אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

הודעה על פטור ממכרז: משרד המשפטים/בזק בינלאומי

22.02.2014 18:31

התקשרות המשך של משרד המשפטים עם חברת בזק בינלאומי למתן שירותי אינטרנט לניצול יתרת תקציב מהזמנה קודמת.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: הודעות על התקשרויות בפטור ממכרז

15.02.2014 18:42

מפעל הפיס פירסם לאחרונה מספר הודעות על החלטות התקשרות עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד החינוך – מכרז להקמת ותפעול מינהלת לתמיכה ולשילוב יישומים מתוקשבים במערכת החינוך

09.01.2014 11:37

מכרז חדש של משרד החינוך/מינהל תקשוב ומערכות מידע להקמה ותפעול מינהלת לתמיכה ושילוב יישומים מתוקשבים מערכת החינוך. השירותים להשגת התפוקות הנדרשות במכרז זה מחליפים את השירותים הניתנים היום על ידי הספק הנוכחי חברת טלדור.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

בשל עמדת משרד התקשורת האוצר דוחה בשנה מכרז לאספקת שירותי שיחות בינלאומיות למשרדי הממשלה; באישור החשכ”ל: פטור ממכרז בהיקף 2.5 מיליון ₪ בהתקשרות עם בזק בינלאומי

31.12.2013 08:45

במענה משרד התקשורת/תחום רגולציה לפניית מינהל הרכש הממשלתי הועבר כי אין זה נכון לצאת למכרז בראשית 2014 שכן צפוי שינוי מהותי בכללים ובתנאי השוק ובכלל זה בספקים ובתנאי התחרות לרבות הצטרפות ספקים חדשים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרז “שירלי” – מכרז מרכזי חדש למתן שירותי טלפוניה מתקדמים עבור משרדי הממשלה – נמצא בשלבי כתיבה מתקדמים; המועד הצפוי לפרסום המכרז הוא עד סוף דצמבר 2013

02.12.2013 17:41

אישור החשכ”ל למשרד האוצר – מינהל הרכש הממשלתי: הארכת התקשרויות עם חברות [בזק בינלאומי, גלובקול (נטוויז’ן/סלקום), תדיראן טלקום, בינת סמך, טלדור] להחזקה ושירות למרכזיות מסוגי קורל, כוכב ו- TX1 עבור משרדי הממשלה. סך היקף ההתקשרות המבוקש: 1,910,076 ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

הלמ”ס דחתה מ- 2013 ל- 2014 יציאה למכרז בנושא מוצרי שירותי אבטחת מידע כיוון שהייתה עסוקה במכרזים גדולים אחרים

22.11.2013 10:37

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ”ס) דחתה מ- 2013 ל- 2014 יציאה למכרז בנושא מוצרי שירותי אבטחת מידע כיוון שהייתה עסוקה במכרזים גדולים אחרים; אושר פטור ממכרז עם בזק בינלאומי בהיקף 1,010,270 מיליון ₪ כולל מע”מ.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

משרד הבריאות: מכרז להספקת שירותי אינטרנט – פס רחב

05.11.2013 15:45

המכרז הוא להספקת שירותי קישור מהירים של משרד הבריאות לשדרת האינטרנט וכן עבור מספר שירותים נלווים: שירותי האצת גלישה, הפצת תוכן ושירותי מטמון; שירותי זיהוי, חסימה וסינון של התקפות ואירועי אבטחת מידע; שירותי איזון עומסים ברשת.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

“לאור השינויים בשוק האינטרנט והצרכים של המינהל”: מכון וולקני ייצא בזמן הקרוב בהליך תיחור לספק שירותי אינטרנט חדש

22.10.2013 15:19

משרד החקלאות – מינהל המחקר החקלאי – מכון וולקני קיבל אישור להתקשרות נוספת עם חברת בזק בינלאומי למתן שירותי אינטרנט ולצאת להליך תיחור לבחירת ספק חדש לאור השינויים בשוק האינטרנט והצרכים של המינהל.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: משרד המשפטים – רשות האכיפה והגבייה

01.06.2013 20:54

לאחרונה הגישה רשות האכיפה והגבייה מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגישה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס)

01.06.2013 20:47

לאחרונה הגישה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס) מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

החלטות על פטור ממכרז: בנק ישראל

29.04.2013 05:44

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד והחלטות בדבר פטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר – מינהל הרכש [היקף כספי – יותר מ- 8 מיליון ש”ח]

17.03.2013 14:19

בקשה לפטור ממכרז שהגיש משרד האוצר – מינהל הרכש בהיקף כספי – יותר מ- 8 מיליון ₪: הארכת התקשרות לאחזקה ושירות למרכזיות מסוגים קורל, כוכב, ו- TX1, עבור משרדי הממשלה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/בזק בינלאומי

15.01.2013 15:43

אישור התקשרות עם חברת בזק בינלאומי לצורך ביצוע תחזוקת מוצרי אבטחת מידע של חברת Check Point Software Solutions.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז שהגיש משרד החינוך

05.12.2012 09:16

לאחרונה הגיש משרד החינוך מספר בקשות להתקשרות בפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: חברת החשמל/בזק בינלאומי

20.07.2012 10:13

בקשה של חברת החשמל לישראל לפטור ממכרז: חח”י מתכוונת להתקשר עם בזק בינלאומי להעברת תנועות מחשבונות בכל הבנקים העובדים מול חח”י, באמצעות נתונים המשודרים מבנקים בטכנולוגיית EDI לתיבות דוא”ל.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשות לפטור ממכרז: בנק ישראל

18.07.2012 09:00

בנק ישראל פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד וכן הודעות על אישור כוונה להתקשר עם ספק יחיד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים