נשים, פער מגדרי

מחקר חדש שנערך על ידי צוות בין אוניברסיטאי במימון משרד המדע והטכנולוגיה מנפץ תפיסות לגבי שיקולי הקריירה של נשים במקצועות ההנדסה והמדעים המדויקים

04.01.2019 14:45

“משאבים רבים מושקעים כיום בהעצמת נשים במהלך התואר הראשון ומעבר לו, אבל בשלב זה כדי לקדם שוויון מגדרי נדרש למקד את המאמצים והמשאבים דווקא בשלבים שלפני הבחירה בתואר הראשון. לנשים שהגיעו לתואר הראשון במקצועות ההנדסה והטכנולוגיה, סיכוי להמשיך לתואר שני דומה לסיכוי של הגברים”.

להמשך הידיעה
נשים, פער מגדרי

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד החוץ/אוניברסיטת תל אביב [הזמנת מחקר בנושא ביטחון סייבר מדינתי שמטרתו זיהוי תחומי שיתוף פעולה עם מדינות שונות]

04.01.2019 14:24

“המחקר אותו אנו מבקשים לבצע עם אוניברסיטת תל אביב נוגע לסוגיות בתחום אסטרטגיית הגנת הסייבר של ארה”ב ומנגנוני הביצוע של אסטרטגיה זו, וכן להיבטים הקשורים לשיתופי פעולה בינלאומיים. המחקר יסייע להבנה מעמיקה יותר של פוטנציאל שיתופי הפעולה עם ארה”ב וכנגזרת מכך – גם עם מדינות אחרות”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

וועדת הפטור המרכזית אישרה המשך התקשרות של מערך הסייבר הלאומי בפטור ממכרז עם אוני’ תל אביב לצורך המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר [6 שנים; 21.7 מיליון ₪]

04.01.2019 14:23

“מרכז המחקר באוניברסיטת ת”א נחשב למרכז מחקר מוביל בתחום הסייבר היישומי, אשר כולל שיתופי פעולה רבים ומגוונים עם התעשייה לרבות שיתופי פעולה בינלאומיים.
לאור הצלחת המרכז לעמוד במטרותיו להרחבת המחקר האקדמי בתחומי הסייבר בכדי להמשיך בבניין הכוח בתחום הסייבר בישראל, יש צורך להמשיך ולחזק את האקדמיה בתחום הסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מערך הסייבר הלאומי מבקש לצרף את אוניב’ אריאל לשאר מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ עימן הוא משתף פעולה במיזמי סייבר משותפים

23.10.2018 20:27

“המיזם הינו תוספת לששת המיזמים שערך מערך הסייבר עם אוניברסיטאות שונות בשנים 2014-2015 (באוניברסיטאות חיפה, טכניון, תל אביב, בר אילן, האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב). בכוונת מערך הסייבר להתקשר במיזם משותף עם אוניברסיטת אריאל, כמו גם עם שאר האוניברסיטאות, לצורך הפעלת מרכז המחקר לסייבר”.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מחקר ופיתוח (מו"פ)

החשכ”ל אישר הארכה בשנתיים של התקשרויות משרד רוה”מ עם העברית ובר אילן במיזמים משותפים של מרכזי מחקר סייבר; היקף ההתקשרויות 32 מיליון ₪

06.01.2018 20:33

‘ההתקשרות היא חלק ממהלך כולל של מטה הסייבר שהחל ב- 2013 להקים מרכזי מחקר סייבר באוני’ המחקר במטרה ליצור מסגרת מאגדת לקבוצה משמעותית של חוקרים אשר יעסקו בתחום הגנת הסייבר באופן רציף ומתמשך’.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחקר ופיתוח (מו"פ)

אבטחת מידע/סייבר

בוושינגטון ייערך השבוע (ב’ ו- ג’) כנס אבטחת סייבר Israel-US Cybersecurity Conference

18.03.2017 19:14

שישה מומחים ישראלים ירצו בכינוס אבטחת הסייבר האמריקני-ישראלי שיתקיים בבירת ארה”ב.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר

אבטחת מידע/סייבר, מחשוב/מכשור לביש

חוקרים באוני’ בן-גוריון בנגב ות”א פיתחו שיטה לאמת [authenticate verification] חתימות בכתב-יד באמצעות יישומונים בטכ’ לבישה [wearable]

20.01.2017 09:32

הדבר עשוי לסייע בהפחתת מקרי הונאות/תרמיות פיננסיות, לעו”ד המבקשים לאמת חתימות על חוזים ותצהירים וכן אימות חתימות על פתקי ההצבעה ידניים הנשלחים (בארה”ב) באמצעות הדואר.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מחשוב/מכשור לביש

מכרזים/פטורים/דרושים

באישור וועדת הפטור הממשלתית: התקשרות של משרד ראש הממשלה עם אוניברסיטת ת”א בהיקף 20 מיליון ₪ [המשך פעילות של מרכז המחקר בתחום הסייבר]

24.12.2016 18:36

“מרכז המחקר בתחום הסייבר הפועל כיום בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, מרכז בתוכו מספר תחומים שונים (אינטרדיסציפלינרי) ומממן מחקרים, סמינרים, סדנאות, כנסים וימי עיון בתחומים הרלבנטיים”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

כללי

מטה הסייבר הלאומי מבקש להתקשר עם אוני’ חיפה במיזם משותף להקמת מרכז מחקר משפטי בתחום הסייבר; מאמצים לשילוב האוני’ העברית במיזם

17.07.2016 10:58

שווי ההתקשרות: סך כולל של 21 מלש”ח כולל מע”מ, מתוכם 10.5 מלש”ח מתקציב מטה הסייבר הלאומי וסך זהה מתקציב שאינו ממשלתי מצד אוניברסיטת חיפה.

להמשך הידיעה
כללי

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: הלמ”ס/רמות ליד אוני’ ת”א [שירותי ייעוץ סטטיסטי לגבי הפרוייקט הביומטרי]

06.02.2016 18:39

ביוני 2015 החליטה הכנסת על הארכה של תקופת המבחן בתשעה חודשים, עד 31.3.2016. נוכח הארכה בלתי צפוייה של תקופת המבחן ע”י הכנסת הלמ”ס נדרשת להמשיך ולספק דו”חות וחוות דעת בנושאים הביומטריים.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

בשנת הלימודים הקרובה מתכוונת הפקולטה למשפטים באוני’ ת”א לערוך בחינות ממוחשבות בעברית (באמצעות תוכנה שבדית) על המחשבים הניידים של הסטודנטים

05.10.2015 20:38

במהלך בדיקה שבוצעה לא נמצאה חברה כלשהי בארץ המספקת מוצר דומה ולכן בוצעה פנייה למספר חברות בינ”ל גדולות המספקות מוצרים דומים; רק החברה השבדית הייתה היחידה שהסכימה להתחייב לתמיכה בעריכת מבחנים בעברית.

להמשך הידיעה
חינוך והכשרה, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

במסגרת שת”פ בין-מוסדי, אוני’ בר-אילן יישמה מערכת ERP שיושמה קודם לכן באוני’ תל אביב

05.10.2015 20:37

“רק הסתייעות בחברה זו ובאותם אנשים שביצעו מטעמה את התמיכה בשדרוג של בר אילן יאפשר לאוניברסיטה לעמוד במטלה חיונית זו וייעשה שימוש מלא בקוד, בידע בהליכי העבודה ובתוצרים של פעילות בין-מוסדית משותפת זו”.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים, תכנון משאבים ארגוניים ERP

כללי

מיזם משותף למטה הסייבר הלאומי במשרד רוה”מ ולאוני’ ת”א וב”ג: תוכניות הכשרה אקדמיות-טכנולוגיות ייחודית לנוער בתחום הסייבר; פרוייקט ייחודי בארץ ובעולם

14.07.2015 06:10

התכנית הינה ייחודית בארץ ובעולם. לא קיימות כיום תכניות הכשרה אקדמיות-טכנולוגיות לנוער בתחום הסייבר והתוכנית הינה יוזמה של מטה הסייבר הלאומי. מהות התוכנית לפתח את עתודת המו”פ של ישראל בתחום הסייבר.

להמשך הידיעה
כללי

מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

לאחר אוני’ בן-גוריון ות”א: משרד ראש הממשלה מתקשר במיזם משותף להקמת מרכזי מחקר סייבר גם עם הטכניון, האוני’ העברית ובר אילן

29.12.2014 18:35

במהלך 2014 הוקמו שני מרכזי מחקר באוניברסיטת בן-גוריון ובאוניברסיטת ת”א ולאחרונה נחתמו הסכמים דומים גם עם אוניברסיטת בר אילן, הטכניון והאוניברסיטה העברית.

להמשך הידיעה
מחקר ופיתוח (מו"פ), מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

מפעל הפיס: התקשרויות בפטור ממכרז

29.10.2014 10:38

מפעל הפיס לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד ובפטור ממכרז.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

פרסום מיזם משותף ללא כוונת רווח: משרד ראש הממשלה עם האוניברסיטה העברית בירושלים להקמת מרכז מחקר סייבר

24.09.2014 16:09

בחודש פברואר 2014 פירסמתי ידיעה דומה שעסקה בהתקשרות של משרד ראש הממשלה עם אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון בנגב להקמת שני מרכזי מחקר סייבר.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

הודעה על פטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/אוניברסיטאות ת”א וב”ג (בהיקף 15 מיליון ₪) להקמת מרכזי מחקר בתחום הסייבר

17.02.2014 05:48

וועדת הפטור המרכזית אישרה בקשה של משרד ראש הממשלה לפטור ממכרז בהתקשרות עם אוניברסיטת ת”א ובן גוריון להקמת מרכזי מחקר בתחום הסייבר; היקף הפרוייקט כולו הוא 30 מיליון ₪ מתוכו השתתפות משרד ראש הממשלה היא מחצית.

להמשך הידיעה
אבטחת מידע/סייבר, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

אוניברסיטת תל אביב: מכרז סגור – שדרוג ותחזוקת מרכזייה מתוצרת AVAYA

15.07.2013 09:03

אוניברסיטת תל אביב פירסמה מכרז סגור לשדרוג ותחזוקת מרכזייה מתוצרת AVAYA.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

בקשה לפטור ממכרז: משרד רוה”מ/אוניברסיטת ת”א (כנס הסייבר הבינ”ל השנתי, 12.6.2013)

09.06.2013 08:54

בקשה של משרד ראש הממשלה לפטור ממכרז עם אוניברסיטת תל אביב לגבי קיום מושב בנושא הגנת המגזר הפיננסי מפני מתקפות סייבר במסגרת כנס הסייבר הבינלאומי השנתי השלישי ב- 12 ביוני 2013.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

מבזקים