טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הוועדה הממשלתית למכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי שנה נוספת

17.11.2017 07:16

הציוד מושא המכרז חיוני לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה. כדי להבטיח המשכיות החליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל לתקופה שעד 30.6.2018 או עד להתקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו – לפי המוקדם ביניהם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

המחוזי בי”ם דחה 2 עתירות מינהליות (נפרדות) של הראל ושל HP לגבי מכרז מינהל הרכש הממשלתי לאספקת ציוד תקשורת אקטיבי

20.10.2017 16:05

“הדיון בעתירות אלה התקיים בנפרד. עם זאת, בשל נגיעתן של החלטות אלה לאותו מכרז ובשל זהות מלאה של המתדיינים בשתי העתירות האמורות, יינתן פסק הדין במאוחד כלהלן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

למרות פסילת הצעת הראל טכ’ מידע במכרז חדש, מינהל הרכש הממשלתי יתקשר בפטור ממכרז עם החברה לארבעה חודשים נוספים ב- 7 מיליון ש”ח

04.08.2017 08:24

“במהלך בדיקת הצעות המציעים במכרז החדש התגלה כי היצרן אשר הוגש בהצעת בזק בינלאומי הגיש בקשה לפשיטת רגל בהתאם לחוק פשיטת הרגל האמריקני. עקב הגילוי הנ”ל החל הצוות המקצועי בתהליך בירור מול בזק בינלאומי והיצרן Avaya ובסופו נודע כי חטיבת התקשורת של Avaya, שהיא היצרנית של ציוד מושא המכרז החדש, נמכרה לחברה אחרת – Extreme Networks. כמו כן, חברת Brocade אשר הוגשה בהצעת הראל הודיעה על פיצולה ומכירתה לשתי חברות שונות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, תוכנה

מינהל הרכש הממשלתי ביקש הארכת התקשרות בפטור ממכרז בהיקף 18 מיליון ₪; וועדת הפטור המרכזית והחשכ”ל אישרו התקשרות בהיקף כ- 12 מיליון ש”ח

07.06.2015 05:38

המכרז המרכזי החדש לאספקת שרתים ואחסון עבור משרדי הממשלה [מממ 2-2014] פורסם ב- 10.4.2014; הצפי להשלמת תהליך המכרז ועד לשלב ההכרזה על זוכים מוערך עד חודשים ספטמבר-אוקטובר 2015.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, תוכנה

חומרה והיקפי

מינהל הרכש הממשלתי מפרסם הוראת שעה (ל- 10 החודשים הקרובים) לגבי מכרז 01-2014 לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

27.12.2014 20:42

משרדי הממשלה מחויבים בביצוע רכישת המחשבים, ההרחבות ושירותי התחזוקה אך ורק מהספקים הזוכים בהתייחס לצרכיהם ולמחירי התצורות.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך בפטור ממכרז של משרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי עם 7 ספקים בהיקף כולל של כ- 3.5 מיליון ₪ [אספקת מחשבים למשרדי הממשלה]

03.08.2014 15:10

מכרז חדש התפרסם ב- 10.4.2014. הליכי בדיקת ההצעות, בחירת רשימת הספקים המאושרים, ביצוע התיחורים המקוונים לכל התצורות ובחירת ספקים זוכים בכל אחת מהן עשויים להימשך על-פני מספר שבועות נוספים.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

אחסון, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות עם הראל טכנולוגיות מידע ודורקום לאספקת שרתים למשרדי הממשלה [בהיקף 15 מיליון ש”ח]

05.07.2014 21:15

“בתקופת הפטור המבוקשת תוגש למינהל הרכש הממשלתי פנייה פרטנית לאישור כל רכישה, בכדי להימנע מהצטיידות מאסיבית לפני המכרז החדש”.

להמשך הידיעה
אחסון, מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז בהתקשרות של מינהל הרכש הממשלתי עם 7 חברות לשם רכישת מחשבים בהיקף 20 מיליון ש”ח

04.02.2014 16:20

הארכת ההתקשרויות עם הספקים הזוכים בתיחור מס’ 8 והארכת תוקף המכרז הקיים על-מנת לאפשר רציפות במתן השירות למשרדי הממשלה כך שהמשרדים יוכלו להצטייד במחשבים

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החלטות וועדת המכרזים של כנסת ישראל בנושאי מחשוב

24.12.2013 10:25

כנסת ישראל פירסמה לאחרונה מספר הודעות על התקשרויות בנושאי מחשוב.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למשרד האוצר בהתקשרות עם הראל ודורקום [בהיקף כולל של 25 מיליון ₪)

05.12.2013 10:50

באישור החשב הכללי: התקשרות המשך באישור וועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות [מכוח מכרז מרכזי להספקת שרתים עבור משרדי הממשלה] של משרד האוצר – מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע ודורקום מחשבים.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: הוענק למשרד האוצר – מינהל הרכש הממשלתי פטור ממכרז בהתקשרות המשך עם חברת הראל טכנולוגיות מידע להספקת מערכות תקשורת נתונים בהיקף 14 מיליון ₪

08.07.2013 15:08

בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לערוך בשנה הקרובה הערכת מצב מחודשת ובחינת ההתפתחויות בשוק על-מנת לגבש המלצות באשר להיערכות לעיתוי פרסומו של מכרז חדש להספקת מערכות תקשורת נתונים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

פטור ממכרז: משרד האוצר- מינהל הרכש/הראל טכנולוגיות המידע ודורקום בע”מ [הספקת שרתים לכל משרדי הממשלה בהיקף של 50 מיליון ₪]

06.02.2013 18:56

החשב הכללי אישר למשרד האוצר- מינהל הרכש התקשרות המשך בפטור ממכרז עם החברות הראל טכנולוגיות המידע ודורקום בע”מ: הספקת שרתים עבור כל משרדי הממשלה בהיקף 50 מיליון ש”ח.

להמשך הידיעה
חומרה והיקפי, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

התקשרויות שלא באמצעות מכרז והתקשרות בפטור ממכרז: רכבת ישראל

18.07.2012 08:58

רכבת ישראל פירסמה לאחרונה הודעות לגבי התקשרויות שלא באמצעות מכרז והתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים