ReadItNow Homepage

Next Previous

תובענה ייצוגית נגד שופמיינד [שפיתחה ומפעילה את אתר וואלה שופס]: “תיכנתה באופן מכוון את התוכנה והקוד כך שהלקוח ייאלץ לשלם סכום גבוה הרבה יותר ממה שהתכוון לשלם”

מומחה מחשבים בדק ומצא "כי המשיבה תיכנתה את המערכת באמצעות קוד שתמיד ובאופן ייזום, כל הצעה ראשונה שתוצע ע"י הלקוחות – תידחה"; קובע: אין "מדובר בתקלה או בבאג, אלא בשיטת פעולה מכוונת ומניפולטיבית שהמשיבה ביצעה באופן מכוון".להמשך הידיעה

רשות התקשוב הממשלתי: “בעקבות הערת ביהמ”ש בפסק הדין, העברנו למ. המשפטים הצעתנו למתווה להסדרת ניגוד עניינים בקרב נותני שירותי מחשוב”

העליון בראשות הנשיאה: "ראינו להעיר את שאף עלה במהלך הדיון שקיימנו כי מן הראוי שרשות התקשוב תחדד ותרענן את נהליה בכל הנוגע לשיבוץ עובדים המועסקים במיקור חוץ בוועדות מכרזים או בוועדות משנה של ועדות כאלה, על-מנת שמצבים כמו זה שנוצר במקרה דנן ואיננו ראוי לא יישנו".להמשך הידיעה

תביעה של ישראמיינרס נגד בנק איגוד בשל סירובו הגורף “לקבל לחשבון החברה תקבולים” המתקבלים מעיסוק החברה ב’כריית מטבעות דיגיטליים’

"זה 7 חודשים לא מאפשר הבנק לחברה להפקיד את הכנסותיה בחשבון, החברה לא יכולה להתנהל עוד באופן תקין [...] דבר שגורם לחברה שלא לעמוד בהתחייבויותיה מול לקוחותיה, ספקי שירותים ורשויות המס, תוך גרימת נזק בלתי הפיך לחברה".להמשך הידיעה

תובענה ייצוגית נגד Amazon ו- אמזון ווב סרביסס ישראל: אמזון גובה לכאורה שערי המרה בניגוד לחוק וגורמת נזק והפסד ללקוחותיה; היקף התביעה הקבוצתית: 2.9 מיליון ₪ לפחות

"חברה אמריקנית האמונה על קיום החוק, אשר רק מגיעה לסחור בישראל, וברגע בו הגיעה, בוחרת לפעול באופן לא חוקי תוך התעלמות מופגנת מהוראות מפורשות בחוק ותוך גריפת רווח לא הוגן ועשיית עושר ולא במשפט, על חשבון הצרכנים".להמשך הידיעה

מבזקים