טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מפרסם שימוע בנושא קביעת תשלומים מירביים לשימוש הדדי של בעלות התשתית בשירות גישה לתשתית פסיבית

16.08.2018 13:35

” בהמשך להמלצת אגף כלכלה, השר שוקל לקבוע תשלום עבור שירות הגישה לקנה של הוט טלקום ש.מ. שיהיה זהה לתשלום שייקבע עבור שירות הגישה לקנה של בזק, מאחר ומדובר בשירות זהה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד התקשורת מבקש להתקשר בפטור ממכרז עם פרופ’ ראובן גרונאו לשם “מתן ייעוץ כלכלי בקביעת תמחור תעריפים סיטונאים בשוק התקשורת, תמריצים לעידוד השקעות ותעריפי הטלפוניה של חברת בזק לציבור”

13.08.2018 15:31

“נכון לציין כי מעבר מוצלח לעולם הסיבים צפוי לשנות את עולם התקשורת מן הקצה אל הקצה תוך שקצבי השימוש של משקי הבית יגיעו לקצבים של מאות מגות ואף למעלה מכך ומשרד התקשורת רואה בשינוי זה הזדמנות של פעם בשנים רבות לקפיצה טכנולוגית רבת משמעות שיש לתכננה ולבצעה במדיניות אסדרה ותמריצים מושכלת.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת מפרסם שימוע ציבורי – תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות + מכתב בנושא “עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירות לפי תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות”

09.08.2018 14:35

“תכליתה של חובת השימוש ההדדית בגישה לתשתיות הפסיביות היא להנמיך חסמים הכרוכים בפריסת רשת עצמאית תוך צמצום עבודות הנדסה אזרחיות יקרות, ממושכות ומורכבות. הנמכת החסמים נועדה לעודד ולהאיץ פריסת תשתיות עצמאית כך שיועמדו בפני הצרכנים מגוון רחב יותר של ספקים לבחירתם, באיכות וקצבים גבוהים יותר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

מה אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ לא סיפר באייטם שלו [שכלל ‘חשיפה’ ‘בלעדית’ ‘נוקבת’] שפירסם ביום שישי (3.8)? [חלק א’]

05.08.2018 20:33

כבר ביום חמישי 2.8.2018 בשעה 18:25 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה: הממשלה תצביע ביום ראשון על “צמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת – תיקון החלטת ממשלה”. למיטב ידיעתי, Read IT Now היה האתר הראשון לפרסם את הנושא לגבי הצעת ההחלטה לדיון והצבעה בישיבת הממשלה היום.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

מה אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ לא סיפר באייטם שלו [שכלל ‘חשיפה’ ‘בלעדית’ ‘נוקבת’] שפירסם ביום שישי (3.8)? [חלק ב’]

05.08.2018 20:28

עדכון (6.8 בערב): ה’חשיפה’ של אבי וייס עורך ‘טלקום ניוז’ מיום שישי האחרון שונמכה והפכה הערב מידיעה ‘בלעדית’ לידיעת ‘חדשות מקומיות’. “כך חולפת לה תהילת עולם”…

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

הממשלה תצביע ביום ראשון על “צמצום חובת הפריסה של חברת התקשורת – תיקון החלטת ממשלה”

02.08.2018 18:25

“בעקבות עבודת המטה שנעשתה במשרדי התקשורת והאוצר בנושא זה, בכוונת שר התקשורת לקבוע כי חובת הפריסה של חברת התקשורת תעמוד על 40% ממשקי-הבית בישראל בתוך עשר שנים וזאת תוך עמידה באבני דרך מחייבות אשר ייקבעו ברישיונה בכללי של החברה. כמו כן בהתאם לסמכותו …. בכוונת שר התקשורת להתיר לבעל רישיון לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב, למעט בזק והוט, להחזיק אמצעי שליטה בחברת התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מה הקשר בין חזיר בר, חברת בזק ומשרד התקשורת?

06.07.2018 17:01

בּוֹר כָּרָה וַיַּחְפְּרֵהוּ וַיִּפֹּל: הסיפור המלא של חזיר הבר שנפל לבור, כירסם את כבלי הטלפון והותיר קיבוץ שלם ללא תקשורת קווית. חזירות לשמה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, נגישות/הנגשה

בתוך שבוע ימים הוגשו בנפרד שתי תביעות (ובקשות להכיר בהן כתביעות ייצוגיות) נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת עפ”י חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

29.06.2018 15:42

התובע בתביעה הראשונה הגיש תביעה דומה בחודש מאי השנה נגד פלאפון ופרטנר בשם אנשים בעלי מוגבלויות בהתניידות (למעט אלה שבכיסאות גלגלים) ואשר הגיעו לקבל שירות במרכזי השירות והמכירה של החברות.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט, נגישות/הנגשה

משפט, פרסום/שיווק/מדיה

בית-המשפט דחה תביעה קטנה נגד בזק על סכום של 14,016 ₪ בנושא שירותי פרסום

29.06.2018 15:31

“לא התרשמתי שהתובע הוטעה בדרך כלשהי ולמעשה מדובר בשירותי פרסום שניתנו בהסכמתו המלאה של התובע. בנוסף, הטרוניה של התובע כלפי הנתבעת מבוססת על טענה של היעדר כדאיות העיסקה, והכל לאחר מעשה ולאחר תום שנה מקבלת השירות. כידוע, כדאיות העיסקה לא יכולה להוות נימוק לבטלותו של חוזה”.

להמשך הידיעה
משפט, פרסום/שיווק/מדיה

משפט

בית-המשפט אישר בקשת תובע הסתלקות מתביעה נגד בזק ומהבקשה לאשרה כייצוגית; לא אישר ודחה סיכום הצדדים לפיצוי התובע וב”כ ב- 15,000 ש”ח

29.06.2018 15:30

הבקשה לאישור תובענה ייצוגית – נמחקה. תביעתו האישית של המבקש –נדחתה. לא הוצא צו להוצאות.

להמשך הידיעה
משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

התנועה למען איכות השלטון בישראל הגישה עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת והממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד

20.06.2018 10:45

“התופעה לפיה רשות ציבורית ממעלה ראשונה כמשרד התקשורת, מתעלמת מחובותיה המנהליות, מתעלמת מהוראות החוק הברורות, ומתעלמת מפניותיה החוזרות של העותרת אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מינהליות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אגף המכס ומע”מ: התקשרויות (בפטור ממכרזים) עם חברות תקשורת סלולריות וחברות טלפוניה שונות, כספקיות יחידות, לצורך קבלת מידע על לקוחותיהן

08.06.2018 14:41

מטרת ההתקשרות היא “קבלת שירותי מידע על פעילות מכשיר סלולר הנחוץ ליחידות החקירות והיס”מ. הפנייה נעשית לכל החברות בעלות אישור הפעלת שירותי טלפוניה סלולרית, עפ”י צו של בית-המשפט. החברה הסלולרית בה מנוהל הקו הנבדק, מספקת מידע בהתאם לסוג המידע המבוקש”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

רספ”ן: מכרז למתן שירותים לתפעול חדר מצב – מרכז מבצעים לטיפול באירועי מצוקה וחירום ימיים

01.06.2018 16:06

גורמים עויינים וארגוני חבלה עלולים לנצל כלי שייט זרים המגיעים ארצה לביצוע פעילות עוינת כנגד מתקנים במימי מדינת ישראל. במטרה לצמצם סיכון זה מבצע חדר המצב במשרד התחבורה גם הליך של אבחון ביטחוני מקדמי לכלי שייט המבקש להגיע למרחב הימי של מדינת ישראל. פעילות חדר החירום הינה פעילות קריטית במדינת ישראל הנדרשת לזמינות של 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע. אי-זמינות מערכת הקשר והמחשוב ו/או פגיעה בתפעול חדר חירום עלולות לגרום לשיבוש משמעותי בבטיחות כלי השייט במסעם אל ומחוצה למדינת ישראל. החל משנת 2008, משרד התחבורה מפעיל מרכז מבצעים לאבטחת בטיחות כלי השייט והאזנה לקריאות מצוקה על פי דרישת אמנות בין לאומיות המגיעות ממרחב הימי של מדינת ישראל.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז בהתקשרות עם בזק: רכישת ציוד תקשורת ומחשוב הכרחי להבטחת המשך הפעילות של החדר לתיאום מצבי חירום של רספ”ן

01.06.2018 16:03

“רק לחברת בזק הידע המקצועי והיכולת בישראל לתת מענה מערכתי לתחזוקה מקצה לקצה של המערכת בשל היותה מפעילת תשתית התמסורת מצד אחד ותשתית המשרדי מצד שני, בשל הזמינות המערכתית הגבוהה הנדרשת מהמערכת ובשל אופי העבודה של 7X24, נדרש ספק אחד שיתקין הציוד ויספק למשרד שירותי תחזוקה ותיקון תקלות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: התקשרות המשך של משרד ראש הממשלה עם חברת בזק לצורך רכישת שירותי תקשורת קווית

30.05.2018 13:51

“לבקשה זו צורפה חוות דעת ספק יחיד עדכנית. בחוות הדעת מצויין כי הוט אינה מסוגלת לספק את הקווים המבוקשים מלבד קווים אנלוגיים. כמו כן נכתב כי פיצול השירות מסכן את איכותו, דורש התקנת תשתיות נוספות ומקשה על ניהול השירותים”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

משפט

ביהמ”ש אישר עיכוב הליכים ל- 3 חודשים בתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חלל תקשורת, יורוקום אחזקות, שאול ואור אלוביץ’ ואחרים; במחצית השנייה של אוגוסט יוחלט לגבי המשך ההליכים

28.05.2018 21:38

בית-המשפט: “רשות ניירות ערך פתחה בחקירה פלילית כנגד חלק מהמשיבים בבקשה לאישור, אולם נכון למועד כתיבית החלטה זו אין ודאות אם יוגש כתב אישום בגין פרשה זו, כנגד מי יוגש ובאילו עילות”.

להמשך הידיעה
משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בשם “כל לקוחותיה שהיו מנותקים מתקשורת קווית למשך למעלה מיום אחד בתאריכים מסויימים”

08.05.2018 09:07

“המשיבה נימקה את התארכות תיקון התקלה, בין היתר, ב’עיצומים’. המבקשים סבורים כי עיצומי עובדים בחברת ענק שבתחומים רבים היא מונופוליסטית, הם עניין צפוי, ועל המשיבה היה להעירך אליהם דרך קבע, ובוודאי כאשר הסכסוך שגרם להם החל להתפתח. היערכות זו יכולה להתבצע, ביו היתר, על-ידי מיקור-חוץ. המשיבה הירשתה לעצמה, ככל הנראה, לנהוג כפי שנהגה, מפני שהפגיעה התפזרה על קהל יעד עצום, הנזק לכל לקוח קטן יחסית לדרך קבלת פיצוי עליו, והסיכוי שמי מהם ייצא למאבק משפטי על הפרת זכויותיו הוערך על-ידה כקלוש”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של 2 תובעים נגד בזק בשם כל לקוחות החברה שקיבלו מסרון פרסומי מטריד ממנה וזאת בעקבות מסירת מס’ הטלפון הסלולרי שלו לבזק

25.04.2018 10:23

“… גם הדרך בה פועלת המשיבה, משלוח אותו מסרון פרסומת מטריד שוב ושוב לאותו לקוח, לאחר כל פנייה למוקד השירות שלה, תוך פלישה לטלפון הנייד הפרטי שלו, אשר נמסר לה על סמך מצגים מטעים שלה, מלמדת כי מטרת משלוח המסרון אינה להועיל ללקוח, אלא למשיבה עצמה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

יותר משעה וחצי לאחר שפורסמו ידיעות בנושא זה ב- Read IT Now וב”גלובס”, האתר “טלקום ניוז” התהדר בכך שהוא ה’ראשון לדווח’ על הודעת בזק בדבר צעדי המחאה של עובדי החברה

25.04.2018 10:09

תשעים-ושבע דקות אחרי שפירסמתי מבזק בנושא ו- 95 דקות אחרי שב’גלובס’ פורסמה ידיעה בנושא, אבי וייס עורך האתר ‘טלקום ניוז’ – זה שמכנה אחרים כיוצרי Fake News – ומתהדר בכך שהוא ה’ראשון לדווח’ על הודעת בזק בדבר צעדי המחאה של עובדי החברה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מבזקים