משפט

העליון מחק עתירה של בעלי ערוץ 10 נגד המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ונגד ערוץ 20

03.09.2019 09:09

“אין להתעלם מכך שבסופו של דבר לא זכתה העותרת לסעדים שהתבקשו על ידה וכי מחיקת העתירה באה על רקע הסכמת הצדדים כי העתירה אינה אקטואלית עוד (בשים לב לקבלת התיקון לחוק). העתירה נמחקת אפוא ללא צו להוצאות”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

חברת YES הגישה לעליון בקשה לעיכוב ביצוע החלטת מחוזי ת”א בהליך תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) מאז 9/2014

19.07.2019 15:23

בהחלטת המחוזי נאמר כי “[…] מהטעמים האמורים, די בתשתית שהניחו המבקשים על-מנת לקבוע שבקשת האישור מעוררת שאלות משפטיות של עובדה ומשפט המשותפות לכל חברי הקבוצה באשר למשלוח דברי פרסומת על-ידי המשיבה בניגוד לחוק התקשורת, ויש אפשרות סבירה ששאלות אלה תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין פירסמה הזמנה להצגת עמדות בעניין מוקדי שירות טלפוניים וזמני מענה

20.06.2019 18:39

“לאחרונה, בעלי הרישיונות הגישו למועצה בקשות לעריכת תיקונים ברישיונות בנוגע להוראות הנוגעות למוקדי השירות הטלפוניים ברוח התיקונים שערך משרד התקשורת בשוק הטלקום. נוכח התפתחויות אלו, סבורה המועצה שיש לחדש את הטיפול בעניין ולשקול תיקון של ההוראות הרלבנטיות ברישיונות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין מבקשת לבצע “מדידת רייטינג במהלך חודש מלא” בעזרת טכנולוגיה ייחודית של חברת הזנק ישראלית

11.06.2019 15:34

“פעילות המדידה מתבצעת תוך שימוש בטכנולוגיה הייחודית, בקרב מדגם גדול של פנליסטים (המודעים להליך המדידה), ממגזרי אוכלוסייה שונים (המנוהל ומפוקח מתודולוגית ע”י קבוצת גיאוקרטוגרפיה). הפעילות מתבצעת תוך שמירה על פרטיות מלאה ושקופה של חברי הפאנל הכולל אלף איש מגיל 14 ויותר, כולל ערבים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גביית חיובים בלתי חוקיים במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעה והסכמה מפורשת של הלקוחות, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן לה’

17.05.2019 14:31

“כעולה אף מדו”חות שנתיים של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אין מדובר במקרה נקודתי וכי עסקינן בשיטה בה נוהגת הנתבעת כלפי רבים מלקוחותיה, המחוייבים חדשות לבקרים, בחיובים הנוגדים את ההסכמים עימם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם המפורשת”.

להמשך הידיעה
משפט

כללי

המועצה לשידורי כבלים ולוויין פירסמה שימוע בעניין פרק הזמן שעומד לרשות בעלי הרישיונות להסרת ציוד הקצה לבקשת המנוי

19.04.2019 15:23

“בתיקון זה יהיה כדי להפחית ולהקל בנטל הרגולטורי המוטל על בעלי הרישיונות, תוך שימת לב לעניינו של המנוי הצרכן, בפרט במקרה של הודעה על מעבר דירה. כמו כן, יהיה בתיקון כדי ליצור נורמה אחידה וברורה על בעלי הרישיונות הפועלים באותו השוק תחת פיקוח המועצה”.

להמשך הידיעה
כללי

פרסום/שיווק/מדיה

ישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי ניר שויקי לתפקיד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

12.04.2019 15:38

חוו”ד מקצועית של דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת: “[…] במקרה דנן, נציב שירות המדינה קבע כי המינוי אכן נופל לחריגים הקבועים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שכן הליכי האיתור והבחירה שמר שויקי הסתיימו הלכה למעשה עוד טרם ההכרזה על הבחירות, וכן מכיוון שאין למר שויקי זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה. לאור אישור הנציב והנסיבות המפורטות במכתבו, ההצעה איננה מעוררת קשיים משפטיים”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

משרד התקשורת הודיע כי הוא מפחית את הרגולציה בתחום השידורים: החליט שלא להאריך חבילות היסוד בחברות הכבלים והלוויין

27.02.2019 18:32

“לאור שורת צעדים שנועדו לעודד את התחרות בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, ובראשם כינון רפורמת השוק הסיטונאי ויישום חוק הפצת שידורים החליט שר התקשורת איוב קרא שלא להאריך את חבילות היסוד בחברות הכבלים והלוויין”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בכבלים בשם כל מי שנותק לבקשתו משירותיה אבל החברה המשיכה לחייבו בדמי שימוש חודשיים עבור ציוד קצה שניתן לו עד שנציג מטעמה אסף את הציוד מבית הלקוח

01.02.2019 07:47

“מתברר כי חרף הפסקת השירות וניתוק המבקש מן השירות המשיכה המשיבה לגבות מהמבקש תשלום עבור דמי השימוש החודשיים בציוד הקצה עבור אותו חודש וחצי – משך הזמן אשר נדרש לטכנאי מטעמה לאסוף את הציוד”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מפרסם רשימת ההתקשרויות שלו עם ספקים לרבע הרביעי של 2018 [לרבות פרטי נסיעת המשלחת ובראשה השר לדובאי]

31.01.2019 14:41

ברבעון זה: הנסיעה המפורסמת של השר איוב קרא ועוד מספר מנהלים מהמשרד לכנס איגוד התקשורת העולמי בדובאי בסוף אוקטובר 2018 ונסיעת משלחת של עובדי המשרד באוקטובר 2018 לביקור לימודים במחנות ההשמדה בפולין.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

משפט

בית-המשפט אישר בקשה מוסכמת להסתלקות מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד די. בי. אס. שירותי לוויין

11.01.2019 14:41

“ביום 11.4.2018 הודיעה המועצה [לשידורי כבלים ולשידורי לוויין] למבקשת כי נוכח התחייבויות המשיבה הנפרשות על-פני מספר שנים היא דוחה את הטענה כי במשך תקופה מוסיימת לא ניתן תחליף ראוי לערוץ הילדים שהוסר. המועצה הבהירה כי בהחלטותיה הקודמות בעניין כבר נקבע שהתחליפיות בנסיבות העניין דורשת הסתכלות רחבה של מספר שנים. על כן המבקשת הסכימה להסתלק מבקשת האישור”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכספים אישרה שינויי תקציב פנימיים במשרד התקשורת בגובה יותר מחצי מיליון ש”ח

21.12.2018 08:34

שינויי התקציב הפנימיים אושרו בכפוף לרביזיה ובהצבעה נוספת נדחתה בקשת הרביזיה וניתן אישור ביצוע.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, ספורט והיי-טק

האם שר התקשורת צפוי לפרוש מהחיים הפוליטיים?

10.12.2018 21:24

מדוע הציע ח”כ אחמד טיבי לשר איוב קרא לפרוש מהפוליטיקה והיכן לדעתו הוא יכול לפנות לאחר מכן?

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, ספורט והיי-טק

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

ערוץ 20 משך עתירה מינהלית שהגיש נגד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ונגד משרד התקשורת בנושא קנס כספי שהוטל עליו

10.12.2018 14:54

במסגרת ההליך ביקש ערוץ 20 הוצאת צו ביניים לעיכוב ביצוע תשלום עיצום כספי שהוטל עליו; השופט בהחלטתו: “נטען כי תשלום הקנס יכביד מאוד על התנהלות הערוץ הייעודי למורשת ישראל אשר שידוריו נמצאים במוקד ההליך. על פי הטענה, הערוץ סובל כבר עתה מגרעונות כבדים ונתקשה לשלם את הכספים. ברם, לטענה זו לא הונחה כל תשתית של ממש. לביסוסה לא הוצג תיעוד. בנסיבות אלה, משקלה אינו רב”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

ספורט והיי-טק

ועדת הכלכלה בכנסת תדון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 73) (שידור אירועי ספורט משמעותיים)

09.12.2018 07:59

“מוצע לקבוע הוראות בדבר העברת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל בשידורים במערך עידן פלוס שאינם מחייבים תשלום עבור צפייה בהם (‘שידורים פתוחים’). משחקי הספורט האמורים מעוררים עניין רב בקרב הציבור, וכיום רובם משודרים בערוצי ספורט בתשלום (בין אם תשלום כחלק מחבילת שידורים ובין אם תשלום נוסף עבור ערוץ פרימיום)”.

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

“גלובס” פירסם ידיעה ‘בלעדית’ שתוכנה פורסם ב- Read IT Now ארבעה ימים קודם לכן

27.10.2018 19:18

ביום ראשון, 21 באוקטובר 2018, בשעה 13: 08 פורסמה בעיתון “גלובס” ידיעה בה נכתב כי ל”גלובס” נודע כי בכוונת משרד התקשורת להגיש היום (א’) לוועדת השרים הצעה לתיקון חוק ■ כבר ביום רביעי, 17 באוקטובר 2018, במהלך היום, פורסם רשמית ע”י מזכירות הממשלה סדר היום לישיבה הבאה של וועדת השרים לענייני חקיקה (א’, 21.10.2018) שכלל את הצעת שר התקשורת.

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

וועדת השרים לחקיקה אישרה הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים) שהגיש שר התקשורת

22.10.2018 07:42

“מוצע לקבוע הוראות בדבר העברת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל בשידורים במערך עידן פלוס שאינם מחייבים תשלום עבור צפייה בהם (‘שידורים פתוחים’). משחקי הספורט האמורים מעוררים עניין רב בקרב הציבור, וכיום רובם משודרים בערוצי ספורט בתשלום”.

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

שר התקשורת מבקש אישור חברי הממשלה למינוייה של עו”ד אסתי פלדמן (מהלשכה המשפטית של משרד האוצר) כחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

19.10.2018 15:54

מועמדותה של עו”ד פלדמן הוצעה ע”י שר האוצר משה כחלון במסגרת המנדט של ארבעה שרים שונים להציע מועמדים לתפקיד. הוועדה לבדיקת מינויים עפ”י חוק החברות הממשלתיות בדקה את מועמדותה של עו”ד פלדמן לתפקיד ואישרה אותה.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

וועדת השרים לחקיקה תדון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים) שהגיש שר התקשורת

18.10.2018 14:44

“מוצע לקבוע הוראות בדבר העברת המשחק המרכזי של ליגת העל בכדורגל ובכדורסל ומשחקי נבחרת ישראל בכדורגל ובכדורסל בשידורים במערך עידן פלוס שאינם מחייבים תשלום עבור צפייה בהם (‘שידורים פתוחים’). משחקי הספורט האמורים מעוררים עניין רב בקרב הציבור, וכיום רובם משודרים בערוצי ספורט בתשלום”.

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

מבזקים