טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט קיבל עתירה מינהלית ובקשה לצו ביניים שהגישה ביפר נגד חח”י

30.08.2019 12:28

העתירה הייתה לגבי הליכי מכרז שפירסמה חברת החשמל לישראל לגבי הספקת מערכת ניהול תקשורת למנייה ויחידות קצה (מודמים) סלולריות בו זכתה טרייטק בע”מ; השופט הורה על הקפאת הליכי יישומו של המכרז הנדון עד יום 1 בספטמבר 2019 וכן על תשלום שכ”ט עו”ד לביפר בסך 52,000 ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אבטחת מידע/סייבר, נגישות/הנגשה

מערך הסייבר החל היום (22.7.2019) בקורס ראשון מסוגו מאפשר לאנשים עם מוגבלויות לפתח קריירה בסייבר; בקורס משתתפים תלמידים על הרצף האוטיסטי המקבלים הכשרה תאורטית ומעשית למקצועות הגנת הסייבר

22.07.2019 12:39

בקורס משתתפים 16 תלמידים ותלמידות על הרצף האוטיסטי בגיל 21 ויותר המקבלים הכשרה תאורטית ומעשית למקצועות הגנת הסייבר לאורך כחודשיים. ההכשרה התיאורטית מתבצעת במכללת שיא סקיוריטי וההכשרה המעשית מתבצעת בליווי מנטור מקצועי מטעם החברות שנרתמו למהלך ובהן חברת חשמל לישראל (חח”י), פייסבוק ישראל, IPSEC, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, קונפידס, IBM וחברות נוספות.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, נגישות/הנגשה

טלקום/וויירלס/מובייל

הממשלה תדון בישיבתה הקרובה (א’, 30.6.2019) בהצעה של שרי האוצר והאנרגיה לאשר השקעה של חח”י במיזם הסיבים

27.06.2019 18:54

“הדרג המקצועי במשרד התקשורת ומנכ”ל משרד התקשורת תומכים בהצעת ההחלטה”; “עמדת הסגנית הבכירה ליועצת המשפטית במשרד התקשורת היא כי בהיבטים הנוגעים למשרד התקשורת אין מניעה משפטים לקבל את ההחלטה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לביצוע פרוייקטים מבוססי תשתית מיקרוסופט

12.04.2019 15:11

ההתקשרות עם הספק הזוכה תכלול הקמה והפעלה של מערכות מבוססות תשתיות מיקרוסופט, לרבות תשתיות החומרה והתקשורת עצמה. הספק הזוכה יידרש לספק את פיתוח התוכנה הרלבנטית עבור כלל הסביבות, להקים את המערכת, להתקין, ליישם, להסב, להדריך, להטמיע ולתחזק את המערכת. מדובר הן במערכות קיימות, והן במערכות עתידיות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת החשמל בגין “ניצול מעמדה כספקית החשמל העיקרית וזאת על-מנת לחסוך בכוח אדם ולמנוע שירות טלפוני מקצועי במוקד שירות הלקוחות”

30.11.2018 09:12

לדברי התובעים, “הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לתת מענה אנושי מקצועי שייתן מענה ללקוחותיה; הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לאפשר ללקוחות תוך 2 דקות מתחילת השיחה – לבחור בשירות שיחה חוזרת; הנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה לחזור ללקוחותיה במשך שלוש שעות ממועד השארת ההודעה, שכן השיחה החוזרת כלל לא מועברת לנציג אנושי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לפיתוח הדרכה, ולהדרכות והטמעות של מערכות SAP של חברת חשמל לישראל

09.09.2018 08:42

ההדרכה תכלול הסבר פרונטלי, אישי או קבוצתי, על אופן השימוש במערכות ה- SAP המותקנות בחח”י, וכן תרגול ההדרכה במחשב, פיתוח הדרכה, וביצוע הטמעות (ליווי תהליך היישום).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לקבלת שירותי תקשורת נתונים סלולריים

09.09.2018 08:40

לחח”י (נכון להכנת המפרט) כ- 36,000 קווי נתונים סלולריים. הבעיות הקיימות כיום: כיום אין הסכם ארוך טווח, ייעודי ומחייב עבור תקשורת נתונים בתווך סלולרי. החלפה תקופתית של ספק תקשורת סלולרית יוצרת בעיות בקבלת תמיכה בתקשורת נתונים. אין ניהול מצאי של סימים. אין כיסוי סלולרי באתרים תת-קרקעיים בהם מותקן ציוד תקשורת של חח”י.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

חח”י: מכרז לבחירת בתי-תוכנה לצורך בחירת משמשים

24.07.2018 20:43

השירותים המבוקשים יהיו עפ”י התחומים הראשיים הבאים: כללי, ניהול, מטה; מערכות מידע; טכנולוגיה ותשתית; תמיכה ותפעול; ERP; תומכי יחידות מחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תוכנה

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חברת החשמל מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם בזק לקבלת שירותי מפ”א

09.03.2018 13:59

ההתקשרות כוללת שירותים להעברת נתונים, שירותים לפרוייקט DMS, שירותים למוקד 103, קווי PRI למרכזות, שירותים אנלוגיים (קווים ישירים ו- ADSL) ושירותי מומחה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

חח”י פירסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא שירותי ניהול רשתות חברתיות למגזר הערבי

17.11.2017 07:18

המידע נדרש לצורך בחינה כללית של הנושא ע”י החברה, קבלת החלטה וגיבוש דרך פעולה בתחום, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, רשתות חברתיות

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: חח”י/IBM [הסכם לשירותים מנוהלים למחשבים מרכזיים]

20.10.2017 15:21

“השירותים כוללים תחזוקת המחשבים, שכירות מוצרי תוכנה, ניהול תשתיות המחשבים המרכזיים, קבלת שירותי תמיכה ושירותים נוספים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לשכירות קו לצורך חיבור ישיר לענן

04.09.2017 17:14

הספק שיזכה במכרז יחבר את תשתית ה- ExpressRoute בשרידות לשני אתרי חברת החשמל הנמצאים בחיפה ובתל אביב.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז ליישום תוכנית מצוינות תפעולית עבור אגף מערכות מידע ותקשוב

01.09.2017 14:56

“לאור השינויים העוברים על חברת החשמל לישראל בכל ההיבטים, נדרשת בחינה כוללת של מבנה הקצאת המשאבים והעלויות באגף המחשוב והתקשוב. במהלך שנת 2016 אמ”ת הגדיר את הבסיס ל- 13 נושאים אשר בהם מעוניינת החברה לבצע שיפור ביצועים והשגת חיסכון. החברה הקימה מספר צוותים שיטפלו בכל אחד מהנושאים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י תרכוש בפטור ממכרז מערכת הגנת סייבר למערכת מניה חכמה

09.08.2017 20:36

“ההתקשרות נערכת עם חברת אריקסון שכן היא החברה אשר זכתה בפרויקט מני”ב ורק היא מסוגלת לעשות אינטגרציה למערכות שלה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: מכרז לקליטת חשבוניות דיגיטליות מספקי חברת החשמל חתומות דיגיטלית

21.04.2017 14:29

“חברת החשמל מעוניינת לרכוש שירות המאפשר לקלוט את חשבוניות הספקים בצורה
דיגיטלית, ללא שימוש בנייר, תוך יציאת סביבת עבודה יעילה, צמצום טעויות אנוש בשל תהליכים ידניים, קיצור משך הזמן הנדרש לטיפול בכל חשבונית ומתן שקיפות מלאה לספקים. היישום יאפשר לחברת החשמל לבצע מיכון של התהליכים הכוללים טיפול בחשבוניות ספקים החל מקליטתן ועד תשלומן, לרבות ניהול, אימות ובקרת המידע. היישום יאפשר תקשורת דו-כיוונית בין חברת החשמל לבין ספקיה בכל הקשור לתהליכי טיפול בחשבוניות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

חח”י: שני מכרזים חדשים העוסקים בשדרוג הגנת הסייבר

07.04.2017 15:41

חברת החשמל לישראל (חח”י) פירסמה בימים רביעי וחמישי באתר האינטרנט שלה שני מכרזים חדשים העוסקים בשדרוג הגנת הסייבר. הגורם האחראי בחברה הוא אגף הייצור.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

חח”י: מכרז למערכת לניהול ידע במערך השירות

07.04.2017 15:38

הליך המכרז: פומבי, עם שלב מיון מוקדם. המכרז כפוף להסכם הבינלאומי על רכישות ממשלתיות (GPA).

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, ניהול ידע

מבזקים