אינטרנט, משפט

בית-המשפט דחה תביעה נגד חברת בזק בינלאומי וקבע כי טיעוני התובע אינם סבירים ואינם הגיוניים

04.04.2019 18:54

בית-המשפט העדיף לקבל את דברי חברת בזק בינלאומי ולא את טענותיו של התובע בתיק זה.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בעליון נמשך ערעור על פסיקה בתובענה ייצוגית נגד 4 חברות תקשורת; התובע ישלם הוצאות ושכ”ט עו”ד בהיקף כולל של 16,000 ש”ח

21.02.2019 20:52

בפס”ד המחוזי נאמר בין היתר כי “יצויין שמשרד התקשורת, שהתבקש להציג עמדתו בהתייחס למחלוקת בין הצדדים, לא סייע בפיתרון המחלוקת הפרשנית והסתפק בהפנייה לסעיף 67.4 לרישיון מכוחו פועלות המשיבות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור ממכרז הממשלתית מורה למשרדי ממשלה לבצע עד ל- 30.6.2019 ולסיים את כל מימוש התוכנית המעבר לפרוייקט “שירלי” כתחליף לטלפוניה הקיימת בקריות הממשלה

21.02.2019 20:48

“לאחר זכייתה של בינת תקשורת במכרז מרכזי פירסם מינהל הרכש הממשלתי ב- 11 בפברואר 2018 הוראת שעה לאספקת והפעלת שירותי טלפוניה נייחת במשרדי הממשלה. מתכונת המכרז מבוססת על רכישת שירותי טלפוניה במגוון אפשרויות וללא צורך ברכישת ציוד. כמו כן מדובר בשדרוג טכנולוגי משמעותי בתחום. כל זאת תוך הוזלה משמעותית לעומת המחירים הקיימים כיום”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

נדחתה תובענה ייצוגית נגד רמי לוי שיווק השיקמה תקשורת; התובעת תשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 17,550 ש”ח

15.02.2019 09:23

השופט: “אני דוחה את טענתה של המבקשת שעקב העובדה שחייבו אותה בתשלום, לפי ההסכם שבו התקשרה, הדבר גרם לה תחושות של פגיעה, אכזבה, גועל, עלבון וכעס. אין פגיעה בכך שהמשיבה מחייבת בתשלומים שהיא זכאית לחייב ועצם העובדה שהמבקשת טוענת לטענות של גועל ועלבון כתוצאה מכך שמחייבים אותה בתשלום, מטילה צל כבד על אמינותה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט דחה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי וחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט בסך 7,020 ש”ח

11.01.2019 14:55

השופט: “אכן לא הייתה לבקשה תקומה מלכתחילה, כאשר לא העמידה כל תשתית עובדתית, ולו לכאורה, לתביעת חברי הקבוצה בנסיבות אלה, אפילו לא הייתה נסתרת העילה האישית, היה דין הבקשה להידחות. בא כוח המבקש, ותיק ומנוסה, הבין זאת לכל המאוחר עם הגשת תשובת המשיבה, וההליכים שננקטו לאחר מכן היו מיותרים יותר מאשר ההליכים הקודמים, על כן, מן הראוי לחייב את המבקש בהוצאות הבקשה”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

בזק בהודעה לבורסה ולרשות לני”ע: משרד התקשורת עתיד לצאת בשימוע לקבלת התייחסויות הציבור לגבי שינוי במבנה המשפטי של קבוצת בזק

14.12.2018 08:21

ביום 22 באוגוסט 2018 אישר דירקטוריון החברה הגשת בקשה לאישורו העקרוני של שר התקשורת לשם קידום מהלך לשינוי במבנה המשפטי של הקבוצה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, משפט

בית-משפט דחה תביעה קטנה נגד החברות בזק ובזק בינלאומי וחייב את התובע לשלם להן פיצויים

30.09.2018 13:14

“התובע רואה בתיק זה עניין החורג מנסיבותיו האישיות, ובקשתו היא לפרסום המקרה, בטענה כי מדובר ב’שיטה’ ובניצול מעמד הנתבעות לרעה. ככל שביקש התובע להוכיח כאמור במסגרת הליך תביעה קטנה – כשמו כן הוא – על בסיס ניסיונו האישי, ללא ראיות תומכות נוספות, קשר פסול ונגוע בין הנתבעות שמטרתו הונאת צרכנים, לא עלה הדבר בידיו”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט

מכרז חדש של משרד התקשורת המתפרסם היום (8.8): מכרז לאספקת שירותי קישור לרשת האינטרנט (ISP)

08.08.2018 21:06

משרד התקשורת מעוניין לקבל שירותי קישוריות לרשת האינטרנט בקו תקשורת סימטרי ברוחב פס 200 Mbps עם אופציה להגדלה ל- 400 Mbps ובהתאם לכך מבקש להתקשר עם ספק שירותי אינטרנט שעומד בדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

להמשך הידיעה
אינטרנט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

בית-המשפט דחה בקשה של תובע לאחד הדיון בשתי תביעות נפרדות שהגיש נגד 013 נטוויז’ן ובזק בינלאומי וחייב את התובע בתשלום כ- 6,000 ₪ ל- 2 החברות

23.03.2018 08:43

לדברי השופט, התובע טען פעם אחת בלבד שהשאלות בשתי התביעות דומות ועל כך עונה השופט: “אכן, ניסוח השאלות דומה, אבל אין בכך כדי לומר שהשאלות זהות או דומות. מדובר בחוזים שונים, עבור שירותים שונים. ממילא הקבוצות שונות ואין שום תועלת באיחוד הדיון, ואין סכנה להכרעות סותרות”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד החברות בזק ובזק בינלאומי בשם מנויים בהווה/בעבר של טלפון קווי/שירותי אינטרנט של החברות הללו ונמנע מהם לעשות שימוש בקו הטלפון/שירות האינטרנט בשל תקלה חיצונית ולמרות זאת נגבה מהם תשלום מלא

16.03.2018 15:51

“כאמור, ראשיתה של הסאגה בפנייה של שכן של המבקש לתקן תקלה בביתו, לאחריה נדרשו 4 טכנאים בזמנים שונים על-מנת לתקן – לאחר שמונה ימים – את התקלה שהם יצרו אצל המבקש ויתר שכניו לבניין. שלעצמו, הדבר מעיד כאלף עדים על מיומנותם וכשירותם של נציגי/טכנאי המשיבה 1 [בזק]”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אינטרנט, משפט

הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד בזק בינלאומי: מחייבת לכאורה לקוחות לשעבר להחזיר אליה – על חשבונם – ציוד באמצעות דואר רשום

30.12.2017 18:37

“תביעה זו עוסקת בין היתר בהפרת הסכם ההתקשרות והפרת חובותיה החקוקות של הנתבעת בכל הנוגע לאופן החזרת הציוד בסיום ההתקשרות וכן בסנקציות המוטלות על הלקוחות, וביניהם התובע, באופן חד-צדדי, ככל והציוד לא יוחזר אל הנתבעת בדואר רשום על חשבון לקוחותיה, כדרישתה שלא כדין”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, משפט

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

אותו תובע, אותו עו”ד, שתי תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד 013 נטוויז’ן ונגד בזק בינלאומי: ממשיכות לחייב לכאורה בתשלום חודשי קבוע למרות שהאנשים אינם עוד מנויים פעילים שלהן

24.11.2017 13:20

התובע היה בעבר מנוי על שירותי שתי החברות אבל סיים את ההתקשרויות עימן ולמרות זאת כל אחת מהחברות המשיכו לחייב אותו במשך תקופה למרות שכבר לא היה מנוי שלהן ולא קיבל מהן כל שירות.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

וועדת השרים לחקיקה תדון בראשון הקרוב בהצע”ח פרטית: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ)

17.11.2017 07:21

“צרכן שאינו מנוי בחברה שבאמצעותה הופעל קוד התקשרות, מחוייב בתעריף לקוח מזדמן ורק בקבלת החשבון מגלה הצרכן כי הוא חוייב במחיר מופרז”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

הוועדה הממשלתית למכרזים מרכזיים למחשוב וטכנולוגיה אישרה התקשרות המשך בפטור ממכרז של מינהל הרכש הממשלתי עם הראל טכנולוגיות מידע בהיקף 10 מיליון ₪ לחצי שנה נוספת

17.11.2017 07:16

הציוד מושא המכרז חיוני לעבודה רציפה ותקינה של מערכות המחשוב והתקשורת של משרדי הממשלה. כדי להבטיח המשכיות החליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות בפטור ממכרז עם חברת הראל לתקופה שעד 30.6.2018 או עד להתקשרות עם הזוכה במכרז החדש וסיום היערכותו – לפי המוקדם ביניהם.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

בלומברג: בזק שוקלת להציע (באמצעות בזק בינלאומי) חבילות טריפל כדי לשמר לקוחותיה

07.11.2017 20:50

“בזק ישראל מנהלת דיונים פנימיים לגבי שירותי בנדל כדי להתחרות טוב יותר ביריבותיה שמצליחות להעביר ממנה לקוחות … הדיונים לגבי הנושא עודם מתנהלים והנהלת החברה טרם הגיעה להחלטה סופית”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, טלקום/וויירלס/מובייל

מבזקים