כללי

אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע בבתי-הדין הרבניים סיים הליך מכרזי להחלפת ספק לתשתיות מערכת שיר״ה

19.07.2019 15:12

“האגף ביצע הליך סדור של העברת האחריות על כלל נושאי התשתיות מחברת טלדור לחברת מלם”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הנהלת בתי-הדין הרבניים: אספקת שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות המחשוב

11.02.2019 20:17

השירות הנדרש הינו שירותי תפעול ותחזוקה לתשתיות IT (סיסטם ותקשורת) למערכות קיימות ועובדות ברציפות שהיו באחריות ספק מיקור חוץ(טלדור מערכות), איתם הסתיים ההסכם הנוכחי. השירות יסופק ע”י הזוכה עבור הנהלת בתי-הדין וכלל בתי-הדין המצויים ברחבי הארץ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

בית-המשפט ידון בקרוב בעתירה מינהלית שהגישה חברת כרמל בנגב נגד קריית התקשוב הטכנולוגית בנגב ונגד משרד הביטחון

30.09.2018 13:38

לפי הודעת חב’ טלדור לבורסה, העותרת טוענת ל”התנהלות לא תקינה וחסרת תום לב (לכאורה)” כלפיה, “בקשר עם מסמכים והבהרות שהתבקשו על ידי העותרת ובשים לב לכשלים שנפלו לכאורה בתקינות הליך המכרז”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט, צבא וביטחון

משפט

נדחתה בהסכמה עתירה מינהלית שהגישה נס-מטח בחודש שעבר נגד החברה למשק וכלכלה לגבי ניהול מכרז ותוצאותיו

30.09.2018 13:35

במהלך הדיון, עו”ד איילת רייך-מיכאלי באת כוח נס-מוח אמרה כי “לאחר ששמעתי את עמדת בית-המשפט ובהמלצתו, נסכים לכך שהעתירה תידחה ונבקש שלא לחייב בהוצאות”.

להמשך הידיעה
משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

כבאות והצלה החלה בהתקנת מערכת מחשוב על גבי טבלטים בכל רכבי הכיבוי; המערכת החדשה – “אבוקה” – צפוייה לשפר משמעותית את יעילות המערך המבצעי

09.09.2018 08:45

מערכת “אבוקה” הותקנה במסגרת פיילוט במספר רכבי כיבוי בתחנת ראשון לציון. בסיום הפרוייקט הניסיוני יותקנו מחשבי לוח ב- 600 רכבי הכיבוי ורכבי מפקדי המשמרות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך ביקש הארכת התקשרות עם טלדור בפטור ממכרז ל- 7 חודשים בהיקף 7.2 מיליון ₪; אושרה לו התקשרות ל- 3.5 חודשים בהיקף 3.6 מיליון ש”ח

08.06.2018 14:15

הגורם המקצועי במשרד החינוך ביקש הארכת ההתקשרות עד לסיום הליכי המכרז החדש מכמה סיבות: “הפסקת הפעילות תמנע מן המשרד לעמוד בהתחייבויותיו לבג”ץ בכל הנוגע לביצוע בדיקות הנוגעות לקרינה ובטיחות; הפסקת הפעילות תמנע בקרה על תקציבים בהיקפים משמעותיים – שאושרו כבר; כל הפעולות של איסוף מידע מופסק כך שהמשרד ינותק מיידית מכל מקורות המידע אשר עומדים לרשותו מול מה שקורה בשטח; ייעצרו תהליכי אישור תקציבי ל- 14 קולות קוראים, שהוקצו כבר, בהיקף של כ- 130 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: דואר ישראל/בזק [שירותי תקשורת]

08.09.2017 15:50

“הליך מכרז לכלל שירותי התקשורת הקווית בחברת הדואר אינו מהלך אשר צפוי להפיק תועלת כלכלית ו/או תפעולית”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה בקשה לצו ביניים במסגרת עתירה מינהלית של הראל טכ’ מידע נגד מינהל הרכש אחרים בנושא תיחור דינמי במסגרת מכרז לאספקת תקשורת נתונים למשרדי הממשלה; הורה על עצירת הליכי המכרז והתיחור הדינמי עד לדיון בתחילת אוקטובר

01.09.2017 15:14

“בדיון שהתקיים בבקשה לצו ביניים … הוכח כי הליך של תיחור דינמי האמור להתקיים במסגרת המכרז נשוא העתירה, עלול לגרום לנזק בלתי הפיך להליך ולחלק מהמשתתפים בו, ולפיכך מאזן הנוחות הוטה בבירור לזכותם של העותרים. אשר על כן, עד להכרעה בעתירה, המשיבה 1 לא תקדם את הליכי המכרז נשוא עתירה זו ובתוך כך לא תקיים את הליך התיחור הדינמי שבמסגרת המכרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

נדחתה בקשה לצו ביניים וצו ארעי במסגרת עתירה מינהלית של HP נגד מינהל הרכש הממשלתי בנושא הליכי מכרז

18.08.2017 14:08

העתירה המינהלית (עת”מ) של היולט-פקרד (ישראל) בע”מ הוגשה נגד מדינת ישראל [באמצעות מינהל הרכש הממשלתי וועדת מכרזים מרכזיים למחשוב] (משיבה מס’ 1), בינת תקשורת מחשבים בע”מ, הראל טכנולוגיות מידע בע”מ, בזק בינלאומי בע”מ, תים-נטקום בע”מ, מטריקס אי. טי. אינטגרציה ותשתיות בע”מ, טלדור תקשורת בע”מ.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

בית-המשפט נעתר באופן חלקית לעתירה מנהלית של טלדור נגד רשות האכיפה והגבייה בנושא מכרז שערכה

10.06.2016 16:29

הגדרת השופט בפסק הדין: “הליך קבלת ההחלטה ע”י וועדת המכרזים היה הליך לא שגרתי” ו- “התהליך הארוך והלא שגרתי של קבלת ההחלטה בעניינה של העותרת”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

התקשוב הממשלתי וישראל דיגיטלית: רק לקראת סוף 2016 יתקיים מכרז מרכזי חדש של עמדות שירות ממוחשבות למשרדי הממשלה

01.06.2016 09:38

בשנת 2015 קצב פריסת העמדות היה נמוך לאור היות השנה ברובה ללא תקציב מדינה” ולפיכך המשרדים לא הצליחו להוציא לפועל את התוכניות המשרדיות בתחום “כך שחלק גדול מהפרוייקטים, ובכללם גם פריסת העמדות, נדחו”.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: אושרה בקשה של משרד המשפטים/רשות האכיפה והגבייה בהתקשרות המשך בפטור ממכרז עם טלדור מערכות מחשבים [היקף כספי – כ- 49 מיליון ₪]

16.04.2015 17:14

פרוייקט “כלים שלובים” החל במסגרת פטור ממכרז עבור הנהלת בתי-המשפט שרשות האכיפה והגבייה הייתה חלק ממנה; ב- 2009 הוקמה הרשות וכחלק מהפיצול הוחלט על הפרדת מערכות המחשוב; מאז מקדמת הרשות את מערכת “כלים שלובים” המנהלת את תיקי ההוצאה לפועל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/טלדור [הנגשה של אתרי אינטרנט לאנשים בעלי מוגבלויות] – בהיקף 3 מיליון ש”ח

01.02.2015 06:12

סעיף 35 לתקנות שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג – 2013 עוסק בהנגשת שירותי אינטרנט בהתאם לתקן ישראלי בנושא.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למשרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות עם 5 חברות [אחזקה ושירות מרכזיות טלפונים]

20.12.2014 22:29

המכרז המרכזי החדש – מכרז שירלי (מממ 13-2014) שפורסם ב- 7.7.2014 – הוא מכרז מרכזי לשירותי טלפוניה מתקדמים עבור משרדי הממשלה אשר יכלול גם את נושא תחזוקת המרכזיות; המועד הצפוי להכרזה על הזוכים במכרז: סוף חודש פברואר 2015.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים