משפט, ספורט והיי-טק

מה שהחל כתביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) בהיקף קבוצתי של 67.56 מיליון ₪ נגד הוט מע’ תקשורת הסתיים בהסדר פשרה

06.09.2019 14:51

“לאחר שהוגשה בקשת האישור והחל מיום 25.10.2017 נערך שינוי במערך הבילינג של המשיבה ובתהליכי המכר הרלבנטיים אצלה, באופן שמאפשר למנוייה של המשיבה לבחור מראש בהזמנת ערוצים במסלול חיוב יומי ולא רק במסלול חיוב חודשי, דבר המייתר על-פי רוב את הצורך במנגנון הזיכויים הידני, ועל כן מפחית את ההסתברות לתקלות אנושיות בזיכוי”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט בשם “כל לקוחות המשיבה אשר נחשפו לפרסומות במסגרת צפייה בתכנים באמצעות אפליקציה ייעודית או באמצעות אתר אינטרנט ייעודי המופעלים על-ידה”

16.08.2019 13:49

“המשיבה התעשרה על חשבון לקוחותיה, שכן היא מכרה זמן פרסומות למשווקים שונים, כאשר את העלות שילמו הלקוחות, שחוייבו לצפות בפרסומות בניגוד לרצונם על-מנת לממש את זכותם מכוח החוזה לראות את שידורי המשיבה. התעשרות זו נעשתה תוך הפרת הוראות הדין, בניגוד לחוזה, ומבלי שניתנה ללקוחות על תמורה בגין הנטל העודף שהוטל עליהם במסגרת הצפייה באפליקציה ובאינטרנט (בשונה מצפייה באמצעות מכשיר הטלביזיה)”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט, ספורט והיי-טק

האם הכדורגלנים כריסטיאנו רונלדו ו- ליאו מסי יתייצבו מחרתיים (א’, 7.7.2019) בבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד להשיב על תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם ונגד 13 נתבעים נוספים (בהיקף כולל של 400 מיליון ש”ח)?

05.07.2019 14:21

“המבקש לא ידע ולא היה מעלה בדעתו לרכוש לילדיו מוצרים של המשיבות או את שירותיהן, מקום בו היה יודע שהמשיבים 1 ו- 2 [רונלדו ומסי] הורשעו בהונאות ובקבלה דבר במירמה”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק

משפט

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גביית חיובים בלתי חוקיים במסגרת מתן שירותים שונים, והכל ללא ידיעה והסכמה מפורשת של הלקוחות, בניגוד להסכמים ותוך הפרת הרישיון שניתן לה’

17.05.2019 14:31

“כעולה אף מדו”חות שנתיים של המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, אין מדובר במקרה נקודתי וכי עסקינן בשיטה בה נוהגת הנתבעת כלפי רבים מלקוחותיה, המחוייבים חדשות לבקרים, בחיובים הנוגדים את ההסכמים עימם, ללא ידיעתם וללא הסכמתם המפורשת”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

הסתיימו ההליכים המשפטיים בתובענה ייצוגית נגד הוט מע’ תקשורת בגין ‘גלישה’ של תוכן פורנוגרפי לשידור “האח הגדול”

19.04.2019 15:32

“יתרה מכך, בהגשת הבקשה מחד גיסא, ובביצוע השיפור במערכת מאידך גיסא, יש מסר לכל נותן שירות של שידורי רדיו או טלביזיה, להקפיד ולקיים את הוראות החוק ולעשות כל שניתן כדי להגן על רגשות הלקוחות. מהאמור לעיל עולה כי הגשת התובענה הייצוגית והבקשה לאישורה הצמיחה תועלתה לחברי הקבוצה ולכלל ציבור הצרכנים”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, ספורט והיי-טק

במסגרת תביעה נגד הוט מע’ תקשורת הורה בית-המשפט לחברה לגלות מסמכים שנתבקשה וחייב אותה בהוצאות

12.04.2019 15:33

“התובענה העומדת בבסיס הבקשה עניינה בטענת המבקש כי המשיבה גובה ממנוייה, המנויים על ערוץ ספורט 5 HD, מחיר מופרז עבור הצפייה בערוץ בהינתן שתכניו משודרים ממילא בערוצים אחרים דוגמת ערוץ ספורט 5, המסופק ללא תשלום נוסף למנויי המשיבה”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת שהוגשה ב- 4/2018 ע”ס 16.8 מיליון ₪ הסתיימה עתה בהסתלקות של התובעים ללא גמול כלשהו ובמחיקת התביעה

15.03.2019 09:03

“בסיס הבקשה לאישור תובענה ייצוגית היא הטענה כי המשיבה הפרה לכאורה את הוראות סעיף 5א לכללי התקשורת (בזק ושידורים)(בעל רישיון לשידורים), התשמ”ח – 1987, בכך שהפסיקה לשדר זמן ניכר לפני כניסת ימי הזיכרון”.

להמשך הידיעה
משפט

חופש המידע, משפט

בהמלצת שופטי העליון: שתי חברות HOT ביטלו ערעור לעליון שהגישו נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד

04.12.2018 14:15

העתירה במקור הייתה נגד החלטת הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת למסור לצד שלישי (ד”ר הראל פרימק, שהגיש בקשתו במארס 2016) “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, משפט

משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

אושר הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד החברות הוט טלקום והוט מערכות תקשורת בכבלים

07.10.2018 20:49

היועץ המשפטי לממשלה התנגד לאישור הסדר הפשרה במתכונת בה הוגש. בין היתר נאמר בהתנגדות כי “שביתת הטכנאים אינה פוטרת את המשיבות מן החובה לפצות או להחזיר את דמי המנוי שגבו בעת שהמנוי לא היה יכול לצפות בשידורים או מהוראות חוק הגנת הצרכן במקרים שבם טכנאים לא הגיעו לבית המנוי. שביתה אינה מאפשרת הפרה של הוראות רגולציה, ושיבושי עבודה אינם מעניקים הגנה מפני תביעה חוזית”.

להמשך הידיעה
משפט, ניהול קשרי לקוחות CRM

משפט, ספורט והיי-טק

בית-המשפט אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד DBS ,HOT וחב’ צ’רלטון בנושא שידור משחקי כדורגל מאירופה; ביקורת של השופט על התנהלות DBS ו- HOT

30.09.2018 13:53

השופט קבע כי הסדר הפשרה יושם (במשחק ששודר ב- 14.9.2018) בטרם ניתן לו אישור סופי בית-המשפט; “בחנתי את יישום הסדר הפשרה […] ומהבחינה עלה כי חלק ניכר מהתחייבויות הצדדים לא יושמו לגבי משחק זה”; הביע ביקורת על התנהגותן של DBS ו- HOT בהקשר זה.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק

משפט, ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

האם הכדורגלנים כריסטיאנו רונלדו ו- ליאו מסי יגיעו לישראל להשיב על תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם ונגד 13 נתבעים נוספים (בהיקף כולל של 400 מיליון ש”ח)?

17.09.2018 10:01

“המבקש לא ידע ולא היה מעלה בדעתו לרכוש לילדיו מוצרים של המשיבות או את שירותיהן, מקום בו היה יודע שהמשיבים 1 ו- 2 [רונלדו ומסי] הורשעו בהונאות ובקבלה דבר במירמה”.

להמשך הידיעה
משפט, ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מע’ תקשורת + רשת מדיה: במסגרת שידורי ‘האח הגדול’ בערוץ 26, שידרו לפחות 5 דקות של סרטון פורנוגרפי קשה אליו נחשפו עשרות/מאות אלפי צופים

19.08.2018 19:31

“אין זה סוד שלתוכנית ‘האח הגדול’ ישנה ירידה ברייטינג ולכן אין אפשרות לשלול את האפשרות שהמשיבות או מי מהן גרמו לשידורו של הסרטון באופן מכוון … המבקש יטען כי לאור כך המשיבות עיוולו כלפי חברי הקבוצה בניגוד לחוק עשיית עושר ולא במשפט עת זכו לקבל ‘פרסומת חינם’, שלא כדין, כשהן עושות זאת על חשבונה וגבה של הקבוצה המיוצגת”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט

אושרה הסתלקות תובע מתובענה ייצוגית נגד הוט מע’ תקשורת בנושא Spam; התביעה הייתה בגובה 8 מיליון ₪ לכל חברי הקבוצה; החברה תשלם לתובע שכ”ט של 35,100 ₪

29.06.2018 15:26

“בשלב מקדמי זה של הדיון בבקשת האישור ולצורך הדיון בבקשת ההסתלקות, אני סבורה כי ניתן לומר שבקשת האישור בענייננו הראתה עילת תביעה לכאורה. כמו כן אני סבורה כי התחייבויות המשיבה הביאו תועלת לקבוצה … אני סבורה כי ההבהרות האמורות יש בהן לתרום לאינטרנט הקבוצה”.

להמשך הידיעה
משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה היום (30.4) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט מערכות תקשורת בשם כל המנויים שביקשו לצפות בשידורים במהלך ימי זיכרון או בסמוך לכניסתם

30.04.2018 14:10

“חשוב להדגיש ולהבהיר, וזאת על-מנת שלא תצטייר תמונה מעוותת חלילה, כי אין בכוונת המבקשים, חלילה, לפגוע בכהוא-זה בקדושתם של ימי הזיכרון. כל שדורשים המבקשים הוא כי המשיבה לא תפסיק את השידורים בערוצים השונים קודם תחילת ימי הזיכרון (למעט תכנים שאינם הולמים את אווירת ימי הזיכרון, בפרק הזמן הסמוך מאוד לתחילת היום) וכן תמלא את חובותיה לקיים שידורים הולמים ומתאימים בערוצים העצמיים המופעלים על-ידה, גם בימי הזיכרון השונים (כולל תשעה באב)”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

הרשות להגנת הפרטיות בדקה האם הוראות החוק מתקיימות לגבי איסוף מידע בשוק החברות המעניקות שירותי צפיית תוכן; מפרסמת את “סקירת פרטיות: שוק שירותי צפיית תוכן בישראל”

22.04.2018 14:44

בעקבות ההליך שלחה הרשות לחברות הוט, DBS, סלקום, פרטנר, טריפל סי ונטפליקס מכתבים המפרטים את הדרישות החוקיות מהחברות המספקות שירותי צפיית תוכן בישראל.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, פרסום/שיווק/מדיה

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ערעור עתירה מינהלית של חב’ הוט נגד משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד בעליון רק לקראת סוף 2018; העתירה במקור הייתה נגד ההחלטה למסור לצד ג’ “מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורי העותרות”

13.04.2018 08:40

ב- 15 בינואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “נדחתה עתירה מינהלית של הוט; משרד התקשורת והממונה על חופש המידע במשרד הורשו למסור מידע לפונה שביקש לקבל מידע בדבר רשימת היישובים שאליהם לא מגיעים שידורים”. יצויין כי Read IT Now היה האתר הראשון שפירסם את פסיקת השופט.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד הוט: “ניצלה את הפיצול ואת השינוי באפיקי השידור של ערוץ 2 וערוץ 10 על-מנת להעלים מהמסך 2 מתוך 6 ערוצי הסרטים שסופקו עד לאותה עת”

09.03.2018 14:01

“לא מפתיע לגלות כי על אף שהמשיבה ביטלה שניים מתוך שישה הערוצים הכלולים בחבילת הסרטים (הפחתה של כ- 33%), הרי שהיא לא הפחיתה בהתאמה את התמורה שהיא גובה ממנוייה עבור החבילה. כך, לקוחות המשיבה ממשיכים לשלם למשיבה גם כיום, בעבור ארבעה ערוצים, את אותה התמורה שהם שילמו לה בעבור שישה ערוצים”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

מבזקים