בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

המרכז הרפואי הלל יפה מבקש לרכוש בפטור ממכרז רישיונות להפעלת מע’ הקלדה קולית למערך הדימות המאפשרת המרת דיבור שוטף לטקסט בזמן אמת

29.06.2016 07:22

המערכת (דיקסילנג) של אלעד היא היחידה שעמדה בכל הדרישות של מכון הדימות, לרבות רמת דיוק הזיהוי בדיבור. יובהר כי קיימת חשיבות עליונה לנושא זה, שכן מדובר בהקלדת מידע רפואי וטעות עשויה לגרום יותר נזק מאשר תועלת.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

הלל יפה חדרה: מכרז להקמת והפעלת מערכת בידור ומידע למאושפזים

13.04.2014 09:24

המרכז הרפואי הילל יפה בחדרה פירסם מכרז חדש להקמת מערכת בידור ומידע למאושפזים בבית-החולים והפעלתה.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

משרד הבריאות: מכרז להקמת מערכת בינה עסקית (BI) לבתי-החולים הממשלתיים

24.05.2012 15:31

משרד הבריאות מפרסם מכרז להקמת מערכת בינה עסקית (BI) לבתי-החולים הממשלתיים. בטווח הארוך מתוכננת מערכת BI מקיפה במסגרת פרויקט נמ”ר-מזור, כך שמדובר במענה ביניים למספר שנים. המערכת תספק שירותי BI באופן זמני למשך כ- 5 שנים, עד להקמת מערכת BI מקיפה המתוכננת לטווח הארוך במסגרת פרויקט נמ”ר-מזור של משרד הבריאות.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תובנה עסקית BI/ביג דאטה

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד הבריאות – המרכז הרפואי הלל יפה חדרה/חברת סקר

08.01.2012 06:44

הודעה על פטור ממכרז: משרד הבריאות – המרכז הרפואי הלל יפה חדרה עם חברת סקר SEKER

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים