חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

בֹּקֶר טוֹב אֱלִיָּהוּ: אבי וייס מפרסם אייטם הכולל מידע שפורסם ב- Read IT Now כבר לפני 24 ימים

26.07.2019 15:52

החודש לפני שנתיים התהדר אבי וייס ב’חשיפה’ למרות שיום קודם לכן פירסם משרד התקשורת רשמית את אותו המידע בדיוק.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי מישל קרמרמן-דקל לתפקיד המנהלת הכללית של הרשות השנייה לטלביזיה ולרדיו

12.04.2019 15:41

פעמיים הודיעה פרקליטות המדינה לבג”ץ כי המינוי יובא להצבעת ממשלה בישיבתה הקרובה. אלא שבשני ימי ראשון, בהם היו אמורות להתקיים ישיבות ממשלה, הן לא התקיימו, בסופו של דבר [פעם אחת בשל ביקור ראש הממשלה בארה”ב ופעם נוספת בשל ביקורו של נשיא ברזיל בישראל]. עתה מגיע יום ראשון נוסף ובישיבה הקרובה צפוי המינוי להיות מאושר. נותר לראות שהדבר אכן יקרה והאם בג”ץ בהחלטתו הסופית יכתוב בצורה מפורשת יותר את דעתו על כך שפעמיים לא מולאו ההתחייבויות שהפרקליטות נתנה לשופטי העליון בשם ראש הממשלה וממשלת ישראל.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

ישיבת הממשלה (הראשונה לאחר הבחירות) ביום א’ (14.4.2019): הצבעה על אישור מינוי ניר שויקי לתפקיד יו”ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

12.04.2019 15:38

חוו”ד מקצועית של דנה נויפלד היועצת המשפטית של משרד התקשורת: “[…] במקרה דנן, נציב שירות המדינה קבע כי המינוי אכן נופל לחריגים הקבועים בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה, שכן הליכי האיתור והבחירה שמר שויקי הסתיימו הלכה למעשה עוד טרם ההכרזה על הבחירות, וכן מכיוון שאין למר שויקי זיקה אישית, פוליטית או עסקית לשר משרי הממשלה. לאור אישור הנציב והנסיבות המפורטות במכתבו, ההצעה איננה מעוררת קשיים משפטיים”.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

האם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ עושה ‘נאחס’ למנהלים ולעובדים במשרד התקשורת?

25.01.2019 16:07

ב- 17.1.2019 אבי וייס העיד על עצמו ש”הפעלתי ‘לחץ מסיבי מתון’ על צמרת משרד התקשורת […] הלחץ עזר”. איך בדיוק הוא הפעיל את ה’לחץ’ הזה? הוא אינו מספר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משאבי אנוש

ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

הממשלה תצביע (א’, 28.10) על החלטת וועדת השרים לחקיקה בנושא חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס’ 73)(העברת אירועי ספורט משמעותיים) שהגיש שר התקשורת

27.10.2018 19:15

לתזכיר החוק התקבלו הערות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין “לגבי המנגנונים הנחוצים לצורך האסדרה המוצעת ובהן הערות באשר להחרגת אירועי ספורט משמעותיים בנסיבות מיוחדות, לעניין הוראות וסדרי עבודה לצורך יישום החוק וחידוד ההגדרות בהצעת החוק. ההערות הוטמעו”.

להמשך הידיעה
ספורט והיי-טק, פרסום/שיווק/מדיה

פרסום/שיווק/מדיה

שר התקשורת מבקש אישור חברי הממשלה למינוייה של עו”ד אסתי פלדמן (מהלשכה המשפטית של משרד האוצר) כחברה במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

19.10.2018 15:54

מועמדותה של עו”ד פלדמן הוצעה ע”י שר האוצר משה כחלון במסגרת המנדט של ארבעה שרים שונים להציע מועמדים לתפקיד. הוועדה לבדיקת מינויים עפ”י חוק החברות הממשלתיות בדקה את מועמדותה של עו”ד פלדמן לתפקיד ואישרה אותה.

להמשך הידיעה
פרסום/שיווק/מדיה

כללי

בשל האירוביזיון: איוב קרא שר התקשורת יעלה בישיבת הממשלה (א’, 1.7) את טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון)

29.06.2018 15:54

בזכות האירוביזיון תבוטל ההחלטה על הקמת תאגיד חדשות נפרד מתאגיד השידור הישראלי. לאור שעות האדם והאנרגיה שבוזבזו בכל הקשור לדיונים קודם להקמת כאן – תאגיד השידור הישראלי ולרצון הממשלתי להקים תאגיד חדשות נפרד, נשאלת השאלה האם הגורמים המקצועיים והמשפטיים טרחו כלל לפנות בזמנו ולברר באיגוד השידור האירופי מה עלולות להיות ההשלכות של הרמת גוף חדשות נפרד מהתאגיד ולהתריע בפני הגורמים הפוליטיים על כך.

להמשך הידיעה
כללי

טלקום/וויירלס/מובייל

פרטנר תקשורת העבירה לוועדת החוקה מסמך הערות לרגל דיון בוועדה בהצע”ח למניעת הטרדות של מוקדי חירום

01.05.2018 10:56

“חשוב להבהיר ולהדגיש כי הצעת החוק מחייבת את פרטנר להקים יכולת טכנולוגית/מבצעית שאינה קיימת כיום. הקמת היכולת הטכנולוגית/מבצעית, במתכונת המבוקשת על ידי משטרת ישראל, מחייבת פיתוח טכנולוגי שכרוך בעלויות כספיות לא מבוטלות. ממילא גם המשך תמיכה טכנית, שימור וקיום היכולת בעתיד, כרוך אף הוא בעלויות כספיות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

הממשלה תצביע ביום ראשון (29.4) על מועמדותו של נתנאל (נתי) כהן כמנכ”ל משרד התקשורת הבא

27.04.2018 13:51

“ביום 23 באפריל 2018 בחנה ועדת המינויים בראשות מ”מ נציב שירות המדינה, את מינויו של מר כהן לתפקיד המנהל הכללי של משרד התקשורת, והחליטה כי מתקיימים במועמד תנאי הסף שבהחלטת הממשלה מס’ 86 מיום 10.5.2009, והוא כשיר לכהן כמנהל הכללי של משרד התקשורת. הסדר ניגוד למניעת ניגוד עניינים עבור מר כהן הוכן וייחתם לפני אישור המינוי בממשלה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

שר התקשורת איוב קרא מציע רשמית למנות את אשר ביטון כחבר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, כ”נציג הממשלה שהוא עובד מדינה”

29.03.2018 20:24

“ביום 31 בינואר אישרה הוועדה לבדיקת מינויים את מינויו של מר ביטון בהתאם לסמכותה לפי סעיף 60א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, פרסום/שיווק/מדיה

דואר/שירותי דואר

משרד התקשורת: דו”חות דואר ישראל המתקבלים במשרד – חסויים

23.02.2018 13:36

“מאחר והדו”חות נמסרים למשרד לצורך הפיקוח הם מידע סודי תחת תקנה 12 לתקנות הפיקוח, המשרד דוחה את בקשתך שבנדון”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתיקון חוק התקשורת

20.01.2014 14:44

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה הממשלתית לתיקון חוק התקשורת על-מנת להחיל את חובת נייטרליות הרשת על ספקיות האינטרנט המהיר, החברות המספקות תשתית טלפוניה קווית (הוט ובזק) וחברות הטלוויזיה הרב ערוצית.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים