טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית נגד בזק, בי קומיוניקיישנס ונתבעים נוספים: התביעה היא לגבי נזקים שנגרמו לכאורה למבקשים ולחברי הקבוצה המיוצגת כתוצאה ממעשי וממחדלי המשיבים, שפעלו בניגוד לחוק ני”ע

13.01.2021 14:22

יצויין כי ב- 11.11.2020 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: בתוך יממה: הוגשו שלוש תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת בזק בהקשר של חברת בזק בינלאומי. מעיון במערכת ‘נט המשפט’ של הנהלת בתי-המשפט עולה כי כשבוע לאחר הגשת התביעות הללו, הורתה שופטת כי הצדדים “יגישו בקשה מאוחדת חדשה, במסגרת הליך נפרד”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת: הארכה ללא תוספת תקציב לשם סיום פרוייקט – התקשרות המשך עם פרופ’ ראובן גרונאו

10.01.2021 14:44

“גם אבן דרך ד’ בנוסחה המחודש, המבוקש כעת, עוסקת באותו נושא בכך שעל-פיה נדרש ניתוח של השפעת תעריפי הטלפוניה החדשים על ענף התקשורת בכלל ועל ההשקעות של חברת בזק בסיבים בפרט. ככלל מדובר בעצם בניתוח הנכלל בכל החלטה של המשרד ואולם במקרה דנן נוכח עוצמת התגובות המקדמיות של בזק לשימוע בכתב ובאמצעות כלי התקשורת אנו סבורים שנידרש לכך באופן רחב ומקיף ומכאן הצורך באבן דרך ייעודית לעניין זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בזק הגישה לעליון בקשת רשות ערעור על החלטת מחוזי שאישר תביעה (בהיקף קבוצתי של 63 מיליון ש”ח) – כייצוגית

03.01.2021 14:32

בפתח הכרעת ביהמ”ש המחוזי אומר השופט כי “לאחר שבחנתי את הראיות ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי עלה בכוחם של המבקשים להראות עילת תביעה, וכן כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה יוכרעו לטובת הקבוצה”; “המבקשים עמדו בנטל המוטל עליהם בשלב זה והוכיחו כי בידיהם שתי עילות תביעה לכאורה כנגד המשיבה – עילת הפרת חובה חקוקה ועילת הטעיה צרכנית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט

ארבע שנים אחר שהוגשה, נדחתה תביעה נגד בזק בגין שימוש בחדר תקשורת בבית מגורים באילת מבלי ששילמה עבורו ועבור הוצאות נלוות

25.12.2020 14:30

“הדיירים למעשה העדיפו לנהוג בעצימת עיניים כל השנים ולא להתייחס לשאלה למי שייך הבניין. מתברר כי גם לו היו מבררים דבר זה מלכתחילה, הייתה התוצאה אותה תוצאה אליה ניתן להגיע כעת – והיא שבדין קיבל לידיו משרד הדואר את החדר ובדין ירשה אותו ממנו הנתבעת לאחר שקודם לכן הפך להיות בשימוש משרד התקשורת”.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בג”ץ דחה עתירה של וועדת הרבנים נגד שר ומשרד התקשורת ו- 8 חברות תקשורת שתקפה שימוע בנושא “הוראות לעניין איסור חסימת אפשרות החיוג למספרים מסוימים”

27.11.2020 09:20

הקשר האפשרי בין העתירה לגביה פורסם עתה פסק הדין לבין עתירה נפרדת של “פלונית” ופלוני” נגד משרד התקשורת עליה דיווחתי ב- 20.11.2020.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אבטחת מידע/סייבר, משפט

במסגרת תובענה ייצוגית המתנהלת מאז 2/2017 הסכימה בזק לפצות לקוחות בסכום כולל של 35 מיליון ₪ והתחייבה להסדיר התנהלותה העתידית לשם מניעת הישנות גבייה בלתי חוקית נשואת התביעה

20.11.2020 14:03

לפי הנקבע בהסדר הפשרה המוצע וממתין לאישור בית-המשפט, “חברי הקבוצה יקבלו פיצוי במזומן בסך של 30 מיליון ₪, וכן הטבות משמעותיות במחיר השירותים שהם כבר מנויים להם בשווי של כ- 5,316,000 מיליון ₪ לפחות”; “בשים לב לכמות לקוחות בזק אשר שילמו במהלך התקופה הרלבנטית לבזק דמי מנוי עבור שירות האנטי וירוס מבלי שהתקינו את התוכנה ומבלי שנהנו מהשירות בפועל, הרי שמשמעותו הכספית של ההסדר העתידי (הן ללקוחותיה הקיימים של בזק והן לאלה החדשים שיצטרפו בעתיד) היא אדירה והיא מסתכמת בעשרות מיליוני שקלים”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ביהמ”ש אישר תביעה נגד בזק (בהיקף קבוצתי של 63 מיליון ש”ח) כתובענה ייצוגית; החברה הודיעה כי בכוונתה לערער על כך

20.11.2020 13:47

בפתח הכרעתו אומר השופט כי “לאחר שבחנתי את הראיות ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי עלה בכוחם של המבקשים להראות עילת תביעה, וכן כי קיימת אפשרות סבירה שהשאלות המשותפות העולות בתובענה יוכרעו לטובת הקבוצה”; “המבקשים עמדו בנטל המוטל עליהם בשלב זה והוכיחו כי בידיהם שתי עילות תביעה לכאורה כנגד המשיבה – עילת הפרת חובה חקוקה ועילת הטעיה צרכנית”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הנפקות/השקעות, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בתוך יממה: הוגשו שלוש תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת בזק בהקשר של חברת בזק בינלאומי [ידיעה מעודכנת]

11.11.2020 13:20

נוסף לשלוש התובענות הייצוגיות, בזק הודיעה כי קיבלה [בתוך חמישה ימים] שתי בקשות נפרדות לגילוי מסמכים לגבי פרשה זו, קודם להגשה אפשרית של תביעה נגזרת. עפ”י מערכת “נט המשפט” בשני המקרים הגישה את הבקשות חברת אוליר מסחר ותעשיות.

להמשך הידיעה
הנפקות/השקעות, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

ייצוגית נגד בזק בינלאומי: מוכרת ללקוחותיה שירותים שונים בתחום האינטרנט אולם מקצת מהצרכנים ממשיכים להיות מחוייבים במשך חודשים ואף שנים בגין שירות שלא צרכו

23.10.2020 13:22

“לקוח שלא ביצע פעולת ‘דריכה’ הוא לקוח יותר משתלם עבור בזק בינלאומי מלקוח רגיל, שכן הוא לקוח ‘רדום’ שגם משלם מצד אחד וגם ‘לא עולה’ לבזק בינלאומי כי עלויות המכירה (העמלות) מוחזרות לקופתה של בזק בינלאומי שטוענת כלפי עובדיה שהם לא זכאים לקבלת העמלה. והוא אף לא תופס קיבולת על שרתי החברה. זו סיטואציה שהיא התגלמות האבסורד וההתעשרות שלא כדין על חשבון הצרכנים, ולכן כל העמלות שקוזזו מהעובדים, מהוות ראש נזק עצמאי ונפרד שעניינו התעשרות שלא כדין על חשבון חברה הקבוצה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט

וועדת הכלכלה בכנסת תקיים בקרוב ‘דיון מהיר’ בנושא “איטיות הגלישה באינטרנט בתקופת קורונה

16.10.2020 14:18

נשיאות הכנסת אישרה (12.10.2020) ארבע הצעות נפרדות אך זהות בנוסח שלהם, שהגישו ארבעה חברי כנסת שונים.

להמשך הידיעה
אינטרנט

טלקום/וויירלס/מובייל

עדכונים לגבי וועדת הרבנים לענייני תקשורת

03.10.2020 19:09

“קדימון (פרומו)”: השבוע, ולא בפעם הראשונה, הקדמתי שוב את אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ ודיווחתי כאן באתר זה — 35 דקות לפניו — מה הוא עומד לפרסם באתר שלו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

המחוזי דחה עתירה מינהלית וערעור מינהלי שהוגשו ע”י בזק נגד מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו

25.09.2020 13:59

“העולה מן המקובץ הוא כי איני מוצאת להתערב בהחלטת מנהל הארנונה או בהחלטת ועדת הערר. לא זו בלבד שההחלטות נראות לי סבירות ומנומקות ואיני מוצאת כי נפל בהן פגם, התוצאה נראית לי ראוייה וצודקת בהתאם לחוק ולפסיקה. על כן, וכמפורט בפסק הדין, נדחים העתירה והערעור, במסגרת הדיון המאוחד. אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו”, נאמר בסיומו של פסק הדין.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הותר לתנועה הרפורמית עיון חלקי בחומר המשפטי בהליך המתנהל נגד חברות טלקום ונגד וועדת הרבנים לענייני תקשורת

11.09.2020 13:34

לדברי אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’, בהליך זה היה אשתקד ‘דיון חסוי’ שהוא חשף אותו ‘לראשונה’ ו’לאור יום’; כותב שורות אלה היה נוכח מספר שעות בדיון הזה במחוזי בת”א ואני יכול להעיד שהיה זה דיון גלוי ופתוח לציבור: לא חסוי ולא נעליים וממילא לא היה צריך לחשוף אותו כיוון שדיווחתי עליו באותו היום באתר זה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

נדחתה תביעה קטנה נגד בזק + בזק בינלאומי בהיקף 25,000 ש”ח

04.09.2020 17:18

“במילים אחרות, לא כל מעשה של אי נוחות מצדיק קבלת פיצוי […] בזק בינלאומי פעלה במהירות הראוייה לתקן את טעות האנוש שקרתה ולכן לא התרשמתי שהניתוק של התובע משני סוגי השירותים במשך שלושה ימים מצדיק חיוב בפיצוי כספי”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

רשם העמותות במשרד המשפטים: וועדת הרבנים לענייני תקשורת “פועלת בניגוד לחוק, למטרותיה ולתקנונה”

07.08.2020 14:24

“לעניין קבלת ההחלטות על חסימת מספרי טלפון שונים מהמשתמשים המחזיקים בפלאפונים כשרים, הסתפקה העמותה באמירה לפיה מדובר בחסימות הנעשות לפי הנחיית רבני ומנהיגי הציבור. העמותה לא הציגה אסמכתאות כלשהן לדיון במוסדות העמותה בדבר קיומן של חסימות כאמור או מדיניות שנקבעה ע”י ועד העמותה לעניין זה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ניתן תוקף של צו להסכמה בין רשות התחרות לבין חברת בזק; מעניין האם אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ יפרסם את הנוסח המלא של צו ההסכמה

28.07.2020 16:07

החלטת בית-הדין לתחרות מגיבה (ב- 3 פיסקאות) להתייחסות ששלח אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’. למקרא הדברים נראה כי אותה התייחסות של אבי וייס לא עוררה רושם רב על בית-הדין.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק הגנת הצרכן) נגד וואלה תקשורת

17.07.2020 15:12

“הפיצוי לכלל חברי הקבוצה מגיע, על בסיס נתונים שמפרסמת המשיבה עצמה, בהערכה ראשונית בלבד ואף אם תילקח בחשבון תקופה של שלוש שנים בלבד, לסך כולל של 2.25 מיליארד שקל (!). ברם בשלב זה סכום התביעה אינו ניתן להערכה מדוייקת והנתונים הנדרשים לכך מצויים בידיה הבלעדיות של הנתבעת”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

למרות שתביעה נגד YES אושרה במחוזי כייצוגית, בערעור בעליון אושרה הסתלקות התובעים

10.07.2020 14:21

התביעה המקורית הוגשה ב- 9/2014, הוכרה כתובענה ייצוגית ועתה התבררה בעליון.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

שני (15.6) – המועד האחרון להגשת עדכון מטעם המדינה בעתירה לבג”ץ של חברת בזק

14.06.2020 08:26

בסוף ינואר השנה הורה בג”ץ: “הודעת עדכון מטעם המדינה תוגש לא יאוחר מיום 15.6.2020 ויש לקוות שלא יוגשו בקשות לקבלת ארכה בעניין זה. לאחר מכן נחליט על המשך הטיפול בתיק. הצדדים שומרים על טענותיהם”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט