משפט

עתירה מינהלית כתובענה ייצוגית נגד מנכ”לית משרד התחבורה, אגף הרישוי במשרד, כאן – תאגיד השידור הישראלי והכנסת, לגבי חוקיות החיוב ב”תשלום הנוסף” לאגרת רישוי רכב מנועי; היקף התביעה לחברי הקבוצה: 900 מיליון ₪

19.07.2019 15:15

“המבקש טוען כי לא יכול להיות ספק ששורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים שהתשלום הנוסף צריך להיגבות מהמשלם בגין בעלותו על מכשיר הקולט שידורים אלקטרוניים, כגון רדיו או טלביזיה, ו/או צריכת שידורים כאלה שמפיק ומפיץ תאגיד השידור הציבורי. שורת ההיגיון וחוש הצדק מחייבים כי זה יהיה הקריטריון. ברם, במצב המשפטי הנוכחי נותקה הזיקה בין בעלות במקלט ו/או צריכת השידורים – לבין חובת התשלום. במקום זאת יצרה הפקודה, בחוסר סבירות קיצוני, קריטריון אחר, מלאכותי במובהק: זיקה בלעדית בין חובת התשלום לבין עניים-שלא-ממין-העניין: הבעלות על רכב מנועי”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

בכנסת (3 שבועות לפני שפוזרה) הוגשה שאילתה לשר התקשורת העוסקת ב”זמן מענה ללקוחות של חברות הסלולר”

31.05.2019 14:36

לדברי הח”כ השואל, “לקוחות שפונים לחברות הסלולר כדי לקבל מענה לבעיות נאלצים לחכות על הקו לזמן ארוך, לפעמים עשרות דקות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

בנקאות/פינטק/ביטוח

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שירות מקוון ללקוח)

28.05.2019 07:48

“כיום תאגידים בנקאיים מאפשרים קבלת מידע באמצעות האינטרנט. במרבית המקרים, מוצג המידע של הפעילות בחצי שנה האחרונה בלבד, בעוד הלקוח זקוק למידע על טווח תאריכים גדול יותר לשם הגשת דו”חות כספיים לרשויות השונות או בעת קיום הליכים משפטיים. בהצעת החוק מוצע כי התאגידים הבנקאיים יאפשרו ללקוחות לקבל מידע בלי תשלום, באמצעות האינטרנט, לגבי שבע שנים לפחות”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח

כללי

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק המוסד העליון ללשון העברית (תיקון – הנגשת מאגרים)

28.05.2019 07:47

“המוסד העליון ללשון עברית, הקרוי ‘אקדמיה ללשון העברית’, מחזיק אוסף דיגיטלי ייחודי של יצירות ספרותיות בעברית. אוסף זה מונגש לציבור הרחב רק באופן חלקי […] מן הראוי לאפשר לציבור נגישות מלאה למידע המצוי ברשותו ברמה הגבוהה ביותר”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מתן שירות טלפוני חינם למשתמשי רשת חברתית מקוונת)

21.05.2019 18:55

“אין הצדקה כי הרשתות החברתיות אשר מהוות בעידן החדש אמצעי תקשורת עיקרי בדומה לשירותי בזק ושירותי האינטרנט, יימנעו מלספק שירות לקוחות טלפוני לצרכנים כאמור. על כן, מוצע להחיל את החובה הקיימת גם על הרשתות החברתיות, כך שהן יהיו חייבות לספק מענה טלפוני אנושי ולהעמיד את המידע בדבר השירות הטלפוני באופן גלוי וברור לצרכן, כך שהדבר יובא לידיעת כלל המשתמשים ברשת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, רשתות חברתיות

טלקום/וויירלס/מובייל

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת הקלטה של עסקה טלפונית)

21.05.2019 18:53

“מוצע לחייב עוסק, המתקשר עם צרכנים בעסקאות באמצעות הטלפון, להקליט את מלל שיחת ההתקשרות בעסקה, ואם מחיר העסקה איננו זניח, בהתאם לסכום שיקבע השר בתקנות, יהיה עליו לשמור את ההקלטה למשך תקופה שלא תפחת משישה חודשים. במהלך תקופה זו, הצרכן יהיה רשאי לדרוש את קובץ השיחה המוקלטת מן העוסק, והעוסק יהיה חייב להעביר לו את הקובץ. באופן זה, העוסק יהיה מחוייב לתוכן הדברים שנאמרו והובטחו על ידיו בעת ההתקשרות הטלפונית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, מסחר אלק'/נייד

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פרסום פרטי עוסק באינטרנט)

21.05.2019 18:52

“מטרתו של תיקון זה היא להקל על הצרכנים ולהנגיש את פרטי זהות העוסק, כך שכל עוסק שברשותו אתר אינטרנט יחויב לפרסם את פרטיו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מסחר אלק'/נייד

אינטרנט

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (תיקון – קביעת תור באמצעות האינטרנט)

21.05.2019 18:51

“בשנת 2018 חוקקה הכנסת את חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, התשע”ח – 2018. החוק מסדיר את אפשרות פניית הציבור לגוף ציבורי באמצעי קשר דיגיטליים. מוצע כעת להרחיבו ולאפשר לכל אדם לקבוע תור באמצעות האינטרנט בגוף ציבורי שנותן שירות לציבור גם באמצעות קבלת קהל. כך ניתן יהיה גם לייעל ולהקל על תהליכים במגזר הציבורי, להנגיש עוד את השירות הציבורי לאזרח ולהגביר את אמון הציבור בגופים הציבוריים המנויים בחוק”.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט)

21.05.2019 18:49

“המשתמשים בשירותים הדיגיטליים מצויים כיום על תקן ‘לקוח שבוי’. כלומר, אין ביכולתם לבצע את עסקאותיהם במסגרת אחרת, ולכן הם נאלצים להשתמש בשירותים שניתנים על ידי התאגידים הזרים בלבד. על כן, התאגידים הזרים מגדילים את כוח השפעתם, יוצרים מונופול בתחום פעילותם ושולטים במאגרי מידע חשובים. פעילותם העסקית של התאגידים הזרים תקעה יתד בגבולות מדינת ישראל, וכן הם נהנים מהיעדר פיקוח החוק הישראלי. המצב בישראל אינו שונה מהמצב במדינות אחרות בעולם”.

להמשך הידיעה
אינטרנט

חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה (תיקון – תקציב הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית)

21.05.2019 18:48

“הכלכלה הישראלית מתקשה להתמודד בתחרות מול כלכלות גדולות עם כוח עבודה זול. אולם, היתרון הגדול שלה הוא המשאב האנושי המקומי המתאפיין ביצירתיות ובמקוריות. מחקר ופיתוח הינם חוד החנית של התעשייה הישראלית, על כן כדי לשמר את מדינת ישראל כמעצמת חדשנות יש להקצות לכך מידי שנה תקציב ייעודי. כל זאת על מנת לשמר את מעמדה של ישראל בעולם בתחום זה ואף לקדמה כמעצמת אנושית טכנולוגית”.

להמשך הידיעה
חדשנות, יזמות, פטנטים, מחקר ופיתוח (מו"פ)

צבא וביטחון

הצע”ח פרטית חדשה בכנסת: הצעת חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני (תיקון – הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם)

21.05.2019 18:47

“לאור היעדר התייחסות מפורשת בחוק הפיקוח הישראלי לשיקולים הנוגעים לדיני זכויות האדם והמשפט הבינלאומי ההומניטארי, מדינת ישראל עלולה לתרום לליבוי סכסוכים אלימים ברחבי העולם שבהם מתבצעות הפרות קשות של המשפט הבינלאומי וזכויות אדם. הצעת חוק זו מבקשת להגביל את הייצוא הביטחוני למדינות שלגביהן יש למשרד החוץ מידע לפיו קיימים בהן כוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם”.

להמשך הידיעה
צבא וביטחון

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת הכספים אישרה העברה תקציבית שנועדה לממן את פרוייקט הסלולר הלאומי של רשות החירום הלאומית

28.04.2019 20:53

משרד האוצר בפנייתו לוועדת הכספים: “עיקר התקציב לפרוייקט תוכנן לשנת 2018. בשל עיכובים משפטיים, לא נחתמה ההתקשרות בשנת 2018, דבר שלא היה מתוכנן בעת בניית ספר התקציב, וכעת נדרשת ההרשאה להתחייב על-מנת להוציא אותו לפועל”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

כללי

‘לא ברור מהו היקף המידע והנתונים המצויים ביחס למידע כזב ותקיפות סייבר בישראל; יש חשיבות בבירור נוסף בעניין זה, כחלק מן היכולת לפקח על רמת המודעות ועל אופן ההיערכות להתמודדות הנדרשת בקרב הגופים הנוגעים בדבר’

05.04.2019 17:50

“לצערנו לא נתקבל כל מידע קונקרטי המתאר מגמות ולא נתקבלו כל נתונים. נציגת מערך הסייבר ציינה בתשובתה לפנייתנו כי ‘המידע מסווג’, אף כי לא התבקש כל מידע מזהה על אירועים פרטניים או מידע על דרכי פעולה מבצעיות, אלא מידע על היקף כולל של אירועים ועל מגמות כלליות בלבד. נציגת הפיקוח על הבחירות לרשויות המקומיות במשרד הפנים מסרה כי ככל שהתקבלת מידע בנושאים אלו, הוא הועבר לרשות הסייבר או למשטרה ואין בידי המשרד ריכוז נתונים לגביו. ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה טרם התקבלה כל תגובה, למרות תזכורות בנושא”.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

איוב קרא: תעריפי הסלולר אינם מפוקחים, ולא נדרשים להיות מפוקחים, על ידי משרד התקשורת; העלאות המחירים, שפורסמו באמצעי התקשורת בשבועות האחרונים, מתבקשות

04.01.2019 14:59

ח”כ מוסי רז בתגובה לשר התקשורת: “אני לא יודע מי כתב את תשובתך, אך חשבון הוא לא יודע, משום שלא ניתן להוזיל מחיר במאות אחוזים. משמעות הדבר שהם ישלמו לנו, הצרכנים. אם יוזילו ב- 100%, המחיר יהיה אפס”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, פיראטיות וקניין רוחני

ועדת הכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שנועלה לטפל בהפצת סרטים, סדרות ותוכן פיראטי באינטרנט

01.01.2019 21:35

בדיון, היו”ר איתן כבל התייחס להצעת החוק והזכיר כי מתחילת הדרך התחייב לכך שאישור ההצעה לא יביא לפגיעה במשתמש בקצה, אלא במי שמפיץ תוכן פיראטי ועושה מזה כסף כדי לייצר לעצמו רווחים.

להמשך הידיעה
אינטרנט, פיראטיות וקניין רוחני

מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז חדש של משרד האוצר/החשב הכללי: הזמנה להציע הצעות למתן הלוואות למתמודדים בבחירות מקדימות לתפקיד חבר הכנסת; מועד אחרון להגשה: 9.1.2019

30.12.2018 22:08

ההלוואות יועמדו מתקציב המדינה, המוסד הפיננסי שיזכה יתפעל את המנגנון של ההלוואות בהתאם להסכם המצורף כנספח למכרז. התמורה למוסד הכספי תתבסס אך ורק על תפעול המנגנון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הרפורמות אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצע”ח שירותי תשלום הקובעת הגנות צרכניות ומסדירה אמצעי תשלום חדשים דוגמת ארנק אלקטרוני ואפליקציות תשלום סלולריות

26.12.2018 15:38

במהלך הדיון ביקשו נציגי חברות האשראי מיו”ר הוועדה לדחות את תחולת החוק לעוד שנתיים. יו”ר הוועדה ח”כ רחל עזריה הגיבה לבקשה ואמרה “לא ניתן לכם עוד זמן להערכות. ניסיתם את זה בחוקים קודמים מתוך מטרה לתקוע את החוק. לא תהיה הארכה אפילו לא יום אחד. באופן אישית, אני רוצה שהחוק ייכנס לתוקף עוד חצי שנה”.

להמשך הידיעה
בנקאות/פינטק/ביטוח, דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכלכלה תדון מחר (27.12.2018) בהצעת צו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט”ן) (תיקון) ובהצעת חוק הדואר (תיקון מס’ 12)

26.12.2018 15:24

בשעה ששר התקשורת איוב קרא ומנכ”ל המשרד נתנאל (נתי) כהן ישתתפו מחר (חמישי) באירוע שמקיים משרד התקשורת להצגת עקרונות מכרז התדרים לדור החמישי [5G] תקיים וועדת הכלכלה בכנסת שני דיונים נפרדים בבקשות של השר לאישור צו והצע”ח.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכספים אישרה שינויי תקציב פנימיים במשרד התקשורת בגובה יותר מחצי מיליון ש”ח

21.12.2018 08:34

שינויי התקציב הפנימיים אושרו בכפוף לרביזיה ובהצבעה נוספת נדחתה בקשת הרביזיה וניתן אישור ביצוע.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים