מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

המשרד לענייני מודיעין פועל להקמתו של “דסק קו-האופק” שיהיה אחראי ל”סריקת האופק” לזיהוי מוקדם של מגמות מדיניות, פוליטיות, ביטחוניות, צבאיות, כלכליות, חברתיות וטכנולוגיות, בעולם ובאזור, אשר עשויות להשפיע גם על ישראל

09.07.2018 20:58

“המערכת שפיתחה החברה תאפשר למשרד לרכוש את השירות לו זקוק משרד המודיעין. באמצעות גישה למערכת, במשרד המודיעין נוכל לראות ולהבין אילו אירועי סיכון משפיעים על מדינה מסוימת. ניתן גם להבין במפורש את משך ההשפעה המשוער על כל מדינה. הפלטפורמה הטכנולוגית הזו תאפשר להבין את השונות בין התחזיות הנוכחיות לבין התחזיות מהעבר בכל יום נתון במהלך חמש השנים האחרונות”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI

מימשל/מימשל זמין

משרד ראש הממשלה: הודעה על הקפאת תשלומים

17.12.2011 20:07

משרד ראש הממשלה הודיע על הקפאת תשלומים במספר משרדי ממשלה ויחידות סמך לרגל קליטת מערכת מרכב”ה.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

מבזקים