ביומטריה

הוועדה המשותפת ל- 3 וועדות בכנסת תקיים בשלישי (16.10) דיון בנושא ממצאי דו”ח פיקוח מס’ 7 של הממונה על היישומים הביומטריים

12.10.2018 13:58

באשר לפרוייקט התיעוד החכם נאמר במסמך בין היתר כי “עד 31 במאי 2018 הצטרפו לפרויקט כ- 2.6 מיליון איש, הונפקו כ- 2.2 מיליון דרכונים וכ- 1.7 מיליון תעודות זהות ביומטריות. במהלך השנה הראשונה מאז החלת החוק באופן מנדטורי, כ- 89% מהמצטרפים הבגירים מעל גיל 18 הסכימו לשמירת טביעות אצבע (ט.א.) במאגר הביומטרי”.

להמשך הידיעה
ביומטריה

ביומטריה, משפט

ביקורת של שופט העליון על ב”כ העותרים בנושא המאגר הביומטרי

30.03.2018 13:51

“ראוי היה כי ב”כ העותרים תעדכן על התפתחות זו בזמן אמת, ותבהיר כי תלונתה במסגרת ה’הודעה המעדכנת’ אינה רלוונטית עוד”.

להמשך הידיעה
ביומטריה, משפט

ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

מומחה ביומטריה “ברמה בינלאומית עם שנות ניסיון רבות” צפוי להגיע לארץ ולהעביר הכשרה פרונטלית לעובדי היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במשרד ראש הממשלה

07.10.2017 20:57

על ההכשרה לכלול בין היתר את הנושאים הבאים: היכרות עם עולם המושגים בתחום היישומים הביומטריים, סוגי ביומטריה, יישומי אימות לעומת יישומי הזדהות, מערכות ביומטריות, כולל ציוד להרכשה ולהשוואה, מנועי השוואה ואלגוריתמים. תכנון מערכות ביומטריות, שיקולים בבחירת סוג הביומטריה, היכרות עם שוק היישומים הביומטריים, היכרות עם מקרי בוחן ברמת מדינה, סיכונים, היבטי פרטיות, מגמות.

להמשך הידיעה
ביומטריה, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

הממשלה: במסגרת מימוש המדיניות הלאומית להזדהות בטוחה לא יבוצע קישור למאגר הביומטרי ולא ייעשה בו שימוש

01.09.2017 15:35

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי: “כיום נכללים במאגר הביומטרי פרטיהם של למעלה ממיליון ושלוש מאות אלף תושבי מדינת ישראל … מספר זה הולך ועולה בקצב גובר עם הזמן”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

פורסם קול קורא להגשת הצעות מחקר לשנת 2017 בתחום ביומטריה והזדהות בטוחה

23.07.2017 20:29

התקציב אשר הוקצה על ידי משרד המדע לצורך מימון מחקרים במסגרת קול קורא זה, יהיה עד סכום של 1.8 מיליון ₪, בכפוף לזמינות תקציבית לשנת 2017. המשרד רשאי יהיה להגדיל את התקציב עד 1.8 מיליון ₪ נוספים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

רשות התקשוב הממשלתי: בקשה להצעות לאספקת מערכת זהות בטוחה (זה”ב) – ניהול זהויות וגישה לשירותים

27.02.2017 22:16

המטרה המרכזית: לאפשר אספקת שירותים שמחייבים הזדהות, מרחוק ובאופן מאובטח, לרבות פעולות שכיום ניתן לבצען רק על-ידי הגעה פיזית למשרד ממשלתי, בהתאם לרגישות המידע והשירות. תפישת המכרז: ‘התושב במרכז’. המערכת תיבנה כך שתשרת את התושב באופן המיטבי.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת תקיים מחר (20.2.2017) דיון בנושא אבטחת מאגרי מידע ביומטריים המצויים ברשויות המדינה

19.02.2017 15:08

“התחזית היא כי עד לשנת 2020 מרבית היישומים הממוחשבים יאפשרו שילוב של טכנולוגיה ביומטרית כחלק בלתי נפרד מהיישום, וכי יישומים ביומטריים יהוו נדבך עיקרי ומוביל לבקרת הגישה למשאבים ומערכות במאה ה- 21. השאלה איננה האם יישומים ביומטריים יתפתחו אלא מהי הדרך הנכונה והמושכלת ליצירת סביבה שעושה שימוש מאוזן ביישומים ביומטריים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

הרשות לניהול המאגר הביומטרי: פרוייקט התיעוד הלאומי החכם והמאגר הביומטרי: מספר מאות בקשות נדחו בשל חוסר התאמה של הפרטים הביומטריים או חשד להתחזות

03.02.2017 15:18

בשבועות האחרונים מתנהלים דיונים בוועדה משותפת של הכנסת בנושא הכנת הצע”ח הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע לקריאה שניה ושלישית.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, ביומטריה

אבטחת מידע/סייבר

בספטמבר יקיים משרד ראש הממשלה את הכנס השני של תעשיית ההזדהות הבטוחה והיישומים הביומטריים

12.08.2016 17:09

את הכנס מארגנת יחידת הממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה בשיתוף עם משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר

מליאת הכנסת אישרה הארכת הפרוייקט הביומטרי בתשעה חודשים נוספים – עד 31.12.2016

29.03.2016 10:36

היו”רים המשותפים ח”כ ניסן סלומינסקי וצחי הנגבי אמרו כי הוועדה לא תאשר הארכה נוספת.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

מימשל/מימשל זמין

הממשלה תצביע בראשון (17.1.2016) על הצעת החלטה: העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל הממשלה כחלופה לפקסימיליה

16.01.2016 18:31

במהלך שבוצע במוקד השירות של רשות התאגידים במשרד המשפטים, הוסר מספר הפקס’ לתקופה מסוימת והוחלף בכתובת דואר אלקטרוני (מספר הפקסימיליה נמסר רק על-פי דרישה). תנועת המסמכים הנכנסים הפכה מ- 80% פקסים ו- 20% פניות בדואר אלקטרוני למעל 80% פניות בדואר אלקטרוני. תוצאה זו מעידה על הביקוש לשימוש בכלים דיגיטליים בקרב הציבור.

להמשך הידיעה
מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד רוה”מ מצוי בתהליך תיחור חדש להעסקת יועץ בתחום הביומטריה; ההליך צפוי להסתיים ב- 1/2016

26.12.2015 18:52

משום שהליך זה עתיד להסתיים במהלך חודש ינואר 2016 נדרשת הארכת התקשרות עם היועץ הקיים בחודש אחד ללא עלות כספית נוספת, “על-מנת לאפשר המשכיות בביצוע המשימות של היחידה”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

הממונה על היישומים הביומטריים: קול קורא בנושא בדיקת היתכנות לשימוש בכרטיסי USIM תומכי PKI לצורך אימות אלקטרוני ממכשירי טלפונים ניידים

30.11.2015 16:38

החלטת ממשלה מ- 2014 מטילה על הממונה להוביל עבודת צוות בינמשרדי להתוויית מדיניות בתחום ה’הזדהות הבטוחה’ בישראל; לצורך מילוי מטלה זו בוחן הממונה חלופות שונות לאימות אלקטרוני בהתבסס על מכשירי טלפון ניידים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

ממשלת ישראל תדון ב- 28.6.2015 בנושא קידום הסוגיה האסטרטגית “ישראל דיגיטלית” כנגזרת מהערכת המצב האסטרטגית כלכלית-חברתית לממשלה

27.06.2015 23:05

“בשירותים הציבוריים יש ניצול לא מספק של טכנולוגיות זמינות. כמו כן, תהליך קבלת ההחלטות בממשלה ככלל אינו מתבסס על מידע תומך מדיניות ברמה מספקת עקב רמה נמוכה של שיתוף מידע תוך ובין-משרדי ובין הממשלה לשותפים חיצוניים ולציבור הישראלי”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, טלקום/וויירלס/מובייל, מימשל/מימשל זמין

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד ראש הממשלה – יחידת הממונה על היישומים הביומטריים: דרוש/ה: ראש אגף בכיר טכנולוג/ית ראשי/ת (CTO)

22.04.2015 17:35

תקופת המינוי במישרה ותקופת ההעסקה בחוזה במישרה זו כפופות להחלטות שיתקבלו על בסיס החלטת הממשלה מס’ 482 בנוגע לקציבת הכהונה במישרה, ככל שיהיו כאלה וכפי שייקבע מעת לעת.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

קול קורא להגשת בקשות למלגה בתחום הביומטריה לתלמידי תואר שלישי לשנת הלימודים תשע”ו (2015-2016)

03.04.2015 15:18

נושאי המחקר המרכזיים המומלצים על ידי המשרד ועל ידי הממונה במסגרת הבקשות בקול קורא זה הם: התגוננות מפני גניבת זהויות ביומטריות ושימוש לרעה בנתונים ביומטריים באמצעים כמו אנונימיזציה של נתונים ביומטריים, ביומטריה ניתנת להחלפה/ביטול, הגנת מידע והצפנות של נתונים ביומטריים, שימוש מאובטח בביומטריה ברשת האינטרנט ועוד.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים