טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: הארכת התקשרות בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי לתקופה נוספת של 4 חודשים עם סלקום (גלובלכל) ובזק בינלאומי (בזקכל) בהיקף 1.8 מיליון ₪

18.02.2017 19:38

“הליכי התכנון וההקמה של מערכת הטלפוניה מכוח המכרז החדש עתידים להימשך כשלושה חודשים. בנוסף, דרושה תקופת התארגנות לצורך ביצוע תהליך הגירה והחלפת המרכזיות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט

ועדת הכלכלה של הכנסת החלה להכין לקריאה ראשונה את ההצעה לתקן את חוק התקשורת בנושא חובת סינון אתרים פוגעניים

10.02.2017 15:55

יו”ר הוועדה איתן כבל: “ברורה לכל ההתנגשות בין ערכי הדמוקרטיה, חופש הביטוי ויכולתו של כל אדם לבחור את התוכן שהוא צורך, לבין ההגנה על הציבור מפני תכנים לא הולמים ובעיקר השמירה על ילדינו”; הוועדה תדון בכך בניסיון למצוא את האיזון הראוי.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט, משפט

ביהמ”ש לתביעות קטנות אישר תביעה נגד בזק בינלאומי על כך שלא ניתקה מנוי במועד משירותי הגלישה אף שדרש לנתקו

10.02.2017 15:51

“הריני פוסק שהתובע הרים את נטל הראייה בענייננו, והוכיח כי אכן נשלחו בקשות לניתוק במועדן לנתבעת …. אני מוצא כי הנתבעת הפרה בענייננו את הוראת סעיף 13 ד(3) לחוק [הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981] בכך שלא הפסיקה את השירות בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת הניתוק הראשונה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

החשכ”ל וועדת הפטור המרכזית אישרו 2 התקשרויות של רשות התקשוב הממשלתי עם בזק, בזק בינלאומי ונטוויז’ן להרחבת נפח הגלישה ולאספקת שירותי קישור מהירים למשרדי הממשלה

11.11.2016 09:15

“מעת לעת הרחיב מימשל זמין את רוחב הפס משתי החברות עד לרמה של 600 מסל”ש מכל חברה וזאת בהתאם לצרכי הממשלה והאזרחים המשתמשים באתרי הממשלה (…) לאור גידול זה ולאור הגידול הצפוי מבוקשת הרחבת רוחב הפס ב- 800 מסל”ש, 400 מסל”ש מכל חברה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, מימשל/מימשל זמין, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

בהודעות לבורסה: נגד 3 מפעילים בינ”ל הוגשה תביעה (+בקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) לגבי התעריף שנגבה עבור שיחות טלפון יוצאות לחו”ל, מלקוחות מזדמנים

16.09.2016 15:48

לטענת התובעת מדובר בתעריף מופרז ובלתי סביר ולכן מנוגד לסעיף 17 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982 המאפשר לבעל רישיון לגבות תשלום סביר עבור שירות בזק הניתן על ידו.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: הארכת התקשרות לתקופה נוספת של חצי שנה עם סלקום (גלובלכל) ובזק בינלאומי (בזקכל) עד סוף השנה בהיקף 6.7 מיליון ₪: אספקת שירותי טלפוניה לקריות הממשלה

01.07.2016 16:45

‘בתקופת הביניים שאמורה להסתיים לקראת סוף שנת 2016 – משרדי הממשלה חייבים לשמר את היכולת להמשיך לקבל שירותי טלפוניה בקריות הממשלה הללו, היות ואין להם תחליף לקבלת שירותים חיוניים אלו בתחום טלפוניה קווית’.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

ביה”מ דחה עתירה מנהלית של הוט טלקום נגד החשבת הכללית ונגד חברת בזק

10.06.2016 16:26

“לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל דיעה כי לא זו בלבד שאין מקום להיעתר לבקשה, אלא שיש לדחות את העתירה”, נאמר בפסק הדין. “דין העתירה בכל הנוגע לסוגיה של שינוי תנאי המכרז להידחות, ולו מן הטעם שהעותרת לא טרחה לפנות לוועדת המכרזים בטענות הנוגעות לעניין זה. לא למדתי מפי ב”כ העותרת על שום מה נמנעה מלעשות כן, על אחת כמה וכמה כשראתה לנכון לפנות בעניין אחר (לוחות הזמנים)”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

עיריית חיפה: מכרז להתקנה והפעלת שירותי טלפון ואינטרנט ב- 69 מוסדות חינוך עירוניים בחיפה

10.05.2016 17:19

העירייה מעוניינת לאפשר לבתי-הספר בעיר גלישה אמינה, מהירה ובטוחה ברשת האינטרנט ולשלב תקשורת טלפוניה על רשת זו. ההתקשרות לחבילת תקשורת הכוללת התקנה, הפעלה ותשלום בגין שירותי טלפוניה ואינטרנט בית-ספרית תבוצע בין בית-הספר ובין הזכיין על-בסיס השירותים והתנאים במכרז זה ובאישור מנהל מחלקת התקשוב בעיריית חיפה.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/בזק בינלאומי [התקשרות בהיקף 25.65 מיליון ₪ לשנה]

19.01.2016 20:47

לאור ההרחבות שבוצעו במהלך השנים ובמיוחד התוספת עבור קווי תקשורת המיועדים לתוכנית התקשוב, נדרשת הרחבה משמעותית להתקשרות עד לסיומה.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

בזק: הוגשה תובענה נגד בזק בינלאומי ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית

30.12.2015 16:24

“בזק בינלאומי לומדת את פרטי התובענה והבקשה לאשרה כייצוגית ואין באפשרותה ו/או באפשרות החברה [בזק] להעריך, בשלב זה, את סיכוייהן”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז בהתקשרות המשך של משרד ראש הממשלה – התקשוב הממשלתי וישראל דיגיטלית עם MED-1 [קבלת שירותי אירוח למתקני גיבוי]

29.03.2015 09:45

בין הממליצים לאשר הבקשה: בני בקשי מנהל הרשת הממשלתית במשרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי ומילכה נשיאל מנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד האוצר/ MED-1 [קבלת שירותי אירוח למתקני גיבוי]

29.03.2015 09:43

בין הממליצים לאשר הבקשה: בני בקשי מנהל הרשת הממשלתית במשרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי, רז הייפרמן הממונה על התקשוב הממשלתי ומילכה נשיאל מנהלת תחום בכיר מחשוב ומערכות מידע.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד האוצר: מכרז לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך ויחידות המשנה

12.02.2015 12:03

לעורך המכרז ישנו הסכם בתוקף עם חברת בזק בינלאומי לאספקת שירותי תקשורת בינלאומיים אשר יפוג בחודש אפריל 2015. החברה מספקת שירותי תקשורת בינלאומיים באמצעות חיוג מקווים ממשלתיים של המזמינים ובהתאם להסכם ההתקשרות בין הצדדים.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: המרכז הרפואי הלל יפה/בזק בינלאומי

27.12.2014 20:22

לאחר שתושלם בחינת הפתרונות האפשריים אל מול גיבוש הדרישות והצרכים העדכניים והעכשוויים של ביה”ח – יבוצע הנדרש לרכש/התקשרות חדשים.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

באישור החשכ”ל: פטור ממכרז למשרד האוצר/מינהל הרכש הממשלתי בהתקשרות עם 5 חברות [אחזקה ושירות מרכזיות טלפונים]

20.12.2014 22:29

המכרז המרכזי החדש – מכרז שירלי (מממ 13-2014) שפורסם ב- 7.7.2014 – הוא מכרז מרכזי לשירותי טלפוניה מתקדמים עבור משרדי הממשלה אשר יכלול גם את נושא תחזוקת המרכזיות; המועד הצפוי להכרזה על הזוכים במכרז: סוף חודש פברואר 2015.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים