טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

במסגרת תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית): גולן טלקום גיבשה ‘נוהל בירור טענה לחיוב יתר של המנוי’ ו’הודעה על זיכוי בעקבות תלונה על חיוב יתר’

16.11.2018 15:12

השופט: “לאחר בחינת ההסדר, שמיעת ב”כ הצדדים, ועיון במסמכים השונים שהוצגו בדיון מצאתי כי מתקיימים התנאים שנבעו בחוק ובפסיקה לאישור בקשת הסתלקות מתוגמלת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

גולן טלקום משכה עתירתה נגד שר התקשורת, מנכ”ל משרד התקשורת והמשרד עצמו [חילוט של כ- 28 מיליון ₪ מתוך כספי הערבות שהפקידה גולן לשם הבטחת מילוי התנאים הרגולטוריים]

08.10.2018 18:53

באמצע שנת 2016 הוחלט במשרד התקשורת על חילוט ערבות של גולן טלקום וזאת בשל פירוק רשת הסלולר שלה בניגוד לתנאי רישיונה. שנה לאחר מכן החליט שר התקשורת – בעקבות ערר של החברה – להקטין את חילוט הערבות מ- 31 מיליון ₪ ל- 28 מיליון ₪.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ברבע השלישי של 2018 הוגשו תשע תביעות (ובקשות להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברות תקשורת

30.09.2018 13:43

Read IT Now היה האתר הראשון, והיחיד, שפירסם את דבר הגשת התובענה הייצוגית נגד פלאפון לגבי התקלה הארצית של החברה בתחילת ספטמבר 2018. גם בלי קשר לפרסום הדברים כאן באתר זה, לא ברור לי מדוע לא היו אתרים נוספים לדווח על התביעה הזו במיוחד לאור העובדה שרבים כתבו על עצם התקלה של פלאפון.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט אישר הסתלקותו של התובע בתובענה ייצוגית נגד חברת גולן טלקום

30.09.2018 13:23

בחודש מאי 2016 פורסמה הודעה לעיתונות של משרד התקשורת לפיה “גביית תשלומים בתשלום מראש על ידי חברות התקשורת בעסקה מתמשכת תיאסר החל מיום1.7.16 “.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה קטנה נגד גולן טלקום התקבלה חלקית; אושרו פיצויים בהיקף חמישית ממה שנתבע במקור

30.09.2018 13:15

“בעניין זה אציין כי סכום התביעה היה מופרז וכלל רכיבי נזק רחוקים, אשר לא הוכח קשר סיבתי בינם לבין טענות ניתוק הקווים. נוכח האמור, לא נפסקו במקרה הנדון הוצאות מעבר לסכום שנפסק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מפרסם באתר שלו הודעות לעיתונות (שפירסם לציבור משרד התקשורת) וטוען כי מדובר באייטמים ‘בלעדיים’ ו’ראשונים לדווח’ שלו

27.07.2018 09:43

כבר כתבתי על כך לא אחת שקצת משונה שאבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מכתיר פרסום הודעות לעיתונות או דיווחים על כנסים מקצועיים שהתקיימו,  כאייטמים שהם ‘בלעדיים’/ראשונים לדווח’. מעניין באיזה בית-ספר לתקשורת בדיוק מלמדים לעבוד כך?

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום

27.07.2018 09:18

“בדרך זו מונעת הנתבעת מלקוחותיה את היכולת לבצע מעקב אחר שימושיהם בחו”ל, להבין אם החבילה עליה הם מנויים או שרכשו לצורך נסיעתם משתלמת עבורם, לשקול אם לבצע שימוש באמצעי תקשורת חלופיים, ולדעת בטרם נסיעתם אם החבילה תוכל לשמש אותם במלוא תקופת שהייתם בחו”ל.”

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אושרה פשרה בתביעה ייצוגית נגד גולן טלקום; השופטת “קיצצה” בחצי את הגמול לתובע ושכ”ט לבא כוחו

27.07.2018 09:17

השופטת: “יש לברך על כי הצדדים השכילו לקדם ההסדר כבר בשלביו הראשונים של ההליך, עוד בטרם התקיים דיון ועוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בשם “כל לקוחותיה אשר חוייבו על-ידה ב’תשלום ביניים עבור שימושים בחו”ל’ או ‘פיקדון שימוש בחו”ל’ וזאת אף שלא ביצעו שימושים החורגים מהחבילה בה הם מצויים בגובה סך תשלום הביניים ו/או היטעתה אותם לחשוב כי ניצלו את מלוא יתרת השימושים העומדת לרשותם בחבילה”

13.07.2018 15:55

“למשיבה כמיליון מנויים. בהנחה זהירה כי 5% מהם קיבלו הודעה דומה בעת שהייתם בחו”ל, הרי שמספרם עומד על 50,000 לקוחות. בהתחשב בנזקו של המבקש, ובהנחה כי חברי הקבוצה ניזוקו באופן דומה (כ- 50 ₪), הרי שנזקם הכולל של חברי הקבוצה עומד על 2.5 מיליון ₪”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-משפט לתביעות קטנות דחה תביעה ע”ס 6,500 ש”ח נגד חברת גולן טלקום וחייב את התובע לשלם לה 850 ₪ הוצאות

24.05.2018 20:20

התביעה הייתה בגין הפרה לכאורה של הוראות הגנת הצרכן לעניין זמן המתנה מקסימלי למענה נציג שירות ו/או זמן תשובה של נציג לפנייה של צרכן.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: כאשר לקוח מבקש לעדכן את מסלול התוכנית אליו הוא מנוי במסלול אחר, היא גובה ממנו כספים נוספים שלעיתים גבוהים במאות אחוזים

24.05.2018 20:12

“למעשה, במקום שהשינוי יחל רק עם בקשת הלקוח, השינוי נעשה או רטרואקטיבית או במועד מאוחר יותר, בשל טענת המשיבה כי לא ניתן לעדכן מנוי באמצע מחזור חיוב אלא בתחילת מחזור החיוב העוקב או בסיומו”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

העליון דחה היום (22.5) עתירה של פרטנר נגד שר ומנכ”ל משרד התקשורת ונגד חברת גולן טלקום: “אין מקום להתערב בהחלטתו של משרד התקשורת להשיב לגולן את אגרת התדרים”

22.05.2018 15:39

“המסקנה המתקבלת מכל האמור היא שאין מקום להתערב בהחלטתו של משרד התקשורת להשיב לגולן את אגרת התדרים, בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות הוראת השעה. זאת, מבלי לנקוט עמדה בכל הנוגע לחילוט הערבות – עניין שעליו נסבה כאמור עתירה נפרדת התלויה ועומדת בבית-משפט זה. כפי שהובהר, הסוגיה של החזר אגרת התדרים בהתאם לתקנות הוראת השעה – לחוד, וסוגיית ההפרות הרגולטוריות והמענה הראוי להן – לחוד. סוף דבר: העתירה נדחית. פרטנר תישא בהוצאות המשיבים בסך 25,000 שקלים ובהוצאותיה של גולן בסך 25,000 שקלים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: מוכרת קווי טלפון ככשרים שעה שוועדת הרבנים לענייני תקשורת אינה מגדירה קווים אלה כקווים כשרים

17.05.2018 20:05

“חשוב להדגיש כי אדם במעמדו של המבקש בחברה אינו יכול להחזיק ברשותו קווים שאינם מוגדרים כקווים כשרים או לפרסמם במסגרת פעילותו העסקית, לאור ההשפעה החברתית במידה והלה יוכר כמחזיק קווים שאינם מוגדרים ע”י וועדת הרבנים לענייני תקשורת כקווים כשרים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום: חייבה – בניגוד לדין – את לקוחותיה במע”מ בגין צריכת חבילות תקשורת מחוץ לישראל ואינה מחזירה את הכסף ללקוחות

17.05.2018 19:56

“המצב המשפטי ברור. חברות הטלפוניה הניידת לא רשאיות לגבות מהלקוחות מס ערך מוסף בגין שירותים שהם צורכים בהיותם מחוץ לישראל. הדבר נכון גם ביחס לשירותים שנרכשו באמצעות חבילות תקשורת. הלקוחות רשאים לתבוע מחברות התקשורת השבה של הסכומים שנגבו שלא כדין”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום בשם כל מי שהתנתק משירותיה וחוייב בתשלום חודשי מלא ולא באופן יחסי לשימוש

17.05.2018 19:51

בכתב התביעה מובא נוסח תשובתו של דניאל הגר, צוות פניות לקוחות בחברת גולן טלקום שכתב לתובע: “חברתנו מחייבת את לקוחותיה בגין חבילות ולא בעבור שימושים, וזאת באופן של תשלום קבוע מראש … לאור זאת, חברתנו אינה מחייבת את לקוחותיה באופן יחסי ובשל כך לא יינתן זיכוי יחסי עבור ניתוק, או ניוד קו שבוצע בחלק מתקופת מחזור החיוב”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ המילטון חשמל ואלקטרוניקה ונגד פלאפון, סלקום וגולן טלקום בגין מכשיר Redmi Note 4 של חברת Xiaomi הסינית וכל דגם אחר שמהם לא ניתן להתקשר אל מספרי החירום בישראל (100, 101, 102)

16.03.2018 15:47

“קיומה של התקלה התגלה למבקשת מס’ 1 רק בשעת חירום כאשר ניסתה להתקשר בדחיפות למד”א על-מנת להציל את חייו/שלומו של בנה הקטין שלקה בהתקף אלרגיה … המשיבות מטעות את כלל לקוחותיהן בכך שהן מסתירות את הפגם החמור הנ”ל מלקוחותיהן תוך סיכון שלומם, חייהם ורכושם בעיתות מצוקה ולחץ, בהן יש חשיבות עליונה לאפשרות הזעקת כוחות חירום למקום ספציפי, תוך שימוש במספרי החירום”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שופטת החליטה לדחות בקשות לאיחוד הדיון ב- 5 תביעות שונות למרות שהן מעלות שאלות משפטיות דומות; כל תביעה (ובקשה לאשרה כייצוגית) תידון על-ידה בנפרד

09.03.2018 14:16

“לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני סבורה כי שיקולי יעילות מורים שלא להורות על איחוד הדיון. אומנם, השאלות המשפטיות נחזות להיות דומות, אם לא זהות ממש, אולם השאלה העובדתית העולה בכל אחת מבקשות האישור מיוחדת למשיבה הרלבנטית. על כן, ככל שיהיה צורך בדיון, הוא יתמקד מן הסתם בנושאים עובדתיים. הואיל ומדובר בקבוצות שונות של מבקשים, שכן מנויי כל אחת מן המשיבים מהווים ודאי קבוצה נפרדת, דיון עובדתי משותף עלול להיות מסורבל מידי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד גולן טלקום; “במשך למעלה מחודש התעלמה מפניות התובע אך בעקבות התערבות משרד התקשורת היא טרחה לענות לפניות התובע תוך יממה מהתערבות המשרד”

21.02.2018 06:33

לדברי התובע, בחודש ינואר 2017 הוא גילה כי החברה מחייבת את חשבונו בסכומים גבוהים מהמוסכם ביניהם. “סכום החיוב העודף הגיע לכמעט פי שלושה מהסכומים המוסכמים בין הצדדים”. התובע פנה לדבריו מספר פעמים אל החברה בפקס אך לא נענה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים