ReadItNow Homepage

Next Previous

בתוך חמישה שבועות: 3 תביעות ייצוגיות נפרדות נגד בנקים מסחריים שסירבו להפקיד כספים שבעלי חשבונות המתנהלים אצלם קיבלו כתוצאה ממימוש מטבעות דיגיטליים

חמישה ימים לאחר שפורסם כאן דבר הגשת עתירה מינהלית של איגוד הביטקוין נגד בנק ישראל, פורסם ב'גלובס' כי לעיתון "נודע" על העתירה. להמשך הידיעה

במלאות שנה ליישום “נוהל היי-טק” רשות האוכלוסין מפרסמת נתונים מסכמים

"אחד הענפים שבהם מועסקים עובדים זרים בישראל הוא ענף המומחים, אחד הענפים המתפתחים ביותר בשנים האחרונות. ממשלת ישראל נתנה תשומת לב מיוחדת להעסקת מומחים במקצועות ההיי-טק והסייבר. במהלך 2018 קבעה הרשות 'נוהל ניסויי לטיפול בבקשות חברות היי-טק וסייבר להעסקת והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל' שעניינו עידוד תעשיית ההיי-טק והסייבר". להמשך הידיעה

רשות התחרות בתשובה לבקשת חופש מידע: “בדיקת רשות התחרות בנושא וועדת הרבנים לענייני תקשורת נמצאת בשלביה הראשוניים וטרם התקבלה החלטה סופית בנושא”

רשות התחרות מפרטת בתשובתה לבקשת חופש המידע ארבעה טעמים לאי-מסירת החומר בנושא בשלב זה. הפונה יכול לעתור בתוך 45 יום נגד ההחלטה הזו.להמשך הידיעה

פס”ד: קוד תוכנה אינו נחשב כ”מידע” לפי חוק חופש המידע; העתירה המינהלית הוגשה לאחר שרשות המסים דחתה בקשת חופש מידע לקבלת קוד התוכנה המשמשת אותה

בין היתר טען הממונה על יישום חוק המידע ברשות המיסים כי מסירת המידע עלולה לשבש את התפקוד התקין של הרשות, מאחר ופרסום קוד התוכנה יפתח את הדלת "בפני גורמים עויינים העשויים לתקוף את מערכות המחשוב". להמשך הידיעה

מבזקים