מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

העליון דחה בקשת עיריית כרמיאל למתן רשות ערעור על החלטת מחוזי בנושא מכרז למערכות מידע ממוחשבות

03.05.2019 17:06

שופט העליון: “ער אני לטענות העירייה בדבר הפגיעה בזכות הטיעון שלה כתוצאה ממהלך הדברים בענייננו, אולם איני סבור כי יש בכך כדי להצדיק סטייה מהוראת החוק, וממילא טענות העירייה בבקשה שמורות לה לשלב הערעור, ככל שהדבר יידרש”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מכרז מחשוב של עיריית ק. ים: העליון אישר החלטת מחוזי לביטול תוצאות המכרז אבל רק לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונית (3 שנים)

20.01.2018 18:31

שלושה הערעורים הופנו כלפי פסק דינו של בית-המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים (עת”מ 63929-12-16), במסגרתו בוטל מכרז שערכה העירייה וחברת מטרופולי-נט הוכרזה כזוכה בו – עקב פגיעה בעקרון השיוויון.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, משפט

מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית פ”ת מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם החברה לאוטומציה לרכישת שירותי ענן

05.12.2017 20:28

מדובר במערכות הבילינג, הרכש, הפיננסים, וניהול המסמכים, כולן מערכות של החברה לאוטומציה הנמצאות בשימוש העירייה.

להמשך הידיעה
מחשוב ענן, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: עיריית פתח תקווה/החברה לאוטומציה [שדרוג/הרחבה של מערכות/תהליכים]

08.06.2016 13:33

הגורם המקצועי בעירייה חיווה דעתו כי השירותים הנדרשים הם חלק אינטגרלי של מערכות קיימות שפיתוחן ותחזוקתן בוצעו ומבוצעים ע”י החברה לאוטומציה ומתבקשים כהשלמות/שדרוגים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים