טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

מבקר המדינה לצה”ל ולמ”י: יש לטפל לאלתר בפערי התקשורת בין הכוחות בשטח העלולים לסכן חיי אדם

07.06.2019 15:01

בין הליקויים: “פערים בתקשורת בין הכוחות הפועלים בגזרת עוטף ירושלים” ו- “אי-השלמת פיתוחה של המערכת הממוחשבת לרישום עוברים ותנועות (רעו”ת)”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

אינטרנט, משפט

“הנהלת בתי-המשפט מודעת לבקשה לרשת את בתי-המשפט ברשת אלחוטית בשל רצון הציבור ובשל הצורך שהעלתה הפרקליטות, אם כי נכון להיום אין חובה חוקית לספק רשת אלחוטית במוסדות ציבור”

10.05.2019 09:51

משרד המשפטים מסר כי “הנהלת המשרד תומכת בפריסת רשת אלחוטית שתייעל את עבודת עובדי המשרד. הנהלת המשרד אף הסכימה לתקצב פריסה זו, ואף הכינה הצעה לפריסת הרשתות”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בפעילות המשטרה הצבאית החוקרת (מצ”ח)” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:47

הליקוי: “בביקורת נמצא כי במשטרת ישראל הנתונים מחברות התקשורת מתקבלים ישירות למערכות המידע של המשטרה, ואילו במצ”ח הנתונים אינם מתקבלים ישירות למערכות המידע שלה, אלא בדרכים אחרות – באמצעות מערכת כספות, בדיסק או בדוא”ל – בכפוף להתקשרות עם חברות התקשורת השונות”; תגובת צה”ל: “העברת המידע בין צה”ל לבין חברות נתוני התקשורת הוסדר והנתונים מועברים כיום באופן מקוון, זמן הקבלה קוצר משבועות לטווח זמן מיידי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, צבא וביטחון

אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהגנה על הפרטיות במאגרי מידע” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:45

באשר לביקורת של משרד מבקר המדינה לגבי משרד החינוך – ובמיוחד לגבי הדברים הבאים: “נכון למועד סיום הביקורת אין למשרד החינוך מדיניות אבטחת מידע וסייבר מאושרת” – אין, משום-מה, התייחסות בדו”ח התגובות שפירסם משרד ראש הממשלה.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, בריאות/רפואה

מכרזים/פטורים/דרושים

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בהתקשרויות משרדי הממשלה בתחום התקשוב” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:43

“החל משנת 2017 נערך סקר שנתי בין משרדי הממשלה מטעם מינהל הרכש הממשלתי. הסקר נועד לאיסוף צרכי המשרדים השונים ובהתאם לממצאי הסקר פועל מינהל הרכש. בנוסף לכך, מינהל הרכש יפעל לייעול ושיפור שיתוף הפעולה בין המשרדים על מנת להיענות לצרכים הרוחביים העולים בעניין המכרזים המרכזיים והסכמי המחירים המירביים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”פיתוח והטמעה של מערכת מחשוב לתכנון, ניהול ובקרה בפרקליטות המדינה (תנופ”ה)” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

10.05.2019 09:40

מערכת תנופ”ה נפרסה כמעט בכל מחוזות הפרקליטות הפלילית והאזרחית; “עם זאת, יש לציין כי בשל עיצומי ועד הפרקליטים מזה כשנה אין אפשרות להתקדם בפריסת המערכת”.

להמשך הידיעה
משפט

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

מינהל הרכש בהודעה למשרדי הממשלה וגופי הסמך לגבי רישוי ותחזוקה של מוצרי Microsoft: חברת גטר גרופ חזרה בה מהצעתה במכרז; יש להתקשר מעתה עם נס א.ט.

08.03.2019 15:25

מועד היעד האחרון להשלמת הטיפול בכל הבקשות הללו הוא 15.3.2019 וזאת כדי שלא לאבד זכויות רישוי במסגרת ההסכם של הממשלה עם מיקרוסופט. כלל הבקשות בגל הנוכחי: כ- 136 מיליון ₪ כולל מע”מ לתקופה של ארבע שנים.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:07

חב’ דואר ישראל מתכננת בראשית 2019, לאחד את מערך מיון דברי הדואר של החברה במרכז הסחר המקוון בעיר מודיעין, תוך איחוד שלושה בתי מיון בת”א, ירושלים וחיפה.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, מסחר אלק'/נייד

טלקום/וויירלס/מובייל

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לעתיד תחום לווייני התקשורת במדינת ישראל” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:05

מתוך דו”ח המבקר: “במשך כ- 15 שנה, בשנים 2000 – 2015, לא עידכן משרד התקשורת את תנאי הרישיון המיוחד שנתן לחברת חלל, על אף השינויים המהותיים שחלו בפעילותה. אוזלת ידו של משרד התקשורת בהקשר זה מקבלת משנה תוקף נוכח פניותיה של חברת חלל אליו בבקשה לעדכן את תנאי הרישיון עקב השינויים שחלו בפעילותה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בניהולה של חברת בנק הדואר” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

27.10.2018 19:04

בנק הדואר: “בכדי לשפר את השירות ללקוחות הוחלף מחשב בנק הדואר בשנת 2015 בעלות של עשרות מיליוני ₪.”; “השקעות החברה במערכות המידע של בנק הדואר נמצאות במגמת גידול בכל שנה והגידול בין השנים 2017-2014 גדל תקציב ההשקעות של בנק הדואר פי שלוש!”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר

בריאות/רפואה

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה 68ג’: היבטים בפעילות אגף בריאות דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות

18.05.2018 17:22

ביום שלישי, 22.5.2018, תקיים וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת דיון בנושא “התוכנית הלאומית לבריאות דיגיטלית” בהשתתפות סגן הבריאות ח”כ יעקב ליצמן. ביום שלישי 10.1.2017 נערך דיון בוועדת המדע בכנסת בנושא ‘בריאות דיגיטלית’. הדיון נערך בנוכחות שר הבריאות [כתוארו אז] לרגל ציון יום המודעות לבריאות ובהשתתפות שירה לב-עמי מנהלת רפואה דיגיטלית ומחשוב במשרד הבריאות.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה

חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

הערות ראש הממשלה לדו”ח מבקר המדינה 68ג’: שקיפות הממשל פעולות לקידום הממשל הפתוח

18.05.2018 17:17

החל מחודש מאי 2018 עתידה להיות זמינה לעבודת המשרדים מערכת ייעודית לטיפול וניהול של בקשות חופש מידע, מערכת רוחבית כלל ממשלתית, שפותחה על-ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. המערכת תאפשר טיפול ופרסום של בקשות חופש מידע באופן ממוחשב, ישירות מתוך המערכת, תוך צמצום דרסטי במשאבי זמן וכוח אדם הדרושים לכך. עם כניסת המערכת לשימוש המשרדים, בכוונתם לפעול לפרסום שוטף ורציף של תשובות חופש מידע, התאם להנחיות בנושא.

להמשך הידיעה
חופש המידע, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

מבקר המדינה בדו”ח החדש שלו: “על משרד התיירות להקפיד שסביבת העבודה הממוחשבת תהיה בטוחה ובכלל זה עליו לשמור על אבטחת המידע המועבר בדוא”ל כדי שעובדי המשרד יוכלו להתכתב באמצעות מערכת ממוחשבת זו ללא חשש מפריצות אליה”

11.05.2018 15:46

המבקר: “יוצא איפוא כי רק במהלך הביקורת של משרד מבקר המדינה, כשלוש שנים לאחר שהועלו חשדות לפריצה לדוא”ל של עובדים במשרד התיירות, מוצתה בדיקת החשדות והועלו מימצאים אשר חייבו נקיטת פעולות לאכיפת מדיניות לגישה לא-מורשית לתיבות דוא”ל”; התגובה: “המשרד מבהיר כי לא פנה לבדיקות נוספות בין המועדים המפורטים לעיל מחשש לייצר הדים סביב הנושא ולאור הרגישות והמורכבות שבדברים. המשרד רואה בחומרה רבה מקרי דלף מידע ועל-כן מבוצעות פעולות להגנה בסייבר ולהגברת אבטחת המידע בקרב העובדים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דו”ח מבקר המדינה החדש: נת”ע התקשרה עם יועץ למתן שירותי ייעוץ בתחום ניהול פרויקט ממוחשב ERP ללא מכרז, ובסופו של דבר בחרה זוכה מבין 2 מציעים בלבד; מכרז פומבי עשוי היה לסייע באיתור המועמד המתאים ביותר

14.03.2018 16:39

משרד מבקר המדינה מעיר לנת”ע כי אף שבנסיבות אלה ההחלטה להתקשרות באמצעות קבלת הצעות מעוגנת בדין, עדיף היה לצאת במכרז פומבי שבו נקבעים תנאי סף. קביעת תנאי סף הולמים במכרז פומבי עשויה הייתה להבטיח קבלת הצעות ממועמדים איכותיים. במקרה דנן, בסופו של ההליך, נבחר מנהל הפרוייקט מבין שני מציעים בלבד. לפיכך נימוקי החברה אינם מצדיקים התקשרות שלא באמצעות מכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

דואר/שירותי דואר

משרד מבקר המדינה מקיים סקר ציבורי על שירותי חברת דואר ישראל

14.07.2017 08:27

השאלון שמפרסם משרד המבקר הוא בעילום שם, אין חובה לענות על כל השאלות והמידע שיתקבל ישמש לצורכי משרד מבקר המדינה בלבד. ניתן למלא את השאלון עד ליום 16.07.2017.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

טלקום/וויירלס/מובייל

למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הגיעו אשתקד 35 תיקי תלונה ב- 37 נושאים נגד משרד התקשורת

10.07.2017 20:51

מתוך התיקים שנוהלו וטופלו במשרד הנציב בשנה שעברה נגד משרד התקשורת, הרי ש- 11 נושאים נמצאו מוצדקים, ו- 12 שאינם מוצדקים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

הרשות לניהול המאגר הביומטרי: פרוייקט התיעוד הלאומי החכם והמאגר הביומטרי: מספר מאות בקשות נדחו בשל חוסר התאמה של הפרטים הביומטריים או חשד להתחזות

03.02.2017 15:18

בשבועות האחרונים מתנהלים דיונים בוועדה משותפת של הכנסת בנושא הכנת הצע”ח הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע לקריאה שניה ושלישית.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

טלקום/וויירלס/מובייל

הממ”מ: ההפרדה בשוק התקשורת בישראל שונה מההפרדה במדינות אחרות; בארץ ההפרדה אינה בין “חברת תשתיות” לבין “חברת שירותים” אלא בין שירותים שונים

07.01.2017 18:37

במאי 2016 הכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ”מ) מסמך שכותרתו “יישום הפרדה מבנית ופונקציונלית בפעילותן של חברות בשוק התקשורת – סקירה משווה”; הוא פורסם עתה שוב לרגל דיון משותף של 2 וועדות בשבוע שעבר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים