילים אותה בעת אירוע.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים