מכרזים/פטורים/דרושים

אושרה הרחבת התקשרות בפטור ממכרז בין רשות השירות הלאומי אזרחי לחב’ מיקרוסופט בהיקף 1.16 מיליון ש”ח

21.03.2019 20:30

“רשות השירות הלאומי אזרחי צפוייה לפרסם בחודש אפריל 2019 מכרז לבחירת ספק תחזוקה חדש. להערכת המשרד, עד סוף אוגוסט צפויה להתחיל ההתקשרות עימו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית (האוצר/החשכ”ל) אישרה התקשרות בפטור ממכרז של רשות התקשוב הממשלתי עם נס א. ט. בהיקף 23 מיליון ש”ח

15.03.2019 08:59

“רשות התקשוב על יחידותיה מבצעת שימוש נרחב במוצרי מיקרוסופט [Microsoft] כגון שרתיSQL , שרתי Dynamics CRM ושרתי SharePoint אשר נמצאים בפריסה רחבה מאוד במערכות ליבה של הארגון ומערכות נוספות. מדובר במוצרים אשר לא נחשבים כ’מוצרים ייחודיים’ במכרז המרכזי שערך מינהל הרכש הממשלתי. לכן, המשרד מחויב לבצע הליך מכרזי תוך הסתמכות על הסכם מחירי מקסימום שערך המינהל (הוראת תכ”מ 16.2.0.3)”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מ”מ החשב הכללי אישר התקשרות המשך של משרד ראש הממשלה עם מיקרוסופט [1/2 שנה; 1.85 מיליון ₪] לגבי מערכת מעקב החלטות ממשלה

08.03.2019 14:53

“לפי מחזור חיי מערכות מידע בתקשוב הממשלתי, לכל מערכת בראשית דרכה נדרש גם שלב ייצוב, לאחר העלייה לאוויר, הכולל תיקונים ופיתוחי המשך, אותם לא יכולים לבצע עובדי המשרד או חברות אחרות ללא הכשרה ממיקרוסופט. צורך זה בייצוב המערכת ובהיענות לדרישות חדשות רבות לא נלקח בחשבון מראש במידה מספקת”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

וועדת המדע קיימה דיון בנושא “הצורך בהנגשת אתרי ממשלה ושירותים ממשלתיים לחברה הערבית”; יו”ר הוועדה: “להקים צוות בינמשרדי להנגשת המידע הממשלתי בערבית”

10.12.2018 21:01

מסמך עדכון חדש של הממ”מ בכנסת: “למרות שבמדריך הסטנדרטים שפרסמה יחידת מימשל זמין עוד בשנת 2012 יש הנחיות לפרסום תכנים בשפה הערבית באתרי משרדי הממשלה, ליחידת מימשל זמין אין סמכות או יכולת לאכוף את הסטנדרטים שנקבעו בעניין נגישות לשונית”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, נגישות/הנגשה

מכרזים/פטורים/דרושים

אושר מיזם משותף של ישראל דיגיטלית ועיריית תל אביב בהיקף 55.6 מיליון ₪ ל- 5 שנים: הקמת מערכת מרכזית מקוונת לרישוי עסקים

30.11.2018 09:23

“כיום, תהליך רישוי עסקים הינו תהליך ארוך, מסורבל ומבוזר. כתוצאה מכך, חלק ניכר מהעסקים בישראל פועלים ללא רישיון עסק ■ כיום קיימות מערכות דיגיטליות של רישוי עסקים אך הן לא מחברות בין הרשויות המקומיות לבין כלל נותני האישורים, ואינן מאפשרות זרימת מידע שוטף ■ המערכת שהמשרד מעוניין לפתח, תאפשר לבעל העסק ולגורמי מקצוע מטעמו לבצע את תהליך רישוי העסק מקצה לקצה בממשק משתמש אחד, הגשה מקוונת של בקשות, בדיקה אוטומטית של בקשות, הנגשת פרטי ההתקשרות עם גורמי הפיקוח המטפלים בבקשה וסטטוס הטיפול בה”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המרכז למיפוי ישראל/טלדור [2 מיליון ₪ ל- 16 חודשים]

26.12.2017 08:28

“אתר המפות הממשלתי משמש כתשתית גיאוגרפית עבור משרדי הממשלה וכן משמש את הציבור הרחב. כיום האתר מכיל מעל ל- 200 שכבות מידע בנושאים מגוונים אשר משמשים את המשרדים השונים. הנתונים מוצגים כשכבות מידע גיאוגרפיות על רקע מפה טופוגרפית או על רקע תצלום אוויר. השימוש באתר חינמי הן עבור משרד הממשלה והן עבור הציבור”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

פורסם מסמך המתאר את פרויקט “שחקים” – הקמת תשתית ופיתוח CRM בענן במשרד האוצר

15.12.2017 14:11

“הפרוייקט והמכרז הוצגו, טרום יציאה למכרז, בפני וועדת התקשוב העליונה בראשות יאיר פראנק ראש רשות התקשוב הממשלתי, וכן בפני יה”ב – יחידת הסייבר של התקשוב”.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, ניהול קשרי לקוחות CRM

מימשל/מימשל זמין

פורסמו הנחיות רשות התקשוב הממשלתי לגיבוש תכניות עבודה בתחום התקשוב לשנת 2018 במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

04.08.2017 08:26

מטרת המסמך, עליו חתום יאיר פראנק ראש הרשות, היא להנחות את המנכ”לים ומנהלי אגפי מערכות המידע במשרדי הממשלה ויחידות הסמך להיוועץ בראש רשות התקשוב הממשלתי ולפעול תוך שימת לב להנחיותיו בעת גיבוש תוכנית עבודה של אגף מערכות מידע ותקצובה בכל הנוגע למבנה תוכנית העבודה לשנת 2018, יעדי ממשלה רוחביים בתחום התקשוב ותהליך גיבוש תוכנית העבודה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

‘בתוכנית העבודה של רשות האוכלוסין לשנת 2017 הוגדרה משימת הקמת אתר גיבוי וחירום DRP ברמת חשיבות גבוהה ביותר’

21.07.2017 09:32

“חוות השרתים לתפעול בחירום תוקם בחוות השרתים של חברת בזק בינלאומי ביפו. אתר זה עומד בכל דרישות הביטחון והשרידות התפעולית כפי שנדרשו ע”י החשכ”ל והגורמים הביטחוניים המנחים את הרשות”.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

חדשנות, יזמות, פטנטים

שיתוף הפעולה בין אוניברסיטת בן-גוריון וחברת Google ממשיך: סטודנטים מציגים בחמישי (22.6) פתרונות טכנולוגיים חדשניים עבור המגזר הציבורי

21.06.2017 08:40

לא-מכבר פורסם קול הקורא שהזמין סטודנטים של האוניברסיטה להציע רעיונות למיזם טכנולוגיים פורצי דרך, שיובילו בשיפור השירות לאזרח ובהנגשת המידע הציבורי, בדגש על שירותים מקוונים.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע בכנסת דנה בנושא “ליקויים בטיפול הממשלתי במתן שירותים מקוונים לאזרחים” בעקבות ממצאי דו”ח מבקר המדינה; רשות התקשוב הממשלתי חולקת על היבטים בדו”ח

13.06.2017 20:42

“האזרח רוצה שהממשלה תתאים עצמה אליו ולא להיפך. האזרח לא רוצה לבחור בין שירות דיגיטלי לפרונטלי אלא רוצה גם וגם. העולם עובר שינוי וגם אנחנו. אנו מבינים היום שהשירות יובל על ידי רצון ודרישת האזרח”, נאמר במצגת רשות התקשוב הממשלתי.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר

ליחידה להגנת הסייבר בממשלה (יה”ב) הוקצו 7 תקנים: 3 תקנים אוישו עד כה ו- 4 מכרזים לגבי היתר נכשלו וייערכו מחדש

11.03.2017 19:19

מרכז שליטה ובקרה ממשלתי מול איומי סייבר (SOC) מוקם בב”ש במתקן ה- CERT הלאומי (המרכז לסיוע בהתמודדות עם איומי הסייבר); שני משרדים הוגדרו כפיילוט לפעילות ה- SOC: המשפטים והאוצר; עד סוף 2018 מתוכנן שיהיו מחוברים 16 גופים ל- SOC.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

וועדת המדע החלה לדון בהצע”ח “מימשל זמין” המבקשת לפרסם ולהנגיש לציבור הרחב כתובות מייל של עובדי ציבור

11.03.2017 18:49

ח”כ דוד ביטן: “המטרה היא שיהיה ניתן להגיע לפקידי הציבור ועובדי הממשלה באופן נגיש ולא באמצעות מחלקות לפניות הציבור שהן המחסום הגדול ביותר היום. אני בעד קשר ישיר ואישי, באמצעות מיילים. החוק ברור, ניתן להעביר אותו בשבוע הבא בקריאה ראשונה ובשבוע האחרון של המליאה בקריאה שנייה ושלישית”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מימשל/מימשל זמין

בקרוב תשיק רשות התקשוב הממשלתי שירות ראשון מבוסס הזדהות שיאפשר שינוי מען באופן דיגיטלי מהבית, מבלי שהאזרח יידרש להגיע ללשכות משרד הפנים

13.11.2016 20:16

לאחרונה גם הושקו שני שירותים דיגיטליים חדשים, המצטרפים לכ-400 שירותים ממשלתיים דיגיטליים מקצה לקצה הנגישים כיום לאזרחי ישראל.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

החשכ”ל וועדת הפטור המרכזית אישרו 2 התקשרויות של רשות התקשוב הממשלתי עם בזק, בזק בינלאומי ונטוויז’ן להרחבת נפח הגלישה ולאספקת שירותי קישור מהירים למשרדי הממשלה

11.11.2016 09:15

“מעת לעת הרחיב מימשל זמין את רוחב הפס משתי החברות עד לרמה של 600 מסל”ש מכל חברה וזאת בהתאם לצרכי הממשלה והאזרחים המשתמשים באתרי הממשלה (…) לאור גידול זה ולאור הגידול הצפוי מבוקשת הרחבת רוחב הפס ב- 800 מסל”ש, 400 מסל”ש מכל חברה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין

פורסמה התוכנית האסטרטגית של רשות התקשוב הממשלתי לשנים 2016-2018

28.10.2016 16:34

“טכנולוגיות המידע בעידן הדיגיטלי מאפשרות לממשלה לספק לאזרחיה שירותים מתקדמים, להגביר את היעילות והחיסכון הממשלתי והלאומי ולשפר את שקיפות הממשלה בהחלטותיה ובפעילותה. גיבוש אסטרטגיית תקשוב ממשלתית רוחבית ויישומה יסייעו לממשלה בקידום יכולות אלו”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של רשות הספנים והנמלים עם בזק להפעלת מרכז החירום הימי בחיפה ואתרי השידור הקשורים אליו, בהיקף 3.39 מיליון ₪ לשנה

06.09.2016 09:55

מרכז התיאום למצבי חירום ימיים [Rescue Coordination Center, RCC] בחיפה הוקם במסגרת חברות של ישראל בארגון הספנות הבינלאומי; מותקנת בו מע’ תקשורת ייחודית לשליטה במרחב הימי לצורך ניהול מצבי חירום בכלי טיס ובכלי שיט המצויים במצוקה; המרכז פועל על תשתית קווית סגורה וייחודית של בזק ועל תשתית אלחוטית של משרד התחבורה המחברות את מרכז החירום לאתרי שידור ולאמצעים הדרושים להפעלתו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשוב הממשלתי וישראל דיגיטלית: רק לקראת סוף 2016 יתקיים מכרז מרכזי חדש של עמדות שירות ממוחשבות למשרדי הממשלה

01.06.2016 09:38

בשנת 2015 קצב פריסת העמדות היה נמוך לאור היות השנה ברובה ללא תקציב מדינה” ולפיכך המשרדים לא הצליחו להוציא לפועל את התוכניות המשרדיות בתחום “כך שחלק גדול מהפרוייקטים, ובכללם גם פריסת העמדות, נדחו”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים